pl.po 167 KB
Newer Older
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
1
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
2 3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5 6 7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-08 16:28-0500\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
14 15 16
"PO-Revision-Date: 2003-11-14 17:38+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 20
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
21
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:731
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864 tests/testfilechooser.c:198
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
23 24
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
25
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:741
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28 29
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
30
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:901 tests/testfilechooser.c:237
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34 35 36 37
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
38 39
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
40

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
41
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42 43 44 45 46
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
47 48
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
51
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
52
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
53
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56 57 58 59 60
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
61 62
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
63

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:539 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:587
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65 66
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
67
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
68

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
69
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:619
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70 71
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
72
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
73

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:625
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75
msgid "Unrecognized image file format"
76
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
78
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:786
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79 80
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
81
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
82

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
83
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1012
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84 85
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
86
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
87

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
88
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1123
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89 90
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
91
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
92

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
93
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1144
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94 95
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
96 97
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
98
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
99 100
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
102
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:332
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
103 104
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
105
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
106

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
107
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:356 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:458
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108 109 110 111 112
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
113
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
114
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
117 118 119
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
120
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
121 122 123
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
124
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
125 126 127
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
128
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
129 130 131 132
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
133 134
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
135
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
136 137 138

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
139
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
140 141 142

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
143
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
144 145 146 147

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
148
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
149 150 151

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
152
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153 154 155

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
156
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
157

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
158
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
159
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
160
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
161

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
162
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
163
msgid "BMP image has unsupported header size"
164
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
165

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
166
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
167
msgid "BMP image has bogus header data"
168
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
169

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170 171
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
172
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
175 176
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
177
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
178

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
180 181
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
182
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
185 186
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
187
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
190
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
191
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
192

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
194
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
195
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
196

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
198
msgid "Bad code encountered"
199
msgstr "Napotkano błędny kod"
200

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
202
msgid "Circular table entry in GIF file"
203
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
204

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205 206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
207
msgid "Not enough memory to load GIF file"
208
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
209

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
210
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
211
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
212
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
213

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215
msgid "File does not appear to be a GIF file"
216
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
217

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
219 220
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
221
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
222

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
224 225 226 227
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
228 229
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
230

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
232
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
233
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
234

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
236
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
237
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239 240
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:270 gdk-pixbuf/io-ico.c:331
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:394 gdk-pixbuf/io-ico.c:411
241 242 243
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:255
245 246 247
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:292
249 250 251
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:302
253 254 255
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:346
257 258 259
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:379
261 262 263
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:459
265 266 267
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268 269
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:921
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
270
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271 272 273 274 275 276 277 278

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:932
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
279
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280 281

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1184
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
282
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
283
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
286 287
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
288
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
289

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
291 292 293
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
294 295 296
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
297

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
299
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
301
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302 303

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
304
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
305
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
306

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
308 309 310 311 312
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
313 314
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
315

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
316
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
317 318 319 320
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
321 322
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
323

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324 325
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
326
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
327

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
328 329
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
330
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331 332 333

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
334
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335 336 337

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
338
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
339 340 341

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:614 gdk-pixbuf/io-pcx.c:675
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
342
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
343

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
344 345
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:627
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
347
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
348 349 350

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:643
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
351
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352 353 354

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:651
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
355
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356 357 358

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:658
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
359
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360 361 362

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:705
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
363
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364 365 366

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:712
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
367
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368 369 370

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:753
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
371
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
372

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
375
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
378
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
379
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
383
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
387
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390 391
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
392 393
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
395
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
396 397
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
398
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
399

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
401
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
402
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
403

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
405 406 407 408 409
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
410
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
411
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
412

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
msgid "Fatal error reading PNG image file"
415
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
418 419
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
420
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
423
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
425
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
426

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427 428
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
429
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
430

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
432
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433 434
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
435
msgstr ""
436
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
437

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438 439
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
440
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
443
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
444
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
445

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
447
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
448
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
449

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
451
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
452
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
453

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
455
msgid "PNM file has an image width of 0"
456
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
457

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
459
msgid "PNM file has an image height of 0"
460
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
461

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
463
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
464
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
465

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
467
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
468
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
469

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
471 472
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
473
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
474

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476
msgid "Raw PNM image type is invalid"
477
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
478

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
480
msgid "PNM image format is invalid"
481
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
482

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
485
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
486

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
488
msgid "Premature end-of-file encountered"
489
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
490

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
492
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
493
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
494

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
496
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
497
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
498

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
500
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
501
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
502

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
504
msgid "Unexpected end of PNM image data"
505
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
508
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
509
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
510

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
511 512
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
513
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514 515

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
516
msgid "RAS image has bogus header data"
517
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
518

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
519
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
520
msgid "RAS image has unknown type"
521
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
522

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
523
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
525
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
526

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
527
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
528
msgid "Not enough memory to load RAS image"
529
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
530

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531 532
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
533
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
534

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
536
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
537
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
538

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
540
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
541
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
542

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
544
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
545
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
546

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:217
548
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
549
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
550

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
551
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:341
552
msgid "Can't allocate new pixbuf"
553
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
554

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:680
556
msgid "Can't allocate colormap structure"
557
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
558

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
560
msgid "Can't allocate colormap entries"
561
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
562

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:709
564
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
565
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
566

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
567
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:727
568
msgid "Can't allocate TGA header memory"
569
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
570

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
571
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:760
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
572
msgid "TGA image has invalid dimensions"
573
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
574

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
575 576
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:766 gdk-pixbuf/io-tga.c:775 gdk-pixbuf/io-tga.c:785
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:795 gdk-pixbuf/io-tga.c:802
577
msgid "TGA image type not supported"
578
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
579

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:849
581
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
582
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
583

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:913
585
msgid "Excess data in file"
586
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
587

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:982
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
589
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
590
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
591

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
593
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
594
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
595

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
597
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
598
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
599

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
601
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
602
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
603

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
605 606 607
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
608
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
609
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
610
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
611

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
612
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
613
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
614
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
615

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616 617
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
msgid "Unsupported TIFF variant"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
618
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619 620

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
621
msgid "Failed to open TIFF image"
622
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
623

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
625
msgid "TIFFClose operation failed"
626
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
627

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
629
msgid "Failed to load TIFF image"
630
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
631

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632 633
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
634
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635 636

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637
msgid "Image has zero width"
638
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
639

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
641
msgid "Image has zero height"
642
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
643

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
644
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645
msgid "Not enough memory to load image"
646
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
647

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649
msgid "Couldn't save the rest"
650
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
651

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
652 653
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
654
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655 656

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
657
msgid "Invalid XBM file"
658
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
659

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
661
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
662
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
663

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
665
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
666
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
667

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668 669
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
670
msgstr "Format obrazu XBM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
673
msgid "No XPM header found"
674
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
675

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
677
msgid "XPM file has image width <= 0"
678
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
679

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
681
msgid "XPM file has image height <= 0"
682
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
683

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
685
msgid "XPM file has invalid number of colors"
686
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
687

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
689
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
690
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
693
msgid "Can't read XPM colormap"
694
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
697
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
698
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
699

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
701
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
702
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
703

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704 705
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
msgid "The XPM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
706
msgstr "Format obrazu XPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
707

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:126
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
msgid "Default Display"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
710
msgstr "Ekran domyślny"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713
msgid "The default display for GDK"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
714
msgstr "Ekran domyślny dla GDK"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715

716 717 718 719 720
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
721
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
722
msgid "Shift"
723
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
724

725 726 727 728 729
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
730
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
731
msgid "Ctrl"
732
msgstr "Ctrl"
733

734 735 736 737 738
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
739
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
740
msgid "Alt"
741
msgstr "Alt"
742

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
743
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
744
msgid "Accelerator Closure"
745
msgstr "Domknięcie akceleratora"
746

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
747
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
748
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
749
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
750

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
751
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
752
msgid "Accelerator Widget"
753
msgstr "Widget akceleratora"
754

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
755
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
756
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
757
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
758

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
759
#: gtk/gtkaction.c:185 gtk/gtkactiongroup.c:117
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
760
msgid "Name"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
761
msgstr "Nazwa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
762 763 764

#: gtk/gtkaction.c:186
msgid "A unique name for the action."