az.po 89.8 KB
Newer Older
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1
2
3
4
5
6
# GTK doysyesinin Azəri türkçəsinə tərcüməsi
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# Vasif Ismailoglu MD <azerb_linux@hotmail.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
7
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
8
"POT-Creation-Date: 2001-10-25 16:39-0400\n"
9
"PO-Revision-Date: 2001-07-28 02:24GMT +0200\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
10
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
11
"Language-Team: Azerbaijani Turkish <linuxaz@azerimal.net>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
12
"MIME-Version: 1.0\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
13
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15
"X-Generator: KBabel 0.8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
17
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:543
18
19
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
20
msgstr "Fayl '%s' Açıla bilmədi: %s"
21

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:553
23
24
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
25
msgstr "Rəsm faylı '%s' heç mə'lumat daxil etmir."
26

27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
28
29
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
30
msgstr "'%s' animasiya faylını necə yükləyəcəyimi bilmirəm"
31

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:598
33
34
35
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
36
msgstr "'%s' rəsmi yüklənə bilmədi: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
37

38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
39
40
41
42
43
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
44
"'%s' animasiyasini yükləyə bilmədim: səbəbini bilmirəm, bəlkə xəsərli fayldır"
45

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
46
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:316
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
47
#, c-format
48
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
49
msgstr "Rəsm yükləmə modulu tapıla bilmədi: %s: %s"
50

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
51
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:335
52
53
54
55
56
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
57
58
"Rəsm yükləmə modulu %s düzgün ara üz idxal etmir; yoxsa bu, GTK "
"buraxılışından fərqlidir?"
59

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:452 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
61
62
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
63
msgstr "Rəsm növü '%s' dəstəklənmir"
64

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
65
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:500
66
67
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
68
msgstr "'%s' Faylının rəsm formatını başa düşmədim"
69

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
70
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:506
71
msgid "Unrecognized image file format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
72
msgstr "Namə'lum rəsm növü"
73

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
75
76
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
77
msgstr "'%s' faylındakı rəsmi necə yükləyəcəyimi bilmirəm"
78

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
79
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:609
80
81
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
82
msgstr "Rəsm '%s' yüklənə bilmədi: %s"
83

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
84
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:714
85
86
87
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
88
89
"\"gdk-pixbuf\"un bu buraxılışı bu formatdakı rəsmləri qeyd etməni "
"dəstəkləmir: %s"
90

91
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822
92
93
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
94
msgstr "'%s' yazmaq üçün açila bilinmədi: %s"
95

96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:843
97
98
#, c-format
msgid ""
99
100
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
101
msgstr ""
102
103
"Rəsm yazılırkən '%s' qapadıla bilinmədi, bütün data qeyd edilməmiş ola bilər:"
"%s"
104

Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
106
107
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
108
msgstr "'%s' rəsm növünün inkremental yüklənməsi dəstəklənmir"
109

Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
110
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
111
112
113
114
115
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
116
117
118
119
120
"Daxili xəta: Rəsm yükləmə modulu '%s' rəsmi yüklməyə başlaya bilmədi, amma "
"iflası üçün də səbəb göstərmədi"

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121
msgstr "BMP rəsmi dəstəklənməyən başlıq ölçülərinə malikdir"
122
123
124

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125
msgstr "BMP rəsmi saxta başlıq mə'lumatına malikdir"
126

127
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
128
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129
msgstr "Bitməp rəsm üçün lazımi yaddaş yoxdur"
130

131
132
133
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
134
msgstr "GIF oxunması bacarılmadı: %s"
135

136
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
137
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
138
msgstr "GIF faylı datası əksikdir (dəyəsən parçalanıb?)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
139

140
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141
142
143
144
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "GIF yükləyicisində xəta (%s)"

145
146
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
147
msgstr "GIF rəsm yükləyicisi bu rəsmdən baş aça bilmədi."
148

149
150
151
152
153
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
154
msgid "Circular table entry in GIF file"
155
msgstr "GIF faylında dairəvi cədvəl girişi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
156

157
158
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
159
msgid "Not enough memory to load GIF file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
160
msgstr "GIF rəsm yüklənçməsi üçün lazımi yaddaş yoxdur"
161

162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:998
163
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
164
msgstr "GIF rəsmi xəsərlidir (səliqəsiz LZW sıxışdırılması)"
165

166
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1048
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
167
msgid "File does not appear to be a GIF file"
168
msgstr "Fayl deyəsən GIF faylı deyil"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
169

170
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1060
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
171
172
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
173
msgstr "GIF faylının %s buraxılışı hələ dəstəklənmir"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
174

175
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1135
176
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177
msgstr "GIF rəsmi kənarlardan daşan çərçivə daxil edir."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
178

179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1151
180
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181
msgstr "GIF rəsminin ilk çərçivəsi 'əvvəlkinə çevir' daxil edir."
182

183
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1186
184
185
186
187
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
188
189
"GIF rəsminin qlobal rəng xəritəsi yoxdur və üstünə bir də içindəki "
"çərçivənin də yerli rəng xəritəsi yoxdur."
190

191
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
192
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
193
msgstr "GIF rəsmi parçalanıb və natamamdır."
194
195

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
196
197
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198
msgstr "JPEG rəsm faylı interperensiya xətası (%s)"
199

200
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
201
202
203
204
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
205
206
"Rəsm yükləmə üçün yaddaş çatmır, bə'zi proqramlardan yaddaş açmaq üçün "
"çıxmağa çalışın"
207

208
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
209
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210
msgstr "JPEG faylını yükləmə üçün yaddaş ayrıla bilmir"
211

212
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
213
214
215
216
217
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
218
219
"JPEG keyfiyyət qiyməti 0 ilə 100 arasında olmalıdır; '%s' qiyməti alına "
"bilməz."
220

221
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
222
223
224
225
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
226
227
"JPEG keyfiyyət qiyməti 0 ilə 100 arasında olmalıdır; '%d' qiyməti qəbl "
"edilməz."
228

229
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
230
231
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
232
msgstr "PNG rəsm faylında ağır xəta: '%s'"
233

234
#: gdk-pixbuf/io-png.c:267
235
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
236
msgstr "PNG faylını yükləmə üçün yaddaş ayrıla bilmir"
237

238
#: gdk-pixbuf/io-png.c:585
239
240
241
242
243
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
244
245
"\"%ld\"ni %ld rəsm olaraq yükləmək üçün yaddaş çatmır; bə'zi proqramlardan "
"yaddaş açmaq üçün çıxmağa çalışın"
246

247
#: gdk-pixbuf/io-png.c:636
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
249
250
251
#, fuzzy
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta: %s"

252
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
253
254
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
255
msgstr "PNG rəsm oxunmasında ağır xəta: %s"
256

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
#: gdk-pixbuf/io-png.c:751
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:759
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:780
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:845
271
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
272
msgstr "PNG faylını qeyd etmək üçün yaddaş ayrıla bilmir"
273

274
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
275
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
276
msgstr "PNM yükləyicisi inteqer tapmağı gözləyirdi, amma tapmadı"
277

278
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
279
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
280
msgstr "PNM faylı xəsərli başlanğıc baytına malikdir"
281

282
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
283
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
284
msgstr "PNM faylı PNM alt formatında başa düşülmədi"
285

286
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
287
msgid "PNM file has an image width of 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
288
msgstr "PNM faylının genişliyi 0 olaraq verilib"
289

290
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
291
msgid "PNM file has an image height of 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
292
msgstr "PNG faylının hündürlüyü  0 olara verilib"
293

294
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
295
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
296
msgstr "PNG faylının maksimal rəng qitməti 0 olaraq verilib"
297

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
#, fuzzy
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "PNG faylının maksimal rəng qitməti 0 olaraq verilib"

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
308
msgid "Raw PNM image type is invalid"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
309
msgstr "Sətir PNM rəsm növü hökmlü deyildir"
310

311
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
312
msgid "PNM image format is invalid"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
313
msgstr "PNM rəsm formatı hökmsüzdür"
314

315
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
316
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
317
msgstr "PNM rəsm yükləyicisi PNM alt formatını dəstəkləmir"
318

319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
#, fuzzy
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
338
msgid "Unexpected end of PNM image data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
339
msgstr "PNM rəsm datasının gözlənilməz bitişi"
340

341
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
342
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
343
msgstr "PNM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
344

345
346
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
347
msgstr "Rəsm eni öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
348

349
350
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
351
msgstr "Rəsm hündürlüyü öyrənilə bilmir (xəsərli TIFF faylı)"
352
353
354

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355
msgstr "TIFF rəsmi hündürlüyü ya da eni sıfırdır"
356

357
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
358
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
359
msgstr "TİFF faylını açmaq üçün yaddaş çatmır"
360

361
362
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
363
msgstr "TİFF rəsmində RGB veriləni alınması bacarılmadı"
364

365
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
366
367
368
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "TİFF rəsmi açılması bacarılmadı"

369
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
370
msgid "TIFFClose operation failed"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
371
msgstr "TIFFClose əməliyyatı iflas etdi"
372

373
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
374
msgid "Failed to load TIFF image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
375
msgstr "TİFF rəsmi yüklənməsi bacarılmadı"
376
377

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
378
379
#, fuzzy
msgid "Invalid XBM file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
380
msgstr "Hökmsüz XBM faylı: %s"
381

382
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
383
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş çatmır"
385

386
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:428
387
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
388
msgstr "XBM rəsmini açmaq üçün müvəqqəti fayl yazıla bilmədi"
389

390
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1256
391
msgid "No XPM header found"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
392
msgstr "XPM başlığı tapılmadı"
393

394
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1264
395
396
397
398
#, fuzzy
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "PNM faylının genişliyi 0 olaraq verilib"

399
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272
400
401
402
403
#, fuzzy
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "PNG faylının hündürlüyü  0 olara verilib"

404
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1280
405
406
407
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr ""

408
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1288
409
410
#, fuzzy
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
411
msgstr "XPM pətək başına 31 xarakterə malikdir"
412

413
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1306
414
msgid "Can't read XPM colormap"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415
msgstr "XPM rəng xəritəsə oxuna bilmədi"
416

417
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1344
418
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
419
msgstr "XBM faylını yükləmək üçün yaddaş ayrıla bilir"
420

421
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1527
422
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
423
msgstr "XBM rəsmini yükləmək üçün müvəqqəti fayl yazıla bilmədi"
424

425
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
426
427
msgid "Image header corrupt"
msgstr ""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
428

429
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
430
431
msgid "Image format unknown"
msgstr ""
432

433
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
434
435
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr ""
436

437
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:404
438
439
440
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Rəsm '%s' yüklənə bilmədi: %s"
441

442
443
444
#: gtk/gtkaccellabel.c:115
msgid "Accelerator object"
msgstr ""
445

446
447
448
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "The object monitored by this accelerator label"
msgstr ""
449

450
451
452
453
#: gtk/gtkalignment.c:102
#, fuzzy
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Üfüqi Səkmə Kənarı"
454

455
#: gtk/gtkalignment.c:103
456
457
458
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
459
msgstr ""
460

461
462
463
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
msgstr ""
464

465
#: gtk/gtkalignment.c:113
466
467
468
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
469
msgstr ""
470

471
472
473
474
#: gtk/gtkalignment.c:121
#, fuzzy
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Üfüqi Səkmə Kənarı"
475

476
#: gtk/gtkalignment.c:122
477
478
479
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
480
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
481

482
483
484
485
#: gtk/gtkalignment.c:130
#, fuzzy
msgid "Vertical scale"
msgstr "Şaquli Səkmə Kənarı"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
486

487
#: gtk/gtkalignment.c:131
488
489
490
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
491
msgstr ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
492

493
494
495
496
#: gtk/gtkarrow.c:97
#, fuzzy
msgid "Arrow direction"
msgstr "Mətn yönü"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
497

498
#: gtk/gtkarrow.c:98
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
#, fuzzy
500
501
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Sıralama indikatorundakı sıralama istiqaməti buranı göstərsin: "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502

503
504
#: gtk/gtkarrow.c:105
msgid "Arrow shadow"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
506
msgstr ""

507
508
#: gtk/gtkarrow.c:106
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
509
510
msgstr ""

511
512
513
514
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
#, fuzzy
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "USəviyyələmə"
515

516
517
518
519
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
#, fuzzy
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Sütun başlığı ya da pəncərəciyinin X səviyyələməsi"
520

521
522
523
524
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
#, fuzzy
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "USəviyyələmə"
525

526
527
528
529
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
#, fuzzy
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Piksbuf y tərəfləməsi."
530

531
532
533
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
msgid "Ratio"
msgstr ""
534

535
536
537
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr ""
538

539
540
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
msgid "Obey child"
541
542
msgstr ""

543
544
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
545
546
msgstr ""

547
548
549
550
#: gtk/gtkbbox.c:115
#, fuzzy
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimal En"
551

552
553
554
#: gtk/gtkbbox.c:116
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr ""
555

556
557
558
559
#: gtk/gtkbbox.c:124
#, fuzzy
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimal En"
560

561
562
563
#: gtk/gtkbbox.c:125
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr ""
564

565
566
567
#: gtk/gtkbbox.c:133
msgid "Child internal width padding"
msgstr ""
568

569
570
571
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
572

573
574
575
#: gtk/gtkbbox.c:142
msgid "Child internal height padding"
msgstr ""
576

577
578
579
#: gtk/gtkbbox.c:143
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr ""
580

581
582
583
584
#: gtk/gtkbbox.c:151
#, fuzzy
msgid "Layout style"
msgstr "Yazı Növü tərzi"
585

586
587
588
589
590
#: gtk/gtkbbox.c:152
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
591

592
593
594
#: gtk/gtkbbox.c:160
msgid "Secondary"
msgstr ""
595

596
597
598
599
600
#: gtk/gtkbbox.c:161
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
msgstr ""
601

602
603
604
605
#: gtk/gtkbox.c:125
#, fuzzy
msgid "Spacing"
msgstr "Böyüklük"
606

607
608
609
#: gtk/gtkbox.c:126
msgid "The amount of space between children."
msgstr ""
610

611
612
613
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:396
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homojen"
614

615
616
617
618
619
#: gtk/gtkbox.c:136
#, fuzzy
msgid "Whether the children should all be the same size."
msgstr "Kənarın harda göstərilib göstərilməyəcəyi"

620
#: gtk/gtkbutton.c:183 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:283
621
622
623
624
625
626
627
628
629
msgid "Label"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:184
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
msgstr ""

630
#: gtk/gtkbutton.c:191 gtk/gtklabel.c:304
631
632
633
634
#, fuzzy
msgid "Use underline"
msgstr "Alt cızıqlı"

635
#: gtk/gtkbutton.c:192 gtk/gtklabel.c:305
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:199
msgid "Use stock"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:200
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:207
msgid "Border relief"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:208
msgid "The border relief style."
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:259
msgid "Default Spacing"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:260
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:266
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:267
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid "Child X Displacement"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:273
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:280
msgid "Child Y Displacement"
msgstr ""

#: gtk/gtkbutton.c:281
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "_Mod: "

#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
msgstr "görünə bilən"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
msgstr "Hücrəni göstər"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
msgstr "x tərəfləməsi"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
msgid "The x-align."
msgstr "x tərəfləməsi."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "yalign"
msgstr "y tərəfləməsi"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:134
msgid "The y-align."
msgstr "y tərəfləməsi."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "xpad"
msgstr "x səkməsi"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:145
msgid "The xpad."
msgstr "x səkməsi."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "ypad"
msgstr "y səkməsi"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
msgid "The ypad."
msgstr "y səkməsi."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
msgid "width"
msgstr "en"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
msgid "The fixed width."
msgstr "Sabit en."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "height"
msgstr "hündürlük"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "The fixed height."
msgstr "Sabit hündürlük."

#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
#, fuzzy
msgid "Is Expander"
msgstr "x səkməsi"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
#, fuzzy
msgid "Is Expanded"
msgstr "x səkməsi"

#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr ""

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "\"Pixbuf\" cismi"

#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
msgid "The pixbuf to render."
msgstr "Render ediləcək piksbuf."

785
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:173 gtk/gtkentry.c:498 gtk/gtkprogressbar.c:207
786
787
788
msgid "Text"
msgstr "Mətn"

789
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
790
791
792
msgid "Text to render"
msgstr "Render ediləcək mətn"

793
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:181
794
795
796
msgid "Markup"
msgstr "İşarət"

797
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
798
799
800
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Render ediləcək işarət"

801
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:189 gtk/gtklabel.c:290
802
803
804
msgid "Attributes"
msgstr ""

805
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190
806
807
808
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
msgstr ""

809
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:197 gtk/gtktexttag.c:208
810
811
812
msgid "Background color name"
msgstr "Arxa plan rəng adı"

813
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
814
815
816
msgid "Background color as a string"
msgstr "Arxa plan rəngi mətni"

817
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:205 gtk/gtktexttag.c:216
818
819
820
msgid "Background color"
msgstr "Arxa plan rəngi"

821
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:217
822
823
824
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Arxa plan rəngi GdkColor olaraq"

825
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:213 gtk/gtktexttag.c:242
826
827
828
msgid "Foreground color name"
msgstr "Ön plan rəng adı"

829
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:243
830
831
832
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Ön plan rəngi kəlimə olaraq"

833
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:221 gtk/gtktexttag.c:250
834
835
836
msgid "Foreground color"
msgstr "Ön plan rəngi"

837
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:251
838
839
840
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Ön plan rəng GdkColor olaraq"

841
842
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:230 gtk/gtkentry.c:430 gtk/gtktexttag.c:276
#: gtk/gtktextview.c:539
843
844
845
msgid "Editable"
msgstr "Dəyişdirilə bilən"

846
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtktexttag.c:277 gtk/gtktextview.c:540
847
848
849
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Mətn harada istifadəçi tərəfindən dəyişdirilə bilər"

850
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:238 gtk/gtkcellrenderertext.c:246
851
852
853
854
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:284 gtk/gtktexttag.c:292
msgid "Font"
msgstr "YazıTipi"

855
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtktexttag.c:285
856
857
858
msgid "Font description as a string"
msgstr "Yazı Növü izahat kəlimə olaraq"

859
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtktexttag.c:293
860
861
862
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
msgstr "Yazı Növü izahatı PangoFontDescription olaraq"

863
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255 gtk/gtktexttag.c:301
864
865
866
msgid "Font family"
msgstr "Yazı növü ailəsi"

867
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
868
869
870
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Yazı növü ailəsi adı, Helvetika, Tayms vs kimi"

871
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:263 gtk/gtkcellrenderertext.c:264
872
#: gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktexttag.c:310
873
msgid "Font style"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
874
msgstr "Yazı Növü tərzi"
875

876
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:272 gtk/gtkcellrenderertext.c:273
877
#: gtk/gtktexttag.c:318 gtk/gtktexttag.c:319
878
msgid "Font variant"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
879
msgstr "Yazı Növü variantı"
880

881
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtkcellrenderertext.c:282
882
#: gtk/gtktexttag.c:327 gtk/gtktexttag.c:328
883
msgid "Font weight"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
884
msgstr "Yazı Növü qalınlığı"
885

886
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:291 gtk/gtkcellrenderertext.c:292
887
#: gtk/gtktexttag.c:338 gtk/gtktexttag.c:339
888
msgid "Font stretch"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
889
msgstr "Yazı Növü genişliyi"
890

891
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:300 gtk/gtkcellrenderertext.c:301
892
#: gtk/gtktexttag.c:347 gtk/gtktexttag.c:348
893
msgid "Font size"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
894
msgstr "Yazı növü böyüklüyü"
895

896
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:310 gtk/gtktexttag.c:367
897
msgid "Font points"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
898
msgstr "Yazı Növü nöqtələri"
899

900
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:368
901
msgid "Font size in points"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
902
msgstr "Yazı Növü böyüklüyü nöqtə olaraq"
903

904
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:320 gtk/gtktexttag.c:357 gtk/gtktexttag.c:358
905
msgid "Font scale"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
906
msgstr "Yazı növü miqyası"
907

908
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:321
909
msgid "Font scaling factor"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
910
msgstr "Yazı növü miqyasılama faktoru"
911

912
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtktexttag.c:426
913
msgid "Rise"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
914
msgstr "Yüksəlmə"
915

916
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:427
917
918
919
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
920
"Mətnin Offseti ana xəttin üstündə olsun (yüksəlmə mənfi isə altında olsun)"
921

922
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:341 gtk/gtktexttag.c:466
923
msgid "Strikethrough"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
924
msgstr "Qaralanmış"
925

926
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
927
msgid "Whether to strike through the text"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
928
msgstr "Mətni harada qaralayacağıq"
929

930
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349 gtk/gtktexttag.c:474
931
msgid "Underline"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
932
msgstr "Alt cızıqlı"
933

934
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:475
935
msgid "Style of underline for this text"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
936
msgstr "Bu mətn üçün alt cızıq tərzi"
937

938
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:360 gtk/gtktexttag.c:511
939
msgid "Background set"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
940
msgstr "Arxa plan dəstəsi"
941

942
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:512
943
msgid "Whether this tag affects the background color"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
944
msgstr "Bu təqin arxa plana harda tə'sir edəcəyi"
945

946
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:364 gtk/gtktexttag.c:523
947
msgid "Foreground set"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
948
msgstr "Ön plan dəstəsi"
949

950
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:524