pl.po 5.44 KB
Newer Older
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
1
#, fuzzy
2 3
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
4
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
5 6
"POT-Creation-Date: 2000-10-25 21:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-10-29 23:44+0100\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
7
"Last-Translator: GNOME PL Team\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
8
"Language-Team: Polish <translators@gnome.pl>\n"
9 10 11 12
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Brakuje pewnych danych w pliku GIF (prawdopodobnie plik zosta obcity)"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Wewntrzny bd w module odczytu plikw GIF (%s)"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Zaptlony element tablicy w pliku GIF"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Plik nie wyglda na zawierajcy dane w formacie GIF"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Wersja %s formatu pliku GIF nie jest obsugiwana"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF animation contained a frame with an incorrect size"
msgstr "Animacja GIMF zawiera ramk o nieprawidowym rozmiarze"

#: gtk/gtkcolorsel.c:1
41
msgid "Hue:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
42
msgstr "Odcie:"
43

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
44
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
45
msgid "Saturation:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
46
msgstr "Nasycenie:"
47

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
48
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
49
msgid "Value:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
50
msgstr "Warto:"
51

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
52
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
53
msgid "Red:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
54
msgstr "Czerwony:"
55

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
56
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
57
msgid "Green:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
58
msgstr "Zielony:"
59

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
60
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
61
msgid "Blue:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
62
msgstr "Niebieski:"
63

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
64
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
65
msgid "Opacity:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
66
msgstr "Przeroczysto:"
67

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
68
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
69
msgid "Hex Value:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
70
msgstr "Warto szesnastkowa:"
71

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
72
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
73
msgid "Custom Palette"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
74
msgstr "Paleta uytkownika"
75

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
76
#: gtk/gtkcolorsel.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
77
msgid "Set Color"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
78
msgstr "Ustaw kolor"
79

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
80 81
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfontsel.c:1
#: gtk/gtkgamma.c:1
82 83 84
msgid "OK"
msgstr "OK"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
85 86 87
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
#: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfontsel.c:1
#: gtk/gtkgamma.c:1
88 89 90
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
91
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:1
92 93 94
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
95
#: gtk/gtkfilesel.c:1
96 97 98
msgid "Directories"
msgstr "Katalogi"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
99
#: gtk/gtkfilesel.c:1
100 101 102
msgid "Files"
msgstr "Pliki"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
103
#: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
104 105 106 107
#, c-format
msgid "Directory unreadable: %s"
msgstr "Nie mona odczyta katalogu: %s"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
108
#: gtk/gtkfilesel.c:1
109 110 111
msgid "Create Dir"
msgstr "Utwrz katalog"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
112
#: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
113
msgid "Delete File"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
114
msgstr "Usu plik"
115

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
116
#: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkfilesel.c:1
117 118 119
msgid "Rename File"
msgstr "Zmie nazw"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
120
#: gtk/gtkfilesel.c:1
121 122 123
msgid "Error"
msgstr "Bd"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
124
#: gtk/gtkfilesel.c:1 gtk/gtkinputdialog.c:1
125 126 127
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
128
#: gtk/gtkfilesel.c:1
129 130 131
msgid "Create Directory"
msgstr "Utwrz katalog"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
132
#: gtk/gtkfilesel.c:1
133 134 135
msgid "Directory name:"
msgstr "Nazwa katalogu:"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
136
#: gtk/gtkfilesel.c:1
137 138 139
msgid "Create"
msgstr "Utwrz"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
140
#: gtk/gtkfilesel.c:1
141
msgid "Delete"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
142
msgstr "Usu"
143

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
144
#: gtk/gtkfilesel.c:1
145 146
msgid "Rename"
msgstr "Zmie nazw"
147

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
148
#: gtk/gtkfilesel.c:1
149
msgid "Selection: "
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
150
msgstr "Wybr: "
151

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
152
#: gtk/gtkfontsel.c:1
153
msgid "Family:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
154
msgstr "Rodzina:"
155

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
156
#: gtk/gtkfontsel.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
157
msgid "Style:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
158
msgstr "Styl:"
159

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
160
#: gtk/gtkfontsel.c:1
161
msgid "Size:"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
162
msgstr "Rozmiar:"
163

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
164
#: gtk/gtkfontsel.c:1
165
msgid "Preview:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
166
msgstr "Podgld:"
167

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
168
#: gtk/gtkfontsel.c:1
169
msgid "Apply"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
170
msgstr "Zastosuj"
171

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
172
#: gtk/gtkfontsel.c:1
173
msgid "Font Selection"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
174
msgstr "Wybr czcionki"
175

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
176
#: gtk/gtkgamma.c:1
177
msgid "Gamma"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
178
msgstr "Gamma"
179

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
180
#: gtk/gtkgamma.c:1
181
msgid "Gamma value"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
182
msgstr "Warto gamma"
183

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
184
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
185
msgid "Input"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
186
msgstr "Wejcie"
187

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
189
msgid "No input devices"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
190
msgstr "Brak urzdze wejciowych"
191

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
192
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
193
msgid "Device:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
194
msgstr "Urzdzenie:"
195

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
196
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
197
msgid "Disabled"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
198
msgstr "Wyczone"
199

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
200
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
201
msgid "Screen"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
202
msgstr "Ekran"
203

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
204
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
205
msgid "Window"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
206
msgstr "Okno"
207

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
208
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
209
msgid "Mode: "
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
210
msgstr "Tryb: "
211

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
212
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
213
msgid "Axes"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
214
msgstr "Osie"
215

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
216
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
217
msgid "Keys"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
218
msgstr "Klawisze"
219

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
221
msgid "Save"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
222
msgstr "Zapisz"
223

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
224
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
225
msgid "X"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
226
msgstr "X"
227

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
228
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
229
msgid "Y"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
230
msgstr "Y"
231

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
232
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
233
msgid "Pressure"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
234
msgstr "Nacisk"
235

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
236
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
237
msgid "X Tilt"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
238
msgstr "Nachylenie poziome"
239

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
240
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
241
msgid "Y Tilt"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
242
msgstr "Nachylenie pionowe"
243

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
244
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
msgid "Wheel"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246
msgstr "Koo"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
249
msgid "none"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
250
msgstr "brak"
251

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
252
#: gtk/gtkinputdialog.c:1 gtk/gtkinputdialog.c:1
253
msgid "(disabled)"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
254
msgstr "(wyczone)"
255

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
256
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
257 258 259
msgid "(unknown)"
msgstr "(nieznane)"

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
260
#: gtk/gtkinputdialog.c:1
261
msgid "clear"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
262
msgstr "wyczy"
263

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
264 265 266 267 268
#: gtk/gtkmain.c:1
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"

#: gtk/gtknotebook.c:1 gtk/gtknotebook.c:1
269 270
#, c-format
msgid "Page %u"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
271
msgstr "Strona %u"
272

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
273
#: gtk/gtkrc.c:1
274 275
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
276
msgstr "Nie mona odnale pliku z obrazem na ciece: \"%s\" wiersz %d"
277

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
278
#: gtk/gtkrc.c:1
279 280
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
281
msgstr "Nie mona odnale pliku z obrazem na ciece: \"%s\""
282

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
283
#: gtk/gtkthemes.c:1
284 285
#, c-format
msgid "Unable to locate loadable module in module_path: \"%s\","
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
286
msgstr "Nie mona odnale moduu adowalnego na ciece: \"%s\","
287

Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
288
#: gtk/gtktipsquery.c:1
289
msgid "--- No Tip ---"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
290
msgstr "--- Brak podpowiedzi ---"