pl.po 126 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12
"POT-Creation-Date: 2002-09-29 23:06-0400\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-05-04 18:26+0200\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:662
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:672
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:195 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:706
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32 33 34
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
35 36
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
37

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:223
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39 40 41 42 43
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
44 45
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
46

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:379
48
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
50
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:398
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53 54 55 56 57
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
58 59
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
60

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
61
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:522 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:548
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62 63
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
64
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:570
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
69
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72
msgid "Unrecognized image file format"
73
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:717
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76 77
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
78
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
83
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:927
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
88
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:948
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
93 94
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
95
msgstr ""
96 97
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
98

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:325
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
100 101
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
102
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
103

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:349 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:450
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105 106 107 108 109
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
110 111
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
114 115 116
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
117
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
118 119 120
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
122 123 124
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
125
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
126 127 128 129
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:222 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
132
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
133

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
134
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:262
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
135
msgid "BMP image has unsupported header size"
136
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
137

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
138
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287 gdk-pixbuf/io-bmp.c:310 gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
139
msgid "BMP image has bogus header data"
140
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
141

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
142
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
143 144
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
145
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
146

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
147
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1543
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
148 149
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
150
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
151

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
152
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
153 154
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
155
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
156

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
158
msgid "GIF image loader can't understand this image."
159
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
160

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
161
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
162
msgid "Bad code encountered"
163
msgstr "Napotkano błędny kod"
164

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
165
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
166
msgid "Circular table entry in GIF file"
167
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
168

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169 170
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1416
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1531
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
171
msgid "Not enough memory to load GIF file"
172
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
173

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
175
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
176
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
177

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
179
msgid "File does not appear to be a GIF file"
180
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
181

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183 184
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
185
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
186

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
187
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
188 189 190
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
193
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
194

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
196 197
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
198 199
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
200

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
202 203 204 205
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
206 207
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
208

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
209
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1438
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
210
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
211
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
212

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213 214
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:217 gdk-pixbuf/io-ico.c:276 gdk-pixbuf/io-ico.c:337
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:400 gdk-pixbuf/io-ico.c:417
215 216 217
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:261
219 220 221
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
222
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:298
223 224 225
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
226
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:308
227 228 229
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:352
231 232 233
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:385
235 236 237
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:465
239 240 241
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
243 244
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
245
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
246

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
248 249 250
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
251
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
252

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
253 254 255 256 257 258
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
259
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
260
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
261

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
263 264 265 266 267
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
268 269
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
270

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
272 273 274 275
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
276 277
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
279
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
281
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
282

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
285
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
287
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
289
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
291
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
293
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
296 297
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
298 299
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
302 303
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
304
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
305

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
307
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
308
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
309

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
311 312 313 314 315
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
316 317
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
319
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320
msgid "Fatal error reading PNG image file"
321
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
322

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
323
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324 325
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
326
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
327

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
328 329
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
330
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
332
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
333

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
334 335 336
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
337
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
338

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
339 340 341 342
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
343
msgstr ""
344
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
345

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
348
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
350
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
352
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
354
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
356
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
359
msgid "PNM file has an image width of 0"
360
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
361

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
363
msgid "PNM file has an image height of 0"
364
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
365

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
366
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
367
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
368
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
369

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
371
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
372
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
373

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
375 376
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
377
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
378

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380
msgid "Raw PNM image type is invalid"
381
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
382

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384
msgid "PNM image format is invalid"
385
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
386

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
388
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
389
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
390

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
392
msgid "Premature end-of-file encountered"
393
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
394

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
395
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
396
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
397
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
398

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
400
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
401
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
402

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
404
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
405
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
406

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
408
msgid "Unexpected end of PNM image data"
409
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
410

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
412
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
413
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
414

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:124
416
msgid "RAS image has bogus header data"
417
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
418

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:146
420
msgid "RAS image has unknown type"
421
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
422

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423 424 425 426 427 428
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:154
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:169 gdk-pixbuf/io-ras.c:189
429
msgid "Not enough memory to load RAS image"
430
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
431

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
433
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
434
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
435

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
437
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
438
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
439

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
441
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
442
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
443

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
445
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
446
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
447

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
448
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
449
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
450
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
451

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
452
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
453
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
454
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
455

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
457
msgid "Can't allocate new pixbuf"
458
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
459

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
460
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
461
msgid "Can't allocate colormap structure"
462
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
463

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
464
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
465
msgid "Can't allocate colormap entries"
466
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
467

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
469
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
470
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
471

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
473
msgid "Can't allocate TGA header memory"
474
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
475

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477
msgid "TGA image has invalid dimensions"
478
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
480
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
481
msgid "TGA image comment length is too long"
482
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
483

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
484 485
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
486
msgid "TGA image type not supported"
487
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
488

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
489
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
490
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
491
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
492

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
493
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
494
msgid "Excess data in file"
495
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
496

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
497
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
498
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
499
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
500

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
501
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
502
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
503
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
504

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
506
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
507
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
508

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
509
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
510
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
511
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
512

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
513
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
514
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
515
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
516

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
517
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
518
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
519
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
520

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
522
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
523
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
524

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
526 527
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
528 529
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
530

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
532
msgid "Can't allocate pixbuf"
533
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
534

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
536
msgid "Unsupported TGA image type"
537
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
538

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
540
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
541
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
542

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
544
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
545
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
546

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
548
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
549
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
550

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
551
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
552 553 554
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
556
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
557
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
558

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
560
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
561
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
562

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563 564 565 566 567 568
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
569
msgid "Failed to open TIFF image"
570
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
571

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
572
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
573
msgid "TIFFClose operation failed"
574
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
575

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
576
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
577
msgid "Failed to load TIFF image"
578
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
579

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:245
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
581
msgid "Image has zero width"
582
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
583

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:263
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585
msgid "Image has zero height"
586
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
587

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:274
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
589
msgid "Not enough memory to load image"
590
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
591

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:333
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
593
msgid "Couldn't save the rest"
594
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
595

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
597
msgid "Invalid XBM file"
598
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
599

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:294
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
601
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
602
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
603

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:438
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
605
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
606
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
607

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
608
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
609
msgid "No XPM header found"
610
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
611

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
612
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
613
msgid "XPM file has image width <= 0"
614
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
615

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
617
msgid "XPM file has image height <= 0"
618
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
619

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
621
msgid "XPM file has invalid number of colors"
622
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
623

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
625
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
626
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
627

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
629
msgid "Can't read XPM colormap"
630
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
631

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
633
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
634
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
635

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
637
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
638
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
639

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640 641 642 643 644 645 646 647 648
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Domyślne odstępy"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

649 650 651 652 653
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
654
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
655
msgid "Shift"
656
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
657

658 659 660 661 662
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
664
msgid "Ctrl"
665
msgstr "Ctrl"
666

667 668 669 670 671
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
673
msgid "Alt"
674
msgstr "Alt"
675

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676
#: gtk/gtkaccellabel.c:136
677
msgid "Accelerator Closure"
678
msgstr "Domknięcie akceleratora"
679

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
681
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
682
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
683

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
685
msgid "Accelerator Widget"
686
msgstr "Widget akceleratora"
687

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
689
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
690
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692
#: gtk/gtkalignment.c:102
693
msgid "Horizontal alignment"
694
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696
#: gtk/gtkalignment.c:103
697 698 699
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
700
msgstr ""
701 702
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
703

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
#: gtk/gtkalignment.c:112
705
msgid "Vertical alignment"
706
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
707

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708
#: gtk/gtkalignment.c:113
709 710 711
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712
msgstr ""
713 714
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716
#: gtk/gtkalignment.c:121
717
msgid "Horizontal scale"
718
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
719

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720
#: gtk/gtkalignment.c:122
721 722 723
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724
msgstr ""
725 726 727
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
729
#: gtk/gtkalignment.c:130
730
msgid "Vertical scale"
731
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
733
#: gtk/gtkalignment.c:131
734 735 736
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
737
msgstr ""
738 739 740
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna dla "
"niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
741

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
742
#: gtk/gtkarrow.c:98
743
msgid "Arrow direction"
744
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
745

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
746
#: gtk/gtkarrow.c:99
747
msgid "The direction the arrow should point"
748
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
749

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
750
#: gtk/gtkarrow.c:106
751
msgid "Arrow shadow"
752
msgstr "Cień strzałki"