pl.po 66.4 KB
Newer Older
1
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2 3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5 6
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
7
# translators@gnomepl.org
8
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
13
"POT-Creation-Date: 2005-07-22 14:14-0400\n"
14
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
15
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
16
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
23 24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:856
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1107 tests/testfilechooser.c:218
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25 26
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
27
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
29
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:868
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30 31
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
32
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
34 35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148 tests/testfilechooser.c:263
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:462
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:477
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:646 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:698
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:738
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:914
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
83
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1375
86
#, c-format
87
msgid "Error writing to image file: %s"
88
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
89

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1421 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1550
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1455
97
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
98
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
99

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1467
101
msgid "Failed to open temporary file"
102
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
103

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1492
105
msgid "Failed to read from temporary file"
106
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
107

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1726
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109 110
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
111
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1750
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114 115
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116 117
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
119 120
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121

Matthias Clasen's avatar
2.7.4  
Matthias Clasen committed
122
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1970 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2020
123
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
124
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
125

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
126
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127 128
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
129
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
130

Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132 133 134 135 136
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
137
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
138
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
139

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
140
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
141 142 143
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
144
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
145 146 147
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
148
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
149 150 151
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
153
#, c-format
154 155
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
156
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
157
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
158
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
159

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160 161
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
162
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164 165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
166
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168 169

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
170
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172 173 174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177 178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180 181 182

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
183
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
185 186 187 188 189 190
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
192
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
194
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
195
msgid "BMP image has unsupported header size"
196
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
197

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
198
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
199
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
200
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
201

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, fuzzy
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Nie można przekonwertować nazwy pliku"

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
214
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
215

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
216
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
217 218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
219
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
220

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1463 gdk-pixbuf/io-gif.c:1624
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
222 223
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
224
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
225

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
226
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
227 228
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
229
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
230

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
232
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
233
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
236
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
237
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
238

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
240
msgid "Bad code encountered"
241
msgstr "Napotkano błędny kod"
242

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
243
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
244
msgid "Circular table entry in GIF file"
245
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
247 248
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862 gdk-pixbuf/io-gif.c:1451 gdk-pixbuf/io-gif.c:1497
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1612
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
249
msgid "Not enough memory to load GIF file"
250
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
251

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
252 253 254 255 256 257
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:947
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1116
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
258
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
259
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
260

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
261
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1166
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
262
msgid "File does not appear to be a GIF file"
263
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
264

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
265
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
266 267
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
268
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
269

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
270
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1287
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
271 272 273 274
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
275 276
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
277

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
278
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
279
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
280
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
281

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
282
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1671
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
284
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
286 287
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:403 gdk-pixbuf/io-ico.c:433
288 289 290
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
291
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:330
292 293 294
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

295
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
296 297 298
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

299
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
300 301 302
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
303
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:355
304 305 306
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
307
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
308 309 310
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
311
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
312 313 314
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
315
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
316
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
317
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
319
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320
msgid "Cursor hotspot outside image"
321
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
322

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
323
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324 325
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
326
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
327

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
328
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
329
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
330
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
332
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
333 334
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
335
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
337
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
338 339 340
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
341 342 343
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
344

345
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
346
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
347
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
348
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
350 351
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
352
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
353
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
354

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
355
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
356 357 358 359 360
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
361 362
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
363

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
364
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
365 366 367 368
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
369 370
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
371

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
372
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
374
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
376
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
378
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
380
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
382
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
384
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
386
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
388
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
390
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
392
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
393
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
395
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
397
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
399
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
401
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
403
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
405
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
407
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
409
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
411
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
413
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
415
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
417
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
419
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
423
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
427
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
431
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
435
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438 439
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
440 441
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
444 445
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
446
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
447

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
448
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
449
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
450
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
451

452
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
453 454 455 456 457
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
458
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
459
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
460

461
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462
msgid "Fatal error reading PNG image file"
463
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
464

465
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
466 467
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
468
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
469

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
470
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
471
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
473
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
474

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
475
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
476
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
477
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
478

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."

#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."

#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
498
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
499
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
500
msgstr ""
501 502
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
503

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
504
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
506
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
508
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
509
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
510
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
511

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
512
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
513
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
514
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
515

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
516
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
517
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
518
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
519

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
520
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
521
msgid "PNM file has an image width of 0"
522
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
523

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
524
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
525
msgid "PNM file has an image height of 0"
526
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
527

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
528
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
529
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
530
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
531

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
532
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
533
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
534
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
535

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
536
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:399
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
537
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
538
msgstr ""
539
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
540

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
541
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:438 gdk-pixbuf/io-pnm.c:466 gdk-pixbuf/io-pnm.c:498
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
542
msgid "Raw PNM image type is invalid"
543
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
544

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
545
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:562 gdk-pixbuf/io-pnm.c:604
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
546
msgid "PNM image format is invalid"
547
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
548

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
549
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:663
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
550
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
551
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
552

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
553
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:718
554
msgid "Premature end-of-file encountered"
555
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
556

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
557
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:750 gdk-pixbuf/io-pnm.c:981
558
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
559
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
560

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
561
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:777
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
562
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
563
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
564

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
565
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:827
566
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
567
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
568

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
569
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:878
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
570
msgid "Unexpected end of PNM image data"
571
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
572

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
573
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1010
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
574
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
575
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
576

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
577
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1089
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
578
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
579
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580

581
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
582
msgid "RAS image has bogus header data"
583
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
584

585
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
586
msgid "RAS image has unknown type"
587
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
588

589
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
591
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592

593
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
594
msgid "Not enough memory to load RAS image"
595
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
596

597
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
598
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
599
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
601
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
602
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
603
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
604

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
605
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
606
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
607
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
608

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
609
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
610
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
611
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
612

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
613
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
614
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
615
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
616

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
617
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
618
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
619
msgstr "Nie można przydzielić nowego obiekt pixbuf"
620

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
621
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:689
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
622
msgid "Cannot allocate colormap structure"
623
msgstr "Nie można przydzielić struktury palety kolorów"
624

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
625
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:696
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
626
msgid "Cannot allocate colormap entries"
627
msgstr "Nie można przydzielić elementów palety kolorów"
628

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
629
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:718
630
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
631
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
632

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
633
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:736
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
634
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
635
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
636

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
637
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:769
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
638
msgid "TGA image has invalid dimensions"
639
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
641 642
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:775 gdk-pixbuf/io-tga.c:784 gdk-pixbuf/io-tga.c:794
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:804 gdk-pixbuf/io-tga.c:811
643
msgid "TGA image type not supported"
644
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
645

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
646
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:858
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
647
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
648
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę kontekstu TGA"
649

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
650
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:923
651
msgid "Excess data in file"
652
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
653

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
654
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:992
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
656
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
658
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
659
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
660
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
661

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
662
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
663
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
664
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
665

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
666
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
667
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
668
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
669

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
670
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
671 672 673
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
674 675
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
676
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
677
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
678

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
679
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
680
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
681
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
682

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
683
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
684
msgid "Failed to open TIFF image"
685
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
686

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
687
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
688
msgid "TIFFClose operation failed"
689
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
690

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
691
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
692
msgid "Failed to load TIFF image"
693
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
694

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
695
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
697
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
698 699

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700
msgid "Image has zero width"
701
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
702

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
703
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
msgid "Image has zero height"
705
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
706

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
707
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708
msgid "Not enough memory to load image"
709
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
710

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712
msgid "Couldn't save the rest"
713
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
714

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715 716
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
717
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
718

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
719
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
720
msgid "Invalid XBM file"
721
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
722

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
723
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
724
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
725
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
726

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
727
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
728
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
729
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
730

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
731
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732
msgid "The XBM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
733
msgstr "Format obrazu XBM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
734

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
735
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:467
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
736
msgid "No XPM header found"
737
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
738

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
739 740 741 742 743 744
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:476
#, fuzzy
msgid "Invalid XPM header"
msgstr "Niepoprawny plik XBM"

#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:484
745
msgid "XPM file has image width <= 0"
746
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
747

Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
748
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:492
749
msgid "XPM file has image height <= 0"
750
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
751

Matthias Clasen's avatar