• Havoc Pennington's avatar
  Rename GtkTextStyleValues to GtkTextAttributes · 78500e90
  Havoc Pennington authored
  2000-08-31 Havoc Pennington <hp@redhat.com>
  
  	* gtk/gtktextiter.h, gtk/gtktextiter.c, gtk/gtktextlayout.h,
  	gtk/gtktextlayout.c, gtk/gtktexttag.h, gtk/gtktexttag.c,
  	gtk/gtktexttagprivate.h, gtk/gtktextview.c:
  	Rename GtkTextStyleValues to GtkTextAttributes
  78500e90
gtktextlayout.c 61.8 KB