pl.po 117 KB
Newer Older
1 2 3
# translation of gtk20.po to Polish
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2006.
# Copyright (C) 2001-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
5 6
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/gnomepl, puste hasło)
7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
9
# translators@gnomepl.org
10
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gtk20\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
15 16 17
"POT-Creation-Date: 2007-08-07 20:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-07 21:15+0100\n"
"Last-Translator: wadim dziedzic <wdziedzi@aviary.pl>\n"
18
"Language-Team: Polish <translators@gnomepl.org>\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
22
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
23
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
24

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
25
#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
26
msgid "directfb arg"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
27
msgstr "parametr directfb"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
28

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
29
#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
30 31 32 33
msgid "sdl|system"
msgstr "system"

#. Description of --class=CLASS in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
34
#: ../gdk/gdk.c:126
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
35 36 37 38
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Klasa programu używana przez zarządcę okien"

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
39
#: ../gdk/gdk.c:127
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
40 41 42 43
msgid "CLASS"
msgstr "KLASA"

#. Description of --name=NAME in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
44
#: ../gdk/gdk.c:129
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
45 46 47 48
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Nazwa programu używana przez zarządcę okien"

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
49
#: ../gdk/gdk.c:130
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
50 51 52 53
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
54
#: ../gdk/gdk.c:132
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
55 56 57 58
msgid "X display to use"
msgstr "Wykorzystywany ekran X"

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
59
#: ../gdk/gdk.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
60 61 62 63
msgid "DISPLAY"
msgstr "EKRAN"

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
64
#: ../gdk/gdk.c:135
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
65 66 67 68
msgid "X screen to use"
msgstr "Wykorzystywany podekran X"

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
69
#: ../gdk/gdk.c:136
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
70 71 72 73
msgid "SCREEN"
msgstr "PODEKRAN"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
74
#: ../gdk/gdk.c:139
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
75 76 77 78 79 80 81
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Ustawiane znaczniki śledzenia Gdk"

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
82 83 84 85
#: ../gdk/gdk.c:140
#: ../gdk/gdk.c:143
#: ../gtk/gtkmain.c:416
#: ../gtk/gtkmain.c:419
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
86 87 88 89
msgid "FLAGS"
msgstr "ZNACZNIKI"

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
90
#: ../gdk/gdk.c:142
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
91 92 93
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Wyczyszczone znaczniki śledzenia Gdk"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
94
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
95 96 97
msgid "keyboard label|BackSpace"
msgstr "BackSpace"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
98
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
99 100 101
msgid "keyboard label|Tab"
msgstr "Tab"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
102
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
103 104 105
msgid "keyboard label|Return"
msgstr "Return"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
106
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
107 108 109
msgid "keyboard label|Pause"
msgstr "Pause"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
110
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
111 112 113
msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
114
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
115 116 117
msgid "keyboard label|Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
118
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
119 120 121
msgid "keyboard label|Escape"
msgstr "Escape"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
122
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
123 124 125
msgid "keyboard label|Multi_key"
msgstr "Multi_key"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
126
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
127 128 129
msgid "keyboard label|Home"
msgstr "Home"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
130
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
131
msgid "keyboard label|Left"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
132
msgstr "Lewo"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
133

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
134
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
135
msgid "keyboard label|Up"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
136
msgstr "Góra"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
137

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
138
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
139
msgid "keyboard label|Right"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
140
msgstr "Prawo"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
141

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
142
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
143
msgid "keyboard label|Down"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
144
msgstr "Dół"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
145

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
146
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
147 148 149
msgid "keyboard label|Page_Up"
msgstr "Page_Up"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
150
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
151 152 153
msgid "keyboard label|Page_Down"
msgstr "Page_Down"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
154
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
155 156 157
msgid "keyboard label|End"
msgstr "End"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
158
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
159 160 161
msgid "keyboard label|Begin"
msgstr "Begin"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
162
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
163 164 165
msgid "keyboard label|Print"
msgstr "Print"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
166
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
167 168 169
msgid "keyboard label|Insert"
msgstr "Insert"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
170
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
171 172 173
msgid "keyboard label|Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
174
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
175 176 177
msgid "keyboard label|KP_Space"
msgstr "KP_Space"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
178
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
179 180 181
msgid "keyboard label|KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
182
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
183 184 185
msgid "keyboard label|KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
186
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
187 188 189
msgid "keyboard label|KP_Home"
msgstr "KP_Home"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
190
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
191 192 193
msgid "keyboard label|KP_Left"
msgstr "KP_Left"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
194
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
195 196 197
msgid "keyboard label|KP_Up"
msgstr "KP_Up"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
198
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
199 200 201
msgid "keyboard label|KP_Right"
msgstr "KP_Right"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
202
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
203 204 205
msgid "keyboard label|KP_Down"
msgstr "KP_Down"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
206
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
207 208 209
msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
210
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
211 212 213
msgid "keyboard label|KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
214
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
215 216 217
msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
218
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
219 220 221
msgid "keyboard label|KP_Next"
msgstr "KP_Next"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
222
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
223 224 225
msgid "keyboard label|KP_End"
msgstr "KP_End"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
226
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
227 228 229
msgid "keyboard label|KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
230
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
231 232 233
msgid "keyboard label|KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
234
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
235 236 237
msgid "keyboard label|KP_Delete"
msgstr "KP_Delete"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
238
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
239 240 241
msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Delete"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
242 243 244 245
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:847
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1102
#: ../tests/testfilechooser.c:218
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
246 247
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
248
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
249

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
250 251
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:859
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
252 253
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
254
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
255

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
256 257 258 259
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1153
#: ../tests/testfilechooser.c:263
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
260
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
261 262
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
263

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
264
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
265
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
266 267
msgid "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file"
msgstr "Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
268

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
269
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:527
270
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
271
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
272
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
273

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
274
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:542
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
275
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
276 277
msgid "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version?"
msgstr "Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
279 280
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:659
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:688
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
281 282
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
283
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
284

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
285
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
286 287
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
288
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
289

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
290
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
291
msgid "Unrecognized image file format"
292
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
293

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
294
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
295 296
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
297
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
298

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
299
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1381
300
#, c-format
301
msgid "Error writing to image file: %s"
302
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
303

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
304 305
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1427
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1558
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
306 307
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
308
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
309

310
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
311
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1461
312
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
313
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
314

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
315
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1474
316
msgid "Failed to open temporary file"
317
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
318

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
319
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1500
320
msgid "Failed to read from temporary file"
321
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
322

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
323
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1735
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324 325
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
326
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
327

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
328
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
330 331
msgid "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s"
msgstr "Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
332

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
333 334
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1980
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2030
335
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
336
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
337

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
338
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
339
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
340 341
msgid "Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, but didn't give a reason for the failure"
msgstr "Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie ukończył operacji, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
342

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
343
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:373
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
344 345 346 347
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
348
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
349 350 351
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
352
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
353 354 355
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
356 357
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
358 359 360
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
361
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
362
#, c-format
363 364
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
365
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
366
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
367
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
368

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
369
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
371
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
372

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
373
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
375
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
377 378
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:536
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
380
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
382 383 384 385 386 387
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:458
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:509
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:581
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
389
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
391 392 393
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:415
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:426
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
395
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
397
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
399
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
401 402 403 404 405
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:327
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:359
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:382
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:485
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
406 407 408
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
409 410
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:422
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
412
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
414
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:308
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
415
msgid "BMP image has unsupported header size"
416
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
417

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
418
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:346
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
419
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
420
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
421

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
422
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1306
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
423
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
424
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
425

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
426
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1347
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
427
msgid "Couldn't write to BMP file"
428
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
429

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
430
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1402
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
432
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
434
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
435 436
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
437
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
438

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
439 440 441
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1477
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1638
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
442
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
443
msgstr "Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
444

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
445
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
446 447
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
448
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
449

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
450
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
452
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
453

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
454
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
455
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
456
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
457

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
458
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
459
msgid "Bad code encountered"
460
msgstr "Napotkano błędny kod"
461

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
462
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
463
msgid "Circular table entry in GIF file"
464
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
465

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
466 467 468 469
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1464
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1626
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
470
msgid "Not enough memory to load GIF file"
471
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
472

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
473
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:956
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
474
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
475
msgstr "Brak pamięci na utworzenie ramki w pliku GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
476

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
477
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1128
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
478
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
479
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
480

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
481
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
482
msgid "File does not appear to be a GIF file"
483
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
484

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
485
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1190
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
486 487
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
488
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
489

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
490 491 492
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1299
msgid "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap."
msgstr "Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
493

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
494
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1533
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
495
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
496
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
497

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
498
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1691
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
500
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
501

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
502 503 504 505 506
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:217
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:346
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:409
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:439
507 508 509
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
510 511 512
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:254
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:336
513 514 515
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
516
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:299
517 518 519
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
520
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:309
521 522 523
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
524
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:361
525 526 527
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
528
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:394
529 530 531
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
532
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:488
533 534 535
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
536
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:953
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
538
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
540
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:964
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
msgid "Cursor hotspot outside image"
542
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
544
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545 546
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
547
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
548

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
549
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1223
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
550
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
551
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
553
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
554 555
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
556
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
557

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
558 559 560
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:509
msgid "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free memory"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
561

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
562 563
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:550
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:756
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
564
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
566
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
567

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
568 569 570 571
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:648
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1153
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1162
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
572
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
573
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
574

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
575
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:896
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
576
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
577
msgstr "Przekształcony plik JPEG ma zerową szerokość lub wysokość."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
578

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
579
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1109
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
580
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
581 582
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed."
msgstr "Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
584
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1124
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
585
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
586 587
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
588

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
589
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1287
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
591
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
593
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
595
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
597 598
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
599
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
600
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
602
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
603
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
604
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
606 607
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
608
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
609
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
610

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
611 612
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
613
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
614
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
615
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
617
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
618
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
619
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
621
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
623
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
625
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
626
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
627
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
629
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
631
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
633
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
634
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
635
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
637
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
638
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
639
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
641
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
642
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
643
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
644

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
645 646
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:136
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:618
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
647
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
648
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
650
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
651
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
652
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
654
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
656
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
658
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
660
msgstr "Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
662
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
663 664
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
665
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
666

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
667
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
668
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
669
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
670

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
671
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:633
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
672
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
673 674
msgid "Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some applications to reduce memory usage"
msgstr "Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
675

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
676
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:684
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677
msgid "Fatal error reading PNG image file"
678
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
680
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:733
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
681 682
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
683
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
684

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
685 686
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:825
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
687
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
688

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
689
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:833
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
690
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
691
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
692

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
693
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:846
694
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
695 696
msgid "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not be parsed."
msgstr "Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%s\" nie może być przetworzona."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
697

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
698
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:858
699
#, c-format
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
700 701
msgid "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not allowed."
msgstr "Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%d\" nie jest dopuszczalna."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
702

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
703
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:896
704
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
705
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
706
msgstr "Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie ISO-8859-1."
707

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
708
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1047
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
710
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
712
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
713
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
714
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
715

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
716
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
717
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
718
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
719

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
720
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
721
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
722
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
723

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
724
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
725
msgid "PNM file has an image width of 0"
726
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
727

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
728
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
729
msgid "PNM file has an image height of 0"
730
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
731

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
732
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
733
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
734
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
735

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
736
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
737
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
738
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
739

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
740 741 742
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
743
msgid "Raw PNM image type is invalid"
744
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
745

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
746
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
747
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
748
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
749

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
750
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
751
msgid "Premature end-of-file encountered"
752
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
753

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
754 755
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:741
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
756
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
757
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
758

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
759
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
760
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
761
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
762

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
763
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
764
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
765
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
766

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
767
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
768
msgid "Unexpected end of PNM image data"
769
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
770

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
771
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
772
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
773
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
774

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
775
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1083
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
776
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
777
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
778

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
779
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:126
780
msgid "RAS image has bogus header data"
781
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
782

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
783
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:148
784
msgid "RAS image has unknown type"
785
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
786

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
787
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
788
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
789
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
790

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
791 792
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:171
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:200
793
msgid "Not enough memory to load RAS image"
794
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
795

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
796
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:547
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
797
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
798
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
799

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
800
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
801
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
802
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
803

Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
804
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
805
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
806
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
807