• Tor Lillqvist's avatar
  Remove. New file. New file Corresponding changes. · 8a26c540
  Tor Lillqvist authored
  2000-11-15 Tor Lillqvist <tml@iki.fi>
  
  	* gdk/win32/rc/gdk.rc: Remove.
  	* gdk/win32/rc/gdk.rc.in: New file.
  	* gdk/win32/rc/Makefile.am: New file
  	* gdk/win32/Makefile.am: Corresponding changes.
  
  	* gtk/gtk.rc: Remove.
  	* gtk/gtk.rc.in: New file.
  	* gtk/Makefile.am: Corresponding changes.
  
  	* configure.in: Corresponding changes.
  8a26c540
configure.in 27 KB