pl.po 134 KB
Newer Older
1 2 3 4
# translation of gtk+ to Polish
# Artur Flinta <aflinta@gmail.com>, 2006.
# Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2008
# Copyright (C) 2001-2008 Free Software Foundation, Inc.
5
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
6
# Aviary.pl
7
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
8 9
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
10
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.15.3  
Matthias Clasen committed
15
"POT-Creation-Date: 2009-02-02 19:45-0500\n"
16
"PO-Revision-Date: 2008-08-28 11:45+0100\n"
17
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
18
"Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
22 23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
24
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
25 26
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
27

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
29
msgid "directfb arg"
30
msgstr "parametr directfb"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
33 34 35
msgid "sdl|system"
msgstr "system"

Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
#: gdk/gdk.c:103
#, fuzzy, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Błąd podczas drukowania"

#: gdk/gdk.c:123
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
46
#. Description of --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
47
#: gdk/gdk.c:151
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
48 49 50 51
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Klasa programu używana przez zarządcę okien"

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk/gdk.c:152
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
53 54 55 56
msgid "CLASS"
msgstr "KLASA"

#. Description of --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
57
#: gdk/gdk.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
58 59 60 61
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Nazwa programu używana przez zarządcę okien"

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
62
#: gdk/gdk.c:155
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
63 64 65 66
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
67
#: gdk/gdk.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
68 69 70 71
msgid "X display to use"
msgstr "Wykorzystywany ekran X"

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
72
#: gdk/gdk.c:158
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
73 74 75 76
msgid "DISPLAY"
msgstr "EKRAN"

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
77
#: gdk/gdk.c:160
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
78 79 80 81
msgid "X screen to use"
msgstr "Wykorzystywany podekran X"

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
82
#: gdk/gdk.c:161
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
83 84 85 86
msgid "SCREEN"
msgstr "PODEKRAN"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
87
#: gdk/gdk.c:164
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
88 89 90 91 92 93 94
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Ustawiane znaczniki śledzenia Gdk"

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
95
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
96 97 98 99
msgid "FLAGS"
msgstr "ZNACZNIKI"

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk/gdk.c:167
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
101 102 103
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Wyczyszczone znaczniki śledzenia Gdk"

Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
#: gdk/keyname-table.h:3940
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "_Zastąp"

#: gdk/keyname-table.h:3941
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3942
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3943
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymane"

#: gdk/keyname-table.h:3944
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3945
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "System plików"

#: gdk/keyname-table.h:3946
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Poziomo"

#: gdk/keyname-table.h:3947
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multipress"

#: gdk/keyname-table.h:3948
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "P_oczątek"

#: gdk/keyname-table.h:3949
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "_Lewy:"

#: gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3951
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "_Prawy:"

#: gdk/keyname-table.h:3952
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "W dół ścieżki"

#: gdk/keyname-table.h:3953
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Ustawienia str_ony"

#: gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3957
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Wydruk"

#: gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3960
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "_Zastąp"

#: gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3962
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "Drukarka"

#: gdk/keyname-table.h:3963
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "P_oczątek"

#: gdk/keyname-table.h:3964
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "_Lewy:"

#: gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3966
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "_Prawy:"

#: gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3970
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

#: gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr ""

#: gdk/keyname-table.h:3975
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "_Usuń"

#: gdk/keyname-table.h:3976
#, fuzzy
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "_Usuń"

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
308 309
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1225 tests/testfilechooser.c:222
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
310 311
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
312
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
313

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
314
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:977
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
315 316
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
317
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
319 320
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1013
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1277 tests/testfilechooser.c:267
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
321
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
322 323 324 325 326
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
327

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
328
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
330 331 332 333 334 335
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
337
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
338
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
339
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
340
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
341

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
342
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
343
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
344 345 346 347 348 349
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
350

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
351
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
352 353
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
354
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
356
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:846
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357 358
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
359
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
360

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
361
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:854
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
362
msgid "Unrecognized image file format"
363
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
364

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
365
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1022
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
366 367
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
368
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
369

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
370
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1656 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
371
#, c-format
372
msgid "Error writing to image file: %s"
373
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
374

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
375
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1701 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1831
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376 377
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
378
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
379

380
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
381
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1735
382
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
383
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
384

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
385
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1748
386
msgid "Failed to open temporary file"
387
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
388

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
389
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1774
390
msgid "Failed to read from temporary file"
391
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
392

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
393
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2008
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
394 395
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
396
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
397

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
398
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2033
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
399
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
400 401 402 403 404 405
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
406

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
407
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2253 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
408
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
409
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
410

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
411
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2350
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
412
msgid "Error writing to image stream"
413
msgstr "Błąd podczas zapisywania do strumienia obrazu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
414

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
415
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
416
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
417 418 419 420 421 422
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie ukończył operacji, nie "
"podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423

Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
424
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
425 426 427 428
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
429
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
430 431 432
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
433
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
434 435 436
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
437
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
438 439 440
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
441
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
442
#, c-format
443 444
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
445
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
446
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
447
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
448

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
449
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
451
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
452

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
453
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
455
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
457 458
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
460
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
462 463
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
464
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
465
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
467
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
469
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
471
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
473
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
474

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
475 476
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
477 478 479
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
480
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
481
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
482
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
484
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
485
msgid "BMP image has unsupported header size"
486
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
487

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
488
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
489
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
490
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
491

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
492
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
Yair Hershkovitz's avatar
Yair Hershkovitz committed
493 494 495
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
496
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
497
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
498
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
499

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
500
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
501
msgid "Couldn't write to BMP file"
502
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
503

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
504
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
506
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
508
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
509 510
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
511
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
512

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
513
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
514
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
515 516
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
517

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
518
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
519 520
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
521
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
522

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
523
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
525
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
526

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
527
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
528
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
529
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
530

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
531
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
532
msgid "Bad code encountered"
533
msgstr "Napotkano błędny kod"
534

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
535
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
536
msgid "Circular table entry in GIF file"
537
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
538

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
539 540
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
541
msgid "Not enough memory to load GIF file"
542
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
543

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
544
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
545
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
546
msgstr "Brak pamięci na utworzenie ramki w pliku GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
547

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
548
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
549
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
550
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
551

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
552
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
553
msgid "File does not appear to be a GIF file"
554
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
555

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
556
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
557 558
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
559
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
560

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
561 562 563 564 565 566 567
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
568

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
569
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
570
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
571
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
572

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
573
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
574
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
575
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
576

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
577 578
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
579 580 581
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
582 583
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
584 585 586
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
587
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
588 589 590
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
591
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
592 593 594
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
595
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
596 597 598
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
599
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
600 601 602
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
603
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
604 605 606
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
607
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
608
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
609
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
610

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
611
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
612
msgid "Cursor hotspot outside image"
613
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
614

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
615
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616 617
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
618
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
620
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
622
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
623

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
624
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:347
625
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
626
msgid "Error reading ICNS image: %s"
627
msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku ICNS: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
628

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
629
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:364
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
630
msgid "Could not decode ICNS file"
631
msgstr "Nie można zdekodować pliku ICNS"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
632

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
633
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:397
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
634
msgid "The ICNS image format"
635
msgstr "Format obrazu ICNS"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
636

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
637
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
638
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
639
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla strumienia"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
640

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
641
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
642
msgid "Couldn't decode image"
643
msgstr "Nie można zdekodować obrazu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
644

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
645
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
646
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
647
msgstr "Przekształcony JPEG2000 ma zerową szerokość lub wysokość."
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
648

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
649
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
650
msgid "Image type currently not supported"
651
msgstr "Typ obrazu nie jest obecnie obsługiwany"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
652

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
653
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
654
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
655
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla profilu kolorów"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
656

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
657
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:182
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
658
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
659
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do otwarcia pliku JPEG 2000"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
660

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
661
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:264
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
662
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
663
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora danych obrazu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
664

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
665
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:308
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
666
msgid "The JPEG 2000 image format"
667
msgstr "Format obrazu JPEG 2000"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
668

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
669
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
670 671
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
672
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
673

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
674 675 676 677 678 679 680
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, proszę spróbować zamknąć pewne programy "
"aby zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
681

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
682
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
683
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
685
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
686

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
687 688
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
689
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
690
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
692
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
693
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
694
msgstr "Przekształcony JPEG ma zerową szerokość lub wysokość."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
695

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
696
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
697
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
698 699 700 701 702 703
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
705
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
706
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
707 708 709 710 711
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
712

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
713
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1309 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
714
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
715
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
717
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
718
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
719
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
721
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
722
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
723
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
725
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
726
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
727
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
729
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
730
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
731
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
733
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
734
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
735
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
736
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
737

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
738
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
739
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
740
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
741

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
742
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
743
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
744
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
745

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
746
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
747
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
748
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
749

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
750
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
751
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
752
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
753

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
754
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
755
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
756
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
757

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
758
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
759
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
760
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
761

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
762
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
763
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
764
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
765

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
766
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
767
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
768
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
769

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
770
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
771
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
772
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
773

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
774
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
775
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
776
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
777

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
778
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
779
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
780 781 782
msgstr ""
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
783

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
784
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
785 786
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
787
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
788

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
789
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
790
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
791
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
792

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
793
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
794
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
795 796 797 798 799 800 801
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; proszę "
"spróbować zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pracę niektórych "
"programów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
802

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
803
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
804
msgid "Fatal error reading PNG image file"
805
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
806

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
807
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
808 809
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
810
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
811

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
812 813 814
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
815
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
816

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
817
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
818
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
819
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
820

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
821
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
822
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
823 824 825 826 827 828
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%s\" nie "
"może być przetworzona."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
829

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
830
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
831
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
832 833 834 835 836 837
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%d\" nie "
"jest dopuszczalna."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
838

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
839
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
840
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
841
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
842 843 844
msgstr ""
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
845

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
846
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
847
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
848
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
849

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
850
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
851
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
852
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
853

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
854
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
855
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
856
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
857

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
858
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
859
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
860
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
861

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
862
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
863
msgid "PNM file has an image width of 0"
864
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
865

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
866
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
867
msgid "PNM file has an image height of 0"
868
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
869

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
870
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
871
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
872
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
873

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
874
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
875
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
876
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
877

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
878
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
879
msgid "Raw PNM image type is invalid"
880
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
881

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
882
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
883
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
884
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
885

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
886
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
887
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
888
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
889

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
890
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
891
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
892
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
893

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
894
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
895
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
896
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
897

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
898
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
899
msgid "Unexpected end of PNM image data"
900
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
901

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
902
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
903
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
904
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
905

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
906
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
907
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
908
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
909

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
910
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
911
msgid "RAS image has bogus header data"
912
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
913

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
914
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
915
msgid "RAS image has unknown type"
916
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
917

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
918
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
919
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
920
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
921

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
922
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
923
msgid "Not enough memory to load RAS image"
924
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
925

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
926
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:545
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
927
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
928
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
929

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
930
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
931
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
932
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
933

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
934
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
935
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
936
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
937

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
938
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
939
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
940
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
941

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
942
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
943
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
944
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
945

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
946
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:347
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
947
msgid "Cannot allocate new pixbuf"