Commit 10870fcb authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2004-10-19  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent e746e7ff
2004-10-19 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-10-19 Raphael Higino <raphaelh@cvs.gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation.
......
This diff is collapsed.
2004-10-19 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-10-17 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-02 19:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-03 02:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-19 12:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-19 15:18+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -493,7 +493,8 @@ msgstr "Maximální hodnota barvy v souboru PNM je příliš vysoká"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr "Neumím zpracovávat soubory PNM s maximální hodnotou barvy větší než 255"
msgstr ""
"Neumím zpracovávat soubory PNM s maximální hodnotou barvy větší než 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
msgid "Raw PNM image type is invalid"
......@@ -725,6 +726,99 @@ msgstr "Nemohu psát do dočasného souboru při načítání obrázku XPM"
msgid "The XPM image format"
msgstr "Formát obrázku XPM"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:115
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Třída programu používaná správcem oken"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:116
msgid "CLASS"
msgstr "TŘÍDA"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:118
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Název programu používaný správcem oken"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:119
msgid "NAME"
msgstr "NÁZEV"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:121
msgid "X display to use"
msgstr "Displej X, který používat"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:122
msgid "DISPLAY"
msgstr "DISPLEJ"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:124
msgid "X screen to use"
msgstr "Obrazovka X, kterou používat"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:125
msgid "SCREEN"
msgstr "OBRAZOVKA"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:128
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Ladicí příznaky Gdk, které nastavit"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:129 gdk/gdk.c:132 gtk/gtkmain.c:403 gtk/gtkmain.c:406
msgid "FLAGS"
msgstr "PŘÍZNAKY"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:131
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Ladicí příznaky Gdk, jejichž nastavení zrušit"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "Nedávkovat požadavky GDI"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "Nepoužívat API Wintab pro podporu tabletů"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr "Totéž jako --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Používat API Wintab [implicitní]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Velikost palety v osmibitovém režimu"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
msgid "COLORS"
msgstr "BARVY"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Volat X synchronně"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:216 gtk/gtkaboutdialog.c:1725
msgid "License"
msgstr "Licence"
......@@ -768,6 +862,33 @@ msgstr "Přeložili"
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafika"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:119
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:125
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:131
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. Translate to calendar:YM if you want years to be displayed
#. * before months; otherwise translate to calendar:MY.
#. * Do *not* translate it to anything else, if it
......@@ -940,7 +1061,15 @@ msgstr "_Vložit řídící znak Unicode"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Neplatný název souboru: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:812
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:58
msgid "(None)"
msgstr "(Žádný)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:228
msgid "Select a File"
msgstr "Zvolte soubor"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:815
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
......@@ -949,7 +1078,7 @@ msgstr ""
"Nemohu získat informace o %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:823
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:826
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
......@@ -958,7 +1087,7 @@ msgstr ""
"Nemohu přidat záložku pro %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:838 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5722
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:841 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5727
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -967,7 +1096,7 @@ msgstr ""
"Nemohu sestavit název souboru z '%s' a '%s':\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:854
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:857
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
......@@ -984,7 +1113,7 @@ msgstr "Domov"
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1589
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1588
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
......@@ -993,12 +1122,12 @@ msgstr ""
"Nemohu vytvořit adresář %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1769
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1774
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro %s, protože to není adresář."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1881
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1886
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
......@@ -1007,121 +1136,121 @@ msgstr ""
"Nemohu odstranit záložku pro %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2018
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2023
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Přidat adresář '%s' mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2059
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2064
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat aktuální adresář mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2061
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2066
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Přidat zovlené adresáře mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2101
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2106
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Odstranit záložku '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2553
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2558
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr "Nemohu přidat záložku pro %s, protože je to neplatný název cesty."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2733
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2738
msgid "Shortcuts"
msgstr "Zkratky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2787
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2792
msgid "Folder"
msgstr "Adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2839 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2844 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Přidat"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2846
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2851
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Přidat zvolený adresář mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2851 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2856 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstranit"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2858
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2863
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Odstranit zvolenou záložku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2951
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2956
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Přidat mezi záložky"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2965
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2970
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Zobrazovat _skryté soubory"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3089 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3094 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3117
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3122
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3142
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3147
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3155
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3160
msgid "Modified"
msgstr "Změněn"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3201
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3206
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Vytvořit _adresář"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3235
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3240
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Vyberte, které typy souborů zobrazovat"
#. Name entry
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3324
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3329
msgid "_Name:"
msgstr "_Název:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3368
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3373
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Procházet jiné adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3610
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3615
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Uložit do _adresáře:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3612
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3617
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Vytvořit v _adresáři:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4303
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4308
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Nemohu přejít do adresáře, protože není místní"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4447
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4452
msgid "Could not find the path"
msgstr "Nemohu najít cestu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4830
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4835
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "zkratka %s neexistuje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5535
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5540
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Napište název nového adresáře"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5564
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5569
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -1129,38 +1258,38 @@ msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5566
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5571
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5568
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5573
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5570
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5575
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5615
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5620
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5617
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5622
msgid "Yesterday"
msgstr "Včera"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5628
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5633
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5683
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5688
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr "Nemohu přejít do určeného adresáře, protože je to neplatná cesta."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5760
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5765
#, c-format
msgid ""
"Could not select %s:\n"
......@@ -1169,15 +1298,15 @@ msgstr ""
"Nemohu vybrat %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5799
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5804
msgid "Open Location"
msgstr "Otevřít umístění"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5806
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5811
msgid "Save in Location"
msgstr "Uložit do umístění"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5825
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5830
msgid "_Location:"
msgstr "_Umístění:"
......@@ -1581,33 +1710,27 @@ msgid "Input Methods"
msgstr "Vstupní metody"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:395
#: gtk/gtkmain.c:396
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr "Načíst přídavné moduly GTK+"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:396
#: gtk/gtkmain.c:397
msgid "MODULES"
msgstr "MODULY"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:398
#: gtk/gtkmain.c:399
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr "Učinit všechna varování fatální"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:401
#: gtk/gtkmain.c:402
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr "Ladicí příznaky GTK+, které nastavit"
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:402 gtk/gtkmain.c:405
msgid "FLAGS"
msgstr "PŘÍZNAKY"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:404
#: gtk/gtkmain.c:405
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr "Ladicí příznaky GTK+, jejichž nastavení zrušit"
......@@ -1616,15 +1739,15 @@ msgstr "Ladicí příznaky GTK+, jejichž nastavení zrušit"
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
#.
#: gtk/gtkmain.c:479
#: gtk/gtkmain.c:480
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: gtk/gtkmain.c:547
#: gtk/gtkmain.c:548
msgid "GTK+ Options"
msgstr "Přepínače GTK+"
#: gtk/gtkmain.c:547
#: gtk/gtkmain.c:548
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Zobrazit přepínače GTK+"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment