Commit 0ffbe85c authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2005-05-06  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 3e77a18b
2005-05-06 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-05-04 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-30 05:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-30 16:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-06 05:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-06 10:51+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -95,11 +95,11 @@ msgstr "Implicitní displej"
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Implicitní displej pro GDK"
#: ../gdk/gdkpango.c:568 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:537
#: ../gdk/gdkpango.c:509 ../gtk/gtkinvisible.c:117 ../gtk/gtkwindow.c:537
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"
#: ../gdk/gdkpango.c:569
#: ../gdk/gdkpango.c:510
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "GdkScreen pro vykreslovač"
......@@ -334,7 +334,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Je-li TRUE, jsou prázdné proxy menu pro tuto akci skryty."
#: ../gtk/gtkaction.c:283 ../gtk/gtkactiongroup.c:142
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:450
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222 ../gtk/gtkwidget.c:452
msgid "Sensitive"
msgstr "Citlivý"
......@@ -343,7 +343,7 @@ msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Jestli je akce povolena."
#: ../gtk/gtkaction.c:290 ../gtk/gtkactiongroup.c:149
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:443
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226 ../gtk/gtkwidget.c:445
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
......@@ -608,7 +608,7 @@ msgstr ""
"Je-li TRUE, potomek se objeví v sekundární skupině potomků, vhodné např. pro "
"tlačítka nápovědy."
#: ../gtk/gtkbox.c:131 ../gtk/gtkexpander.c:230 ../gtk/gtkiconview.c:450
#: ../gtk/gtkbox.c:131 ../gtk/gtkexpander.c:230 ../gtk/gtkiconview.c:621
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
msgid "Spacing"
msgstr "Mezery"
......@@ -1855,7 +1855,7 @@ msgstr "Minimální délka klíče"
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimální délka hledaného klíče, aby se hledaly odpovídající položky"
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:298 ../gtk/gtkiconview.c:371
#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:298 ../gtk/gtkiconview.c:542
msgid "Text column"
msgstr "Sloupec textu"
......@@ -2236,111 +2236,120 @@ msgstr ""
"Jestli používat hodnotu vlastnosti snap_edge nebo hodnotu odvozenou z "
"handle_position"
#: ../gtk/gtkiconview.c:334
#: ../gtk/gtkiconview.c:505
msgid "Selection mode"
msgstr "Režim výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:335
#: ../gtk/gtkiconview.c:506
msgid "The selection mode"
msgstr "Režim výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:353
#: ../gtk/gtkiconview.c:524
msgid "Pixbuf column"
msgstr "Sloupec pixbufu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:354
#: ../gtk/gtkiconview.c:525
msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
msgstr "Sloupec modelu používaný pro získání pixbufu ikony"
#: ../gtk/gtkiconview.c:372
#: ../gtk/gtkiconview.c:543
msgid "Model column used to retrieve the text from"
msgstr "Sloupec modelu používaný pro získání textu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:391
#: ../gtk/gtkiconview.c:562
msgid "Markup column"
msgstr "Sloupec značek"
#: ../gtk/gtkiconview.c:392
#: ../gtk/gtkiconview.c:563
msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
msgstr ""
"Sloupec modelu používaný pro získání textu, pokud se používají značky Pango"
#: ../gtk/gtkiconview.c:399
#: ../gtk/gtkiconview.c:570
msgid "Icon View Model"
msgstr "Model ikonového pohledu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:400
#: ../gtk/gtkiconview.c:571
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Model pro ikonový pohled"
#: ../gtk/gtkiconview.c:416
#: ../gtk/gtkiconview.c:587
msgid "Number of columns"
msgstr "Počet sloupců"
#: ../gtk/gtkiconview.c:417
#: ../gtk/gtkiconview.c:588
msgid "Number of columns to display"
msgstr "Počet zobrazovaných sloupců"
#: ../gtk/gtkiconview.c:434
#: ../gtk/gtkiconview.c:605
msgid "Width for each item"
msgstr "Šířka každé položky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:435
#: ../gtk/gtkiconview.c:606
msgid "The width used for each item"
msgstr "Šířka používaná pro každou položku"
#: ../gtk/gtkiconview.c:451
#: ../gtk/gtkiconview.c:622
msgid "Space which is inserted between cells of an item"
msgstr "Místo, které je vloženo mezi buňky položky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:466
#: ../gtk/gtkiconview.c:637
msgid "Row Spacing"
msgstr "Rozestup řádků"
#: ../gtk/gtkiconview.c:467
#: ../gtk/gtkiconview.c:638
msgid "Space which is inserted between grid rows"
msgstr "Místo, které je vloženo mezi řádky mřížky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:482
#: ../gtk/gtkiconview.c:653
msgid "Column Spacing"
msgstr "Rozestup sloupců"
# FIXME: s/column/columns/
#: ../gtk/gtkiconview.c:483
#: ../gtk/gtkiconview.c:654
msgid "Space which is inserted between grid column"
msgstr "Místo, které je vloženo mezi sloupce mřížky"
#: ../gtk/gtkiconview.c:498
#: ../gtk/gtkiconview.c:669
msgid "Margin"
msgstr "Okraj"
#: ../gtk/gtkiconview.c:499
#: ../gtk/gtkiconview.c:670
msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
msgstr "Místo, které je vloženo na okraje ikonového pohledu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:515 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
#: ../gtk/gtkiconview.c:686 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
#: ../gtk/gtktoolbar.c:508
msgid "Orientation"
msgstr "Orientace"
#: ../gtk/gtkiconview.c:516
#: ../gtk/gtkiconview.c:687
msgid ""
"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
msgstr "Jak jsou text a ikony každé položky navzájem relativně umístěny"
#: ../gtk/gtkiconview.c:524
#: ../gtk/gtkiconview.c:703 ../gtk/gtktreeview.c:610
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
msgid "Reorderable"
msgstr "Měnitelné pořadí"
#: ../gtk/gtkiconview.c:704 ../gtk/gtktreeview.c:611
msgid "View is reorderable"
msgstr "Je možná změna pořadí pohledu"
#: ../gtk/gtkiconview.c:711
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Barva obdélníku výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:525
#: ../gtk/gtkiconview.c:712
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Barva obdélníku výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:531
#: ../gtk/gtkiconview.c:718
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Alfa obdélníku výběru"
#: ../gtk/gtkiconview.c:532
#: ../gtk/gtkiconview.c:719
msgid "Opacity of the selection box"
msgstr "Neprůhlednost obdélníku výběru"
......@@ -3913,7 +3922,9 @@ msgstr "Velikost odsazení odstavce v pixelech"
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
"in Pango units"
msgstr "Posun textu nad základní čáru (pod základní čáru, pokud je hodnota záporná) v jednotkách Pango"
msgstr ""
"Posun textu nad základní čáru (pod základní čáru, pokud je hodnota záporná) "
"v jednotkách Pango"
#: ../gtk/gtktexttag.c:436
msgid "Pixels above lines"
......@@ -4324,14 +4335,6 @@ msgstr "Sloupec rozbalovacího symbolu"
msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Nastaví sloupec pro rozbalovací sloupec"
#: ../gtk/gtktreeview.c:610 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
msgid "Reorderable"
msgstr "Měnitelné pořadí"
#: ../gtk/gtktreeview.c:611
msgid "View is reorderable"
msgstr "Je možná změna pořadí pohledu"
#: ../gtk/gtktreeview.c:618
msgid "Rules Hint"
msgstr "Rada o pravidlech"
......@@ -4563,27 +4566,27 @@ msgstr "GtkAdjustment, který určuje hodnoty svislé polohy pro tento pohled"
msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
msgstr "Určuje, jak je vykreslováno stínování okolo pohledu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:410
#: ../gtk/gtkwidget.c:412
msgid "Widget name"
msgstr "Název widgetu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:411
#: ../gtk/gtkwidget.c:413
msgid "The name of the widget"
msgstr "Název widgetu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:417
#: ../gtk/gtkwidget.c:419
msgid "Parent widget"
msgstr "Rodičovský widget"
#: ../gtk/gtkwidget.c:418
#: ../gtk/gtkwidget.c:420
msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
msgstr "Rodičovský widget tohoto widgetu. Musí to být widget kontejneru"
#: ../gtk/gtkwidget.c:425
#: ../gtk/gtkwidget.c:427
msgid "Width request"
msgstr "Požadavek na šířku"
#: ../gtk/gtkwidget.c:426
#: ../gtk/gtkwidget.c:428
msgid ""
"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
"used"
......@@ -4591,11 +4594,11 @@ msgstr ""
"Předefinovaný požadavek šířky pro widget nebo -1, pokud se má použít "
"přirozený požadavek"
#: ../gtk/gtkwidget.c:434
#: ../gtk/gtkwidget.c:436
msgid "Height request"
msgstr "Požadavek na výšku"
#: ../gtk/gtkwidget.c:435
#: ../gtk/gtkwidget.c:437
msgid ""
"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
"be used"
......@@ -4603,157 +4606,157 @@ msgstr ""
"Předefinovaný požadavek výšky pro widget nebo -1, pokud se má použít "
"přirozený požadavek"
#: ../gtk/gtkwidget.c:444
#: ../gtk/gtkwidget.c:446
msgid "Whether the widget is visible"
msgstr "Jestli je widget viditelný"
#: ../gtk/gtkwidget.c:451
#: ../gtk/gtkwidget.c:453
msgid "Whether the widget responds to input"
msgstr "Jestli widget reaguje na vstupy"
#: ../gtk/gtkwidget.c:457
#: ../gtk/gtkwidget.c:459
msgid "Application paintable"
msgstr "Aplikace může kreslit"
#: ../gtk/gtkwidget.c:458
#: ../gtk/gtkwidget.c:460
msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
msgstr "Jestli bude aplikace přímo kreslit na widget"
#: ../gtk/gtkwidget.c:464
#: ../gtk/gtkwidget.c:466
msgid "Can focus"
msgstr "Může získat fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:465
#: ../gtk/gtkwidget.c:467
msgid "Whether the widget can accept the input focus"
msgstr "Jestli widget může přijmout vstupní fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:471
#: ../gtk/gtkwidget.c:473
msgid "Has focus"
msgstr "Má fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:472
#: ../gtk/gtkwidget.c:474
msgid "Whether the widget has the input focus"
msgstr "Jestli widget má vstupní fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:478
#: ../gtk/gtkwidget.c:480
msgid "Is focus"
msgstr "Je fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:479
#: ../gtk/gtkwidget.c:481
msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
msgstr "Jestli je widget widget fokusu v rámci nejvyšší úrovně"
#: ../gtk/gtkwidget.c:485
#: ../gtk/gtkwidget.c:487
msgid "Can default"
msgstr "Může být implicitní"
#: ../gtk/gtkwidget.c:486
#: ../gtk/gtkwidget.c:488
msgid "Whether the widget can be the default widget"
msgstr "Jestli může být widget implicitní"
#: ../gtk/gtkwidget.c:492
#: ../gtk/gtkwidget.c:494
msgid "Has default"
msgstr "Je implicitní"
#: ../gtk/gtkwidget.c:493
#: ../gtk/gtkwidget.c:495
msgid "Whether the widget is the default widget"
msgstr "Jestli je widget implicitní"
#: ../gtk/gtkwidget.c:499
#: ../gtk/gtkwidget.c:501
msgid "Receives default"
msgstr "Přijímá jako implicitní"
#: ../gtk/gtkwidget.c:500
#: ../gtk/gtkwidget.c:502
msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
msgstr "Je-li TRUE, přijímá widget implicitní akci, pokud že má fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:506
#: ../gtk/gtkwidget.c:508
msgid "Composite child"
msgstr "Potomek složeného"
#: ../gtk/gtkwidget.c:507
#: ../gtk/gtkwidget.c:509
msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
msgstr "Jestli je widget součástí složeného widgetu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:513
#: ../gtk/gtkwidget.c:515
msgid "Style"
msgstr "Styl"
#: ../gtk/gtkwidget.c:514
#: ../gtk/gtkwidget.c:516
msgid ""
"The style of the widget, which contains information about how it will look "
"(colors etc)"
msgstr "Styl widgetu, který obsahuje informace o jeho vzezření (barvy apod)"
#: ../gtk/gtkwidget.c:520
#: ../gtk/gtkwidget.c:522
msgid "Events"
msgstr "Události"
#: ../gtk/gtkwidget.c:521
#: ../gtk/gtkwidget.c:523
msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
msgstr "Maska událostí určující, které typy GdkEvent tento widget dostává"
#: ../gtk/gtkwidget.c:528
#: ../gtk/gtkwidget.c:530
msgid "Extension events"
msgstr "Rozšířené události"
#: ../gtk/gtkwidget.c:529
#: ../gtk/gtkwidget.c:531
msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
msgstr "Maska určující, které typy rozšířených událostí tento widget dostává"
#: ../gtk/gtkwidget.c:536
#: ../gtk/gtkwidget.c:538
msgid "No show all"
msgstr "Nezobrazovat se všemi"
#: ../gtk/gtkwidget.c:537
#: ../gtk/gtkwidget.c:539
msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
msgstr "Jestli by gtk_widget_show_all() nemělo mít vliv na tento widget"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1417
#: ../gtk/gtkwidget.c:1419
msgid "Interior Focus"
msgstr "Vnitřní fokus"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1418
#: ../gtk/gtkwidget.c:1420
msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
msgstr "Jestli vykreslovat indikátor fokusu ve widgetech"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1424
#: ../gtk/gtkwidget.c:1426
msgid "Focus linewidth"
msgstr "Šířka čáry fokusu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1425
#: ../gtk/gtkwidget.c:1427
msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
msgstr "Šířka čáry indikátoru fokusu, v bodech"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1431
#: ../gtk/gtkwidget.c:1433
msgid "Focus line dash pattern"
msgstr "Vzorek čáry indikátoru fokusu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1432
#: ../gtk/gtkwidget.c:1434
msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
msgstr "Vzorek používaný při kreslení čáry indikátoru fokusu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1437
#: ../gtk/gtkwidget.c:1439
msgid "Focus padding"
msgstr "Doplnění fokusu"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1438
#: ../gtk/gtkwidget.c:1440
msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
msgstr "Mezera mezi indikátorem fokusu a boxem widgetu, v pixelech"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1443
#: ../gtk/gtkwidget.c:1445
msgid "Cursor color"
msgstr "Barva kurzoru"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1444
#: ../gtk/gtkwidget.c:1446
msgid "Color with which to draw insertion cursor"
msgstr "Barva, kterou kreslit vkládací kurzor"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1449
#: ../gtk/gtkwidget.c:1451
msgid "Secondary cursor color"
msgstr "Barva sekundárního kurzoru"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1450
#: ../gtk/gtkwidget.c:1452
msgid ""
"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
"right-to-left and left-to-right text"
......@@ -4761,14 +4764,22 @@ msgstr ""
"Barva, kterou kreslit sekundární kurzor při editaci kombinovaného textu "
"zleva doprava a zprava doleva"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1455
#: ../gtk/gtkwidget.c:1457
msgid "Cursor line aspect ratio"
msgstr "Poměr čáry kurzoru"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1456
#: ../gtk/gtkwidget.c:1458
msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
msgstr "Poměr, kterým kreslit kurzor pro vkládání"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1463
msgid "Draw Border"
msgstr "Kreslit okraje"
#: ../gtk/gtkwidget.c:1464
msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
msgstr "Velikost oblastí mimo alokaci widgetu, kde kreslit"
#: ../gtk/gtkwindow.c:418
msgid "Window Type"
msgstr "Typ okna"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment