gtktextbtree.h 17.6 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#ifndef GTK_TEXT_BTREE_H
#define GTK_TEXT_BTREE_H

#include <gtk/gtktextbuffer.h>
#include <gtk/gtktexttag.h>
#include <gtk/gtktextmark.h>
#include <gtk/gtktextchild.h>
#include <gtk/gtktextsegment.h>
#include <gtk/gtktextiter.h>

11
12
13
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif /* __cplusplus */
14

15
16
17
18
19
GtkTextBTree *_gtk_text_btree_new    (GtkTextTagTable *table,
                      GtkTextBuffer  *buffer);
void      _gtk_text_btree_ref    (GtkTextBTree  *tree);
void      _gtk_text_btree_unref   (GtkTextBTree  *tree);
GtkTextBuffer *_gtk_text_btree_get_buffer (GtkTextBTree  *tree);
20
21


22
23
24
guint _gtk_text_btree_get_chars_changed_stamp  (GtkTextBTree *tree);
guint _gtk_text_btree_get_segments_changed_stamp (GtkTextBTree *tree);
void _gtk_text_btree_segments_changed      (GtkTextBTree *tree);
25
26
27
28


/* Indexable segment mutation */

29
30
31
32
33
34
35
void _gtk_text_btree_delete    (GtkTextIter *start,
                  GtkTextIter *end);
void _gtk_text_btree_insert    (GtkTextIter *iter,
                  const gchar *text,
                  gint     len);
void __gtk_text_btree_insert_pixbuf (GtkTextIter *iter,
                   GdkPixbuf  *pixbuf);
36

37
GtkTextChildAnchor* _gtk_text_btree_create_child_anchor (GtkTextIter *iter);
38

39
void _gtk_text_btree_unregister_child_anchor (GtkTextChildAnchor *anchor);
40
41

/* View stuff */
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
GtkTextLine *_gtk_text_btree_find_line_by_y  (GtkTextBTree   *tree,
                        gpointer      view_id,
                        gint        ypixel,
                        gint       *line_top_y);
gint     _gtk_text_btree_find_line_top   (GtkTextBTree   *tree,
                        GtkTextLine    *line,
                        gpointer      view_id);
void     _gtk_text_btree_add_view     (GtkTextBTree   *tree,
                        GtkTextLayout   *layout);
void     _gtk_text_btree_remove_view    (GtkTextBTree   *tree,
                        gpointer      view_id);
void     _gtk_text_btree_invalidate_region (GtkTextBTree   *tree,
                        const GtkTextIter *start,
                        const GtkTextIter *end);
void     _gtk_text_btree_get_view_size   (GtkTextBTree   *tree,
                        gpointer      view_id,
                        gint       *width,
                        gint       *height);
gboolean   _gtk_text_btree_is_valid     (GtkTextBTree   *tree,
                        gpointer      view_id);
gboolean   _gtk_text_btree_validate     (GtkTextBTree   *tree,
                        gpointer      view_id,
                        gint        max_pixels,
                        gint       *y,
                        gint       *old_height,
                        gint       *new_height);
void     __gtk_text_btree_validate_line   (GtkTextBTree   *tree,
                         GtkTextLine    *line,
                         gpointer      view_id);
71
72
73

/* Tag */

74
75
76
77
void _gtk_text_btree_tag (const GtkTextIter *start,
             const GtkTextIter *end,
             GtkTextTag    *tag,
             gboolean      apply);
78
79
80

/* "Getters" */

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
GtkTextLine * _gtk_text_btree_get_line     (GtkTextBTree   *tree,
                         gint        line_number,
                         gint       *real_line_number);
GtkTextLine * __gtk_text_btree_get_line_at_char (GtkTextBTree   *tree,
                         gint        char_index,
                         gint       *line_start_index,
                         gint       *real_char_index);
GtkTextTag** _gtk_text_btree_get_tags     (const GtkTextIter *iter,
                         gint       *num_tags);
gchar    *_gtk_text_btree_get_text     (const GtkTextIter *start,
                         const GtkTextIter *end,
                         gboolean      include_hidden,
                         gboolean      include_nonchars);
gint     _gtk_text_btree_line_count    (GtkTextBTree   *tree);
gint     _gtk_text_btree_char_count    (GtkTextBTree   *tree);
gboolean   _gtk_text_btree_char_is_invisible (const GtkTextIter *iter);
97
98
99
100/* Get iterators (these are implemented in gtktextiter.c) */
101
void   _gtk_text_btree_get_iter_at_char     (GtkTextBTree    *tree,
102
                          GtkTextIter    *iter,
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
                          gint        char_index);
void   __gtk_text_btree_get_iter_at_line_char  (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          gint        line_number,
                          gint        char_index);
void   __gtk_text_btree_get_iter_at_line_byte  (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          gint        line_number,
                          gint        byte_index);
gboolean _gtk_text_btree_get_iter_from_string   (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          const gchar    *string);
gboolean __gtk_text_btree_get_iter_at_mark_name  (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          const gchar    *mark_name);
void   _gtk_text_btree_get_iter_at_mark     (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          GtkTextMark    *mark);
void   _gtk_text_btree_get_last_iter      (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter);
void   _gtk_text_btree_get_iter_at_line     (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          GtkTextLine    *line,
                          gint        byte_offset);
gboolean _gtk_text_btree_get_iter_at_first_toggle (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          GtkTextTag     *tag);
gboolean _gtk_text_btree_get_iter_at_last_toggle (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          GtkTextTag     *tag);

void   _gtk_text_btree_get_iter_at_child_anchor (GtkTextBTree    *tree,
                          GtkTextIter    *iter,
                          GtkTextChildAnchor *anchor);
137
138


139
140

/* Manipulate marks */
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
GtkTextMark    *_gtk_text_btree_set_mark        (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextMark     *existing_mark,
                               const gchar    *name,
                               gboolean      left_gravity,
                               const GtkTextIter *index,
                               gboolean      should_exist);
void        __gtk_text_btree_remove_mark_by_name   (GtkTextBTree    *tree,
                               const gchar    *name);
void        _gtk_text_btree_remove_mark       (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextMark    *segment);
gboolean      _gtk_text_btree_get_selection_bounds  (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextIter    *start,
                               GtkTextIter    *end);
void        _gtk_text_btree_place_cursor      (GtkTextBTree    *tree,
                               const GtkTextIter *where);
gboolean      _gtk_text_btree_mark_is_insert     (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextMark    *segment);
gboolean      _gtk_text_btree_mark_is_selection_bound (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextMark    *segment);
GtkTextMark    *_gtk_text_btree_get_mark_by_name    (GtkTextBTree    *tree,
                               const gchar    *name);
GtkTextLine *    _gtk_text_btree_first_could_contain_tag (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextTag     *tag);
GtkTextLine *    _gtk_text_btree_last_could_contain_tag (GtkTextBTree    *tree,
                               GtkTextTag     *tag);
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

/* Lines */

/* Chunk of data associated with a line; views can use this to store
  info at the line. They should "subclass" the header struct here. */
struct _GtkTextLineData {
 gpointer view_id;
 GtkTextLineData *next;
 gint height;
 gint width : 24;
 gint valid : 8;
};

/*
 * The data structure below defines a single line of text (from newline
 * to newline, not necessarily what appears on one line of the screen).
 *
 * You can consider this line a "paragraph" also
 */

struct _GtkTextLine {
187
188
189
 GtkTextBTreeNode *parent;       /* Pointer to parent node containing
                     * line. */
 GtkTextLine *next;      /* Next in linked list of lines with
190
191
                 * same parent node in B-tree. NULL
                 * means end of list. */
192
 GtkTextLineSegment *segments; /* First in ordered list of segments
193
194
195
196
197
                 * that make up the line. */
 GtkTextLineData *views;   /* data stored here by views */
};


198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
gint        _gtk_text_line_get_number         (GtkTextLine     *line);
gboolean      _gtk_text_line_char_has_tag        (GtkTextLine     *line,
                                GtkTextBTree    *tree,
                                gint         char_in_line,
                                GtkTextTag     *tag);
gboolean      _gtk_text_line_byte_has_tag        (GtkTextLine     *line,
                                GtkTextBTree    *tree,
                                gint         byte_in_line,
                                GtkTextTag     *tag);
gboolean      _gtk_text_line_is_last          (GtkTextLine *line,
                                GtkTextBTree *tree);
GtkTextLine *    _gtk_text_line_next            (GtkTextLine     *line);
GtkTextLine *    _gtk_text_line_previous          (GtkTextLine     *line);
void        _gtk_text_line_add_data          (GtkTextLine     *line,
                                GtkTextLineData   *data);
gpointer      _gtk_text_line_remove_data        (GtkTextLine     *line,
                                gpointer       view_id);
gpointer      _gtk_text_line_get_data          (GtkTextLine     *line,
                                gpointer       view_id);
void        _gtk_text_line_invalidate_wrap      (GtkTextLine     *line,
                                GtkTextLineData   *ld);
gint        _gtk_text_line_char_count         (GtkTextLine     *line);
gint        _gtk_text_line_byte_count         (GtkTextLine     *line);
gint        _gtk_text_line_char_index         (GtkTextLine     *line);
GtkTextLineSegment *_gtk_text_line_byte_to_segment      (GtkTextLine     *line,
                                gint         byte_offset,
                                gint        *seg_offset);
GtkTextLineSegment *_gtk_text_line_char_to_segment      (GtkTextLine     *line,
                                gint         char_offset,
                                gint        *seg_offset);
void        _gtk_text_line_byte_locate        (GtkTextLine     *line,
                                gint         byte_offset,
                                GtkTextLineSegment **segment,
                                GtkTextLineSegment **any_segment,
                                gint        *seg_byte_offset,
                                gint        *line_byte_offset);
void        _gtk_text_line_char_locate        (GtkTextLine     *line,
                                gint         char_offset,
                                GtkTextLineSegment **segment,
                                GtkTextLineSegment **any_segment,
                                gint        *seg_char_offset,
                                gint        *line_char_offset);
void        __gtk_text_line_byte_to_char_offsets    (GtkTextLine     *line,
                                gint         byte_offset,
                                gint        *line_char_offset,
                                gint        *seg_char_offset);
void        __gtk_text_line_char_to_byte_offsets    (GtkTextLine     *line,
                                gint         char_offset,
                                gint        *line_byte_offset,
                                gint        *seg_byte_offset);
GtkTextLineSegment *_gtk_text_line_byte_to_any_segment    (GtkTextLine     *line,
                                gint         byte_offset,
                                gint        *seg_offset);
GtkTextLineSegment *_gtk_text_line_char_to_any_segment    (GtkTextLine     *line,
                                gint         char_offset,
                                gint        *seg_offset);
gint        _gtk_text_line_byte_to_char        (GtkTextLine     *line,
                                gint         byte_offset);
gint        _gtk_text_line_char_to_byte        (GtkTextLine     *line,
                                gint         char_offset);
GtkTextLine  *  __gtk_text_line_next_could_contain_tag   (GtkTextLine     *line,
                                GtkTextBTree    *tree,
                                GtkTextTag     *tag);
GtkTextLine  *  __gtk_text_line_previous_could_contain_tag (GtkTextLine     *line,
                                GtkTextBTree    *tree,
                                GtkTextTag     *tag);
264
265
266


/* Debug */
267
268
269
void _gtk_text_btree_check (GtkTextBTree *tree);
void _gtk_text_btree_spew (GtkTextBTree *tree);
extern gboolean _gtk_text_view_debug_btree;
270
271

/* ignore, exported only for gtktextsegment.c */
Havoc Pennington's avatar
Havoc Pennington committed
272
273
274
275
276
void _gtk_toggle_segment_check_func (GtkTextLineSegment *segPtr,
                   GtkTextLine    *line);
void _gtk_change_node_toggle_count (GtkTextBTreeNode  *node,
                   GtkTextTagInfo   *info,
                   gint        delta);
277
278
279
280
281
282
283
284
285


#ifdef __cplusplus
}
#endif /* __cplusplus */

#endif