pl.po 111 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12
"POT-Creation-Date: 2002-03-29 18:18-0500\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-03-24 16:16+0100\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:581
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:591
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:636
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:354
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:373
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:490 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:516
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:538
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:614
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:752
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:859
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:880
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
123
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:249 gdk-pixbuf/io-bmp.c:349
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
124 125 126
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
127
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:275
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
128
msgid "BMP image has unsupported header size"
129
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
130

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323 gdk-pixbuf/io-bmp.c:382
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
132
msgid "BMP image has bogus header data"
133
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
134

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
135
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:207
136
#, c-format
137
msgid "Failure reading ICO: %s"
138
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu ICO: %s"
139

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
140
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:224
141 142
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
143
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
144

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
145 146
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262 gdk-pixbuf/io-ico.c:318 gdk-pixbuf/io-ico.c:381
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:443 gdk-pixbuf/io-ico.c:460
147
msgid "Not enough memory to load icon"
148
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"
149

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
150
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
msgid "Invalid header in icon"
152
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
154
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
155
msgid "Icon has zero width"
156
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"
157

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
158
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
159
msgid "Icon has zero height"
160
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"
161

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
162
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395
163
msgid "Compressed icons are not supported"
164
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"
165

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
166
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:428
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
msgid "Unsupported icon type"
168
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:499
171
msgid "Not enough memory to load ICO file"
172
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"
173

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
175 176
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
177
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
178

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1542
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
180 181
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
182
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
185 186
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
187
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "GIF image loader can't understand this image."
191
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
194
msgid "Bad code encountered"
195
msgstr "Napotkano błędny kod"
196

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
198
msgid "Circular table entry in GIF file"
199
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
200

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201 202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
203
msgid "Not enough memory to load GIF file"
204
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
205

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
207
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
208
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
209

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
210
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
211
msgid "File does not appear to be a GIF file"
212
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
213

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215 216
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
217
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
218

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
219
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
220 221 222
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
224
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
225
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
226

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
227
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
228 229
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
230 231
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
232

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
234 235 236 237
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
238 239
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
241
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1437
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
242
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
243
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
244

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
246 247
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
248
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
249

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
250
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
251 252 253
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
254
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
255

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
257
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
258
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
259

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
261 262 263 264 265
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
266 267
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
268

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
270 271 272 273
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
274 275
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
276

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, fuzzy
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"

#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
299 300
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
301
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
302

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
303
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
304
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
305
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
306

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307
#: gdk-pixbuf/io-png.c:634
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
308 309 310 311 312
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
313 314
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
315

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
316
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
317
msgid "Fatal error reading PNG image file"
318
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
319

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320
#: gdk-pixbuf/io-png.c:734
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
321 322
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
323
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
325
#: gdk-pixbuf/io-png.c:800
326 327 328
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
329
"Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
330

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331
#: gdk-pixbuf/io-png.c:808
332
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
333
msgstr "Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą być znakami ASCII."
334

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335
#: gdk-pixbuf/io-png.c:829
336 337
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
338
"Nie można przekonwertować elementu PNG o nazwie tEXt na kodowanie ISO-8859-1."
339

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
340
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
341
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
342
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
343

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
344
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
345
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
346
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
348
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
350
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353
msgid "PNM file has an image width of 0"
354
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357
msgid "PNM file has an image height of 0"
358
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
359

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
361
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
362
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
363

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
365
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
366
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
367

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
369 370
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
371
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
372

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374
msgid "Raw PNM image type is invalid"
375
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378
msgid "PNM image format is invalid"
379
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
382
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
383
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
386
msgid "Premature end-of-file encountered"
387
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
388

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
390
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
391
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
392

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
394
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
395
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
396

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
398
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
399
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
400

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
402
msgid "Unexpected end of PNM image data"
403
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
404

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
406
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
407
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
408

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
410
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
411
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
412

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
414
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
415
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
416

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
418
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
419
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
420

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
422
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
423
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
424

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:251
426
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
427
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
428

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:261
430
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
431
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
432

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433 434
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1030 gdk-pixbuf/io-tga.c:1142
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
435 436 437
msgid "Insufficient memory to load TGA image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TGA"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:305
439
msgid "Can't allocate new pixbuf"
440
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
441

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:617
443
msgid "Can't allocate colormap structure"
444
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
445

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
447
msgid "Can't allocate colormap entries"
448
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
449

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
451
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
452
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
453

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:664
455
msgid "Can't allocate TGA header memory"
456
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
457

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:697
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
msgid "TGA image has invalid dimensions"
460
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:703
463
msgid "TGA image comment length is too long"
464
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
465

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466 467
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:712 gdk-pixbuf/io-tga.c:721 gdk-pixbuf/io-tga.c:731
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:741 gdk-pixbuf/io-tga.c:748
468
msgid "TGA image type not supported"
469
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
470

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:793
472
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
473
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
474

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:857
476 477 478
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
480
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
481
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
482

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:913
484
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
485
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
486

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:937
488
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
489
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
490

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:949
492
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
493
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
494

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
495
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:958
496
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
497
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
498

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:968
500
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
501
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
502

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1010
504
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
505
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
506

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1017
508 509
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
510 511
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
512

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
513
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1040 gdk-pixbuf/io-tga.c:1153 gdk-pixbuf/io-tga.c:1236
514
msgid "Can't allocate pixbuf"
515
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
516

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
517
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1308 gdk-pixbuf/io-tga.c:1337
518
msgid "Unsupported TGA image type"
519
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
520

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
522
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
523
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
524

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
526
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
527
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
528

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
529
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
530
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
531
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
532

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:485
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
534
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
535
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
536

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:203
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
538
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
539
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
540

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:273
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
542
msgid "Failed to open TIFF image"
543
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
544

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
546
msgid "TIFFClose operation failed"
547
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
548

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:419 gdk-pixbuf/io-tiff.c:433
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
550
msgid "Failed to load TIFF image"
551
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
552

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:278
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554
msgid "Image has zero width"
555
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:296
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
558
msgid "Image has zero height"
559
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:307
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562
msgid "Not enough memory to load image"
563
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
564

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:366
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
566
msgid "Couldn't save the rest"
567
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
568

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:283
570
msgid "Invalid XBM file"
571
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
572

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:293
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
574
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
575
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
576

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:427
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
578
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
579
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
580

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
581
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
582
msgid "No XPM header found"
583
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
584

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
586
msgid "XPM file has image width <= 0"
587
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
588

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
589
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
590
msgid "XPM file has image height <= 0"
591
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
592

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
593
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
594
msgid "XPM file has invalid number of colors"
595
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
596

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
597
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
598
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
599
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
600

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
602
msgid "Can't read XPM colormap"
603
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
604

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
606
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
607
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
608

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
609
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
610
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
611
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
612

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
613
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
614
msgid "Image header corrupt"
615
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
616

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
618
msgid "Image format unknown"
619
msgstr "Nieznany format obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
620

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
622
msgid "Image pixel data corrupt"
623
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
624

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
626 627
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
628
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
629

630 631 632 633 634
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
636
msgid "Shift"
637
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
638

639 640 641 642 643
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
644
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
645
msgid "Ctrl"
646
msgstr "Ctrl"
647

648 649 650 651 652
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
654
msgid "Alt"
655
msgstr "Alt"
656

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657
#: gtk/gtkaccellabel.c:136
658
msgid "Accelerator Closure"
659
msgstr "Domknięcie akceleratora"
660

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
662
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
663
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
664

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
666
msgid "Accelerator Widget"
667
msgstr "Widget akceleratora"
668

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
670
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
671
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
672

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
673
#: gtk/gtkalignment.c:102
674
msgid "Horizontal alignment"
675
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
676

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677
#: gtk/gtkalignment.c:103
678 679 680
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
681
msgstr ""
682 683
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
684

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685
#: gtk/gtkalignment.c:112
686
msgid "Vertical alignment"
687
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689
#: gtk/gtkalignment.c:113
690 691 692
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693
msgstr ""
694 695
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697
#: gtk/gtkalignment.c:121
698
msgid "Horizontal scale"
699
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701
#: gtk/gtkalignment.c:122
702 703 704
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705
msgstr ""
706 707 708
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
710
#: gtk/gtkalignment.c:130
711
msgid "Vertical scale"
712
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
714
#: gtk/gtkalignment.c:131
715 716 717
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
718
msgstr ""
719 720 721
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna dla "
"niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
722

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
723
#: gtk/gtkarrow.c:98
724
msgid "Arrow direction"
725
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
726

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
727
#: gtk/gtkarrow.c:99
728
msgid "The direction the arrow should point"
729
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
730

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
731
#: gtk/gtkarrow.c:106
732
msgid "Arrow shadow"
733
msgstr "Cień strzałki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
<