GitLab repository storage has been migrated to hashed layout. Please contact Infrastructure team if you notice any issues with repositories or hooks.

Commit 0e6622e9 authored by Ole Laursen's avatar Ole Laursen Committed by Ole Laursen

Updated Danish translation.

2002-03-19  Ole Laursen  <olau@hardworking.dk>

	* da.po: Updated Danish translation.
parent fbd96f31
2002-03-19 Ole Laursen <olau@hardworking.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
2002-03-18 Valek Filippov <frob@df.ru>
* ru.po: updated russian translation.
......
......@@ -28,8 +28,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-07 22:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-19 21:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-19 21:21+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -148,7 +148,7 @@ msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af bitmap-billede"
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-billede har ikke-understøttet filhovedstørrelse"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323 gdk-pixbuf/io-bmp.c:382
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-billede har ugyldige data i filhoved"
......@@ -195,7 +195,7 @@ msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af ICO-fil"
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Fejl under læsning af GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1371 gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1541
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil manglede nogle data (måske er den blev afkortet?)"
......@@ -216,8 +216,8 @@ msgstr "Ugyldig kode fundet"
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Cirkulær tabelindgang i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1359 gdk-pixbuf/io-gif.c:1404
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1518
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1529
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok hukommelse til indlæsning af GIF-fil"
......@@ -235,18 +235,23 @@ msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Version %s af GIF-filformatet er ikke understøttet"
# 'image' må betyde animation her
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1146
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF-animation indeholdt et billede med højden eller bredden 0."
# 'image' må betyde animation her
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF-animation indeholdt et billede som var udenfor billedgrænserne."
# 'disposal mode' betegner vist nok hvordan der skiftes fra et billede til et andet
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
"Første billede af GIF-animation havde 'gå til forrige' som sin "
"overgangstilstand."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -254,7 +259,7 @@ msgstr ""
"GIF-animation har ikke globalt farvekort, og et billede i den har ikke "
"lokalt farvekort."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1426
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1437
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-billedet er afkortet eller ikke komplet."
......@@ -401,108 +406,114 @@ msgstr "Uventet slutning på PNM-billeddata"
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af PNM-fil"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til IOBuffer-struktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr "Kan ikke omallokere IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Kan ikke allokere midlertidige IOBuffer-data"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:251
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "fread() mislykkedes - filen sluttede sandsynligt for tidligt"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:261
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr "fseek() mislykkedes - filen sluttede sandsynligt for tidligt"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1029 gdk-pixbuf/io-tga.c:1141
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1224
msgid "Insufficient memory to load TGA image"
msgstr "Ikke tilstrækkelig hukommelse til indlæsning af TGA-billede"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:305
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr "Kan ikke allokere ny pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:617
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr "Kan ikke allokere farvetabelsstruktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr "Kan ikke allokere farvetabelselementer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:647
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Uventet bitdybde for farvetabelselementer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:667
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-hoved"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:618
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:700
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "TGA-billede har ugyldige dimensioner"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:706
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr "Længde af TGA-billedkommentar er for lang"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:633 gdk-pixbuf/io-tga.c:647
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:715 gdk-pixbuf/io-tga.c:724 gdk-pixbuf/io-tga.c:734
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:744 gdk-pixbuf/io-tga.c:751
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA-billedtype ikke understøttet"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:796
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-kontekststruktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:756
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:860
msgid "Excess data in file"
msgstr "For mange data i fil"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:798
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:902
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-hoved"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:808
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:912
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
msgstr "For stor værdi i infolen-feltet i TGA-hoved"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:832
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr ""
"Kan ikke allokere hukommelse til midlertidigt mellemlager til TGA-farvetabel"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:844
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:948
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr "Kan ikke allokere hukommelse til TGA-farvetabelsstruktur"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:853
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:957
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr "Kan ikke allokere TGA-farvetabelselementer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:863
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:967
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
msgstr "Uventet bitdybde for TGA-farvetabel"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1009
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
msgstr "Pseudofarve-billede uden farvetabel"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:910
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1016
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr "Kan ikke søge til billedafsæt - sandsynligvis blev filslutningen mødt"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919 gdk-pixbuf/io-tga.c:1015 gdk-pixbuf/io-tga.c:1081
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039 gdk-pixbuf/io-tga.c:1152 gdk-pixbuf/io-tga.c:1235
msgid "Can't allocate pixbuf"
msgstr "Kan ikke allokere pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1147 gdk-pixbuf/io-tga.c:1176
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1307 gdk-pixbuf/io-tga.c:1336
msgid "Unsupported TGA image type"
msgstr "Ikke-understøttet TGA-billedtype"
......@@ -2947,11 +2958,11 @@ msgid ""
"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr "Vis en ekstra fremadpilsknap i den modsatte ende af rulleskakten"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:519
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:522
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Vandret justering"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:527
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:530
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Lodret justering"
......@@ -3882,118 +3893,118 @@ msgstr "TreeModelSort-model"
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Modellen som TreeModelSort skal sortere"
#: gtk/gtktreeview.c:511
#: gtk/gtktreeview.c:514
msgid "TreeView Model"
msgstr "TreeView-model"
#: gtk/gtktreeview.c:512
#: gtk/gtktreeview.c:515
msgid "The model for the tree view"
msgstr "Modellen for trævisningen"
#: gtk/gtktreeview.c:520
#: gtk/gtktreeview.c:523
msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
msgstr "Vandret justering for kontrollen"
#: gtk/gtktreeview.c:528
#: gtk/gtktreeview.c:531
msgid "Vertical Adjustment for the widget"
msgstr "Lodret justering for kontrollen"
#: gtk/gtktreeview.c:535 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
#: gtk/gtktreeview.c:538 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: gtk/gtktreeview.c:536
#: gtk/gtktreeview.c:539
msgid "Show the column header buttons"
msgstr "Vis kolonneoverskriftsknapperne"
#: gtk/gtktreeview.c:543
#: gtk/gtktreeview.c:546
msgid "Headers Clickable"
msgstr "Klikbare overskrifter"
#: gtk/gtktreeview.c:544
#: gtk/gtktreeview.c:547
msgid "Column headers respond to click events"
msgstr "Kolonneoverskrifter påvirkes af klikhændelser"
#: gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeview.c:554
msgid "Expander Column"
msgstr "Udviderkolonne"
# RETMIG: dette giver ikke mening?
#: gtk/gtktreeview.c:552
#: gtk/gtktreeview.c:555
msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Lad kolonnen være udviderkolonnen"
#: gtk/gtktreeview.c:559 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
#: gtk/gtktreeview.c:562 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
msgid "Reorderable"
msgstr "Kan omsorteres"
#: gtk/gtktreeview.c:560
#: gtk/gtktreeview.c:563
msgid "View is reorderable"
msgstr "Visningen kan omsorteres"
# se næste for forklaring - jeg kunne ikke finde på noget bedre
#: gtk/gtktreeview.c:567
#: gtk/gtktreeview.c:570
msgid "Rules Hint"
msgstr "Skiftende rækker"
#: gtk/gtktreeview.c:568
#: gtk/gtktreeview.c:571
msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
msgstr "Sæt et tip til temamotoren om at tegne rækkerne i skiftende farver"
#: gtk/gtktreeview.c:575
#: gtk/gtktreeview.c:578
msgid "Enable Search"
msgstr "Aktivér søgning"
#: gtk/gtktreeview.c:576
#: gtk/gtktreeview.c:579
msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr "Visningen tillader brugeren at søge gennem kolonnerne interaktivt"
#: gtk/gtktreeview.c:583
#: gtk/gtktreeview.c:586
msgid "Search Column"
msgstr "Søgekolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:584
#: gtk/gtktreeview.c:587
msgid "Model column to search through when searching through code"
msgstr "Modelkolonne der skal søges gennem ved søgning gennem kode"
#: gtk/gtktreeview.c:597
#: gtk/gtktreeview.c:600
msgid "Expander Size"
msgstr "Udvidelsesstørrelse"
#: gtk/gtktreeview.c:598
#: gtk/gtktreeview.c:601
msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "Størrelsen af udvidelsespilen"
#: gtk/gtktreeview.c:606
#: gtk/gtktreeview.c:609
msgid "Vertical Separator Width"
msgstr "Lodret adskillelsesbredde"
#: gtk/gtktreeview.c:607
#: gtk/gtktreeview.c:610
msgid "Vertical space between cells. Must be an even number."
msgstr "Lodret mellemrum mellem celler - skal være et lige tal"
#: gtk/gtktreeview.c:615
#: gtk/gtktreeview.c:618
msgid "Horizontal Separator Width"
msgstr "Vandret adskillelsesbredde"
#: gtk/gtktreeview.c:616
#: gtk/gtktreeview.c:619
msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number."
msgstr "Vandret mellemrum mellem celler - skal være et lige tal"
# se foregående "Rules Hint"
#: gtk/gtktreeview.c:624
#: gtk/gtktreeview.c:627
msgid "Allow Rules"
msgstr "Tillad skiftende rækker"
#: gtk/gtktreeview.c:625
#: gtk/gtktreeview.c:628
msgid "Allow drawing of alternating color rows."
msgstr "Tillad tegning af rækker med skiftende farver"
#: gtk/gtktreeview.c:631
#: gtk/gtktreeview.c:634
msgid "Indent Expanders"
msgstr "Indryk udvidere"
#: gtk/gtktreeview.c:632
#: gtk/gtktreeview.c:635
msgid "Make the expanders indented."
msgstr "Ryk udviderne ind"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment