pl.po 108 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2002-03-24 15:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-24 16:16+0100\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
"%s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

123
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
124 125 126
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"

127
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
128
msgid "BMP image has unsupported header size"
129
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
130

131
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
132
msgid "BMP image has bogus header data"
133
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
134

135
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
136
#, c-format
137
msgid "Failure reading ICO: %s"
138
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu ICO: %s"
139

140
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
141 142
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
143
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
144

145 146
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1
147
msgid "Not enough memory to load icon"
148
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"
149

150
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
msgid "Invalid header in icon"
152
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153

154
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
155
msgid "Icon has zero width"
156
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"
157

158
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
159
msgid "Icon has zero height"
160
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"
161

162
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
163
msgid "Compressed icons are not supported"
164
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"
165

166
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
msgid "Unsupported icon type"
168
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169

170
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
171
msgid "Not enough memory to load ICO file"
172
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"
173

174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
175 176
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
177
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
178

179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
180 181
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
182
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183

184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
185 186
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
187
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188

189
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "GIF image loader can't understand this image."
191
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
194
msgid "Bad code encountered"
195
msgstr "Napotkano błędny kod"
196

197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
198
msgid "Circular table entry in GIF file"
199
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
200

201 202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
203
msgid "Not enough memory to load GIF file"
204
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
205

206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
207
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
208
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
209

210
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
211
msgid "File does not appear to be a GIF file"
212
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
213

214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215 216
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
217
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
218

219 220 221 222 223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
224
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
225
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
226

227
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
228 229
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
230 231
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
232

233
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
234 235 236 237
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
238 239
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240

241
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
242
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
243
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
244

245
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
246 247
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
248
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
249

250
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
251 252 253
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
254
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
255

256
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
257
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
258
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
259

260
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
261 262 263 264 265
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
266 267
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
268

269
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
270 271 272 273
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
274 275
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
276

277
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278 279
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
280
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
281

282
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
283
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
284
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
285

286
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
287 288 289 290 291
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
292 293
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
294

295
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
296
msgid "Fatal error reading PNG image file"
297
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298

299
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
300 301
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
302
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
303

304
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
305 306 307
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
308
"Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
309

310
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
311
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
312
msgstr "Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą być znakami ASCII."
313

314
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
315 316
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
317
"Nie można przekonwertować elementu PNG o nazwie tEXt na kodowanie ISO-8859-1."
318

319
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
321
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
322

323
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
325
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326

327
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
328
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
329
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
330

331
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
332
msgid "PNM file has an image width of 0"
333
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
334

335
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336
msgid "PNM file has an image height of 0"
337
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
338

339
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
340
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
341
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
342

343
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
344
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
345
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
346

347
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
348 349
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
350
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
351

352
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353
msgid "Raw PNM image type is invalid"
354
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355

356
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357
msgid "PNM image format is invalid"
358
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
359

360
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
361
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
362
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
363

364
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
365
msgid "Premature end-of-file encountered"
366
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
367

368
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
369
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
370
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
371

372
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
373
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
374
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
375

376
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
377
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
378
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
379

380
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
381
msgid "Unexpected end of PNM image data"
382
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
383

384
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
385
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
386
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
387

388
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
389
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
390
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
391

392
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
393
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
394
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
395

396
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
397
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
398
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
399

400
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
401
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
402
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
403

404
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
405
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
406
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
407

408
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
409
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
410
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
411

412 413 414 415 416 417
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
msgid "Insufficient memory to load TGA image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TGA"

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
418
msgid "Can't allocate new pixbuf"
419
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
420

421
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
422
msgid "Can't allocate colormap structure"
423
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
424

425
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
426
msgid "Can't allocate colormap entries"
427
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
428

429
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
430
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
431
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
432

433
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
434
msgid "Can't allocate TGA header memory"
435
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
436

437
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
msgid "TGA image has invalid dimensions"
439
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440

441
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
442
msgid "TGA image comment length is too long"
443
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
444

445 446
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
447
msgid "TGA image type not supported"
448
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
449

450
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
451
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
452
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
453

454
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
455 456 457
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

458
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
459
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
460
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
461

462
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
463
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
464
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
465

466
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
467
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
468
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
469

470
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
471
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
472
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
473

474
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
475
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
476
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
477

478
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
479
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
480
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
481

482
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
483
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
484
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
485

486
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
487 488
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
489 490
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
491

492
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
493
msgid "Can't allocate pixbuf"
494
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
495

496
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
497
msgid "Unsupported TGA image type"
498
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
499

500
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
501
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
502
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
503

504
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
505
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
506
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
507

508
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
509
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
510
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
511

512
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
513
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
514
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
515

516
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
517
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
518
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
519

520
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
521
msgid "Failed to open TIFF image"
522
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
523

524
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
525
msgid "TIFFClose operation failed"
526
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
527

528
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
529
msgid "Failed to load TIFF image"
530
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
531

532
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
msgid "Image has zero width"
534
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535

536
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
537
msgid "Image has zero height"
538
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539

540
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
msgid "Not enough memory to load image"
542
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543

544
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
msgid "Couldn't save the rest"
546
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547

548
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
549
msgid "Invalid XBM file"
550
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
551

552
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
553
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
554
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
555

556
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
557
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
558
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
559

560
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
561
msgid "No XPM header found"
562
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
563

564
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
565
msgid "XPM file has image width <= 0"
566
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
567

568
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
569
msgid "XPM file has image height <= 0"
570
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
571

572
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
573
msgid "XPM file has invalid number of colors"
574
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
575

576
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
577
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
578
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
579

580
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
581
msgid "Can't read XPM colormap"
582
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583

584
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
585
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
586
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
587

588
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
589
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
590
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
591

592
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
593
msgid "Image header corrupt"
594
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
595

596
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
597
msgid "Image format unknown"
598
msgstr "Nieznany format obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
599

600
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
601
msgid "Image pixel data corrupt"
602
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
603

604
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
605 606
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
607
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
608

609 610 611 612 613
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
614
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
615
msgid "Shift"
616
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
617

618 619 620 621 622
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
623
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
624
msgid "Ctrl"
625
msgstr "Ctrl"
626

627 628 629 630 631
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
632
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
633
msgid "Alt"
634
msgstr "Alt"
635

636
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
637
msgid "Accelerator Closure"
638
msgstr "Domknięcie akceleratora"
639

640
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
641
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
642
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
643

644
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
645
msgid "Accelerator Widget"
646
msgstr "Widget akceleratora"
647

648
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
649
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
650
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
651

652
#: gtk/gtkalignment.c:1
653
msgid "Horizontal alignment"
654
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
655

656
#: gtk/gtkalignment.c:1
657 658 659
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
660
msgstr ""
661 662
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
663

664
#: gtk/gtkalignment.c:1
665
msgid "Vertical alignment"
666
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667

668
#: gtk/gtkalignment.c:1
669 670 671
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
msgstr ""
673 674
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
675

676
#: gtk/gtkalignment.c:1
677
msgid "Horizontal scale"
678
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679

680
#: gtk/gtkalignment.c:1
681 682 683
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684
msgstr ""
685 686 687
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688

689
#: gtk/gtkalignment.c:1
690
msgid "Vertical scale"
691
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692

693
#: gtk/gtkalignment.c:1
694 695 696
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697
msgstr ""
698 699 700
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna dla "
"niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701

702
#: gtk/gtkarrow.c:1
703
msgid "Arrow direction"
704
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705

706
#: gtk/gtkarrow.c:1
707
msgid "The direction the arrow should point"
708
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709

710
#: gtk/gtkarrow.c:1
711
msgid "Arrow shadow"
Chyla Zbigniew's avatar