Commit 194c8081 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

Update Czech translation

parent 4a9b2565
2004-01-13 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-01-13 Danilo Šegan <dsegan@gmx.net>
* sr.po, sr@Latn.po: Updated Serbian translation.
......
......@@ -11,29 +11,28 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-09 15:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-09 18:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-13 05:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-13 14:59+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
" Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:731
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864 tests/testfilechooser.c:198
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:198
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Nemohu otevřít soubor '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:741
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Soubor obrázku '%s' neobsahuje data"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:901 tests/testfilechooser.c:237
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:237
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -50,12 +49,12 @@ msgstr ""
"Nemohu načíst animaci '%s': důvod není znám, pravděpodobně poškozený soubor "
"animace"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:382
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Nemohu načíst modul pro čtení obrázků: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:397
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -64,53 +63,53 @@ msgstr ""
"Modul pro čtení obrázků %s neexportuje správné rozhraní; možná je z jiné "
"verze GTK?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:539 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:587
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:592
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Typ obrázku '%s' není podporován"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:619
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:624
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Nemohu rozpoznat formát souboru obrázku u souboru '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:625
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Nerozpoznaný formát souboru obrázku"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:786
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:791
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Nemohu načíst obrázek '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1090
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1095
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Chyba při zápisu do souboru obrázku: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1134 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1250
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1139 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1255
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Toto sestavení gdk-pixbuf nepodporuje ukládání obrázku ve formátu: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1163
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1168
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Nedostatek paměti pro uložení obrázku pro callback"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1175
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1180
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Nemohu otevřít dočasný soubor"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1194
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1199
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Nemohu číst z dočasného souboru"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1374
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nemohu otevřít '%s' pro zápis: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1395
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1400
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -119,7 +118,7 @@ msgstr ""
"Nemohu se zavřít '%s' během zápisu obrázku, možná nejsou uložena všechna "
"data: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1581 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1631
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1586 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1636
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Nedostatek paměti pro uložení obrázku do bufferu"
......@@ -845,52 +844,52 @@ msgstr "Widget akcelerátoru"
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Widget, který sledovat pro změny akcelerátoru"
#: gtk/gtkaction.c:189 gtk/gtkactiongroup.c:118
#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkactiongroup.c:133
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: gtk/gtkaction.c:190
#: gtk/gtkaction.c:194
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkaction.c:201 gtk/gtkbutton.c:203 gtk/gtkexpander.c:202
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Popis"
#: gtk/gtkaction.c:198
#: gtk/gtkaction.c:202
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr "Popis používaný propoložky menu a tlačíka, která aktivují tuto akci."
#: gtk/gtkaction.c:204
#: gtk/gtkaction.c:208
msgid "Short label"
msgstr "Krátký popis"
#: gtk/gtkaction.c:205
#: gtk/gtkaction.c:209
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Kratší popis, který může být používán na tlačítkách nástrojové lišty"
#: gtk/gtkaction.c:211
#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "Tooltip"
msgstr "Tip"
#: gtk/gtkaction.c:212
#: gtk/gtkaction.c:216
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Tip pro tuto akci."
#: gtk/gtkaction.c:218
#: gtk/gtkaction.c:222
msgid "Stock Icon"
msgstr "Standardní ikona"
#: gtk/gtkaction.c:219
#: gtk/gtkaction.c:223
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr "Standardní ikona zobrazovaná ve widgetech reprezentujících tuto akci."
#: gtk/gtkaction.c:225 gtk/gtktoolitem.c:154
#: gtk/gtkaction.c:229 gtk/gtktoolitem.c:154
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Viditelná, když je vodorovná"
#: gtk/gtkaction.c:226 gtk/gtktoolitem.c:155
#: gtk/gtkaction.c:230 gtk/gtktoolitem.c:155
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
......@@ -898,11 +897,11 @@ msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů "
"vodorovnou orientaci"
#: gtk/gtkaction.c:232 gtk/gtktoolitem.c:161
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:161
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Viditelná, když je svislá"
#: gtk/gtkaction.c:233 gtk/gtktoolitem.c:162
#: gtk/gtkaction.c:237 gtk/gtktoolitem.c:162
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
......@@ -910,11 +909,11 @@ msgstr ""
"Jestli je položka nástrojové lišty viditelná, když má lišta nástrojů svislou "
"orientaci"
#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtktoolitem.c:168
#: gtk/gtkaction.c:243 gtk/gtktoolitem.c:168
msgid "Is important"
msgstr "Je důležitá"
#: gtk/gtkaction.c:240
#: gtk/gtkaction.c:244
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
......@@ -922,35 +921,53 @@ msgstr ""
"Jestli je akce považována za důležitou. Je-li TRUE, zobrazují proxy toolitem "
"protuto akci text v režimu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
#: gtk/gtkaction.c:246
#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Hide if empty"
msgstr "Skrýt, je-li prázdná"
#: gtk/gtkaction.c:247
#: gtk/gtkaction.c:251
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Je-li TRUE, jsou prázdné proxy menu pro tuto akci skryty."
#: gtk/gtkaction.c:253 gtk/gtkwidget.c:446
#: gtk/gtkaction.c:257 gtk/gtkactiongroup.c:141 gtk/gtkwidget.c:446
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"
#: gtk/gtkaction.c:254
#: gtk/gtkaction.c:258
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Jestli je akce povolena."
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktreeview.c:551 gtk/gtktreeviewcolumn.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:439
#: gtk/gtkaction.c:264 gtk/gtkactiongroup.c:148 gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:222 gtk/gtkwidget.c:439
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
#: gtk/gtkaction.c:261
#: gtk/gtkaction.c:265
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Jestli je akce viditelná."
#: gtk/gtkactiongroup.c:119
#: gtk/gtkaction.c:271
msgid "Action Group"
msgstr "Skupina akcí"
#: gtk/gtkaction.c:272
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr "GtkAction Group, ke které je tato GtkAction přiřazena, nebo NULL (pro interní použití)."
#: gtk/gtkactiongroup.c:134
msgid "A name for the action group."
msgstr "Název skupiny akcí."
#: gtk/gtkactiongroup.c:142
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Jestli je skupina akcí povolena."
#: gtk/gtkactiongroup.c:149
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Jestli je skupina akcí viditelná."
#: gtk/gtkalignment.c:116
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Vodorovné zarovnání"
......@@ -5570,38 +5587,38 @@ msgstr "Pořadí třídění"
msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
msgstr "Směr třídění, který označuje indikátor třídění"
#: gtk/gtkuimanager.c:213
#: gtk/gtkuimanager.c:217
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Přidat odtrhávátka do menu"
#: gtk/gtkuimanager.c:214
#: gtk/gtkuimanager.c:218
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr "Jestli mají být do menu přidávány položky pro odtržení"
#: gtk/gtkuimanager.c:221
#: gtk/gtkuimanager.c:225
msgid "Merged UI definition"
msgstr "Definice sloučeného UI"
#: gtk/gtkuimanager.c:222
#: gtk/gtkuimanager.c:226
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "Řetězec XML popisující sloučené UI"
#: gtk/gtkuimanager.c:929
#: gtk/gtkuimanager.c:1064
#, c-format
msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
msgstr "Neznámý atribut '%s' na řádku %d znak %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1138
#: gtk/gtkuimanager.c:1273
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr "Neočekávaný počáteční tag '%s' na řádku %d znak %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1222
#: gtk/gtkuimanager.c:1358
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr "Neočekávaná data znaků na řádku %d znak %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1993
#: gtk/gtkuimanager.c:2135
msgid "Empty"
msgstr "Prázdný"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment