Commit 11990613 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2004-03-03  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent d7681e7c
2004-03-03 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-03-03 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -3,6 +3,7 @@
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002, 2003, 2004.
# Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>, 2004.
# --------------
# Discussiepunten:
# tag -> markering/etiket?
......@@ -13,15 +14,13 @@
# expander -> uitklapper
# separator -> scheiding/scheidingslijn
# selected -> geselecteerde/gekozen
#
# Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>, 2004.
# focus -> aandacht/invoeraandacht/de aandacht
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-26 11:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 04:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 11:48+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1389,11 +1388,11 @@ msgstr "Het item dat momenteel actief is"
#: gtk/gtkcombobox.c:477
msgid "Appears as list"
msgstr ""
msgstr "Verschijnt als lijst"
#: gtk/gtkcombobox.c:478
msgid "Whether combobox dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
msgstr "Of combobox dropdowns als lijsten getoond worden in plaats van als menus"
#: gtk/gtkcomboboxentry.c:109
msgid "Text Column"
......@@ -1602,12 +1601,13 @@ msgstr "De inhoud van het veld"
msgid "X align"
msgstr "X-uitlijning"
# RTL right to left
# misschien omzetten naar RNL?
#: gtk/gtkentry.c:553 gtk/gtkmisc.c:99
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts"
msgstr "De horizontale uitlijning, van 0 (links) naar 1 (rechts)"
msgstr "De horizontale uitlijning, van 0 (links) naar 1 (rechts). Omgekeerd voor RTL indelingen"
#: gtk/gtkentry.c:786
msgid "Select on focus"
......@@ -1758,13 +1758,12 @@ msgstr ""
"wordt getoond."
#: gtk/gtkfilechooser.c:129
#, fuzzy
msgid "Use Preview Label"
msgstr "Grootte gebruiken in label"
msgstr "Voorbeeldlabel gebruiken"
#: gtk/gtkfilechooser.c:130
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr ""
msgstr "Of een standaardlabel weergegeven wordt bij de naam van het bestand."
#: gtk/gtkfilechooser.c:135
msgid "Extra widget"
......@@ -1792,17 +1791,17 @@ msgstr "Of verborgen bestanden en mappen moeten worden weergegeven"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:473
msgid "Default file chooser backend"
msgstr ""
msgstr "Standaard backend bestandkiezer"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:474
#, fuzzy
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Naam van de gebruikte backend voor het bestandsysteem"
msgstr "Naam van de gebruikte backend voor de bestandkiezer"
#: gtk/gtkfilesel.c:559 gtk/gtkimage.c:167
msgid "Filename"
msgstr "Bestandsnaam"
# momenteel
#: gtk/gtkfilesel.c:560
msgid "The currently selected filename"
msgstr "De nu geselecteerde bestandsnaam"
......@@ -3695,14 +3694,12 @@ msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
msgstr "Of Tab resulteert in het in het invoeren van een tab-teken"
#: gtk/gtktextview.c:683
#, fuzzy
msgid "Error underline color"
msgstr "Voorgrondkleur"
msgstr "Foutkleur"
#: gtk/gtktextview.c:684
#, fuzzy
msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
msgstr "Kleur van de invoegcursor"
msgstr "Kleur waarmee fouten onderstreept worden"
#: gtk/gtktoggleaction.c:129
msgid "Create the same proxies as a radio action"
......
2004-03-03 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-03-03 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -10,15 +10,15 @@
# spinbutton -> spinknop
# tooltip -> tooltip/werktip/tip
# Standard display -> standaar display
# expander -> uitklapper
# expander -> uitklapper (win32 heeft het over samenvouwen/openvouwen)
# separator -> scheiding/scheidingslijn
# selected -> geselecteerde/gekozen
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-26 11:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 04:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 11:31+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -962,7 +962,7 @@ msgstr ""
"Kon geen favoriet toevoegen voor %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4010
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4020
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -990,9 +990,8 @@ msgstr ""
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1331 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1854
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "_Naam:"
msgstr "Naam"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1422
#, c-format
......@@ -1056,68 +1055,73 @@ msgstr "Opslaan in _Map:"
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Bladeren naar andere mappen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3262
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2846
#, c-format
msgid "Could not set current folder: %s"
msgstr "Kon huidige map: %s niet instellen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3272
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "Snelkoppeling %s bestaat niet"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3834
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3844
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3863
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3873
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3865
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3875
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3867
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3877
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3879
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3914
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3924
msgid "Today"
msgstr "Vandaag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3916
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3926
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
# d=dag b=afgekorte maand Y=jaar in 4 cijfers
#. FIXME: Get the right format for the locale
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3925
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3935
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d/%b/%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3928
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3938
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3973
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3983
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "Kan niet naar de map gaan die u opgaf omdat het een ongeldig pad is."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4065
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4075
msgid "Open Location"
msgstr "Locatie openen"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4080
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4090
msgid "_Location:"
msgstr "_Locatie:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4114
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4124
#, c-format
msgid ""
"Could not go to the parent folder of %s:\n"
......@@ -1331,7 +1335,7 @@ msgstr "Dit bestandsysteem ondersteunt geen aankoppelen"
msgid "Filesystem"
msgstr "Bestandsysteem"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1376
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1375
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1175
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment