sk.po 179 KB
Newer Older
1
# translation of gtk+-properties.HEAD.po to Slovak
2 3
# translation of sk.po to Slovak
# Slovak translations of Gtk dialog messages.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
4
# Copyright (C) 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
5
# Stefan Ondrejicka <ondrej@idata.sk>, 1999.
6
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002, 2004.
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
7
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005.
8
# Pavol Šimo <palo.simo@post.sk>, 2006, 2007, 2008.
9
#
10
# $Id: sk.po,v 1.38 2006/07/03 06:06:48 matthiasc Exp $
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
11
#
12 13
msgid ""
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
14
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
15
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
16
"POT-Creation-Date: 2008-06-13 18:23-0400\n"
17 18
"PO-Revision-Date: 2008-01-29 18:01+0100\n"
"Last-Translator: Pavol Šimo <palo.simo@post.sk>\n"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
19
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
22
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
25
msgid "Number of Channels"
26
msgstr "Počet kanálov"
27

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:90
29
msgid "The number of samples per pixel"
30
msgstr "Počet vzoriek na bod"
31

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:99
33
msgid "Colorspace"
34
msgstr "Farebný priestor"
35

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
37
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
38
msgstr "Farebný priestor, v ktorom sa majú vzorky interpretovať"
39

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
41
msgid "Has Alpha"
42
msgstr "Má Alfa kanál"
43

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
45
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
46
msgstr "Či má obrázok Alfa kanál"
47

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
49
msgid "Bits per Sample"
50
msgstr "Bitov na vzorku"
51

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
53
msgid "The number of bits per sample"
54
msgstr "Počet bitov na vzorku"
55

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:614 gtk/gtktreeviewcolumn.c:207
57 58 59
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
61
msgid "The number of columns of the pixbuf"
62
msgstr "Počet stĺpcov obrázku"
63

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:623
65 66 67
msgid "Height"
msgstr "Výška"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
69
msgid "The number of rows of the pixbuf"
70
msgstr "Počet riadkov obrázku"
71

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
73
msgid "Rowstride"
74
msgstr "Rozsah riadku"
75

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
77 78
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
79
msgstr "Počet bajtov medzi začiatkom riadku a začiatkom ďalšieho riadku"
80

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:169
82
msgid "Pixels"
83
msgstr "Body"
84

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:170
86
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
87
msgstr "Smerník na informácie o bodoch obrázku"
88

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
89
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
90
msgid "Default Display"
91
msgstr "Predvolený displej"
92

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
94
msgid "The default display for GDK"
95
msgstr "Predvolený displej pre GDK"
96

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
97
#: gdk/gdkpango.c:490 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:176
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
98
#: gtk/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkwindow.c:600
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
99 100 101
msgid "Screen"
msgstr "Obrazovka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
102
#: gdk/gdkpango.c:491
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
103
msgid "the GdkScreen for the renderer"
104
msgstr "GdkScreen pre \"renderer\""
Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
105

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
106
#: gdk/gdkscreen.c:75
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
107
msgid "Font options"
108
msgstr "Vlastnosti písma"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
109

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
110
#: gdk/gdkscreen.c:76
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
111
msgid "The default font options for the screen"
112
msgstr "Východzie nastavenia písma pre obrazovku"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
113

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
114
#: gdk/gdkscreen.c:83
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
115
msgid "Font resolution"
116
msgstr "Rozlíšenie písma"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
117

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
118
#: gdk/gdkscreen.c:84
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
119
msgid "The resolution for fonts on the screen"
120
msgstr "Rozlíšenie písiem pre obrazovku"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
121

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
122
#: gtk/gtkaboutdialog.c:197
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
123
msgid "Program name"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
124
msgstr "Názov programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
125

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
126
#: gtk/gtkaboutdialog.c:198
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
127 128 129 130
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
131
"Názov programu. Ak tu nie je nastavené, aplikuje sa g_get_application_name()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
132

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
133
#: gtk/gtkaboutdialog.c:212
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
134
msgid "Program version"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
135
msgstr "Verzia programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
136

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
137
#: gtk/gtkaboutdialog.c:213
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138
msgid "The version of the program"
139
msgstr "Verzia tohto programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
140

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
141
#: gtk/gtkaboutdialog.c:227
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142
msgid "Copyright string"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
143
msgstr "Reťazec o autorských právach"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
144

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
145
#: gtk/gtkaboutdialog.c:228
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146
msgid "Copyright information for the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
147
msgstr "Informácie o autorských právach pre program"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
149
#: gtk/gtkaboutdialog.c:245
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150
msgid "Comments string"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
151
msgstr "Reťazec komentárov"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
152

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
153
#: gtk/gtkaboutdialog.c:246
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154
msgid "Comments about the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
155
msgstr "Komentáre o programe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
156

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
157
#: gtk/gtkaboutdialog.c:280
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158
msgid "Website URL"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
159
msgstr "URL www stránky"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
160

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
161
#: gtk/gtkaboutdialog.c:281
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162
msgid "The URL for the link to the website of the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
163
msgstr "URL odkazu na www stránku programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
164

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
165
#: gtk/gtkaboutdialog.c:297
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166
msgid "Website label"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
167
msgstr "Označenie www stránky"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
168

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
169
#: gtk/gtkaboutdialog.c:298
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
170 171 172 173
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
174
"Popis odkazu na www stránku programu. Ak tu nie je nastavené, aplikuje sa URL"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
175

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
176
#: gtk/gtkaboutdialog.c:314
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
177
msgid "Authors"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
178
msgstr "Autori"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
179

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
180
#: gtk/gtkaboutdialog.c:315
Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
181
msgid "List of authors of the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
182
msgstr "Zoznam autorov programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
183

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
184
#: gtk/gtkaboutdialog.c:331
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
185
msgid "Documenters"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
186
msgstr "Autori dokumentácie"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
187

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
188
#: gtk/gtkaboutdialog.c:332
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
189
msgid "List of people documenting the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
190
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí dokumentujú program"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
191

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
192
#: gtk/gtkaboutdialog.c:348
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
193
msgid "Artists"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
194
msgstr "Výtvarníci"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
195

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
196
#: gtk/gtkaboutdialog.c:349
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
197
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
198
msgstr "Zoznam ľudí, ktorí prispeli grafikou k programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
199

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
200
#: gtk/gtkaboutdialog.c:366
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
201
msgid "Translator credits"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
202
msgstr "Poďakovanie prekladateľom"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
203

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
204
#: gtk/gtkaboutdialog.c:367
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
205 206 207
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
208
"Poďakovanie prekladateľom. Tento reťazec by mal byť označený ako preložiteľný"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
209

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
210
#: gtk/gtkaboutdialog.c:382
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
211
msgid "Logo"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
212
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
213

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
214
#: gtk/gtkaboutdialog.c:383
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
215 216 217 218
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
219 220
"Logo pre dialógové okno O programe. Ak tu nie je nastavené, aplikuje sa "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
221

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
222
#: gtk/gtkaboutdialog.c:398
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
223
msgid "Logo Icon Name"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
224
msgstr "Názov ikony loga"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
225

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
226
#: gtk/gtkaboutdialog.c:399
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
227 228
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
msgstr ""
229
"Pomenovaná ikona, ktorá bude použitá ako logo pre dialógové okno O programe."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
230

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
231
#: gtk/gtkaboutdialog.c:412
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
232
msgid "Wrap license"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
233
msgstr "Zalomiť licenciu"
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
234

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
235
#: gtk/gtkaboutdialog.c:413
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
236
msgid "Whether to wrap the license text."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
237
msgstr "Či zalomiť text licencie."
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
238

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
239
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
240 241 242
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Objekt akcelerátora"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
243
#: gtk/gtkaccellabel.c:130
244
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
245
msgstr "Objekt monitorovaný pre zmeny akcelerátora"
246

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
247
#: gtk/gtkaccellabel.c:136
248 249 250
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Prvok akcelerátora"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
251
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
252
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
253
msgstr "Prvok monitorovaný pre zmeny akcelerátora"
254

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
255
#: gtk/gtkaction.c:199 gtk/gtkactiongroup.c:170 gtk/gtkprinter.c:119
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
256
#: gtk/gtktextmark.c:89
257
msgid "Name"
258
msgstr "Názov"
259

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
260
#: gtk/gtkaction.c:200
261
msgid "A unique name for the action."
262
msgstr "Jednoznačný názov akcie."
263

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
264
#: gtk/gtkaction.c:215 gtk/gtkbutton.c:199 gtk/gtkexpander.c:195
Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
265
#: gtk/gtkframe.c:105 gtk/gtklabel.c:316 gtk/gtktoolbutton.c:180
266
msgid "Label"
267
msgstr "Popis"
268

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
269
#: gtk/gtkaction.c:216
270
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
271 272
msgstr ""
"Text použitý v položkách ponuky a tlačidlách, ktoré túto akciu aktivujú."
273

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
274
#: gtk/gtkaction.c:223
275
msgid "Short label"
276
msgstr "Krátky popis"
277

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
278
#: gtk/gtkaction.c:224
279
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
280
msgstr "Kratší text, ktorý sa dá použiť pre tlačidlá v paneli nástrojov."
281

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
282
#: gtk/gtkaction.c:230
283
msgid "Tooltip"
284
msgstr "Rada"
285

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
286
#: gtk/gtkaction.c:231
287
msgid "A tooltip for this action."
288
msgstr "Rada pre túto akciu."
289

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
290
#: gtk/gtkaction.c:237
291
msgid "Stock Icon"
292
msgstr "Štandardná ikona"
293

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
294
#: gtk/gtkaction.c:238
295
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
296
msgstr "Štandardná ikona zobrazená v prvkoch pre túto akciu."
297

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
298
#: gtk/gtkaction.c:255 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:230
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
299
#: gtk/gtkprinter.c:168 gtk/gtkstatusicon.c:208 gtk/gtkwindow.c:592
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
300 301 302
msgid "Icon Name"
msgstr "Názov ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
303
#: gtk/gtkaction.c:256 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:173 gtk/gtkimage.c:231
Matthias Clasen's avatar
2.13.2  
Matthias Clasen committed
304
#: gtk/gtkstatusicon.c:209
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
305 306 307
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Názov ikony z témy ikon"

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
308
#: gtk/gtkaction.c:262 gtk/gtktoolitem.c:153
309
msgid "Visible when horizontal"
310
msgstr "Viditeľný pri horizontálnom"
311

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
312
#: gtk/gtkaction.c:263 gtk/gtktoolitem.c:154
313 314 315
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
316
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná ak je panel horizontálny."
317

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
318
#: gtk/gtkaction.c:278
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
319
msgid "Visible when overflown"
320
msgstr "Viditeľné pri pretečení"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
321

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
322
#: gtk/gtkaction.c:279
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
323 324 325
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
326 327 328
msgstr ""
"Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu budú zobrazené v ponuke panelu "
"nástrojov pre pretečené položky."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
329

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
330
#: gtk/gtkaction.c:286 gtk/gtktoolitem.c:160
331
msgid "Visible when vertical"
332
msgstr "Viditeľné pri vertikálnom"
333

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
334
#: gtk/gtkaction.c:287 gtk/gtktoolitem.c:161
335 336 337
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
338
msgstr "Či je položka panelu nástrojov viditeľná ak je panel vertikálny."
339

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
340
#: gtk/gtkaction.c:294 gtk/gtktoolitem.c:167
341
msgid "Is important"
342
msgstr "Je dôležitá"
343

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
344
#: gtk/gtkaction.c:295
345 346 347 348
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
349
"Či je táto akcia považovaná za dôležitú. Ak TRUE, medzi-menu pre túto akciu "
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
350
"budú zobrazovať text v režime GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
351

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
352
#: gtk/gtkaction.c:303
353
msgid "Hide if empty"
354
msgstr "Skryť ak prázdne"
355

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
356
#: gtk/gtkaction.c:304
357
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
358
msgstr "Ak TRUE, prázdne medzi-menu pre túto akciu nebudú zobrazené."
359

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
360
#: gtk/gtkaction.c:310 gtk/gtkactiongroup.c:177 gtk/gtkcellrenderer.c:192
Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
361
#: gtk/gtkwidget.c:520
362
msgid "Sensitive"
363
msgstr "Citlivá"
364

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
365
#: gtk/gtkaction.c:311
366
msgid "Whether the action is enabled."
367
msgstr "Či je akcia povolená."
368

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
369
#: gtk/gtkaction.c:317 gtk/gtkactiongroup.c:184 gtk/gtkstatusicon.c:251
Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
370
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:191 gtk/gtkwidget.c:513
371
msgid "Visible"
372
msgstr "Viditeľná"
373

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
374
#: gtk/gtkaction.c:318
375
msgid "Whether the action is visible."
376
msgstr "Či je akcia viditeľná."
377

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
378
#: gtk/gtkaction.c:324
379
msgid "Action Group"
380
msgstr "Skupina akcií"
381

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
382
#: gtk/gtkaction.c:325
383 384 385 386
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
387 388
"GtkActionGroup, s ktorou je táto GtkAction asociovaná, alebo NULL (pre "
"interné použitie)."
389

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
390
#: gtk/gtkactiongroup.c:171
391
msgid "A name for the action group."
392
msgstr "Názov skupiny akcií."
393

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
394
#: gtk/gtkactiongroup.c:178
395
msgid "Whether the action group is enabled."
396
msgstr "Či je skupina akcií povolená."
397

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
398
#: gtk/gtkactiongroup.c:185
399
msgid "Whether the action group is visible."
400
msgstr "Či je skupina akcií viditeľná."
401

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
402 403
#: gtk/gtkadjustment.c:91 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: gtk/gtkscalebutton.c:181 gtk/gtkspinbutton.c:273
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404 405 406
msgid "Value"
msgstr "Hodnota"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
407
#: gtk/gtkadjustment.c:92
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408
msgid "The value of the adjustment"
409
msgstr "Hodnota nastavenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
411
#: gtk/gtkadjustment.c:108
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
msgid "Minimum Value"
413
msgstr "Minimálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
415
#: gtk/gtkadjustment.c:109
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
msgid "The minimum value of the adjustment"
417
msgstr "Minimálna hodnota nastavenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
419
#: gtk/gtkadjustment.c:128
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420
msgid "Maximum Value"
421
msgstr "Maximálna hodnota"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
423
#: gtk/gtkadjustment.c:129
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424
msgid "The maximum value of the adjustment"
425
msgstr "Maximálna hodnota nastavenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
427
#: gtk/gtkadjustment.c:145
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428
msgid "Step Increment"
429
msgstr "Krok navýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
431
#: gtk/gtkadjustment.c:146
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432
msgid "The step increment of the adjustment"
433
msgstr "Krok navýšenia nastavenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
435
#: gtk/gtkadjustment.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436
msgid "Page Increment"
437
msgstr "Stránka zvýšenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
439
#: gtk/gtkadjustment.c:163
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440
msgid "The page increment of the adjustment"
441
msgstr "Stránka zvýšenia nastavenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
443
#: gtk/gtkadjustment.c:182
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444
msgid "Page Size"
445
msgstr "Veľkosť stránky"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
447
#: gtk/gtkadjustment.c:183
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
448
msgid "The page size of the adjustment"
449
msgstr "Veľkosť stránky nastavenia"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
451
#: gtk/gtkalignment.c:90
452 453 454
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
455
#: gtk/gtkalignment.c:91 gtk/gtkbutton.c:250
456 457 458 459 460 461 462
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Horizontálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie vľavo, "
"1.0 je zarovnanie vpravo"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
463
#: gtk/gtkalignment.c:100
464 465 466
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
467
#: gtk/gtkalignment.c:101 gtk/gtkbutton.c:269
468 469 470 471 472
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Vertikálna pozícia potomka v dostupnom priestore. 0.0 je zarovnanie hore, "
473
"1.0 je zarovnanie nadol"
474

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
475
#: gtk/gtkalignment.c:109
476 477 478
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Horizontálna mierka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
479
#: gtk/gtkalignment.c:110
480 481 482 483 484 485 486
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ak je dostupný horizontálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
487
#: gtk/gtkalignment.c:118
488 489 490
msgid "Vertical scale"
msgstr "Vertikálna mierka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
491
#: gtk/gtkalignment.c:119
492 493 494 495
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
496
"Ak je dostupný vertikálny priestor väčší, než vyžaduje potomok, aká veľká "
497 498
"časť sa má použiť pre potomka. 0.0 znamená žiadna, 1.0 znamená všetko."

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
499
#: gtk/gtkalignment.c:136
500
msgid "Top Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
501
msgstr "Výplň hore"
502

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
503
#: gtk/gtkalignment.c:137
504
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
505
msgstr "Výplň, ktorú vložiť nad prvok."
506

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
507
#: gtk/gtkalignment.c:153
508
msgid "Bottom Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
509
msgstr "Výplň dole"
510

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
511
#: gtk/gtkalignment.c:154
512
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
513
msgstr "Výplň, ktorú vložiť pod prvok."
514

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
515
#: gtk/gtkalignment.c:170
516
msgid "Left Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
517
msgstr "Výplň vľavo"
518

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
519
#: gtk/gtkalignment.c:171
520
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
521
msgstr "Výplň, ktorú vložiť vľavo od prvku."
522

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
523
#: gtk/gtkalignment.c:187
524
msgid "Right Padding"
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
525
msgstr "Výplň vpravo"
526

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
527
#: gtk/gtkalignment.c:188
528
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Marcel Telka's avatar
Marcel Telka committed
529
msgstr "Výplň, ktorú vložiť vpravo od prvku."
530

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
531
#: gtk/gtkarrow.c:73
532
msgid "Arrow direction"
533
msgstr "Smer šípky"
534

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
535
#: gtk/gtkarrow.c:74
536
msgid "The direction the arrow should point"
537
msgstr "Smer šípky, kam má ukazovať"
538

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
539
#: gtk/gtkarrow.c:81
540
msgid "Arrow shadow"
541
msgstr "Tieň šípky"
542

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
543
#: gtk/gtkarrow.c:82
544
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
545
msgstr "Vzhľad tieňa okolo šípky"
546

Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
547
#: gtk/gtkarrow.c:88 gtk/gtkmenuitem.c:245
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
548
msgid "Arrow Scaling"
549
msgstr "Mierka šípky"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
550

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
551
#: gtk/gtkarrow.c:89
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
552
msgid "Amount of space used up by arrow"
553
msgstr "Priestor využitý šípkou"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
554

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
555
#: gtk/gtkaspectframe.c:79
556 557 558
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Horizontálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
559
#: gtk/gtkaspectframe.c:80
560 561 562
msgid "X alignment of the child"
msgstr "X zarovnanie potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
563
#: gtk/gtkaspectframe.c:86
564 565 566
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Vertikálne zarovnanie"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
567
#: gtk/gtkaspectframe.c:87
568 569 570
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Y zarovnanie potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
571
#: gtk/gtkaspectframe.c:93
572 573 574
msgid "Ratio"
msgstr "Pomer"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
575
#: gtk/gtkaspectframe.c:94
576
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
577
msgstr "Pomer strán v prípade, že obey_child má hodnotu FALSE"
578

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
579
#: gtk/gtkaspectframe.c:100
580 581 582
msgid "Obey child"
msgstr "Sledovať potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
583
#: gtk/gtkaspectframe.c:101
584
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
585
msgstr "Vynútiť, aby pomer strán odpovedal potomkovi rámu"
586

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
587
#: gtk/gtkassistant.c:261
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
588
msgid "Header Padding"
589
msgstr "Výplň hlavičky"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
590

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
591
#: gtk/gtkassistant.c:262
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
592
msgid "Number of pixels around the header."
593
msgstr "Počet pixelov okolo záhlavia."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
594

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
595
#: gtk/gtkassistant.c:269
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
596
msgid "Content Padding"
597
msgstr "Výplň obsahu"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
598

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
599
#: gtk/gtkassistant.c:270
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
600
msgid "Number of pixels around the content pages."
601
msgstr "Počet pixelov okolo stránok obsahu."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
602

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
603
#: gtk/gtkassistant.c:286
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
604
msgid "Page type"
605
msgstr "Typ stránky"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
606

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
607
#: gtk/gtkassistant.c:287
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
608
msgid "The type of the assistant page"
609
msgstr "Typ stránky asistenta"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
610

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
611
#: gtk/gtkassistant.c:304
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
612
msgid "Page title"
613
msgstr "Titulok stránky"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
614

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
615
#: gtk/gtkassistant.c:305
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
616
msgid "The title of the assistant page"
617
msgstr "Titulok stránky asistenta"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
618

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
619
#: gtk/gtkassistant.c:321
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
620
msgid "Header image"
621
msgstr "Obrázok záhlavia"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
622

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
623
#: gtk/gtkassistant.c:322
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
624
msgid "Header image for the assistant page"
625
msgstr "Obrázok záhlavia stránky asistenta"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
626

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
627
#: gtk/gtkassistant.c:338
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
628
msgid "Sidebar image"
629
msgstr "Obrázok bočného panelu"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
630

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
631
#: gtk/gtkassistant.c:339
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
632
msgid "Sidebar image for the assistant page"
633
msgstr "Obrázok bočného panelu stránky asistenta"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
634

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
635
#: gtk/gtkassistant.c:354
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
636
msgid "Page complete"
637
msgstr "Stránka dokončená"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
638

Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
639
#: gtk/gtkassistant.c:355
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
640
msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
641
msgstr "Či boli všetky povinné polia na stránke vyplnené"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
642

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
643
#: gtk/gtkbbox.c:91
644 645 646
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimálna šírka potomka"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
647
#: gtk/gtkbbox.c:92
648 649 650
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimálna šírka tlačidiel v boxe"

Matthias Clasen's avatar
2.13.1  
Matthias Clasen committed
651
#: gtk/gtkbbox.c:100
Matthias Clasen's avatar