pl.po 115 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2002-05-01 12:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-04 18:26+0200\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
"%s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

123
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
124 125 126
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

127
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
128 129 130
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
132 133 134
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

135
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
136 137 138 139
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

140
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
142
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
143

144
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
145
msgid "BMP image has unsupported header size"
146
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
147

148
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
149
msgid "BMP image has bogus header data"
150
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
151

152
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
153 154
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
155
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
156

157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
158 159
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
160
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
161

162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
163 164
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
165
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
166

167
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
168
msgid "GIF image loader can't understand this image."
169
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
170

171
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
172
msgid "Bad code encountered"
173
msgstr "Napotkano błędny kod"
174

175
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
176
msgid "Circular table entry in GIF file"
177
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
178

179 180
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
181
msgid "Not enough memory to load GIF file"
182
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
183

184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
185
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
186
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
187

188
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
189
msgid "File does not appear to be a GIF file"
190
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
191

192
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
193 194
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
195
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
196

197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
198 199 200
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
202
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
203
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
204

205
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
206 207
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
208 209
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
210

211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
212 213 214 215
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
216 217
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
218

219
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
220
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
221
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
222

223
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
224 225 226 227
#, c-format
msgid "Failure reading ICO: %s"
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu ICO: %s"

228
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
229 230 231 232
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"

233 234
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1
235 236 237
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

238
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
239 240 241
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

242
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
243 244 245
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

246
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
247 248 249
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

250
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
251 252 253
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

254
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
255 256 257
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

258
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
259 260 261
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

262
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
263 264
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
265
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
266

267
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
268 269 270
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
271
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
272

273
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
274
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
275
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
276

277
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278 279 280 281 282
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
283 284
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
285

286
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
287 288 289 290
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
291 292
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
293

294
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
296
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297

298
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
299
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
300
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301

302
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
303
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
304
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
305

306
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
308
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309

310
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311 312
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
313 314
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
315

316
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
317 318
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
319
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320

321
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
322
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
323
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324

325
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326 327 328 329 330
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
331 332
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
333

334
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335
msgid "Fatal error reading PNG image file"
336
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
337

338
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
339 340
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
341
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
342

343
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
344 345
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
346
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
347

348
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
349
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
350
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
351

352
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
353 354
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
355
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
356

357
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
358
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
359
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
360

361
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
362
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
363
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
364

365
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
366
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
367
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
368

369
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
370
msgid "PNM file has an image width of 0"
371
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
372

373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374
msgid "PNM file has an image height of 0"
375
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376

377
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
379
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

381
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
382
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
383
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
384

385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
386 387
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
388
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
389

390
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
391
msgid "Raw PNM image type is invalid"
392
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
393

394
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
395
msgid "PNM image format is invalid"
396
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
397

398
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
399
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
400
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
401

402
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
403
msgid "Premature end-of-file encountered"
404
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
405

406
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
407
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
408
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
409

410
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
411
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
412
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
413

414
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
415
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
416
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
417

418
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
419
msgid "Unexpected end of PNM image data"
420
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
421

422
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
424
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
425

426
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:1
427
msgid "RAS image has bogus header data"
428
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
429

430
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:1
431
msgid "RAS image has unknown type"
432
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
433

434
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:1 gdk-pixbuf/io-ras.c:1
435
msgid "Not enough memory to load RAS image"
436
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
437

438
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
439
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
440
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
441

442
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
443
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
444
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
445

446
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
447
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
448
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
449

450
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
451
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
452
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
453

454
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
455
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
456
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
457

458
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
459
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
460
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
461

462
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
463
msgid "Can't allocate new pixbuf"
464
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
465

466
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
467
msgid "Can't allocate colormap structure"
468
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
469

470
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
471
msgid "Can't allocate colormap entries"
472
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
473

474
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
475
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
476
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
477

478
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
479
msgid "Can't allocate TGA header memory"
480
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
481

482
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
msgid "TGA image has invalid dimensions"
484
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485

486
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
487
msgid "TGA image comment length is too long"
488
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
489

490 491
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
492
msgid "TGA image type not supported"
493
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
494

495
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
496
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
497
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
498

499
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
500
msgid "Excess data in file"
501
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
502

503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
504
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
505
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
506

507
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
508
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
509
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
510

511
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
512
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
513
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
514

515
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
516
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
517
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
518

519
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
520
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
521
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
522

523
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
524
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
525
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
526

527
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
528
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
529
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
530

531
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
532 533
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
534 535
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
536

537
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
538
msgid "Can't allocate pixbuf"
539
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
540

541
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
542
msgid "Unsupported TGA image type"
543
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
544

545
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
546
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
547
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
548

549
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
550
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
551
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
552

553
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
554
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
555
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
556

557 558 559 560 561
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
562
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
563
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
564

565
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
566
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
567
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
568

569
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
570
msgid "Failed to open TIFF image"
571
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
572

573
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
574
msgid "TIFFClose operation failed"
575
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
576

577
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
578
msgid "Failed to load TIFF image"
579
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
580

581
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
582
msgid "Image has zero width"
583
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584

585
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
586
msgid "Image has zero height"
587
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588

589
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
msgid "Not enough memory to load image"
591
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592

593
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594
msgid "Couldn't save the rest"
595
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596

597
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
598
msgid "Invalid XBM file"
599
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
600

601
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
602
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
603
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
604

605
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
606
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
607
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
608

609
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
610
msgid "No XPM header found"
611
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
612

613
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
614
msgid "XPM file has image width <= 0"
615
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
616

617
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
618
msgid "XPM file has image height <= 0"
619
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
620

621
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
622
msgid "XPM file has invalid number of colors"
623
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
624

625
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
626
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
627
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
628

629
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
630
msgid "Can't read XPM colormap"
631
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
632

633
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
634
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
635
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
636

637
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
638
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
639
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
640

641 642 643 644 645
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
646
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
647
msgid "Shift"
648
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
649

650 651 652 653 654
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
655
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
656
msgid "Ctrl"
657
msgstr "Ctrl"
658

659 660 661 662 663
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
664
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
665
msgid "Alt"
666
msgstr "Alt"
667

668
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
669
msgid "Accelerator Closure"
670
msgstr "Domknięcie akceleratora"
671

672
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
673
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
674
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
675

676
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
677
msgid "Accelerator Widget"
678
msgstr "Widget akceleratora"
679

680
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
681
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
682
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
683

684
#: gtk/gtkalignment.c:1
685
msgid "Horizontal alignment"
686
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
687

688
#: gtk/gtkalignment.c:1
689 690 691
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
692
msgstr ""
693 694
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695

696
#: gtk/gtkalignment.c:1
697
msgid "Vertical alignment"
698
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
699

700
#: gtk/gtkalignment.c:1
701 702 703
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
msgstr ""
705 706
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
707

708
#: gtk/gtkalignment.c:1
709
msgid "Horizontal scale"
710
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711

712
#: gtk/gtkalignment.c:1
713 714 715
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716
msgstr ""
717 718 719
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720

721
#: gtk/gtkalignment.c:1
722
msgid "Vertical scale"
723
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724

725
#: gtk/gtkalignment.c:1