sr.po 201 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
# Serbian translation of gtk
# Courtesy of Prevod.org team (http://www.prevod.org/) -- 2003.
# 
# This file is distributed under the same license as the gtk package.
# 
# Maintainer: Данило Шеган <dsegan@gmx.net>
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
10
"Project-Id-Version: gtk+ 2.4\n"
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
12
13
"POT-Creation-Date: 2004-01-10 01:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-10 01:10+0100\n"
14
15
"Last-Translator: Данило Шеган <danilo@prevod.org>\n"
"Language-Team: Serbian (sr) <serbiangnome-lista@nongnu.org>\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20
"Plural-Forms: nplurals=3;    plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :    n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
21

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
22
23
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:198
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24
25
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
26
msgstr "Не може да отвори датотеку „%s“: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
27

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29
30
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
31
msgstr "Слика „%s“ не садржи податке"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
32

33
# ово има највише смисла
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
34
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:237
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36
37
38
39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40
"Не може да учита слику „%s“: разлог непознат, вероватно неисправан запис"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
41

42
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
43
44
45
46
47
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
48
"Не може да учита анимацију „%s“: разлог непознат, вероватно неисправан запис"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:382
51
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
52
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
53
msgstr "Не може да учита део за учитавање слике: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:397
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56
57
58
59
60
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
61
62
"Део за учитавање слике %s не подржава одговарајућу спрегу; можда је из "
"различитог GTK издања?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
63

64
# различитог је боље него другачијег због смисла
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
65
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:592
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
66
67
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
68
msgstr "Врста слике „%s“ није подржана"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
69

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
70
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:624
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
71
72
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
73
msgstr "Не може препознати начин записа слике у датотеци „%s“"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76
msgid "Unrecognized image file format"
77
msgstr "Непознат начин записа слике"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
78

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
79
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:791
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
80
81
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
82
msgstr "Не може да учита слику „%s“: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
83

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
84
85
86
87
88
89
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1095
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Грешка при упису у датотеку слике: %s"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1139 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1255
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
90
91
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
92
msgstr "Ово издање програма gdk-pixbuf не подржава ову слику врсте %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
93

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1168
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Нема довољно меморије да сачува слику у позив"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1180
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Неуспело отварање привремене датотеке"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1199
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Неуспело читање из привремене датотеке"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
107
108
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
109
msgstr "Не може да приступи „%s“ ради уписа: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
111
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1400
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112
113
#, c-format
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
114
115
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
116
msgstr ""
117
118
"Не може да затвори „%s“ при упису слике, могуће је да нису сви подаци "
"сачувани: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
119

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
120
121
122
123
124
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1586 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1636
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Нема довољно меморије да сачува слику у међуспремник"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:377
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
125
126
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
127
msgstr "Није подржано постепено учитавање слике врсте „%s“"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
128

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
129
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:401 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:503
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
130
131
132
133
134
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
135
136
"Унутрашња грешка: Део за учитавање слика „%s“ није успео да почне учитавање "
"слике, а није навео разлог неуспеха"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
msgid "Number of Channels"
msgstr "Број канала"

# или можда пикселу?
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:101
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Број узорака по тачки"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
msgid "Colorspace"
msgstr "Простор боја"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:112
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Простор боја у ком се посматрају узорци"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
msgid "Has Alpha"
msgstr "Користи провидност"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "Да ли pixbuf користи провидност"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Битова по узорку"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Број битова по узорку"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
msgid "Width"
msgstr "Ширина"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Број колона у pixbuf-у"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:656
msgid "Height"
msgstr "Висина"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
msgid "The number of rows of the pixbuf"
msgstr "Број редова у pixbuf-у"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
msgid "Rowstride"
msgstr "Међуред"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:165
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Број бајтова између почетка реда и почетка следећег реда"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:175
msgid "Pixels"
msgstr "Тачке"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:176
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Показивач на садржај тачака pixbuf-а"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
204
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
205
msgid "Image header corrupt"
206
msgstr "Заглавље слике оштећено"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
207

208
# забрљано
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
209
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
210
msgid "Image format unknown"
211
msgstr "Непознат начин записа слике"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
212

213
# садржај уместо „пиксел“
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
214
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
215
msgid "Image pixel data corrupt"
216
msgstr "Оштећени подаци о тачкама слике"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
217

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
219
#, c-format
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
220
221
222
223
224
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "неуспела потражња међуспремника слике од %u бајта"
msgstr[1] "неуспела потражња међуспремника слике од %u бајта"
msgstr[2] "неуспела потражња међуспремника слике од %u бајтова"
225

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
226
227
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
228
msgstr "Неочекивани део иконе у анимацији"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
229
230
231

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
232
msgstr "Неподржана врста анимације"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233
234
235

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
236
msgstr "Неисправно заглавље анимације"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
237
238
239
240

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
241
msgstr "Нема довољно меморије да учита анимацију"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242
243
244

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
245
msgstr "Неисправан део анимације"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
246

247
# забрљано
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
249
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
250
msgstr "ANI запис слика"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251

252
# шта нам нарочито битмап каже?
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
253
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:224 gdk-pixbuf/io-bmp.c:352
254
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
255
msgstr "Нема довољно меморије да учита слику"
256

257
# или неподржану величину заглавља???
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
258
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:264
259
msgid "BMP image has unsupported header size"
260
msgstr "BMP слика садржи заглавље неподржане величине"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
261

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
262
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:289 gdk-pixbuf/io-bmp.c:312 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
263
msgid "BMP image has bogus header data"
264
msgstr "BMP слика има неисправно заглавље"
265

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
266
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1092
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267
msgid "The BMP image format"
268
msgstr "BMP запис слике"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
270
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
271
272
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
273
msgstr "Грешка при читању GIF-а: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
274

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
275
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
277
msgstr "GIF датотеци недостаје нешто података (можда је некако одсечена?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
278

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
279
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
281
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
282
msgstr "Унутрашња грешка при учитавању GIF-а (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
284
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285
msgid "Stack overflow"
286
msgstr "Прекорачење стека"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
287

288
# не разуме, не прихвата,...?
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
289
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
290
msgid "GIF image loader can't understand this image."
291
msgstr "Део за учитавање GIF слика не препознаје ову слику."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
292

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
293
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
294
msgid "Bad code encountered"
295
msgstr "Наишао је на лош запис"
296

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
297
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298
msgid "Circular table entry in GIF file"
299
msgstr "Кружни унос у табели GIF датотеке"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
301
302
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
303
msgid "Not enough memory to load GIF file"
304
msgstr "Нема довољно меморије да учита GIF датотеку"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
305

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
306
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
307
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
308
msgstr "GIF слика је оштећена (неисправно LZW сажимање)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
309

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
310
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311
msgid "File does not appear to be a GIF file"
312
msgstr "Изгледа да се не ради о GIF датотеци"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
314
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
315
316
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
317
msgstr "Издање %s GIF начина записа није подржано"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
319
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
320
321
322
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
323
msgstr "GIF слика нема општу мапу боја, а кадар у њему нема засебну мапу боја."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
324

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
325
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
326
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
327
msgstr "GIF слика је одсечена или непотпуна."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
328

329
# забрљано
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
330
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331
msgid "The GIF image format"
332
msgstr "GIF запис слике"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333

334
# негде сам видео добар превод за иконицу, али не сећам се који је, а ни где
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
335
336
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395 gdk-pixbuf/io-ico.c:425
337
msgid "Not enough memory to load icon"
338
msgstr "Нема довољно меморије да учита икону"
339

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256
341
msgid "Invalid header in icon"
342
msgstr "Неисправно заглавље иконе"
343

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
344
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
345
msgid "Icon has zero width"
346
msgstr "Икона је ширине нула"
347

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
349
msgid "Icon has zero height"
350
msgstr "Икона је висине нула"
351

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
352
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:347
353
msgid "Compressed icons are not supported"
354
msgstr "Не подржава сажете иконе"
355

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
356
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:380
357
msgid "Unsupported icon type"
358
msgstr "Неподржана врста икона"
359

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
360
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:474
361
msgid "Not enough memory to load ICO file"
362
msgstr "Нема довољно меморије да учита ICO датотеку"
363

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
364
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:939
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
365
366
367
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Слика је превелика да би се сачувала као ICO"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
368
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:950
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
369
370
371
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Показивач курзора је ван слике"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
372
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:973
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
373
374
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
375
msgstr "Неподржана дубина за ICO датотеку: %d"
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
376

377
#
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
378
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1202
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379
msgid "The ICO image format"
380
msgstr "ICO запис слике"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381

382
# као код фотоапарата/развијања слика
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384
385
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
386
msgstr "Грешка при развијању JPEG слике (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
387

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
389
390
391
392
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
393
394
"Нема довољно меморије да учита слику, затворите неке програме како би "
"ослободили меморију"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
395

396
# графички дизајнери, како се ово преводи?
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
397
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
399
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
400
msgstr "Неподржан JPEG простор боја (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
402
403
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:950
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
404
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
405
msgstr "Не може обезбедити меморију за учитавање JPEG датотеке"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
406

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
407
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:893
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
408
409
410
411
412
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
413
414
"Каквоћа JPEG-а мора бити вредност између 0 и 100; не може да разуме вредност "
"„%s“."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
416
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:908
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
417
418
419
420
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
421
422
"Каквоћа JPEG-а мора бити вредност између 0 и 100; није дозвољена вредност „%"
"d“."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
424
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1069
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
msgid "The JPEG image format"
426
msgstr "JPEG запис слике"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Не може да обезбеди меморију за заглавље"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Не може да обезбеди меморију за податке о смислу"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Слика је неисправне ширине и/или висине"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
440
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:679
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
441
442
443
444
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Слика користи неподржан број битова по тачки"

# bug: plural-forms; perhaps? I'm not sure if it applies
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
445
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:623 gdk-pixbuf/io-pcx.c:631
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
446
447
448
449
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Слика садржи неподржан број %d-битних равни"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
450
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:647
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
451
452
453
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Не може да направи нови pixbuf"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
454
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:655
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
455
456
457
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Не може да обезбеди меморију за податке линије"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
458
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:662
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
459
460
461
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Не може да обезбеди меморију за податке палете"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
462
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:709
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
463
464
465
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Не може да учита све линије из PCX слике"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
466
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:716
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
467
468
469
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Није нађена палета на крају PCX података"

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
470
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:757
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
471
472
473
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX запис слике"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
474
475
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
476
msgstr "Неисправан број битова по каналу PNG слике."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477

478
# колико њих ће ме тући због „преиначени"?
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
480
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
481
msgstr "Преиначени PNG има висину или ширину нула."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
482
483
484

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
485
msgstr "Број битова по каналу преиначеног PNG није 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
486
487
488

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
489
msgstr "Преиначени PNG није RGB или RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490
491
492

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
493
msgstr "Неподржан број канала у преиначеној PNG слици; мора бити 3 или 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
494
495

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
496
497
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
498
msgstr "Неповратна грешка у PNG слици: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
499

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
501
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
502
msgstr "Нема довољно меморије да учита PNG датотеку"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
503

504
# не морамо ваљда све дословно?
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
505
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506
507
508
509
510
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
511
512
"Нема довољно меморије да смести слику величине %ld×%ld; покушајте да "
"затварањем неких програма ослободите нешто меморије"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
513

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
514
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515
msgid "Fatal error reading PNG image file"
516
msgstr "Неповратна грешка при читању PNG слике"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
517

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
518
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
519
520
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
521
msgstr "Неповратна грешка при читању PNG слике: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
522

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
523
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
524
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
526
msgstr ""
527
"Кључеви за PNG текстуалне одељке морају имати бар 1, а највише 79 знакова."
528

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
529
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
530
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
531
msgstr "Кључеви за PNG текстуалне одељке морају бити ASCII знакови."
532

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
533
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
534
535
536
#, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
537
msgstr ""
538
"Вредност PNG текстуалног одељка %s се не може претворити у ISO-8859-1 запис."
539

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
540
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
msgid "The PNG image format"
542
msgstr "PNG запис слике"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543

544
# Да ли користити аорист?? Ја сам за, а шта кажу остали...
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
545
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
546
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
547
msgstr "Део за учитавање PNM слика је очекивао да наиђе на цео број, али није"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
548

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
549
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
550
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
551
msgstr "PNM датотека садржи неисправан почетни бајт"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
552

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
553
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
554
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
555
msgstr "PNM датотека није у познатом PNM подзапису"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
556

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
557
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
558
msgid "PNM file has an image width of 0"
559
msgstr "PNM датотека садржи слику ширине 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
560

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
561
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
562
msgid "PNM file has an image height of 0"
563
msgstr "PNM датотека садржи слику висине 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
564

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
565
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
566
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
567
msgstr "Највећа вредност боје у PNM датотеци је 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
569
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
570
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
571
msgstr "Највећа вредност боје у PNM датотеци је превелика"
572

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
573
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
574
575
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
576
"Не може да барата PNM датотекама чије су највеће вредности боје веће од 255"
577

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
578
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
579
msgid "Raw PNM image type is invalid"
580
msgstr "Сирова PNM врста слике неисправна"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
581

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
582
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583
msgid "PNM image format is invalid"
584
msgstr "Неисправан је PNM запис слике"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
585

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
586
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
587
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
588
msgstr "Део за учитавање PNM слика не подржава овај PNM подзапис"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
589

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
590
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
591
msgid "Premature end-of-file encountered"
592
msgstr "Наишао на превремен крај датотеке"
593

594
# да ли ипак оставити везу са EOF симболом?
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
595
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
596
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
597
msgstr "Сиров PNM запис захтева тачно један размак пре садржаја"
598

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
599
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
600
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
601
msgstr "Не може да обезбеди меморију за учитавање PNM слике"
602

603
# у сваком структу (Це језик) су неки подаци
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
604
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
605
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
606
msgstr "Нема довољно меморије да учита PNM податке о смислу"
607

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
608
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
609
msgid "Unexpected end of PNM image data"
610
msgstr "Неочекиван крај PNM слике"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
611

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
612
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
613
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
614
msgstr "Нема довољно меморије да учита PNM датотеку"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
615

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
616
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
618
msgstr "Породица PNM/PBM/PGM/PPM записа слика"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
620
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
621
msgid "RAS image has bogus header data"
622
msgstr "RAS слика има неисправно заглавље"
623

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
624
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
625
msgid "RAS image has unknown type"
626
msgstr "RAS слика је непознате врсте"
627

628
# мало слободе овак'оме уметнику се мора дати
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
629
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630
msgid "unsupported RAS image variation"
631
msgstr "неподржана врста RAS slike"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
633
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
634
msgid "Not enough memory to load RAS image"
635
msgstr "Нема довољно меморије да учита RAS слику"
636

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
637
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
638
msgid "The Sun raster image format"
639
msgstr "Sun-ов запис растерских слика"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640

641
# овде не можемо ставити „податке“ пошто ова структура показује на податке, види ниже
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
642
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:158
643
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
644
msgstr "Не може да обезбеди меморију за IOBuffer структуру"
645

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
646
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:177
647
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
648
msgstr "Не може да обезбеди меморију за IOBuffer податке"
649

650
# мало опширније него што би требало: део „помоћу...“ се може избацити
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
651
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:188
652
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
653
msgstr "Не може да прошири IOBuffer податке помоћу realloc()"
654

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
655
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
656
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
657
msgstr "Не може да обезбеди привремене IOBuffer податке"
658

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
659
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:352
660
msgid "Can't allocate new pixbuf"
661
msgstr "Не може да обезбеди pixbuf"
662

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
663
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:691
664
msgid "Can't allocate colormap structure"
665
msgstr "Не може да обезбеди структуру за мапу боја"
666

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
667
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:698
668
msgid "Can't allocate colormap entries"
669
msgstr "Не може да обезбеди ставке за мапу боја"
670

671
# bitdepth непосредно утиче на број боја
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
672
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:720
673
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
674
msgstr "Неочекиван број боја за ставке мапе боја"
675

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
676
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:738
677
msgid "Can't allocate TGA header memory"
678
msgstr "Не може да обезбеди меморију за TGA заглавље"
679

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
680
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681
msgid "TGA image has invalid dimensions"
682
msgstr "TGA слика је неисправне величине"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
683

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
684
685
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:777 gdk-pixbuf/io-tga.c:786 gdk-pixbuf/io-tga.c:796
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:806 gdk-pixbuf/io-tga.c:813
686
msgid "TGA image type not supported"
687
msgstr "TGA запис слике није подржан"
688

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
689
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:860
690
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
691
msgstr "Не може да обезбеди меморију за TGA податке о смислу"
692

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
693
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:925
694
msgid "Excess data in file"
695
msgstr "Претерано података у датотеци"
696

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
697
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
698
msgid "The Targa image format"
699
msgstr "Targa запис слика"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
701
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:192
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
702
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
703
msgstr "Не може да прочита ширину слике (лоша TIFF датотека)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
705
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:199
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
706
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
707
msgstr "Не може да сазна висину слике (лоша TIFF датотека)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
708

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
709
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:207
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
710
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
711
msgstr "Висина или ширина TIFF слике је нула"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
712

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
713
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:216 gdk-pixbuf/io-tiff.c:225
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
714
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
715
msgstr "TIFF слика је превелика"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
717
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:244 gdk-pixbuf/io-tiff.c:256 gdk-pixbuf/io-tiff.c:564
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
718
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
719
msgstr "Нема довољно меморије да отвори TIFF датотеку"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
720

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
721
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:268
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
722
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
723
msgstr "Неуспело учитавање RGB података из TIFF датотеке"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
724

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
725
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:276
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
726
msgid "Unsupported TIFF variant"
727
msgstr "Неподржана TIFF врста"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
729
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:346
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
730
msgid "Failed to open TIFF image"
731
msgstr "Неуспело отварање TIFF слике"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
732

733
# да ли је ово нешто нарочито за TIFF, или се и то може превести?
Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
734
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:359
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
735
msgid "TIFFClose operation failed"
736
msgstr "TIFFClose операција није успела"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
737

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
738
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:494 gdk-pixbuf/io-tiff.c:507
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
739
msgid "Failed to load TIFF image"
740
msgstr "Неуспело учитавање TIFF слике"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
741

Danilo Šegan's avatar
Danilo Šegan committed
742
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:602
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
743
msgid "The TIFF image format"
744
msgstr "TIFF запис слика"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
745
746

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
747
msgid "Image has zero width"
748
msgstr "Слика је ширине нула"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
749

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
750
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
751
msgid "Image has zero height"
752
msgstr "Слика је висине нула"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
753

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
754
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
755
msgid "Not enough memory to load image"
756
msgstr "Нема довољно меморије да учита слику"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
757

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
758
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
759
msgid "Couldn't save the rest"
760
msgstr "Не може да усними остатак"