pl.po 57.4 KB
Newer Older
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
1
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
2 3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5 6 7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
13
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
14
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
15 16
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
23 24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:153 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1069 tests/testfilechooser.c:199
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25 26
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
27
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
29
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:166 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30 31
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
32
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33

Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
34
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:241
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:444
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:459
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:628 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:680
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:720
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
83
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1337
86
#, c-format
87
msgid "Error writing to image file: %s"
88
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
89

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1383 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1512
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1417
97
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
98
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
99

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1429
101
msgid "Failed to open temporary file"
102
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
103

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1454
105
msgid "Failed to read from temporary file"
106
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
107

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1641
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109 110
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
111
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1665
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114 115
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116 117
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
119 120
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
122
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1853 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1903
123
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
124
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
125

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
126
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:383
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127 128
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
129
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
130

Matthias Clasen's avatar
2.5.6  
Matthias Clasen committed
131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:411 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:513
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132 133 134 135 136
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
137
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
138
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
139

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
140
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
141 142 143
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
144
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
145 146 147
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
148
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
149 150 151
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
153
#, c-format
154 155
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
156
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
157
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
158
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
159

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160 161
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
162
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164 165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
166
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168 169

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
170
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172 173 174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177 178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180 181 182

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
183
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184

Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
185
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
187
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
189
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:269
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "BMP image has unsupported header size"
191
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
193 194
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:320 gdk-pixbuf/io-bmp.c:343
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:424
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
195
msgid "BMP image has bogus header data"
196
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
197

Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
198 199 200 201 202
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
204
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
207 208
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
209
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
210

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1435 gdk-pixbuf/io-gif.c:1596
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
212 213
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
214
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
216
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
217 218
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
219
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
222
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
223
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
224

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
225
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
226 227
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
228
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
229

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
231
msgid "Bad code encountered"
232
msgstr "Napotkano błędny kod"
233

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
235
msgid "Circular table entry in GIF file"
236
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
237

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
238 239
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:862 gdk-pixbuf/io-gif.c:1423 gdk-pixbuf/io-gif.c:1469
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1584
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240
msgid "Not enough memory to load GIF file"
241
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
242

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
243
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1088
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
244
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
245
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
246

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
247
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1138
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248
msgid "File does not appear to be a GIF file"
249
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
250

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
251
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1150
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
252 253
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
254
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
255

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
256
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1259
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
257 258 259 260
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
261 262
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
263

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
264
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1491
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
265
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
266
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
267

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
268
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1643
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
270
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
272 273
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:340
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:403 gdk-pixbuf/io-ico.c:433
274 275 276
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:330
278 279 280
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

281
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
282 283 284
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

285
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
286 287 288
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
289
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:355
290 291 292
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
293
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:388
294 295 296
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
297
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:482
298 299 300
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
301
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:947
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
303
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
305
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:958
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
msgid "Cursor hotspot outside image"
307
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
309
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:981
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310 311
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
312
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
314
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1210
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
315
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
316
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
317

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
319 320
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
321
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
322

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
323
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324 325 326
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
327 328 329
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
330

331
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
332
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
334
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
336 337
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:943
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:952
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
338
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
339
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
340

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
341
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:894
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
342 343 344 345 346
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
347 348
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
350
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:909
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351 352 353 354
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
355 356
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
358
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1071
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
360
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
362
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
364
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
365

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
366
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
367
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
368
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
370
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
371
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
372
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
374
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
376
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
378
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
379
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
381
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
383
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
384
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
385
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
387
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
389
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
391
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
392
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
393
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
395
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
397
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
399
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
401
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
403
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
405
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
409
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
413
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
417
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
421
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424 425
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
426 427
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
430 431
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
432
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
433

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
435
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
436
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
437

438
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
439 440 441 442 443
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
444
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
445
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
446

447
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
448
msgid "Fatal error reading PNG image file"
449
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450

451
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
452 453
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
454
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
455

456
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
457
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
459
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
460

461
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
462
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
463
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
464

465
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
466 467
#, fuzzy, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
468
msgstr ""
469
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
470

471
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
473
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
474

475
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
477
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
478

479
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
480
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
481
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
482

483
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
485
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
486

487
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
488
msgid "PNM file has an image width of 0"
489
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
490

491
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
492
msgid "PNM file has an image height of 0"
493
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
494

495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
496
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
497
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
498

499
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
500
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
501
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
502

503
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
504 505
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
506
msgstr ""
507
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
508

509
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
510
msgid "Raw PNM image type is invalid"
511
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
512

513
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
514
msgid "PNM image format is invalid"
515
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
516

517
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
518
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
519
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
520

521
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
522
msgid "Premature end-of-file encountered"
523
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
524

525
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
526
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
527
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
528

529
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
530 531
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
532
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
533

534
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
535
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
536
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
537

538
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
539
msgid "Unexpected end of PNM image data"
540
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
541

542
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
543
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
544
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
545

546
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
548
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549

550
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
551
msgid "RAS image has bogus header data"
552
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
553

554
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
555
msgid "RAS image has unknown type"
556
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
557

558
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
560
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561

562
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
563
msgid "Not enough memory to load RAS image"
564
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
565

566
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
567
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
568
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
570
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
571 572
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
573
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
574

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
575
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
576 577
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
578
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
579

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
580
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
581 582
#, fuzzy
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
583
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
584

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
585
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
586 587
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
588
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
589

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
590
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
591 592
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
593
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
594

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
595
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
596 597
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
598
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
599

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
600
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
601 602
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap entries"
603
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
604

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
605
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:721
606
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
607
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
608

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
609
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
610 611
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
612
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
613

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
614
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
615
msgid "TGA image has invalid dimensions"
616
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
618 619
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:778 gdk-pixbuf/io-tga.c:787 gdk-pixbuf/io-tga.c:797
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:807 gdk-pixbuf/io-tga.c:814
620
msgid "TGA image type not supported"
621
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
622

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
623
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
624 625
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
626
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
627

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
628
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
629
msgid "Excess data in file"
630
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
631

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
632
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:995
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
634
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
636
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
637
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
638
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
639

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
640
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
641
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
642
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
643

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
644
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
645
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
646
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
647

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
648
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
649 650 651
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
652 653
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
654
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
655
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
656

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
657
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
658
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
659
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
660

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
661
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
662
msgid "Failed to open TIFF image"
663
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
664

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
665
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:373
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
666
msgid "TIFFClose operation failed"
667
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
668

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
669
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
670
msgid "Failed to load TIFF image"
671
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
672

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
673
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
674
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
675
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676 677

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
678
msgid "Image has zero width"
679
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
682
msgid "Image has zero height"
683
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
686
msgid "Not enough memory to load image"
687
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
690
msgid "Couldn't save the rest"
691
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693 694
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
695
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
698
msgid "Invalid XBM file"
699
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
700

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
702
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
703
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
706
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
707
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
708

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
710
msgid "The XBM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
711
msgstr "Format obrazu XBM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
714
msgid "No XPM header found"
715
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
716

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
717
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
718
msgid "XPM file has image width <= 0"
719
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
720

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
721
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
722
msgid "XPM file has image height <= 0"
723
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
724

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
725
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
726
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
727
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
728

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
729 730 731
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1260
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"