Commit 16375d3c authored by Owen Taylor's avatar Owen Taylor Committed by Owen Taylor
Browse files

1.3.12, interface, binary age 0.

Sat Dec 22 12:38:03 2001  Owen Taylor  <otaylor@redhat.com>

        * configure.in: 1.3.12, interface, binary age 0.
parent 99ce496b
......@@ -20,8 +20,8 @@ GTK+ requires the following packages:
Simple install procedure
========================
% gzip -cd gtk+-1.3.11.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources
% cd gtk+-1.3.11 # change to the toplevel directory
% gzip -cd gtk+-1.3.12.tar.gz | tar xvf - # unpack the sources
% cd gtk+-1.3.12 # change to the toplevel directory
% ./configure # run the `configure' script
% make # build GTK
[ Become root if necessary ]
......
General Information
===================
This is GTK+ version 1.3.11. GTK+, which stands for the Gimp ToolKit,
This is GTK+ version 1.3.12. GTK+, which stands for the Gimp ToolKit,
is a library for creating graphical user interfaces for the X Window
System. It is designed to be small, efficient, and flexible. GTK+ is
written in C with a very object-oriented approach.
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -5,7 +5,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.11\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-14 21:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-23 18:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 21:57+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokml) <no@li.org>\n"
......@@ -381,35 +381,35 @@ msgstr "Ikke nok minne til
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "Feil under skriving til midlertidig file under lasting av XBM-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1234
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
msgid "No XPM header found"
msgstr "Ingen XPM-header funnet"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1242
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "XPM-filen har en bildebredde <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1250
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM-filen har en bildehyde <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1258
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antall farger"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1266
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XPM har et ugyldig antall tegn per piksel"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1284
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr "Kan ikke lese fargekart for XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1325
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av XPM-bilde"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Feil under skriving til midlertidig fil under lasting av XPM-bilde"
......@@ -795,7 +795,7 @@ msgstr "Pixbuf for lukket utvider"
msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr "Pixbuf for lukket utvider."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:516 gtk/gtkprogressbar.c:207
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:522 gtk/gtkprogressbar.c:207
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
......@@ -851,12 +851,12 @@ msgstr "Forgrunnsfarge"
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Forgrunnsfarge som en GdkColor"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:448 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:548
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:454 gtk/gtktexttag.c:277
#: gtk/gtktextview.c:549
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:549
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:550
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Om teksten kan endres av brukeren"
......@@ -1406,68 +1406,68 @@ msgstr "Kant for handlingsomr
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Bredde p kanten rundt knappeomrdet nederst i dialogen"
#: gtk/gtkentry.c:428 gtk/gtklabel.c:360
#: gtk/gtkentry.c:434 gtk/gtklabel.c:360
msgid "Cursor Position"
msgstr "Markrposisjon"
#: gtk/gtkentry.c:429 gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtkentry.c:435 gtk/gtklabel.c:361
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Aktiv posisjon for innsettingsmarkr i tegn."
#: gtk/gtkentry.c:438 gtk/gtklabel.c:370
#: gtk/gtkentry.c:444 gtk/gtklabel.c:370
msgid "Selection Bound"
msgstr "Utvalg bundet"
#: gtk/gtkentry.c:439 gtk/gtklabel.c:371
#: gtk/gtkentry.c:445 gtk/gtklabel.c:371
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "Posisjon for motsatt ende av utvalget fra markren i tegn."
#: gtk/gtkentry.c:449
#: gtk/gtkentry.c:455
msgid "Whether the entry contents can be edited"
msgstr "Innhold i oppfringen kan redigeres"
#: gtk/gtkentry.c:456
#: gtk/gtkentry.c:462
msgid "Maximum length"
msgstr "Maksimal lengde"
#: gtk/gtkentry.c:457
#: gtk/gtkentry.c:463
msgid "Maximum number of characters for this entry"
msgstr "Maksimalt antall tegn for denne oppfringen"
#: gtk/gtkentry.c:465
#: gtk/gtkentry.c:471
msgid "Visibility"
msgstr "Synlighet"
#: gtk/gtkentry.c:466
#: gtk/gtkentry.c:472
msgid ""
"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
"mode)"
msgstr "USANN viser usynlige tegn i stedet for faktisk tekst (passordmodus)"
#: gtk/gtkentry.c:473
#: gtk/gtkentry.c:479
msgid "Has Frame"
msgstr "Har ramme"
#: gtk/gtkentry.c:474
#: gtk/gtkentry.c:480
msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
msgstr "FALSK fjerner ytre kant fra oppfringen."
#: gtk/gtkentry.c:481
#: gtk/gtkentry.c:487
msgid "Invisible character"
msgstr "Usynlig tegn"
#: gtk/gtkentry.c:482
#: gtk/gtkentry.c:488
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Tegnet som skal brukes nr man masker ut innhold i oppfringen (i passord "
"modus)"
#: gtk/gtkentry.c:489
#: gtk/gtkentry.c:495
msgid "Activates default"
msgstr "Aktiverer forvalg"
#: gtk/gtkentry.c:490
#: gtk/gtkentry.c:496
msgid ""
"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
"dialog) when Enter is pressed."
......@@ -1475,42 +1475,46 @@ msgstr ""
"Om forvalgt widget skal aktiveres (slik som forvalgt knapp i en dialog) nr "
"man trykker Linjeskift."
#: gtk/gtkentry.c:496
#: gtk/gtkentry.c:502
msgid "Width in chars"
msgstr "Bredde i tegn"
#: gtk/gtkentry.c:497
#: gtk/gtkentry.c:503
msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
msgstr "Antall tegn det skal vre plass til i feltet."
#: gtk/gtkentry.c:506
#: gtk/gtkentry.c:512
msgid "Scroll offset"
msgstr "Rulleavstand"
#: gtk/gtkentry.c:507
#: gtk/gtkentry.c:513
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
msgstr "Antall piksler av oppfringen som rullet ut av skjermen til venstre"
#: gtk/gtkentry.c:517
#: gtk/gtkentry.c:523
msgid "The contents of the entry"
msgstr "Innhold i oppfringen"
#: gtk/gtkentry.c:523 gtk/gtklabel.c:379 gtk/gtktextview.c:624
#: gtk/gtkentry.c:529 gtk/gtklabel.c:379 gtk/gtktextview.c:625
msgid "Cursor color"
msgstr "Markrfarge"
#: gtk/gtkentry.c:524 gtk/gtklabel.c:380 gtk/gtktextview.c:625
#: gtk/gtkentry.c:530 gtk/gtklabel.c:380 gtk/gtktextview.c:626
msgid "Color with which to draw insertion cursor"
msgstr "Farge som markren skal tegnes med"
#: gtk/gtkentry.c:3805 gtk/gtklabel.c:3160
#: gtk/gtkentry.c:3847 gtk/gtklabel.c:3161
msgid "Select All"
msgstr "Velg alt"
#: gtk/gtkentry.c:3815 gtk/gtklabel.c:3170 gtk/gtktextview.c:5747
#: gtk/gtkentry.c:3857 gtk/gtklabel.c:3171
msgid "Input Methods"
msgstr "Inndatametode"
#: gtk/gtkentry.c:3867 gtk/gtktextview.c:5782
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr ""
#: gtk/gtkfilesel.c:506
msgid "Filename"
msgstr "Filnavn"
......@@ -1930,7 +1934,7 @@ msgstr "Bruk tagging"
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()."
msgstr "Teksten i etiketten inneholder XML-tagger. Se pango_parse_markup()."
#: gtk/gtklabel.c:311 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:565
#: gtk/gtklabel.c:311 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:566
msgid "Justification"
msgstr "Justering"
......@@ -3070,7 +3074,7 @@ msgstr "Tekstretning"
msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
msgstr "Tekstretning; hyre-til-venstre eller venstre-til-hyre"
#: gtk/gtktexttag.c:379 gtk/gtktextview.c:566
#: gtk/gtktexttag.c:379 gtk/gtktextview.c:567
msgid "Left, right, or center justification"
msgstr "Venstre-, hyre- eller senterjustering"
......@@ -3086,7 +3090,7 @@ msgstr "Spr
msgid "Left margin"
msgstr "Venstre marg"
#: gtk/gtktexttag.c:396 gtk/gtktextview.c:575
#: gtk/gtktexttag.c:396 gtk/gtktextview.c:576
msgid "Width of the left margin in pixels"
msgstr "Bredde p venstre marg i piksler"
......@@ -3094,15 +3098,15 @@ msgstr "Bredde p
msgid "Right margin"
msgstr "Hyre marg"
#: gtk/gtktexttag.c:406 gtk/gtktextview.c:585
#: gtk/gtktexttag.c:406 gtk/gtktextview.c:586
msgid "Width of the right margin in pixels"
msgstr "Bredde p hyre marg i piksler"
#: gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:595
msgid "Indent"
msgstr "Rykk inn"
#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:595
#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:596
msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
msgstr "Innrykksmengde for avsnittet, i piksler"
......@@ -3110,7 +3114,7 @@ msgstr "Innrykksmengde for avsnittet, i piksler"
msgid "Pixels above lines"
msgstr "Piksler over linjer"
#: gtk/gtktexttag.c:438 gtk/gtktextview.c:519
#: gtk/gtktexttag.c:438 gtk/gtktextview.c:520
msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
msgstr "Antall piksler med tomrom over avsnittene"
......@@ -3118,7 +3122,7 @@ msgstr "Antall piksler med tomrom over avsnittene"
msgid "Pixels below lines"
msgstr "Piksler under linjer"
#: gtk/gtktexttag.c:448 gtk/gtktextview.c:529
#: gtk/gtktexttag.c:448 gtk/gtktextview.c:530
msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
msgstr "Antall piksler med tomrom under avsnittene"
......@@ -3126,7 +3130,7 @@ msgstr "Antall piksler med tomrom under avsnittene"
msgid "Pixels inside wrap"
msgstr ""
#: gtk/gtktexttag.c:458 gtk/gtktextview.c:539
#: gtk/gtktexttag.c:458 gtk/gtktextview.c:540
msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
msgstr ""
......@@ -3134,16 +3138,16 @@ msgstr ""
msgid "Wrap mode"
msgstr "Brytningsmodus"
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:557
#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:558
msgid ""
"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
msgstr ""
#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:604
#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:605
msgid "Tabs"
msgstr "Faner"
#: gtk/gtktexttag.c:495 gtk/gtktextview.c:605
#: gtk/gtktexttag.c:495 gtk/gtktextview.c:606
msgid "Custom tabs for this text"
msgstr "Egendefinerte faner for denne teksten"
......@@ -3263,38 +3267,43 @@ msgstr "Usynlig satt"
msgid "Whether this tag affects text visibility"
msgstr ""
#: gtk/gtktextview.c:518
#: gtk/gtktextview.c:519
msgid "Pixels Above Lines"
msgstr "Piksler over linjer"
#: gtk/gtktextview.c:528
#: gtk/gtktextview.c:529
msgid "Pixels Below Lines"
msgstr "Piksler under linjer"
#: gtk/gtktextview.c:538
#: gtk/gtktextview.c:539
msgid "Pixels Inside Wrap"
msgstr ""
#: gtk/gtktextview.c:556
#: gtk/gtktextview.c:557
msgid "Wrap Mode"
msgstr "Brytningsmodus"
#: gtk/gtktextview.c:574
#: gtk/gtktextview.c:575
msgid "Left Margin"
msgstr "Venstre marg"
#: gtk/gtktextview.c:584
#: gtk/gtktextview.c:585
msgid "Right Margin"
msgstr "Hyre marg"
#: gtk/gtktextview.c:612
#: gtk/gtktextview.c:613
msgid "Cursor Visible"
msgstr "Synlig markr"
#: gtk/gtktextview.c:613
#: gtk/gtktextview.c:614
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Vis innsettingsmarkr"
#: gtk/gtktextview.c:5773
#, fuzzy
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inndatametode"
#: gtk/gtkthemes.c:71
#, c-format
msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment