cy.po 139 KB
Newer Older
1 2 3
# gtk+ yn Gymraeg.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2002.
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
4
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003, 2004.
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
5
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004, 2005.
6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2005-08-28 22:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 13:19+0100\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
13
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
14 15 16
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 19
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n == 2);\n"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:110
21 22 23
msgid "Number of Channels"
msgstr "Nifer o Sianeli"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:111
25 26 27
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Y nifer o samplau i bob picsel"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
29 30 31
msgid "Colorspace"
msgstr "Gofod lliw"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:121
33 34 35
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Y gofod lliw mae'r samplau yn cael eu dehongli ynddo"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:129
37 38 39
msgid "Has Alpha"
msgstr "Defnyddio Alffa"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
41 42 43
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "A oes sianel alffa gan y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
45 46 47
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Didau bob Sampl"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:144
49 50 51
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Y nifer o ddidau ym mhob sampl"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:153 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:242
53 54 55
msgid "Width"
msgstr "Lled"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:154
57 58 59
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Y nifer o golofnau yn y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:163 gtk/gtklayout.c:660
61 62 63
msgid "Height"
msgstr "Uchder"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:164
65
msgid "The number of rows of the pixbuf"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
66
msgstr "Y nifer o resi yn y pixbuf"
67

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
69
msgid "Rowstride"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
70
msgstr "Cam res"
71

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
73 74 75 76
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Y nifer o feitiau rhwng dechrau rhes a dechrau'r rhes nesaf"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:190
78 79 80
msgid "Pixels"
msgstr "Picseli"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:191
82 83 84
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Pwyntydd at ddata picsel y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:129
86 87 88
msgid "Default Display"
msgstr "Dangosydd Rhagosodedig"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
89
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:130
90
msgid "The default display for GDK"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
91
msgstr "Sgrin rhagosodedig GDK"
92

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/gdkpango.c:510 gtk/gtkinvisible.c:117 gtk/gtkwindow.c:538
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
94 95 96
msgid "Screen"
msgstr "Sgrin"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
97
#: gdk/gdkpango.c:511
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
98
msgid "the GdkScreen for the renderer"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
99
msgstr "y GdkScreen ar gyfer y llunydd"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
100

Telsa Gwynne's avatar
Telsa Gwynne committed
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
#: gdk/gdkscreen.c:104
msgid "Font options"
msgstr "Opsiynau ffont"

#: gdk/gdkscreen.c:105
msgid "The default font options for the screen"
msgstr "Opsiynau ffont rhagosodedig ar gyfer y sgrîn"

#: gdk/gdkscreen.c:111
#, fuzzy
msgid "Font resolution"
msgstr "Pwyntiau'r ffont"

#: gdk/gdkscreen.c:112
#, fuzzy
msgid "The resolution for fonts on the screen"
msgstr "Sut dylid diweddaru'r cyfwng ar y sgrin"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
119
#: gtk/gtkaboutdialog.c:206
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
120
msgid "Program name"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
121
msgstr "Enw'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
122

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
123
#: gtk/gtkaboutdialog.c:207
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
124 125 126 127
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
128 129
"Enw'r rhaglen. Os nad yw'r enw wedi ei osod, y dewis rhagosodedig yw "
"g_get_application_name()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
131
#: gtk/gtkaboutdialog.c:221
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
132
msgid "Program version"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
133
msgstr "Fersiwn rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
134

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
135
#: gtk/gtkaboutdialog.c:222
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
136
msgid "The version of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
137
msgstr "Fersiwn y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
139
#: gtk/gtkaboutdialog.c:236
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
140
msgid "Copyright string"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
141
msgstr "Llinyn hawlfraint"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
143
#: gtk/gtkaboutdialog.c:237
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
144
msgid "Copyright information for the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
145
msgstr "Gwybodaeth hawlfraint ar gyfer y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
147
#: gtk/gtkaboutdialog.c:254
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148
msgid "Comments string"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
149
msgstr "Llinyn sylwadau"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
151
#: gtk/gtkaboutdialog.c:255
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
152
msgid "Comments about the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
153
msgstr "Sylwadau ynglŷn â'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
155
#: gtk/gtkaboutdialog.c:289
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
156
msgid "Website URL"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
157
msgstr "LAU safle gwe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
159
#: gtk/gtkaboutdialog.c:290
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
160
msgid "The URL for the link to the website of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
161
msgstr "LAU cyswllt i safle gwe'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
163
#: gtk/gtkaboutdialog.c:306
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
164
msgid "Website label"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
165
msgstr "Label safle gwe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
167
#: gtk/gtkaboutdialog.c:307
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
168 169 170 171
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
172
"Y label ar gyfer y cyswllt i safle gwe'r rhaglen. Os nad yw wedi ei osod, fe "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
173
"ddefnyddir y LAU fel label"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
174

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
175
#: gtk/gtkaboutdialog.c:323
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
176
msgid "Authors"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
177
msgstr "Awduron"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
178

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
179
#: gtk/gtkaboutdialog.c:324
Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
180
msgid "List of authors of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
181
msgstr "Rhestr o awduron y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
182

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
183
#: gtk/gtkaboutdialog.c:340
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
184
msgid "Documenters"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
185
msgstr "Dogfennwyr"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
186

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
187
#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
188
msgid "List of people documenting the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
189
msgstr "Rhestr o'r rhai ysgrifennodd ddogfennaeth y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
191
#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
192
msgid "Artists"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
193
msgstr "Artistiaid"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
195
#: gtk/gtkaboutdialog.c:358
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
196
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
197
msgstr "Rhestr o'r rhai gyfrannodd waith graffeg/celf i'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
198

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
199
#: gtk/gtkaboutdialog.c:375
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
200
msgid "Translator credits"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
201
msgstr "Clodau cyfieithwyr"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
203
#: gtk/gtkaboutdialog.c:376
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
204 205 206
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
207
"Diolchiadau i'r cyfieithwyr. Dylid marcio'r llinyn hwn yn gyfieithiadwy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
208

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
209
#: gtk/gtkaboutdialog.c:391
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
210
msgid "Logo"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
211
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
212

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
213
#: gtk/gtkaboutdialog.c:392
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
214 215 216 217
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
218 219
"Logo ar gyfer y blwch ynghylch. Os na osodir hyn, y dewis rhagosodedig yw "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
220

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
221
#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
222
msgid "Logo Icon Name"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
223
msgstr "Enw Eicon y Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
224

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
225
#: gtk/gtkaboutdialog.c:408
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
226
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
227
msgstr "Enw'r eicon i'w ddefnyddio fel logo ar gyfer y blwch 'ynghylch'."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
228

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
229
#: gtk/gtkaboutdialog.c:421
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
230
msgid "Wrap license"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
231
msgstr "Amlapio trwydded"
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
232

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
233
#: gtk/gtkaboutdialog.c:422
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
234
msgid "Whether to wrap the license text."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
235
msgstr "A ddylid amlapio testun y drwydded."
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
236

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
237
#: gtk/gtkaboutdialog.c:429
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
238
msgid "Link Color"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
239
msgstr "Lliw Cyswllt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
240

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
241
#: gtk/gtkaboutdialog.c:430
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
242
msgid "Color of hyperlinks"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
243
msgstr "Lliw'r cysylltion"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
244

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
245
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
246 247 248
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Amgaead Cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
249
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
250 251 252
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Yr amgaead i'w arolygu ar gyfer newidiadau cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
253
#: gtk/gtkaccellabel.c:150
254 255 256
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Teclyn Cyflymu"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
257
#: gtk/gtkaccellabel.c:151
258 259 260
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Y teclyn i'w fonitro am newidiadau i'r cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
261
#: gtk/gtkaction.c:197 gtk/gtkactiongroup.c:135
262 263 264
msgid "Name"
msgstr "Enw"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
265
#: gtk/gtkaction.c:198
266 267 268
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Enw unigryw ar gyfer y weithred."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
269 270
#: gtk/gtkaction.c:205 gtk/gtkbutton.c:226 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:128 gtk/gtklabel.c:322 gtk/gtktoolbutton.c:187
271 272 273
msgid "Label"
msgstr "Label"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
274
#: gtk/gtkaction.c:206
275 276 277
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Y label a ddefnyddir ar gyfer eitemau dewislen a botymau sy'n gweithredu'r "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
278
"weithred hon."
279

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
280
#: gtk/gtkaction.c:213
281 282 283
msgid "Short label"
msgstr "Label byr"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
284
#: gtk/gtkaction.c:214
285
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
286
msgstr "Label byrrach gellir defnyddio ar fotymau barau offer."
287

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
288
#: gtk/gtkaction.c:220
289 290 291
msgid "Tooltip"
msgstr "Brysgymorth"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
292
#: gtk/gtkaction.c:221
293 294 295
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Brysgymorth ar gyfer y weithred hon."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
296
#: gtk/gtkaction.c:227
297 298 299
msgid "Stock Icon"
msgstr "Eicon Stoc"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
300
#: gtk/gtkaction.c:228
301 302
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
303
"Yr eicon stoc a ddangosir mewn teclynnau yn cynrychioli'r weithred hon."
304

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
305
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
306 307 308
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Gweladwy tra'n llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
309
#: gtk/gtkaction.c:236 gtk/gtktoolitem.c:161
310 311 312 313 314 315
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd llorweddol."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
316
#: gtk/gtkaction.c:251
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
317
msgid "Visible when overflown"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
318
msgstr "Gweladwy pan wedi gorlifo"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
319

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
320
#: gtk/gtkaction.c:252
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
321 322 323
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
324 325 326
msgstr ""
"Pan yn TRUE, dangosir dirprwyon brysgymorth ar gyfer y weithred hon yn "
"newislen gorlifo'r bar offer."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
327

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
328
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
329 330 331
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Gweladwy tra'n fertigol"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
332
#: gtk/gtkaction.c:260 gtk/gtktoolitem.c:168
333 334 335 336 337 338
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd fertigol."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
339
#: gtk/gtkaction.c:267 gtk/gtktoolitem.c:174
340 341 342
msgid "Is important"
msgstr "Yn bwysig"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
343
#: gtk/gtkaction.c:268
344 345 346 347
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
348 349
"A ydi'r weithred yn bwysig ai peidio. Pan yn WIR, mae dirprwyon toolitem ar "
"gyfer y weithred hon yn dangos testun yn y modd GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
350

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
351
#: gtk/gtkaction.c:276
352 353 354
msgid "Hide if empty"
msgstr "Cuddio os yn wag"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
355
#: gtk/gtkaction.c:277
356 357 358
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Pan yn TRUE, cuddir dirprwyon dewislen gwag ar gyfer y weithred hon."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
359 360
#: gtk/gtkaction.c:283 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
#: gtk/gtkwidget.c:455
361 362 363
msgid "Sensitive"
msgstr "Yn ymateb"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
364
#: gtk/gtkaction.c:284
365 366 367
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "A ydy'r weithred wedi ei alluogi"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
368 369
#: gtk/gtkaction.c:290 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
#: gtk/gtkwidget.c:448
370 371 372
msgid "Visible"
msgstr "Gweladwy"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
373
#: gtk/gtkaction.c:291
374 375 376
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "A ydy'r weithred yn weladwy."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
377
#: gtk/gtkaction.c:297
378
msgid "Action Group"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
379
msgstr "Grŵp Gweithred"
380

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
381
#: gtk/gtkaction.c:298
382 383 384 385
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
386
"Y GtkActionGroup mae'r GtkAction hwn wedi ei gysylltu ag ef, neu NULL (ar "
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
387
"gyfer defnydd mewnol)."
388

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
389
#: gtk/gtkactiongroup.c:136
390 391 392
msgid "A name for the action group."
msgstr "Enw ar gyfer y grŵp gweithred."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
393
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
394
msgid "Whether the action group is enabled."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
395
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred wedi ei alluogi"
396

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
397
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
398
msgid "Whether the action group is visible."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
399
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred yn weladwy."
400

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
401 402
#: gtk/gtkadjustment.c:116 gtk/gtkcellrendererprogress.c:116
#: gtk/gtkspinbutton.c:304
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403 404 405
msgid "Value"
msgstr "Gwerth"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
406
#: gtk/gtkadjustment.c:117
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
msgid "The value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
408
msgstr "Gwerth yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
410
#: gtk/gtkadjustment.c:133
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
msgid "Minimum Value"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
412
msgstr "Gwerth Lleiaf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
414
#: gtk/gtkadjustment.c:134
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
msgid "The minimum value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
416
msgstr "Gwerth lleiaf yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
418
#: gtk/gtkadjustment.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
msgid "Maximum Value"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
420
msgstr "Gwerth Mwyaf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
422
#: gtk/gtkadjustment.c:154
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423
msgid "The maximum value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
424
msgstr "Gwerth mwyaf yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
426
#: gtk/gtkadjustment.c:170
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427
msgid "Step Increment"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
428
msgstr "Cynnydd Cam"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
430
#: gtk/gtkadjustment.c:171
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431
msgid "The step increment of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
432
msgstr "Cynnydd cam yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
434
#: gtk/gtkadjustment.c:187
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435
msgid "Page Increment"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
436
msgstr "Cynnydd Tudalen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
438
#: gtk/gtkadjustment.c:188
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
439
msgid "The page increment of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
440
msgstr "Cynnydd tudalen yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
442
#: gtk/gtkadjustment.c:207
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443
msgid "Page Size"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
444
msgstr "Maint Tudalen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
446
#: gtk/gtkadjustment.c:208
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447
msgid "The page size of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
448
msgstr "Maint tudalen yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
450
#: gtk/gtkalignment.c:119
451 452 453
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Cyfuniad llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
454
#: gtk/gtkalignment.c:120 gtk/gtkbutton.c:277
455 456 457 458 459 460 461
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Safle llorweddol y plentyn o fewn y lle sydd ar gael. Mae 0.0 ar y chwith a "
"1.0 ar y dde."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
462
#: gtk/gtkalignment.c:129
463 464 465
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Cyfuniad fertigol"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
466
#: gtk/gtkalignment.c:130 gtk/gtkbutton.c:296
467 468 469 470 471 472 473
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Safle fertigol y plentyn o fewn y lle sydd ar gael. Mae 0.0 ar y brig a 1.0 "
"ar y gwaelod."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
474
#: gtk/gtkalignment.c:138
475
msgid "Horizontal scale"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
476
msgstr "Graddfa lorweddol"
477

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
478
#: gtk/gtkalignment.c:139
479 480 481 482 483 484
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Os mae'r gofod llorweddol sydd ar gael yn fwy na sydd angen gan y plentyn, "
"faint ohoni i'w ddefnyddio ar gyfer y plentyn. Mae 0.0 yn golygu dim. Mae "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
485
"1.0 yn golygu popeth."
486

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
487
#: gtk/gtkalignment.c:147
488 489 490
msgid "Vertical scale"
msgstr "Graddfa fertigol"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
491
#: gtk/gtkalignment.c:148
492 493 494 495 496 497
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Os mae'r gofod fertigol sydd ar gael yn fwy na sydd angen gan y plentyn, "
"faint ohoni i'w ddefnyddio ar gyfer y plentyn. Mae 0.0 yn golygu dim. Mae "
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
498
"1.0 yn golygu popeth."
499

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
500
#: gtk/gtkalignment.c:165
501 502 503
msgid "Top Padding"
msgstr "Bylchu Pen"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
504
#: gtk/gtkalignment.c:166
505 506 507
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ben y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
508
#: gtk/gtkalignment.c:182
509 510 511
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Bylchu Gwaelod"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
512
#: gtk/gtkalignment.c:183
513 514 515
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar waelod y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
516
#: gtk/gtkalignment.c:199
517 518 519
msgid "Left Padding"
msgstr "Bylchu Chwith"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
520
#: gtk/gtkalignment.c:200
521 522 523
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr chwith y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
524
#: gtk/gtkalignment.c:216
525 526 527
msgid "Right Padding"
msgstr "Bylchu De"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
528
#: gtk/gtkalignment.c:217
529
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
530
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr dde'r teclyn."
531

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
532
#: gtk/gtkarrow.c:101
533 534 535
msgid "Arrow direction"
msgstr "Cyfeiriad y saeth"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
536
#: gtk/gtkarrow.c:102
537 538 539
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Y cyfeiriad dylai'r saeth bwyntio iddi"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
540
#: gtk/gtkarrow.c:109
541 542 543
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Cysgod y saeth"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
544
#: gtk/gtkarrow.c:110
545 546 547
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Edrychiad y cysgod o amgylch y saeth"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
548
#: gtk/gtkaspectframe.c:111
549 550 551
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Cyfuniad Llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
552
#: gtk/gtkaspectframe.c:112
553 554 555
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Cyfuniad echelin-x y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
556
#: gtk/gtkaspectframe.c:118
557 558 559
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Cyfuniad Fertigol "

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
560
#: gtk/gtkaspectframe.c:119
561 562 563
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Cyfuniad echelin-y y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
564
#: gtk/gtkaspectframe.c:125
565 566 567
msgid "Ratio"
msgstr "Cymhareb"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
568
#: gtk/gtkaspectframe.c:126
569
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
570
msgstr "Cymhareb agwedd os yw obey_child yn FFALS"
571

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
572
#: gtk/gtkaspectframe.c:132
573 574 575
msgid "Obey child"
msgstr "Ufuddhau'r plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
576
#: gtk/gtkaspectframe.c:133
577 578 579
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Gorfodi'r gymhareb agwedd i gydweddu a hwnnw plentyn y ffrâm"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
580
#: gtk/gtkbbox.c:121
581 582 583
msgid "Minimum child width"
msgstr "Lled lleiaf y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
584
#: gtk/gtkbbox.c:122
585 586 587
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Lled lleiaf y botymau a rhoddir o fewn y blwch"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
588
#: gtk/gtkbbox.c:130
589
msgid "Minimum child height"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
590
msgstr "Hyd lleiaf y plentyn"
591

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
592
#: gtk/gtkbbox.c:131
593
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
594
msgstr "Hyd lleiaf y botymau a roddir o fewn y blwch"
595

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
596
#: gtk/gtkbbox.c:139
597 598 599
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Ymyl llorweddol mewnol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
600
#: gtk/gtkbbox.c:140
601 602 603
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Faint i gynyddu maint y plentyn ar yr ochrau"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
604
#: gtk/gtkbbox.c:148
605 606 607
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Ymyl fertigol mewnol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
608
#: gtk/gtkbbox.c:149
609 610 611
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Faint i gynyddu maint y plentyn ar y brig a'r gwaelod"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
612
#: gtk/gtkbbox.c:157
613 614 615
msgid "Layout style"
msgstr "Arddull llunweddi"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
616
#: gtk/gtkbbox.c:158
617 618 619 620 621 622 623
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Sut i lunweddi'r botymau yn y blwch. Gwerthoedd posib: arferol, gorchuddio, "
"ymylon, dechrau a diwedd"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
624
#: gtk/gtkbbox.c:166
625 626 627
msgid "Secondary"
msgstr "Eilaidd"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
628
#: gtk/gtkbbox.c:167
629 630 631 632
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
633
"Os TRUE, fe fydd y plentyn yn ymddangos mewn grŵp eilaidd o blant, yn addas "
634 635
"ar gyfer, e.e., botymau cymorth"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
636
#: gtk/gtkbox.c:131 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtkiconview.c:628
Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
637
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:251
638 639 640
msgid "Spacing"
msgstr "Bylchu"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
641
#: gtk/gtkbox.c:132
642 643 644
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Faint o le sydd rhwng plant"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
645
#: gtk/gtkbox.c:141 gtk/gtknotebook.c:477 gtk/gtktoolbar.c:558
646 647 648
msgid "Homogeneous"
msgstr "Cydryw"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
649
#: gtk/gtkbox.c:142
650 651 652
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "A ddylai'r plant fod o'r un maint"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
653 654
#: gtk/gtkbox.c:149 gtk/gtkpreview.c:134 gtk/gtktoolbar.c:550
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
655 656 657
msgid "Expand"
msgstr "Ehangu"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
658
#: gtk/gtkbox.c:150
659 660 661
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "A ddylai'r plentyn dderbyn lle ychwanegol pan mae'r oedolyn yn tyfu"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
662
#: gtk/gtkbox.c:156
663 664 665
msgid "Fill"
msgstr "Llenwi"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
666
#: gtk/gtkbox.c:157
667 668 669 670 671 672 673
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"A ddylai lle ychwanegol ar gyfer y plentyn gael ei rhoi i'r plentyn neu ei "
"rhoi o'i amgylch"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
674
#: gtk/gtkbox.c:163
675
msgid "Padding"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
676
msgstr "Padio"
677

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
678
#: gtk/gtkbox.c:164
679
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
680
msgstr "Gofod ychwanegol i'w rhoi rhwng y plentyn a'i gymdogion, mewn picseli"
681

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
682
#: gtk/gtkbox.c:170
683 684 685
msgid "Pack type"
msgstr "Math pacio"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
686
#: gtk/gtkbox.c:171 gtk/gtknotebook.c:521
687 688 689 690 691 692 693
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"Gwerth GtkPackType yn dynodi a ydi'r plentyn i'w bacio ar ddechrau neu ar "
"ddiwedd ei rhiant"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
694 695
#: gtk/gtkbox.c:177 gtk/gtknotebook.c:499 gtk/gtkpaned.c:245
#: gtk/gtkruler.c:142
696 697 698
msgid "Position"
msgstr "Safle"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
699
#: gtk/gtkbox.c:178 gtk/gtknotebook.c:500
700 701 702
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Mynegai'r plentyn o fewn y rhiant"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
703
#: gtk/gtkbutton.c:227
704 705 706 707 708 709
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr ""
"Testun y teclyn label o fewn y botwm, os mae'r botwm yn cynnwys teclyn label"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
710 711
#: gtk/gtkbutton.c:234 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:343
#: gtk/gtktoolbutton.c:194
712 713 714
msgid "Use underline"
msgstr "Defnyddio tanlinellu"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
715
#: gtk/gtkbutton.c:235 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:344
716 717 718 719 720 721 722
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"A ddylid defnyddio tanlinellu yn y testun er mwyn dynodi y dylid defnyddio'r "
"nod nesaf fel coflythyren bysell cyflymu"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
723
#: gtk/gtkbutton.c:242
724 725 726
msgid "Use stock"
msgstr "Defnyddio stoc"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
727
#: gtk/gtkbutton.c:243
728 729
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
730
msgstr "A ddylid defnyddio’r label er mwyn dewis eitem stoc yn lle ei ddangos"
731

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
732
#: gtk/gtkbutton.c:250 gtk/gtkcombobox.c:683
733 734 735
msgid "Focus on click"
msgstr "Ffocysu pan mae clic"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
736
#: gtk/gtkbutton.c:251
737 738 739
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "A ydy'r botwm yn dwyn y ffocws pan gaiff ei glicio efo'r llygoden"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
740
#: gtk/gtkbutton.c:258
741 742 743
msgid "Border relief"
msgstr "Esgyniad border"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
744
#: gtk/gtkbutton.c:259
745 746 747
msgid "The border relief style"
msgstr "Arddull esgyniad y border"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
748
#: gtk/gtkbutton.c:276
749 750 751
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Cyfuniad llorweddol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
752
#: gtk/gtkbutton.c:295
753 754 755
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Cyfuniad fertigol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
756
#: gtk/gtkbutton.c:312 gtk/gtkimagemenuitem.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
757 758 759
msgid "Image widget"
msgstr "Teclyn delwedd"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
760
#: gtk/gtkbutton.c:313
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
761
msgid "Child widget to appear next to the button text"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
762
msgstr "Teclyn plentyn i ymddangos nesaf i destun y ddewislen"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
763

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
764
#: gtk/gtkbutton.c:421
765
msgid "Default Spacing"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
766
msgstr "Rhagosodiad Bylchu"
767

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
768
#: gtk/gtkbutton.c:422
769
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
770
msgstr "Gofod ychwanegol i'w ychwanegu ar gyfer botymau CAN_DEFAULT"
771

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
772
#: gtk/gtkbutton.c:428
773
msgid "Default Outside Spacing"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
774
msgstr "Gofod Allanol Rhagosodedig"
775

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
776
#: gtk/gtkbutton.c:429
777 778 779 780 781 782 783
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"Lle ychwanegol ar gyfer botymau CAN_DEFAULT sydd wastad wedi ei lunio y tu "
"allan i'r border"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
784
#: gtk/gtkbutton.c:434
785 786 787
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Dadleoliad X y Plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
788
#: gtk/gtkbutton.c:435
789 790 791
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
792
"Pa mor bell ar hyd yr echelin x i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
793

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
794
#: gtk/gtkbutton.c:442
795 796 797
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Dadleoliad Y y Plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
798
#: gtk/gtkbutton.c:443
799 800 801
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
802
"Pa mor bell ar hyd yr echelin y i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
803

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
804
#: gtk/gtkbutton.c:459
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
805
msgid "Displace focus"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
806
msgstr "Dadleoli'r ffocws"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
807

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
808
#: gtk/gtkbutton.c:460
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
809 810 811 812
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
813 814
"A ddylai'r priodweddau child_displacement_x/_y hefyd effeithio'r petryal "
"ffocws"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
815

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
816
#: gtk/gtkbutton.c:465
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
817
msgid "Show button images"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
818
msgstr "Dangos delweddau botymau"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
819

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
820
#: gtk/gtkbutton.c:466
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
821
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
822
msgstr "A ddylid dangos eiconau stoc mewn botymau"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
823

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
824
#: gtk/gtkcalendar.c:419
825 826 827
msgid "Year"
msgstr "Blwyddyn"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
828
#: gtk/gtkcalendar.c:420
829 830 831
msgid "The selected year"
msgstr "Y flwyddyn sydd wedi ei dewis"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
832
#: gtk/gtkcalendar.c:426
833 834 835
msgid "Month"
msgstr "Mis"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
836
#: gtk/gtkcalendar.c:427
837 838 839
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Y mis sydd wedi ei ddewis (fel rhif rhwng 0 ac 11)"

Matthias Clasen's avatar
2.8.0  
Matthias Clasen committed
840
#: gtk/gtkcalendar.c:433
Matthias Clasen's avatar