Updated Catalan translation.

parent 0fd13c5f
2006-09-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2006-09-04 Mugurel Tudor <mugurelu@gnome.ro>
* ro.po: Updated Romanian translation by
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
2006-09-06 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2006-09-06 Pawan Chitrakar <pchitrakar@gmail.com>
* ne.po: Updated Nepali Translation
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.8.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-23 00:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-23 01:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-06 18:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-31 15:12+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr "El tipus d'imatge «%s» no està implementat"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "No s'ha pogut reconéixer el format gràfic del fitxer «%s»"
msgstr "No s'ha pogut reconèixer el format gràfic del fitxer «%s»"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
msgid "Unrecognized image file format"
......@@ -123,13 +123,13 @@ msgstr ""
"No hi ha memòria suficient per a desar la imatge en una memòria intermèdia"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Error intern: S'ha produït un error al mòdul de carregador d'imatge '%s' en "
"iniciar la càrrega d'una imatge, però no s'ha donat cap motiu per a l'error"
"Error intern: El carregador d'imatge «%s» no ha pogut acabar una operació, "
"però no ha donat cap raó per a la fallada"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
#, c-format
......@@ -540,41 +540,37 @@ msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és massa alt"
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "El tipus d'imatge PNM en brut no és vàlid"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "El format d'imatge PNM no és vàlid"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "El carregador d'imatges PNM no permet aquest subformat PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "S'ha trobat un final de fitxer abans d'hora"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Els formats PNM en brut requereixen exactament un espai en blanc abans de "
"les dades de mostra"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "No es pot obtenir memòria per a carregar la imatge PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar l'estructura de context PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Final inesperat de les dades de la imatge PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar el fitxer PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1083
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "La família de format d'imatge PNM/PBM/PGM/PPM"
......@@ -694,19 +690,16 @@ msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:704
#, fuzzy
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr "No s'ha pogut obrir la imatge TIFF"
msgstr "No s'ha pogut desar la imatge TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:742
#, fuzzy
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr "No s'ha pogut obrir la imatge TIFF"
msgstr "No s'han pogut escriure dades TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:794
#, fuzzy
msgid "Couldn't write to TIFF file"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer BMP"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:844
msgid "The TIFF image format"
......@@ -980,32 +973,32 @@ msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Supr"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "No processis en lot les peticions del GDI"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "No utilizis l'API Wintab per al suport de tablet"
msgstr "No utilitzis l'API Wintab per al suport de tablet"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr "El mateix que --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Utilitza l'API Wintab [per defecte]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Mida de la paleta al mode 8 bits"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:65
msgid "COLORS"
msgstr "COLORS"
......@@ -1094,9 +1087,8 @@ msgstr "Alt"
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:577
#, fuzzy
msgid "keyboard label|Super"
msgstr "Espai"
msgstr "Súper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
......@@ -1105,9 +1097,8 @@ msgstr "Espai"
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:591
#, fuzzy
msgid "keyboard label|Hyper"
msgstr "Inici"
msgstr "Hiper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
......@@ -1116,9 +1107,8 @@ msgstr "Inici"
#. * And do not translate the part before the |.
#.
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:605
#, fuzzy
msgid "keyboard label|Meta"
msgstr "Tab"
msgstr "Meta"
#. do not translate the part before the |
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:619
......@@ -1191,9 +1181,9 @@ msgstr "%d"
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1671 ../gtk/gtkcalendar.c:2089
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "calendar:week:digits|%d"
msgstr "calendar:week_start:1"
msgstr "%d"
#. Translators: This dictates how the year is displayed in
#. * gtkcalendar widget. See strftime() manual for the format.
......@@ -1337,18 +1327,16 @@ msgid "Amount of blue light in the color."
msgstr "Quantitat de llum blava en el color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
#, fuzzy
msgid "Op_acity:"
msgstr "_Opacitat:"
msgstr "Op_acitat:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1983 ../gtk/gtkcolorsel.c:1994
msgid "Transparency of the color."
msgstr "Transparència del color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2001
#, fuzzy
msgid "Color _name:"
msgstr "_Nom de color:"
msgstr "_Nom del color:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2016
msgid ""
......@@ -1359,9 +1347,8 @@ msgstr ""
"el nom d'un color (com 'orange')"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2046
#, fuzzy
msgid "_Palette:"
msgstr "_Paleta"
msgstr "_Paleta:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:2075
msgid "Color Wheel"
......@@ -1371,11 +1358,11 @@ msgstr "Roda de colors"
msgid "Color Selection"
msgstr "Selecció de color"
#: ../gtk/gtkentry.c:4919 ../gtk/gtktextview.c:7238
#: ../gtk/gtkentry.c:4924 ../gtk/gtktextview.c:7293
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Mètodes d'entrada"
#: ../gtk/gtkentry.c:4933 ../gtk/gtktextview.c:7252
#: ../gtk/gtkentry.c:4938 ../gtk/gtktextview.c:7307
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Insereix caràcters de control Unicode"
......@@ -1397,7 +1384,7 @@ msgstr "Escriptori"
msgid "(None)"
msgstr "(Cap)"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1877
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1878
msgid "Other..."
msgstr "Altre..."
......@@ -1434,155 +1421,153 @@ msgstr "El nom del fitxer és invàlid"
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "No s'ha pogut mostrar el contingut de la carpeta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2497
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2501
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Afegeix la carpeta «%s» a les adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2538
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2542
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Afegeix la carpeta actual a les adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2540
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2544
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Afegeix les carpetes seleccionades a les adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2580
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2584
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Suprimeix l'adreça d'interès «%s»"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3011
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3015
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"No s'ha pogut afegir una adreça d'interès per a «%s» perquè és un nom de "
"camí invàlid."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3242
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3246
msgid "Remove"
msgstr "Suprimeix"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3251
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3255
msgid "Rename..."
msgstr "Canvia el nom..."
#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3393
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3397
msgid "Places"
msgstr "Llocs"
#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3447
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3451
msgid "_Places"
msgstr "_Llocs"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3503 ../gtk/gtkstock.c:317
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3507 ../gtk/gtkstock.c:317
msgid "_Add"
msgstr "_Afegeix"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3510
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3514
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Afegeix la carpeta seleccionada a les adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3515 ../gtk/gtkstock.c:404
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3519 ../gtk/gtkstock.c:404
msgid "_Remove"
msgstr "_Suprimeix"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3522
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3526
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Suprimeix les adreces d'interès seleccionades"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3618
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3622
msgid "Could not select file"
msgstr "No s'ha pogut seleccionar el fitxer"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3755
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3759
#, c-format
msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"No s'ha pogut seleccionar el fitxer «%s» perquè és un nom de camí invàlid."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3812
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3816
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "_Afegeix a les adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3826
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3830
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Mostra els fitxers _ocults"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3963 ../gtk/gtkfilesel.c:730
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3967 ../gtk/gtkfilesel.c:730
msgid "Files"
msgstr "Fitxers"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4008
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4012
msgid "Name"
msgstr "Nom"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4033
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4037
msgid "Size"
msgstr "Mida"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4046
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4050
msgid "Modified"
msgstr "Modificat"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4078
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4082
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Seleccioneu quins tipus de fitxers es mostren"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4226 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:771
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4230 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:780
msgid "_Name:"
msgstr "_Nom:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4268
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4272
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "Na_vega per unes altres carpetes"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4503
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4507
msgid "Type a file name"
msgstr "El nom del fitxer és invàlid"
msgstr "Teclegeu un nom de fitxer"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4540
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4544
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Crea una ca_rpeta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4550
#, fuzzy
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4554
msgid "_Location:"
msgstr "_Ubicació:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4790
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4794
msgid "Save in _folder:"
msgstr "De_sa en la carpeta:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4792
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4796
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Crea en la _carpeta:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6241
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6291
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "No es pot canviar a la carpeta perquè no és local"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6814 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6835
#, fuzzy, c-format
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6864 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6885
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "La drecera %s ja existeix"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6925
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6975
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "La drecera %s no existeix"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7180
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7230
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Ja existeix un fitxer amb el nom «%s». Voleu reemplaçar-ho?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7183
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7233
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
......@@ -1590,50 +1575,50 @@ msgstr ""
"El fitxer ja existeix a «%s». Si ho reemplaceu sobreescriureu el seu "
"contingut."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7188
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7238
msgid "_Replace"
msgstr "_Reemplaça"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7838
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7934
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "No s'ha pogut muntar %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8232
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8328
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Nom del tipus de la nova carpeta"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8277
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8373
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d octet"
msgstr[1] "%d octets"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8279
#, fuzzy, c-format
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8375
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8281
#, fuzzy, c-format
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8377
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8283
#, fuzzy, c-format
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8379
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8331 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8355
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8427 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8451
msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8342
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8438
msgid "Today"
msgstr "Avui"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8344
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8440
msgid "Yesterday"
msgstr "Ahir"
......@@ -1723,7 +1708,7 @@ msgstr ""
"fitxer"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1409 ../gtk/gtkfilesel.c:1418
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:928 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1019
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1055 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1170
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en crear el directori «%s»: %s"
......@@ -1748,7 +1733,7 @@ msgstr ""
"fitxer"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1537 ../gtk/gtkfilesel.c:1547
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error deleting file '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en suprimir el fitxer «%s»: %s"
......@@ -1762,23 +1747,19 @@ msgid "Delete File"
msgstr "Suprimeix el fitxer"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1643
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error renaming file to \"%s\": %s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer com a \"%s\": %s\n"
"%s"
msgstr "S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer a «%s»: %s"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1656
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error renaming file \"%s\": %s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer \"%s\": %s\n"
"%s"
msgstr "S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer «%s»: %s"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1665
#, c-format
msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
msgstr "S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer «%s» com a «%s»: %s"
msgstr "S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer «%s» a «%s»: %s"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1712
msgid "Rename File"
......@@ -1819,35 +1800,34 @@ msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "No s'ha pogut convertir el nom del fitxer"
#: ../gtk/gtkfilesystem.c:322
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obtenir una icona d'estoc per a %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir una icona d'estoc per a %s\n"
#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:745
#, fuzzy
msgid "Could not obtain root folder"
msgstr "No s'ha pogut obtenir una icona d'estoc per a %s"
msgstr "No s'ha pogut obtenir la carpeta arrel"
#: ../gtk/gtkfilesystemmodel.c:1339
msgid "(Empty)"
msgstr "(Buit)"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:842 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1089
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2077 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2117
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2222 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2272
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:968 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1216
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2204 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2244
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2389 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2439
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "S'ha produït un error en obtenir informació per a «%s»: %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1034 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1125
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1161 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1277
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Aquest sistema de fitxers no permet ser muntat"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1046
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1173
msgid "File System"
msgstr "Sistema de fitxers"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1210
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1337 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1454
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
......@@ -1856,32 +1836,32 @@ msgstr ""
"El nom «%s» no és vàlid perquè conté el caràcter «%s». Utilitzeu un nom "
"diferent."
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1759 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1902
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1886 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2069
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "S'ha produït un error en desar l'adreça d'interès: %s"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1814 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1957
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1941 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2124
#, c-format
msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
msgstr "«%s» ja existeix a la llista d'adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1886 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2029
#: ../gtk/gtkfilesystemunix.c:2013 ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:2196
#, c-format
msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
msgstr "«%s» no existeix a la llista d'adreces d'interès"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:943
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1093
#, c-format
msgid "Path is not a folder: '%s'"
msgstr "El camí no és una carpeta: '%s'"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1143
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1295
#, c-format
msgid "Network Drive (%s)"
msgstr "Unitat de xarxa (%s)"
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1165
#: ../gtk/gtkfilesystemwin32.c:1317
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
......@@ -1970,7 +1950,7 @@ msgstr "Entrada"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:206
msgid "No extended input devices"
msgstr "No hi ha cap dispositiu d'entrada extés"
msgstr "No hi ha cap dispositiu d'entrada estès"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:219
msgid "_Device:"
......@@ -1989,21 +1969,18 @@ msgid "Window"
msgstr "Finestra"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:257
#, fuzzy
msgid "_Mode:"
msgstr "_Mode: "
msgstr "_Mode:"
#. The axis listbox
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:278
#, fuzzy
msgid "Axes"
msgstr "_Eixos"
msgstr "Eixos"
#. Keys listbox
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:296
#, fuzzy
msgid "Keys"
msgstr "_Tecles"
msgstr "Tecles"
#: ../gtk/gtkinputdialog.c:521
msgid "_X:"
......@@ -2082,21 +2059,21 @@ msgstr "Senyaladors de depuració de GTK+ per a deshabilitar"
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"
#: ../gtk/gtkmain.c:594
#: ../gtk/gtkmain.c:595
msgid "GTK+ Options"
msgstr "Opcions de GTK+"
#: ../gtk/gtkmain.c:594
#: ../gtk/gtkmain.c:595
msgid "Show GTK+ Options"
msgstr "Mostra les opcions de GTK+"
#: ../gtk/gtknotebook.c:772
msgid "Arrow spacing"
msgstr ""
msgstr "Espaiat de les fletxes"
#: ../gtk/gtknotebook.c:773
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr ""
msgstr "Espaiat de les fletxes de desplaçament"