pl.po 111 KB
Newer Older
1 2 3 4
# translation of gtk+ to Polish
# Artur Flinta <aflinta@gmail.com>, 2006.
# Tomasz Dominikowski <tdominikowski@aviary.pl>, 2008
# Copyright (C) 2001-2008 Free Software Foundation, Inc.
5
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
6
# Aviary.pl
7
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
8 9
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
10
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
15
"POT-Creation-Date: 2009-01-01 16:28-0500\n"
16
"PO-Revision-Date: 2008-08-28 11:45+0100\n"
17
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
18
"Language-Team: Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
22 23
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
24
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
25 26
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
27

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
29
msgid "directfb arg"
30
msgstr "parametr directfb"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
33 34 35 36
msgid "sdl|system"
msgstr "system"

#. Description of --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
37
#: gdk/gdk.c:127
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
38 39 40 41
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Klasa programu używana przez zarządcę okien"

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
42
#: gdk/gdk.c:128
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
43 44 45 46
msgid "CLASS"
msgstr "KLASA"

#. Description of --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
47
#: gdk/gdk.c:130
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
48 49 50 51
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Nazwa programu używana przez zarządcę okien"

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk/gdk.c:131
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
53 54 55 56
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
57
#: gdk/gdk.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
58 59 60 61
msgid "X display to use"
msgstr "Wykorzystywany ekran X"

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
62
#: gdk/gdk.c:134
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
63 64 65 66
msgid "DISPLAY"
msgstr "EKRAN"

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
67
#: gdk/gdk.c:136
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
68 69 70 71
msgid "X screen to use"
msgstr "Wykorzystywany podekran X"

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
72
#: gdk/gdk.c:137
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
73 74 75 76
msgid "SCREEN"
msgstr "PODEKRAN"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
77
#: gdk/gdk.c:140
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
78 79 80 81 82 83 84
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Ustawiane znaczniki śledzenia Gdk"

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk/gdk.c:141 gdk/gdk.c:144 gtk/gtkmain.c:452 gtk/gtkmain.c:455
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
86 87 88 89
msgid "FLAGS"
msgstr "ZNACZNIKI"

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
90
#: gdk/gdk.c:143
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
91 92 93
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Wyczyszczone znaczniki śledzenia Gdk"

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
94 95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:965
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1225 tests/testfilechooser.c:222
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:977
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
103
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
104

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
105 106
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1013
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1277 tests/testfilechooser.c:267
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
107
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
108 109 110 111 112
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
116 117 118 119 120 121
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
123
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
124
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
125
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
126
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
128
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
129
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
130 131 132 133 134 135
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
136

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
137
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
138 139
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
140
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
141

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
142
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:846
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
143 144
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
145
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
146

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
147
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:854
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
148
msgid "Unrecognized image file format"
149
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
150

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
151
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1022
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
152 153
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
154
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
155

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
156
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1656 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
157
#, c-format
158
msgid "Error writing to image file: %s"
159
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
160

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
161
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1701 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1831
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
162 163
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
164
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
165

166
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
167
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1735
168
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
169
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
170

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
171
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1748
172
msgid "Failed to open temporary file"
173
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
174

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
175
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1774
176
msgid "Failed to read from temporary file"
177
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
178

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
179
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2008
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
180 181
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
182
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
183

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
184
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2033
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
185
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
186 187 188 189 190 191
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
192

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
193
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2253 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2304
194
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
195
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
196

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
197
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2350
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
198
msgid "Error writing to image stream"
199
msgstr "Błąd podczas zapisywania do strumienia obrazu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
200

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
201
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
202
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
203 204 205 206 207 208
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie ukończył operacji, nie "
"podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
209

Matthias Clasen's avatar
2.14.1  
Matthias Clasen committed
210
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
211 212 213 214
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
215
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
216 217 218
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
219
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
220 221 222
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
223
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
224 225 226
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
227
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
228
#, c-format
229 230
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
231
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
232
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
233
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
234

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
235
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
236
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
237
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
239
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
240
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
241
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
243 244
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
246
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
248 249
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
250
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
251
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
253
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
254
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
255
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
257
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
258
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
259
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
261 262
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
263 264 265
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
266
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
268
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
270
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
271
msgid "BMP image has unsupported header size"
272
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
273

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
274
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
275
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
276
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
277

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
278
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
Yair Hershkovitz's avatar
Yair Hershkovitz committed
279 280 281
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
282
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
283
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
284
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
285

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
286
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
287
msgid "Couldn't write to BMP file"
288
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
289

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
290
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
291
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
292
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
293

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
294
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
295 296
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
297
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
298

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
299
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
300
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
301 302
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
303

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
304
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
305 306
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
307
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
308

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
309
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
311
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
313
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
314
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
315
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
316

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
317
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
318
msgid "Bad code encountered"
319
msgstr "Napotkano błędny kod"
320

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
321
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
322
msgid "Circular table entry in GIF file"
323
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
324

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
325 326
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
327
msgid "Not enough memory to load GIF file"
328
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
329

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
330
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
331
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
332
msgstr "Brak pamięci na utworzenie ramki w pliku GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
333

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
334
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
335
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
336
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
337

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
338
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
339
msgid "File does not appear to be a GIF file"
340
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
341

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
342
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
343 344
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
345
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
346

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
347 348 349 350 351 352 353
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
354

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
355
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
356
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
357
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
358

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
359
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
361
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
363 364
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
365 366 367
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
368 369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
370 371 372
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
373
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
374 375 376
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
377
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
378 379 380
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
381
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
382 383 384
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
385
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
386 387 388
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
389
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
390 391 392
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
393
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
395
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
397
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
msgid "Cursor hotspot outside image"
399
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
401
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402 403
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
404
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
406
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
408
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
410
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:347
411
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
412
msgid "Error reading ICNS image: %s"
413
msgstr "Błąd podczas odczytywania pliku ICNS: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
414

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
415
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:364
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
416
msgid "Could not decode ICNS file"
417
msgstr "Nie można zdekodować pliku ICNS"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
418

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
419
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:397
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
420
msgid "The ICNS image format"
421
msgstr "Format obrazu ICNS"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
422

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
423
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
424
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
425
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla strumienia"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
426

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
427
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
428
msgid "Couldn't decode image"
429
msgstr "Nie można zdekodować obrazu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
430

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
431
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
432
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
433
msgstr "Przekształcony JPEG2000 ma zerową szerokość lub wysokość."
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
434

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
435
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
436
msgid "Image type currently not supported"
437
msgstr "Typ obrazu nie jest obecnie obsługiwany"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
438

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
439
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
440
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
441
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla profilu kolorów"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
442

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
443
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:182
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
444
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
445
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do otwarcia pliku JPEG 2000"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
446

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
447
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:264
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
448
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
449
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora danych obrazu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
450

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
451
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:308
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
452
msgid "The JPEG 2000 image format"
453
msgstr "Format obrazu JPEG 2000"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
454

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
455
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
456 457
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
458
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
459

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
460 461 462 463 464 465 466
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, proszę spróbować zamknąć pewne programy "
"aby zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
467

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
468
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
469
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
471
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
473 474
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
475
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
476
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
477

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
478
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
479
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
480
msgstr "Przekształcony JPEG ma zerową szerokość lub wysokość."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
481

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
482
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
483
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
484 485 486 487 488 489
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
490

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
491
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
492
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
493 494 495 496 497
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
498

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
499
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1309 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
501
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
503
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
504
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
505
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
506

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
507
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
509
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
510

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
511
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
513
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
515
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
517
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
518

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
519
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
520
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
522
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
523

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
524
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
526
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
527

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
528
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
529
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
530
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
532
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
534
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
536
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
538
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
540
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
542
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
544
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
546
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
548
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
550
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
551

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
552
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
554
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
556
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
558
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
560
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
562
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
564
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
566 567 568
msgstr ""
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
570
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
571 572
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
573
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
574

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
575
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
576
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
577
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
578

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
579
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
580
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
581 582 583 584 585 586 587
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; proszę "
"spróbować zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pracę niektórych "
"programów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
588

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
589
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
msgid "Fatal error reading PNG image file"
591
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
593
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
594 595
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
596
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
597

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
598 599 600
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
601
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
602

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
603
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
605
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
606

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
607
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
608
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
609 610 611 612 613 614
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%s\" nie "
"może być przetworzona."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
615

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
616
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
617
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
618 619 620 621 622 623
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%d\" nie "
"jest dopuszczalna."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
624

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
625
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
626
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
627
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
628 629 630
msgstr ""
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
631

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
632
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
634
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
636
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
637
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
638
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
639

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
640
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
641
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
642
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
643

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
644
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
645
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
646
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
647

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
648
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
649
msgid "PNM file has an image width of 0"
650
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
651

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
652
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
653
msgid "PNM file has an image height of 0"
654
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
655

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
656
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
657
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
658
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
659

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
660
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
661
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
662
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
663

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
664
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
665
msgid "Raw PNM image type is invalid"
666
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
667

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
668
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
669
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
670
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
671

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
672
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
673
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
674
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
675

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
676
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
677
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
678
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
679

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
680
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
681
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
682
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
683

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
684
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
685
msgid "Unexpected end of PNM image data"
686
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
687

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
688
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
689
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
690
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
692
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
694
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
695

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
696
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
697
msgid "RAS image has bogus header data"
698
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
699

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
700
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
701
msgid "RAS image has unknown type"
702
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
703

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
704
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
706
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
707

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
708
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
709
msgid "Not enough memory to load RAS image"
710
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
711

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
712
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:545
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
714
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
716
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
717
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
718
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
719

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
720
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
721
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
722
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
723

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
724
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
725
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
726
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
727

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
728
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
729
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
730
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
731

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
732
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:347
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
733
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
734
msgstr "Nie można przydzielić nowego obiekt pixbuf"
735

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
736
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
737
msgid "Cannot allocate colormap structure"
738
msgstr "Nie można przydzielić struktury palety kolorów"
739

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
740
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:694
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
741
msgid "Cannot allocate colormap entries"
742
msgstr "Nie można przydzielić elementów palety kolorów"
743

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
744
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:716
745
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
746
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
747

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
748
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
749
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
750
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
751

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
752
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:767
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
753
msgid "TGA image has invalid dimensions"
754
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
755

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
756 757
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:773 gdk-pixbuf/io-tga.c:782 gdk-pixbuf/io-tga.c:792
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:802 gdk-pixbuf/io-tga.c:809
758
msgid "TGA image type not supported"
759
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
760

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
761
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:856
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
762
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
763
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę kontekstu TGA"
764

Matthias Clasen's avatar
2.14.0  
Matthias Clasen committed
765
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:921