pl.po 58.3 KB
Newer Older
1
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2
3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5
6
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
7
# translators@gnomepl.org
8
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9
10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1    
Matthias Clasen committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13
"POT-Creation-Date: 2005-01-10 21:15+0100\n"
14
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
15
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
16
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
23
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1069 tests/testfilechooser.c:199
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25
26
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
27
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
29
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30
31
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
32
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33

Matthias Clasen's avatar
2.6.1    
Matthias Clasen committed
34
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36
37
38
39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40
41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44
45
46
47
48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
49
50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58
59
60
61
62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63
64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67
68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72
73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81
82
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
83
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1337
86
#, c-format
87
msgid "Error writing to image file: %s"
88
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
89

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1383 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1512
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91
92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1417
97
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
98
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
99

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1429
101
msgid "Failed to open temporary file"
102
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
103

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1454
105
msgid "Failed to read from temporary file"
106
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
107

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1641
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109
110
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
111
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1665
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114
115
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116
117
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
119
120
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
122
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1853 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1903
123
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
124
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
125

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
126
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127
128
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
129
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
130

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132
133
134
135
136
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
137
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
138
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
139

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
140
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
141
142
143
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
144
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
145
146
147
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
148
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
149
150
151
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
153
#, c-format
154
155
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
156
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
157
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
158
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
159

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160
161
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
162
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163
164
165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
166
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
168
169

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
170
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171
172
173
174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176
177
178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180
181
182

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
183
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184

Matthias Clasen's avatar
2.6.1    
Matthias Clasen committed
185
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
187
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

Matthias Clasen's avatar
2.6.1    
Matthias Clasen committed
189
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
190
msgid "BMP image has unsupported header size"
191
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
192

Matthias Clasen's avatar
2.6.1    
Matthias Clasen committed
193
194
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
195
msgid "BMP image has bogus header data"
196
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
197

Matthias Clasen's avatar
2.6.1    
Matthias Clasen committed
198
199
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
200
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1    
Matthias Clasen committed
201
202

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
204
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
207
208
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
209
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
210

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1435 gdk-pixbuf/io-gif.c:1596
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
212
213
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
214
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
216
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
217
218
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
219
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
222
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
223
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
224

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
225
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
226
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
227
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
228

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
229
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
230
msgid "Bad code encountered"
231
msgstr "Napotkano błędny kod"
232

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
234
msgid "Circular table entry in GIF file"
235
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
236

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
237
238
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862 gdk-pixbuf/io-gif.c:1423 gdk-pixbuf/io-gif.c:1469
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1584
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
239
msgid "Not enough memory to load GIF file"
240
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
241

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
242
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1088
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
243
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
244
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
245

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
246
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1138
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
247
msgid "File does not appear to be a GIF file"
248
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
249

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
250
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1150
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
251
252
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
253
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
254

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
255
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1259
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
256
257
258
259
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
260
261
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
262

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
263
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1491
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
264
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
265
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
266

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
267
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1643
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
269
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
270

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
271
272
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:403 gdk-pixbuf/io-ico.c:433
273
274
275
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
276
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:330
277
278
279
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

280
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
281
282
283
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

284
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
285
286
287
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
288
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:355
289
290
291
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
292
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
293
294
295
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
296
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
297
298
299
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
300
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
302
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
303

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
304
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
305
msgid "Cursor hotspot outside image"
306
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
308
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
310
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
311
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
313
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
315
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
316

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
317
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318
319
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
320
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
321

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
322
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
323
324
325
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
326
327
328
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329

330
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
331
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
332
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
333
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
334

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
335
336
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
337
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
338
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
339

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
340
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
341
342
343
344
345
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
346
347
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
348

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
349
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
350
351
352
353
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
354
355
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
356

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
357
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
359
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
361
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
363
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
365
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
366
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
367
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
369
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
371
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
372

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
375
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
377
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
378
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
380
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
382
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
384
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
386
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
388
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
390
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
392
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
394
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
395
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
396
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
398
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
400
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
402
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
404
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
408
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
412
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
416
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
420
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423
424
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
425
426
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
429
430
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
431
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
432

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
434
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
435
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
436

437
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
438
439
440
441
442
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
443
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
444
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
445

446
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447
msgid "Fatal error reading PNG image file"
448
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449

450
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
451
452
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
453
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
454

455
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
456
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
457
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
458
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
459

460
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
462
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
463

464
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
465
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
466
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
467
msgstr ""
468
469
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
470

471
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
473
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
474

475
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
477
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
478

479
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
480
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
481
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
482

483
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
485
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
486

487
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
488
msgid "PNM file has an image width of 0"
489
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
490

491
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
492
msgid "PNM file has an image height of 0"
493
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
494

495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
496
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
497
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
498

499
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
500
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
501
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
502

503
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
504
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
505
msgstr ""
506
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
507

508
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
509
msgid "Raw PNM image type is invalid"
510
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
511

512
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
513
msgid "PNM image format is invalid"
514
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
515

516
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
517
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
518
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
519

520
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
521
msgid "Premature end-of-file encountered"
522
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
523

524
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
525
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
526
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
527

528
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
529
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
530
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
531

532
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
533
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
534
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
535

536
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
537
msgid "Unexpected end of PNM image data"
538
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
539

540
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
541
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
542
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
543

544
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
546
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547

548
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
549
msgid "RAS image has bogus header data"
550
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
551

552
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
553
msgid "RAS image has unknown type"
554
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
555

556
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
558
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559

560
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
561
msgid "Not enough memory to load RAS image"
562
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
563

564
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
566
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
567

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
568
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
569
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
570
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
571

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
572
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
573
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
574
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
575

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
576
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
577
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
578
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
579

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
580
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
581
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
582
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
583

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
584
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
585
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
586
msgstr "Nie można przydzielić nowego obiekt pixbuf"
587

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
588
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
589
msgid "Cannot allocate colormap structure"
590
msgstr "Nie można przydzielić struktury palety kolorów"
591

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
592
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
593
msgid "Cannot allocate colormap entries"
594
msgstr "Nie można przydzielić elementów palety kolorów"
595

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
596
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:721
597
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
598
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
599

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
600
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
601
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
602
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
603

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
604
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605
msgid "TGA image has invalid dimensions"
606
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
607

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
608
609
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:778 gdk-pixbuf/io-tga.c:787 gdk-pixbuf/io-tga.c:797
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:807 gdk-pixbuf/io-tga.c:814
610
msgid "TGA image type not supported"
611
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
612

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
613
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
614
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
615
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę kontekstu TGA"
616

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
617
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
618
msgid "Excess data in file"
619
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
620

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
621
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:995
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
623
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
625
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
626
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
627
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
628

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
629
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
630
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
631
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
632

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
633
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
634
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
635
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
636

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
637
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
638
639
640
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
641
642
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
643
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
644
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
645

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
646
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
647
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
648
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
649

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
650
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
651
msgid "Failed to open TIFF image"
652
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
653

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
654
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
655
msgid "TIFFClose operation failed"
656
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
657

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
658
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
659
msgid "Failed to load TIFF image"
660
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
661

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
662
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
664
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665
666

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667
msgid "Image has zero width"
668
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
670
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671
msgid "Image has zero height"
672
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
673

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
674
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
675
msgid "Not enough memory to load image"
676
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
678
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679
msgid "Couldn't save the rest"
680
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
682
683
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
684
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
686
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
687
msgid "Invalid XBM file"
688
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
689

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
690
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
692
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
693

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
694
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
696
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
697

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
698
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
699
msgid "The XBM image format"