no.po 84.6 KB
Newer Older
1
# Norwegian (bokml) translation of gtk+.
2 3
# Copyright (C) 1998-2001 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2001.
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.3\n"
8
"POT-Creation-Date: 2001-10-25 16:39-0400\n"
9
"PO-Revision-Date: 2001-09-19 17:50+0200\n"
10
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
11 12
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
13
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 15
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
16
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:543
17 18 19 20
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Feil under pning av fil '%s': %s"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
21
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:553
22 23 24 25
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildefil '%s' inneholder ikke data"

26
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
27 28 29 30
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
msgstr "Vet ikke hvordan animasjonen i fil '%s' skal lastes"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
31
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:598
32 33 34
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
35 36 37
msgstr ""
"Feil under lasting av bilde '%s': rsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"
38

39
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
40 41 42 43
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
44 45 46
msgstr ""
"Feil under lasting av animasjon '%s': rsak ikke kjent, sannsynligvis "
"korrupt animasjonsfil"
47

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:316
49 50
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
51
msgstr "Kan ikke laste modul for innlesing av bilder: %s: %s"
52

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
53
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:335
54 55 56 57 58
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
59 60
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"
61

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
62
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:452 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
63 64
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
65
msgstr "Bildetype '%s' er ikke stttet"
66

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
67
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:500
68 69
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
70
msgstr "Kunne ikke gjenkjenne bildeformatet for fil '%s'"
71

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:506
73
msgid "Unrecognized image file format"
74
msgstr "Ikke-gjenkjent bildeformat"
75

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
77 78
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
79
msgstr "Vet ikke hvordan bildet i fil '%s' skal lastes"
80

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:609
82 83
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
84
msgstr "Feil under lasting av bilde '%s': %s"
85

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
86
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:714
87 88
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
89
msgstr "Dette bygget av gdk-pixbuf sttter ikke lagring av bildeformatet: %s"
90

91
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822
92 93
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
94
msgstr "Feil under pning av '%s' for skriving: %s"
95

96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:843
97 98
#, c-format
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
99 100
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
101
msgstr ""
102 103
"Feil under lukking av '%s' under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"
104

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
106 107
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
108
msgstr "Inkrementell lasting av bildetype '%s' er ikke stttet"
109

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
110
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
111 112 113 114 115
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
116 117
"Intern feil: Modul for lasting av bilder '%s' feilet ved start av "
"bildelasting, men ga ingen rsak for feilen"
118

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
119 120
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
121
msgstr "BMP-bilde har ustttet headerstrrelse"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
122 123 124

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
125
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
126 127

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
128
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
129
msgstr "Ikke nok minne til laste bitkart-bilde"
130

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
131
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
132 133
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
134
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"
135

136
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
137
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
138
msgstr "GIF-fil mangler noen data (kanskje den har blitt avkuttet p en mte?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
139

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
140
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141 142
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
143
msgstr "Intern feil i GIF-laster (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
144

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
145 146
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
147
msgstr "GIF-bildelasteren skjnner ikke dette bildet."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
148

149 150
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
151
msgstr "Ugyldig kode funnet"
152 153

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
154
msgid "Circular table entry in GIF file"
155
msgstr "Sirkulr tabelloppfring i GIF-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
156

157 158
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
159
msgid "Not enough memory to load GIF file"
160
msgstr "Ikke nok minne til laste GIF-bilde"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
161

162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:998
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
163
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
164
msgstr "GIF-bilde er korrupt (ukorrekt LZW-kompresjon)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
165

166
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1048
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
msgid "File does not appear to be a GIF file"
168
msgstr "Filen ser ikke ut til vre en GIF-fil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169

170
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1060
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
173
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke stttet"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
174

175
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1135
176
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
177
msgstr "GIF-bildet inneholdt en ramme some var utenfor bildegrensene."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178

179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1151
180 181
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
182 183
"Frste rammen av GIF-bildet hadde 'g til forrige' som sin \"disposal\" "
"modus."
184

185
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1186
186 187 188 189
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
190 191
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og en ramme i det har ikke lokalt "
"fargekart."
192

193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
194
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
195
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."
196 197

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
198 199
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
200
msgstr "Feil under tolking av JPEG-bildefil (%s)"
201

202
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
203 204 205 206
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
207 208
"Ikke nok minne til laste bildet. Prv avslutte noen applikasjoner for "
"frigjre minne"
209

210
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
211
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
212
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lasting av JPEG-fil"
213

214
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
215 216 217 218 219
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
220 221
"JPEG-kvalitet m vre en verdi mellom 0 og 100; verdien '%s' kunne ikke "
"tolkes."
222

223
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
224 225 226 227
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
228
"JPEG-kvalitet m vre en verdi mellom 0 og 100; verdien '%d' er ikke tillatt."
229

230
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
231 232
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
233
msgstr "Fatal feil i PNG-bildefil: %s"
234

235
#: gdk-pixbuf/io-png.c:267
236
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
237
msgstr "Ikke nok minne til laste PNG-fil"
238

239
#: gdk-pixbuf/io-png.c:585
240 241 242 243 244
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
245 246
"Ikke nok minne til lagre et %ld ganger %ld bilde; prv avslutte noen "
"applikasjoner for redusere minnebruken"
247

248
#: gdk-pixbuf/io-png.c:636
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
249
msgid "Fatal error reading PNG image file"
250
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251

252
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
253 254
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
255
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil: %s"
256

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
#: gdk-pixbuf/io-png.c:751
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:759
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:780
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:845
271
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
272
msgstr "Ikke nok minne til lagre PNG-fil"
273

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
274
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
275
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
276
msgstr "PNM-laster ventet finne et heltall, men gjorde ikke det"
277

278
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
279
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
280
msgstr "PNM-filen har ukorrekt initiell byte"
281

282
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
283
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
284
msgstr "PNM-filen er ikke i et gjenkjent PNM-underformat"
285

286
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
287
msgid "PNM file has an image width of 0"
288
msgstr "PNM-filen har en bildebredde p 0"
289

290
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
291
msgid "PNM file has an image height of 0"
292
msgstr "PNM-filen har en bildehyde p 0"
293

294
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
295
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
296
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er 0"
297

298 299
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
300
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er for stor"
301 302 303

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
304
msgstr "Kan ikke hndtere PNM-filer med flere fargeverdier enn 255"
305 306

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
307
msgid "Raw PNM image type is invalid"
308
msgstr "R PNM-bildetype er ugyldig"
309

310
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
311
msgid "PNM image format is invalid"
312
msgstr "PNM-bildeformat er ugyldig"
313

314
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
315
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
316
msgstr "PNM-bildelaster sttter ikke dette PNM-underformatet"
317

318 319
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
320
msgstr "Prematur slutt-p-fil funnet"
321 322 323 324

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
325
"Ubehandlede PNM-formater krever eksakt ett blankt felt fr eksempeldata"
326 327 328

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
329
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av PNM-bilde"
330 331 332

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
333
msgstr "Ikke nok minne til laste PNM kontekstdata"
334 335

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
336
msgid "Unexpected end of PNM image data"
337
msgstr "Uventet slutt p PNM-bildedata"
338

339
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
340
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
341
msgstr "Ikke nok minne til laste PNM-fil"
342

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
343 344
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
345
msgstr "Kunne ikke finne bildebredde (ugyldig TIFF-fil)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
346 347 348

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
349
msgstr "Kunne ikke finne bildehyde (ugyldig TIFF-fil)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
350 351 352

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
353
msgstr "Bredde eller hyde p TIFF-bilde er null"
354

355
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
356 357 358
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Ikke nok minne til pne TIFF-bilde"

Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
359 360
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
361
msgstr "Feil under lasting av RGB-data fra TIFF-fil"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
362

363
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
364 365 366
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Feil under pning av TIFF-bilde"

367
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
368
msgid "TIFFClose operation failed"
369
msgstr "TIFFClose operasjonen feilet"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
370

371
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
372 373
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Feil under pning av TIFF-bilde"
374

375
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
376 377
#, fuzzy
msgid "Invalid XBM file"
378 379
msgstr "Ugyldig XBM-fil: %s"

380
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
381 382 383
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "Ikke nok minne til laste XBM-bildefil"

384
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:428
385 386 387
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "Feil under skriving til midlertidig file under lasting av XBM-bilde"

388
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1256
389 390 391
msgid "No XPM header found"
msgstr "Ingen XPM-header funnet"

392
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1264
393
msgid "XPM file has image width <= 0"
394
msgstr "XPM-filen har en bildebredde <= 0"
395

396
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272
397
msgid "XPM file has image height <= 0"
398
msgstr "XPM-filen har en bildehyde <= 0"
399

400
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1280
401
msgid "XPM file has invalid number of colors"
402
msgstr "XPM-filen har et ugyldig antall farger"
403

404
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1288
405
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
406
msgstr "XPM har et ugyldig antall tegn per piksel"
407

408
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1306
409 410 411
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr "Kan ikke lese fargekart for XPM"

412
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1344
413 414 415
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av XPM-bilde"

416
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1527
417 418
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Feil under skriving til midlertidig fil under lasting av XPM-bilde"
419

420
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
421
msgid "Image header corrupt"
422
msgstr "Korrupt header i bilde"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423

424
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
425
msgid "Image format unknown"
426
msgstr "Ukjent bildeformat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
427

428
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
429
msgid "Image pixel data corrupt"
430
msgstr "Korrupt pikseldata i bilde"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431

432
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:404
433 434 435
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "kunne ikke allokere buffer for bilde p %u bytes"
436

437 438 439
#: gtk/gtkaccellabel.c:115
msgid "Accelerator object"
msgstr "Akselleratorobjekt"
440

441 442
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "The object monitored by this accelerator label"
443
msgstr "Objektet som overvkes av denne akselleratoretiketten"
444

445 446 447
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horisontal justering"
448

449
#: gtk/gtkalignment.c:103
450 451 452 453
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
454

455 456
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
457
msgstr "Vertikal justering"
458

459
#: gtk/gtkalignment.c:113
460 461 462 463
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
464

465 466 467
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horisontal skalering"
468

469
#: gtk/gtkalignment.c:122
470 471 472 473
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
474

475 476 477
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikal skalering"
478

479
#: gtk/gtkalignment.c:131
480 481 482 483
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
484

485 486 487
#: gtk/gtkarrow.c:97
msgid "Arrow direction"
msgstr "Pilretning"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488

489 490
#: gtk/gtkarrow.c:98
msgid "The direction the arrow should point"
491
msgstr "Pekeretning for pilen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
492

493 494
#: gtk/gtkarrow.c:105
msgid "Arrow shadow"
495
msgstr "Pilens skygge"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
496

497 498
#: gtk/gtkarrow.c:106
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
499
msgstr "Utseende for skyggen som omgir pilen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500

501 502 503
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horisontal justering"
504

505 506 507
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X-justering for barn"
508

509 510 511
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikal justering"
512

513 514 515
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y-justering for barn"
516

517 518 519
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
msgid "Ratio"
msgstr "Rate"
520

521 522
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
523
msgstr "Aspektrate hvis obey_child er USANN"
524

525 526
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
msgid "Obey child"
527
msgstr "Adlyd barn"
528

529 530
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
531
msgstr "Tving aspektraten til passe til rammens barn"
532

533 534 535
#: gtk/gtkbbox.c:115
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimal bredde for barn"
536

537 538
#: gtk/gtkbbox.c:116
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
539
msgstr "Minimum bredde p knappene inne i boksen"
540

541 542 543
#: gtk/gtkbbox.c:124
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimal hyde for barn"
544

545 546
#: gtk/gtkbbox.c:125
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
547
msgstr "Minimum hyde p knappene inne i boksen"
548

549 550
#: gtk/gtkbbox.c:133
msgid "Child internal width padding"
551
msgstr "Internt breddefyll for barn"
552

553 554 555
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
556

557 558 559
#: gtk/gtkbbox.c:142
msgid "Child internal height padding"
msgstr ""
560

561 562 563
#: gtk/gtkbbox.c:143
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr ""
564

565 566 567
#: gtk/gtkbbox.c:151
msgid "Layout style"
msgstr "Stil for plassering"
568

569 570 571 572
#: gtk/gtkbbox.c:152
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
573 574
msgstr ""

575 576 577
#: gtk/gtkbbox.c:160
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundr"
578

579 580 581 582
#: gtk/gtkbbox.c:161
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
583 584
msgstr ""

585 586 587
#: gtk/gtkbox.c:125
msgid "Spacing"
msgstr "Mellomrom"
588

589 590 591
#: gtk/gtkbox.c:126
msgid "The amount of space between children."
msgstr "Mengde mellomrom mellom barn."
592

593 594 595
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:396
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogen"
596

597 598 599
#: gtk/gtkbox.c:136
msgid "Whether the children should all be the same size."
msgstr "La alle barn vre av samme strrelse."
600

601
#: gtk/gtkbutton.c:183 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:283
602 603
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
604

605 606 607 608 609 610
#: gtk/gtkbutton.c:184
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
msgstr ""

611
#: gtk/gtkbutton.c:191 gtk/gtklabel.c:304
612 613 614
msgid "Use underline"
msgstr "Bruk understreking"

615
#: gtk/gtkbutton.c:192 gtk/gtklabel.c:305
616 617 618 619 620 621 622
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:199
msgid "Use stock"
623
msgstr "Bruk lager"
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675

#: gtk/gtkbutton.c:200
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:207
msgid "Border relief"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:208
msgid "The border relief style."
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:259
msgid "Default Spacing"
msgstr "Standard avstand"

#: gtk/gtkbutton.c:260
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:266
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:267
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid "Child X Displacement"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:273
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:280
msgid "Child Y Displacement"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:281
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
msgid "mode"
676
msgstr "modus"
677 678 679

#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
680
msgstr "Redigerbart modus for CellRenderer"
681 682 683 684 685 686 687

#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
msgstr "synlig"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
688
msgstr "Vis cellen"
689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739

#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
msgstr "xalign"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
msgid "The x-align."
msgstr "X-justering."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "yalign"
msgstr "yalign"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:134
msgid "The y-align."
msgstr "Y-justering."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "xpad"
msgstr "xpad"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:145
msgid "The xpad."
msgstr "Xpad."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "ypad"
msgstr "ypad"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
msgid "The ypad."
msgstr "Ypad."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
msgid "width"
msgstr "bredde"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
msgid "The fixed width."
msgstr "Den faste bredden."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "height"
msgstr "hyde"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "The fixed height."
msgstr "Den faste hyden."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
msgid "Is Expander"
740
msgstr "Er utvider"
741 742 743

#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
744
msgstr "Raden har barn."
745 746 747

#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
msgid "Is Expanded"
748
msgstr "Er utvidet"
749 750 751

#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
752
msgstr "Raden er en utvider-rad, og er utvidet"
753 754 755 756 757 758 759 760 761

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Pixbuf-objekt"

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
msgid "The pixbuf to render."
msgstr "Pixbuf som skal rendres."

762
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:173 gtk/gtkentry.c:498 gtk/gtkprogressbar.c:207
763 764 765
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

766
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
767 768 769
msgid "Text to render"
msgstr "Tekst som skal rendres"

770
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:181
771 772 773
msgid "Markup"
msgstr "Tagging"

774
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
775 776 777
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Tagget tekst som skal rendres"

778
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:189 gtk/gtklabel.c:290
779 780 781
msgid "Attributes"
msgstr "Attributter"

782
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190
783 784 785
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
msgstr "En liste med stilattributter som skal brukes p teksten som rendres."

786
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:197 gtk/gtktexttag.c:208
787 788 789
msgid "Background color name"
msgstr "Navn p bakgrunnsfarge"

790
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
791 792 793
msgid "Background color as a string"
msgstr "Bakgrunnsfarge som en streng"

794
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:205 gtk/gtktexttag.c:216
795 796 797
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrunnsfarge"

798
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:217
799 800 801
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Bakgrunnsfarge som en GdkColor"

802
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:213 gtk/gtktexttag.c:242
803 804 805
msgid "Foreground color name"
msgstr "Navn p forgrunnsfarge"

806
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:243
807 808 809
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Forgrunnsfarge som en streng"

810
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:221 gtk/gtktexttag.c:250
811 812 813
msgid "Foreground color"
msgstr "Forgrunnsfarge"

814
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:251
815 816 817
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Forgrunnsfarge som en GdkColor"

818 819
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:230 gtk/gtkentry.c:430 gtk/gtktexttag.c:276
#: gtk/gtktextview.c:539
820 821 822
msgid "Editable"
msgstr "Redigerbar"

823
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtktexttag.c:277 gtk/gtktextview.c:540
824
msgid "Whether the text can be modified by the user"
825
msgstr "Om teksten kan endres av brukeren"
826

827
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:238 gtk/gtkcellrenderertext.c:246