Commit 04f74a1c authored by Wouter Bolsterlee's avatar Wouter Bolsterlee Committed by Wouter Bolsterlee
Browse files

Translation updated by Wouter Bolsterlee.

2006-08-17  Wouter Bolsterlee  <uws+gnome@xs4all.nl>

	* nl.po: Translation updated by Wouter Bolsterlee.
parent 41e2843c
2006-08-17 Wouter Bolsterlee <uws+gnome@xs4all.nl>
* nl.po: Translation updated by Wouter Bolsterlee.
2006-08-17 Jovan Naumovski <jovan@lugola.net>
* mk.po: Updated Macedonian translation
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-15 17:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 12:51+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-04 03:28+0200\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 ../tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Openen van bestand ‘%s’ mislukt: %s"
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Afbeelding ‘%s’ bevat geen data"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1151 ../tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -89,36 +89,36 @@ msgstr "Onbekend afbeeldingstype"
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Laden van afbeelding ‘%s’ mislukt: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Fout bij het schrijven naar afbeelding: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1425 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1556
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Deze versie van gdk-pixbuf heeft geen ondersteuning voor het opslaan van het "
"bestandsformaat: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1459
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Onvoldoende geheugen om de afbeelding op te slaan naar de callback"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Openen van tijdelijk bestand is mislukt"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1498
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Lezen van tijdelijk bestand is mislukt"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1733
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Openen van ‘%s’ voor schrijven is mislukt: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr ""
"Sluiten van ‘%s’ tijdens het schrijven is mislukt; er kan data verloren zijn "
"gegaan: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1978 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Onvoldoende geheugen om afbeelding in een buffer op te slaan"
......@@ -1054,7 +1054,7 @@ msgstr "KLEUREN"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Alle X-aanroepen synchroon maken"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2074
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
msgid "License"
msgstr "Licentie"
......@@ -1068,33 +1068,33 @@ msgid "C_redits"
msgstr "_Met dank aan"
#. Add the license button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:515
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
msgid "_License"
msgstr "_Licentie"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:752
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Over %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2002
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2004
msgid "Credits"
msgstr "Met dank aan"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2028
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2030
msgid "Written by"
msgstr "Geschreven door"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2031
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
msgid "Documented by"
msgstr "Gedocumenteerd door"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2043
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2045
msgid "Translated by"
msgstr "Vertaald door"
# grafisch werk van
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2047
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2049
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafisch werk door"
......@@ -1419,11 +1419,11 @@ msgstr "Kleurenwiel"
msgid "Color Selection"
msgstr "Kleurselectie"
#: ../gtk/gtkentry.c:4912 ../gtk/gtktextview.c:7243
#: ../gtk/gtkentry.c:4919 ../gtk/gtktextview.c:7243
msgid "Input _Methods"
msgstr "Invoer_methoden"
#: ../gtk/gtkentry.c:4926 ../gtk/gtktextview.c:7257
#: ../gtk/gtkentry.c:4933 ../gtk/gtktextview.c:7257
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Unicode controleteken invoegen "
......@@ -1448,7 +1448,7 @@ msgstr "(Geen)"
# dit is het label op de knop waarmee je naar andere mappen zoekt
# (andere mappen dan de favoriete)
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1869
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:1877
msgid "Other..."
msgstr "Andere..."
......@@ -1893,7 +1893,7 @@ msgstr "Naam is te lang"
msgid "Couldn't convert filename"
msgstr "Kon bestandsnaam niet omzetten"
#: ../gtk/gtkfilesystem.c:317
#: ../gtk/gtkfilesystem.c:322
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s\n"
msgstr "Kon geen standaard pictogram verkrijgen voor %s\n"
......@@ -2021,7 +2021,7 @@ msgstr "_Gammawaarde"
msgid "Error loading icon: %s"
msgstr "Fout bij laden van pictogram: %s"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1312
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1314
#, c-format
msgid ""
"Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
......@@ -2034,7 +2034,7 @@ msgstr ""
"U kunt een kopie verkrijgen bij:\n"
"\t%s"
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1381
#: ../gtk/gtkicontheme.c:1383
#, c-format
msgid "Icon '%s' not present in theme"
msgstr "Pictogram ‘%s’ niet beschikbaar in dit thema"
......@@ -2175,7 +2175,7 @@ msgstr "Ruimte bij pijlen"
msgid "Scroll arrow spacing"
msgstr "De ruimte bij de schuifpijlen"
#: ../gtk/gtknotebook.c:4219 ../gtk/gtknotebook.c:6769
#: ../gtk/gtknotebook.c:4219 ../gtk/gtknotebook.c:6774
#, c-format
msgid "Page %u"
msgstr "Pagina %u"
......@@ -2311,61 +2311,61 @@ msgid "_Save in folder:"
msgstr "_Opslaan in map:"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1464
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1475
msgid "print operation status|Initial state"
msgstr "Aanvankelijke toestand"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1466
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1477
msgid "print operation status|Preparing to print"
msgstr "Voorbereiden voor afdrukken"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1468
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1479
msgid "print operation status|Generating data"
msgstr "Data genereren"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1470
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1481
msgid "print operation status|Sending data"
msgstr "Data versturen"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1472
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1483
msgid "print operation status|Waiting"
msgstr "Wachten"
# geblokkeerd vanwege [komt hier nog iets achter?]
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1474
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1485
msgid "print operation status|Blocking on issue"
msgstr "Geblokkeerd vanwege"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1476
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1487
msgid "print operation status|Printing"
msgstr "Afdrukken"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1478
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1489
msgid "print operation status|Finished"
msgstr "Voltooid"
#. translators, strip the prefix up to and including the first |
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1480
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1491
msgid "print operation status|Finished with error"
msgstr "Voltooid met fout"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1955
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1966
#, c-format
msgid "Preparing %d"
msgstr "Voorbereiden van %d"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1957 ../gtk/gtkprintoperation.c:2213
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1968 ../gtk/gtkprintoperation.c:2224
msgid "Preparing"
msgstr "Voorbereiden"
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1960
#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1971
#, c-format
msgid "Printing %d"
msgstr "Afdrukken van %d"
......@@ -2490,7 +2490,7 @@ msgid "Layout"
msgstr "Indeling"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1962
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:485
msgid "Pages per _sheet:"
msgstr "Pagina's per _bladzijde:"
......@@ -2689,8 +2689,8 @@ msgstr "Onbekend item"
msgid "No items found"
msgstr "Geen items gevonden"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1058 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1206
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1216 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1275
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1058 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1208
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1218 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1277
#, c-format
msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
msgstr "Kan geen item vinden met URI ‘%s’"
......@@ -4070,55 +4070,55 @@ msgstr "Automatisch selecteren"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1465
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1466
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1467
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1909
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1916
msgid "Printer Default"
msgstr "Standaard printer"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
msgid "Urgent"
msgstr "Urgent"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
msgid "High"
msgstr "Hoog"
# gemiddeld/medium
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2120
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2104
msgid "Low"
msgstr "Laag"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "None"
msgstr "Geen"
# Gevoelige informatie
# Classified-Confidential-Secret-Top Secret
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "Classified"
msgstr "Gevoelig"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "Confidential"
msgstr "Vertrouwelijk"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "Secret"
msgstr "Geheim"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "Standard"
msgstr "Standaard"
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "Top Secret"
msgstr "Topgeheim"
# niet geheim/niet gevoelig/niet vertrouwelijk/openbaar
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2122
#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2106
msgid "Unclassified"
msgstr "Openbaar"
......@@ -4134,23 +4134,29 @@ msgstr "Pagna's per bladzijde"
msgid "Command Line"
msgstr "Opdrachtregel"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:436
#. default filename used for print-to-file
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:241
#, c-format
msgid "output.%s"
msgstr "afdruk.%s"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:449
msgid "Print to File"
msgstr "Afdrukken naar bestand"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:460
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
msgid "PDF"
msgstr "PDF"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:460
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:473
msgid "Postscript"
msgstr "Postscript"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:480
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:526
msgid "File"
msgstr "Bestand"
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:516
#: ../modules/printbackends/file/gtkprintbackendfile.c:534
msgid "_Output format"
msgstr "_Uitvoerformaat"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment