nb.po 119 KB
Newer Older
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
1
# Norwegian (bokmål) translation of gtk+.
2
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2008.
4
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gtk+ 2.13.x\n"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
10
"POT-Creation-Date: 2008-06-13 18:22-0400\n"
11
"PO-Revision-Date: 2008-06-07 18:56+0200\n"
12
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
13
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
14 15 16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
19
#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
20 21 22
msgid "directfb arg"
msgstr "directfb argument"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
23
#: gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
24 25 26 27
msgid "sdl|system"
msgstr "sdl|system"

#. Description of --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk/gdk.c:126
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
29 30 31 32
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Programklasse som brukes av vindushåndtereren"

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
33
#: gdk/gdk.c:127
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
34 35 36 37
msgid "CLASS"
msgstr "KLASSE"

#. Description of --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
38
#: gdk/gdk.c:129
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
39 40 41 42
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Programnavn som brukes av vindushåndtereren"

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
43
#: gdk/gdk.c:130
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
44 45 46 47
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
48
#: gdk/gdk.c:132
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
49 50 51 52
msgid "X display to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
53
#: gdk/gdk.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
54 55 56 57
msgid "DISPLAY"
msgstr "SKJERM"

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
58
#: gdk/gdk.c:135
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
59 60 61 62
msgid "X screen to use"
msgstr "X-skjerm som skal brukes"

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
63
#: gdk/gdk.c:136
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
64 65 66 67
msgid "SCREEN"
msgstr "SKJERM"

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
68
#: gdk/gdk.c:139
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
69 70 71 72 73 74 75
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal settes for Gdk"

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
76
#: gdk/gdk.c:140 gdk/gdk.c:143 gtk/gtkmain.c:428 gtk/gtkmain.c:431
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
77 78 79 80
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGG"

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
81
#: gdk/gdk.c:142
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
82 83 84
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Feilsøkingsflagg for Gdk som skal fjernes"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk/keyname-table.h:3940
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
86 87 88
msgid "keyboard label|BackSpace"
msgstr "Backspace"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
89
#: gdk/keyname-table.h:3941
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
90 91 92
msgid "keyboard label|Tab"
msgstr "Tab"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/keyname-table.h:3942
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
94 95 96
msgid "keyboard label|Return"
msgstr "Enter"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
97
#: gdk/keyname-table.h:3943
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
98 99 100
msgid "keyboard label|Pause"
msgstr "Pause"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
101
#: gdk/keyname-table.h:3944
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
102 103 104
msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
msgstr "Scroll Lock"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
105
#: gdk/keyname-table.h:3945
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
106 107 108
msgid "keyboard label|Sys_Req"
msgstr "Sys Req"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
109
#: gdk/keyname-table.h:3946
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
110 111 112
msgid "keyboard label|Escape"
msgstr "Escape"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
113
#: gdk/keyname-table.h:3947
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
114 115 116
msgid "keyboard label|Multi_key"
msgstr "Multi_key"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
117
#: gdk/keyname-table.h:3948
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
118 119 120
msgid "keyboard label|Home"
msgstr "Home"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
121
#: gdk/keyname-table.h:3949
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
122 123 124
msgid "keyboard label|Left"
msgstr "Venstre"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
125
#: gdk/keyname-table.h:3950
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
126 127 128
msgid "keyboard label|Up"
msgstr "Opp"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
129
#: gdk/keyname-table.h:3951
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
130 131 132
msgid "keyboard label|Right"
msgstr "Høyre"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
133
#: gdk/keyname-table.h:3952
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
134 135 136
msgid "keyboard label|Down"
msgstr "Ned"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
137
#: gdk/keyname-table.h:3953
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
138 139 140
msgid "keyboard label|Page_Up"
msgstr "Page Up"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
141
#: gdk/keyname-table.h:3954
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
142 143 144
msgid "keyboard label|Page_Down"
msgstr "Page Down"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
145
#: gdk/keyname-table.h:3955
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
146 147 148
msgid "keyboard label|End"
msgstr "End"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
149
#: gdk/keyname-table.h:3956
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
150 151 152
msgid "keyboard label|Begin"
msgstr "Begin"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
153
#: gdk/keyname-table.h:3957
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
154 155 156
msgid "keyboard label|Print"
msgstr "Print Screen"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
157
#: gdk/keyname-table.h:3958
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
158 159 160
msgid "keyboard label|Insert"
msgstr "Insert"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
161
#: gdk/keyname-table.h:3959
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
162 163 164
msgid "keyboard label|Num_Lock"
msgstr "Num Lock"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
165
#: gdk/keyname-table.h:3960
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
166 167 168
msgid "keyboard label|KP_Space"
msgstr "KP_Space"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
169
#: gdk/keyname-table.h:3961
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
170 171 172
msgid "keyboard label|KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
173
#: gdk/keyname-table.h:3962
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
174 175 176
msgid "keyboard label|KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
177
#: gdk/keyname-table.h:3963
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
178 179 180
msgid "keyboard label|KP_Home"
msgstr "KP_Home"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
181
#: gdk/keyname-table.h:3964
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
182 183 184
msgid "keyboard label|KP_Left"
msgstr "KP_Left"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
185
#: gdk/keyname-table.h:3965
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
186 187 188
msgid "keyboard label|KP_Up"
msgstr "KP_Up"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
189
#: gdk/keyname-table.h:3966
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
190 191 192
msgid "keyboard label|KP_Right"
msgstr "KP_Right"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
193
#: gdk/keyname-table.h:3967
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
194 195 196
msgid "keyboard label|KP_Down"
msgstr "KP_Down"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
197
#: gdk/keyname-table.h:3968
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
198 199 200
msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
201
#: gdk/keyname-table.h:3969
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
202 203 204
msgid "keyboard label|KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
205
#: gdk/keyname-table.h:3970
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
206 207 208
msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
209
#: gdk/keyname-table.h:3971
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
210 211 212
msgid "keyboard label|KP_Next"
msgstr "KP_Next"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
213
#: gdk/keyname-table.h:3972
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
214 215 216
msgid "keyboard label|KP_End"
msgstr "KP_End"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
217
#: gdk/keyname-table.h:3973
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
218 219 220
msgid "keyboard label|KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
221
#: gdk/keyname-table.h:3974
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
222 223 224
msgid "keyboard label|KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
225
#: gdk/keyname-table.h:3975
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
226 227 228
msgid "keyboard label|KP_Delete"
msgstr "KP_Delete"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
229
#: gdk/keyname-table.h:3976
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
230 231 232
msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Delete"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
233 234
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:912
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1168 tests/testfilechooser.c:218
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
235 236 237 238
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Klarte ikke å åpne fil «%s»: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
239
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:924
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
240 241 242 243
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Bildefil «%s» inneholder ikke data"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
244 245
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:961
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1220 tests/testfilechooser.c:263
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
246 247 248 249 250 251 252
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Feil under lasting av bilde «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"bildefil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
253
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
254 255 256 257 258
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
259 260
"Feil under lasting av animasjon «%s»: årsak ikke kjent, sannsynligvis korrupt "
"animasjonsfil"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
261

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
262
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:564
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
263 264 265 266
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Kan ikke laste modul for innlesing av bilder: %s: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
267
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
268 269 270 271 272 273 274 275
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Modul %s for bildelasting eksporterer ikke riktig grensesnitt; kanskje den "
"er fra en annen GTK-versjon?"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
276
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:724 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:753
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
277 278 279 280
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Bildetype «%s» er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
281
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:793
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
282 283 284 285
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Kunne ikke gjenkjenne bildeformatet for fil «%s»"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
286
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:801
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
287
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
288 289 290
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Ikke-gjenkjent bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
291
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:970
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
292 293 294 295
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Feil under lasting av bilde «%s»: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
296
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1601 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:935
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
297 298 299 300
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Feil under skriving til bildefil: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
301
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1778
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
302 303 304 305 306
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Dette versjonen av gdk-pixbuf støtter ikke lagring av bildeformatet: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
307
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1681
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
308
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
309 310 311
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til callback"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
312
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1694
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
313
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
314 315 316
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Kunne ikke åpne midlertidig fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
317
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1720
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
318
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
319 320 321
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Kunne ikke lese fra midlertidig fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
322
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1955
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
323 324 325 326
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Feil under åpning av «%s» for skriving: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
327
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1980
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
328 329 330 331 332 333 334 335
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Feil under lukking av «%s» under skriving av bilde. Det er ikke sikkert at "
"alle data er lagret: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
336
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2200 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2251
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
337
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
338 339 340
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Ikke nok minne til å lagre bilde til buffer"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
341
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2297
342
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
343
msgid "Error writing to image stream"
344
msgstr "Feil under skriving til bildestrøm"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
345

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
346
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
347
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
348
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
349
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
350
"but didn't give a reason for the failure"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
351 352 353
msgstr ""
"Intern feil: Modul for lasting av bilder «%s» klarte ikke å fullføre en "
"operasjon, men ga ingen årsak for feilen"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
354

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
355
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:373
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
356 357 358 359
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Stegvis lasting av bildetype «%s» er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
360
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
361
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
362 363 364
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Korrupt header i bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
365
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
366
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
367 368 369
msgid "Image format unknown"
msgstr "Ukjent bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
370
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
371
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
372 373 374
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Korrupt pikseldata i bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
375
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
376 377 378 379 380 381
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "kunne ikke allokere buffer for bilde på %u byte"
msgstr[1] "kunne ikke allokere buffer for bilde på %u bytes"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
382
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
383
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
384 385 386
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr "Uventet ikondel i animasjonen"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
387
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
388
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
389 390 391
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Animasjonstype ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
392 393
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
394
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
395 396 397
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Ugyldig header i animasjon"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
398 399
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
400
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
401 402 403
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Ikke nok minne til å laste animasjon"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
404
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
405
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
406 407 408
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Feil i en del av animasjonen"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
409
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
410 411 412
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
413 414
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
415
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
416 417 418
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
419
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
420
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
421 422 423
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
424
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
425
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
426 427 428
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
429
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
430
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
431
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
432 433
msgstr "Topdown BMP-bilder kan ikke komprimeres"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
434
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
435 436 437 438
#, c-format
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Prematur slutt-på-fil funnet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
439
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
440
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
441 442 443
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lagring av BMP-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
444
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
445
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
446 447
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Kunne ikke skrive til BMP-fil"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
448

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
449
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
450 451 452
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
453
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
454 455 456 457
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
458
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1477 gdk-pixbuf/io-gif.c:1638
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
459
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
460 461 462
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
463
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
464 465 466 467
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Intern feil i GIF-laster (%s)"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
468
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
469
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
470 471 472
msgid "Stack overflow"
msgstr "Stabeloverflyt"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
473
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
474
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
475 476
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Laster for GIF-bilder forstår ikke dette bildet."
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
477

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
478
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
479
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
480 481 482
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ugyldig kode funnet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
483
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
484
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
485 486 487
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
488 489
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1464 gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1626
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
490
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
491 492 493
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
494
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:956
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
495
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
496 497 498
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å sette sammen en ramme i GIF-filen"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
499
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1128
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
500
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
501 502 503
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF-bilde er korrupt (ukorrekt LZW-kompresjon)"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
504
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
505
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
506 507 508
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
509
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1190
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
510 511 512 513
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
514
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1299
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
515
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
516 517 518 519 520 521 522
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt "
"fargekart."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
523
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1533
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
524
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
525 526 527
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
528
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1689 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
529 530 531
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
532 533
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
534
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
535 536 537
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ugyldig header i ikon"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
538 539 540 541 542 543 544
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
#, c-format
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ikon"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
545
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
546 547 548
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikon har null bredde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
549
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
550
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
551 552 553
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikon har null høyde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
554
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
555
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
556 557 558
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerte ikoner er ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
559
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
560
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
561 562 563
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Ikontype ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
564
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
565
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
566 567 568
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
569
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
570
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
571 572 573
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Bildet er for stort til å lagre som ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
574
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
575
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
576 577 578
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Markørposisjon utenfor bildet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
579
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
580 581 582 583
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "Ikke støttet dybde for ICO-fil: %d"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
584
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1244 gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
585 586 587
msgid "The ICO image format"
msgstr "ICO bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
588
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:345
589
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
590
msgid "Error reading ICNS image: %s"
591
msgstr "Feil under lesing av ICNS-bilde: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
592

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
593
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:362
594
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
595
msgid "Could not decode ICNS file"
596
msgstr "Kunne ikke dekode ICNS-fil"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
597

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
598
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:395
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
599
msgid "The ICNS image format"
600
msgstr "ICNS bildeformat"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
601

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
602
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:74
603
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
604
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
605
msgstr "Kan ikke allokere minne for strøm"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
606

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
607
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:103
608
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
609
msgid "Couldn't decode image"
610
msgstr "Kunne ikke dekode bilde"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
611

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
612
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:121
613
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
614
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
615
msgstr "Transformert JPEG2000 har bredde eller høyde lik null"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
616

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
617
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:134
618
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
619
msgid "Image type currently not supported"
620
msgstr "Bildetypen er ikke støttet"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
621

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
622
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:145 gdk-pixbuf/io-jasper.c:152
623
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
624
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
625
msgstr "Kunne ikke allokere minne for fargeprofil"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
626

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
627
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:177
628
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
629
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
630
msgstr "Ikke nok minne til å åpne JPEG2000-bilde"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
631

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
632
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:258
633
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
634
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
635
msgstr "Kunne ikke allokere minne for buffer til bildedata"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
636

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
637
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:302
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
638
msgid "The JPEG 2000 image format"
639
msgstr "JPEG2000 bildeformatet"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
640

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
641
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
642 643 644 645
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Feil under tolking av JPEG-bildefil (%s)"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
646
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
647
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
648 649 650 651 652 653 654
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Ikke nok minne til å laste bildet. Prøv å avslutte noen applikasjoner for å "
"frigjøre minne"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
655
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
656 657 658 659
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "JPEG-fargeområde ikke støttet (%s)"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
660 661
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
662
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
663 664 665
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for lasting av JPEG-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
666
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
667
#, c-format
668 669 670
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr "Transformert JPEG har bredde eller høyde lik null."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
671
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
672 673 674 675 676 677 678 679
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%s» kunne ikke "
"tolkes."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
680
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
681 682 683 684 685 686
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG-kvalitet må være en verdi mellom 0 og 100; verdien «%d» er ikke tillatt."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
687
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1309 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
688 689 690
msgid "The JPEG image format"
msgstr "JPEG bildeformatet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
691
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
692
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
693 694 695
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Kan ikke allokere minne for hode"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
696
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
697
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
698 699 700
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Kan ikke allokere minne for kontekstbuffer"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
701
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
702
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
703 704 705
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Bilde har ugyldig bredde og/eller høyde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
706
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
707
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
708 709 710
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Bildet har ustøttet bpp"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
711
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
712 713 714 715
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Bildet har ustøttet antall %d-bits plan"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
716
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
717
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
718 719 720
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Kan ikke opprette ny pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
721
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
722
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
723 724 725
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Kunne ikke allokere minne for linjedata"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
726
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
727
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
728 729 730
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Kan ikke allokere minne for palett-data"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
731
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
732
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
733 734 735
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Mottok ikke alle linjene for PCX-bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
736
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
737
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
738 739 740
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Ingen palett funnet ved slutten av PCX-data"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
741
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
742 743 744
msgid "The PCX image format"
msgstr "PCX bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
745
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
746
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
747 748 749
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Ugyldig antall biter per kanal i PNG-bilde."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
750
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
751
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
752 753 754
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "Transformert PNG har bredde eller høyde lik null."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
755
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
756
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
757 758 759
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Antall biter per kanal i transformert PNG er forskjellig fra 8."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
760
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
761
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
762 763 764
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "Transformert PNG er ikke RGB eller RGBA."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
765
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
766
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
767 768 769 770
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"Transformert PNG har et ikke-støttet antall kanaler, må være 3 eller 4."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
771
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
772 773 774 775
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil i PNG-bildefil: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
776
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
777
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
778 779 780
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNG-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
781
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
782 783 784 785 786 787 788 789
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Ikke nok minne til å lagre et %ld ganger %ld bilde; prøv å avslutte noen "
"applikasjoner for å redusere minnebruken"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
790
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
791
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
792 793 794
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
795
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
796 797 798 799
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Fatal feil under lesing av PNG-bildefil: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
800
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
801
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
802 803 804 805
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "Nøkler for PNG tekstbiter må minst ha mellom 1 og 79 tegn."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
806
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
807
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
808 809 810
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Nøkler for PNG tekstbiter må bestå av ASCII-tegn."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
811
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
812 813 814 815 816 817 818 819
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
"Nivået til PNG-komprimeringen må være en verdi mello 0 og 9; verdi «%s» kan "
"ikke brukes."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
820
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
821 822 823 824 825 826 827 828
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
"Nivået på PNG-komprimering må være en verdi mellom 0 og 9; verdien «%d» er "
"ikke tillat."

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
829
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
830
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
831 832
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "Verdi for PNG-tekstbit %s kan ikke konverteres til ISO-8859-1-koding."
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
833

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
834
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
835 836 837
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG-bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
838
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
839
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
840 841 842
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM-laster ventet å finne et heltall, men gjorde ikke det"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
843
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
844
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
845 846 847
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM-filen har ukorrekt initiell byte"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
848
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
849
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
850 851 852
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM-filen er ikke i et gjenkjent PNM-underformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
853
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
854
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
855 856 857
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM-filen har en bildebredde på 0"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
858
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
859
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
860 861 862
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM-filen har en bildehøyde på 0"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
863
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
864
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
865 866 867
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er 0"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
868
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
869
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
870 871 872
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksimal fargeverdi i PNM-filen er for stor"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
873
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
874
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
875 876 877
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Rå PNM-bildetype er ugyldig"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
878
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
879
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
880 881 882
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM-bildelaster støtter ikke dette PNM-underformatet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
883
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
884
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
885 886 887 888
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Ubehandlede PNM-formater krever eksakt ett blankt felt før eksempeldata"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
889
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
890
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
891
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
892 893
msgstr "Kan ikke allokere minne for lasting av PNM-bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
894
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
895
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
896 897 898
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM kontekstdata"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
899
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
900
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
901 902 903
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Uventet slutt på PNM-bildedata"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
904
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
905
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
906 907 908
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste PNM-fil"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
909
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
910 911 912
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM-bildeformatfamilien"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
913
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
914
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
915 916 917
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "RAS-bilde har ugyldige data i header"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
918
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
919
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
920 921 922
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "RAS-bilde har ukjent type"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
923
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
924
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
925 926 927
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "RAS-bildevariasjon ikke støttet"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
928
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
929
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
930 931 932
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Ikke nok minne til å laste RAS-bilde"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
933
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:545
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
934 935 936
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Sun raster-bildeformat"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
937
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
938
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
939
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
940 941
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-struct"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
942
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Matthias Clasen's avatar
2.11.6  
Matthias Clasen committed
943
#, c-format
Kjartan Maraas's avatar
Kjartan Maraas committed
944
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
Kjartan Maraas's avatar
Add.  
Kjartan Maraas committed
945 946
msgstr "Kan ikke allokere minne for IOBuffer-data"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
947
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184