pl.po 105 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2002-03-02 16:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-03 01:19+0100\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
"%s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

123
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
124
msgid "BMP image has unsupported header size"
125
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
126

127
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
128
msgid "BMP image has bogus header data"
129
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
130

131
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
133
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
134

135 136
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
#, c-format
137
msgid "Failure reading ICO: %s"
138
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu ICO: %s"
139

140
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
141 142
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
143
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
144

145 146
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1 gdk-pixbuf/io-ico.c:1
147
msgid "Not enough memory to load icon"
148
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"
149

150
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
msgid "Invalid header in icon"
152
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153

154
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
155
msgid "Icon has zero width"
156
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"
157

158
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
159
msgid "Icon has zero height"
160
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"
161

162
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
163
msgid "Compressed icons are not supported"
164
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"
165

166
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
msgid "Unsupported icon type"
168
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169

170
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1
171
msgid "Not enough memory to load ICO file"
172
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"
173

174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
175 176
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
177
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
178

179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
180 181
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
182
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183

184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
185 186
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
187
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188

189
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "GIF image loader can't understand this image."
191
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
194
msgid "Bad code encountered"
195
msgstr "Napotkano błędny kod"
196

197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
198
msgid "Circular table entry in GIF file"
199
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
200

201 202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
203
msgid "Not enough memory to load GIF file"
204
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
205

206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
207
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
208
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
209

210
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
211
msgid "File does not appear to be a GIF file"
212
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
213

214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215 216
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
217
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
218

219
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
220
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
221
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
222

223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
224 225
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
226

227
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
228 229 230 231
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
232 233
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
234

235
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
236
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
237
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
238

239
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
240 241
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
242
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
243

244
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
245 246 247
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
248
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
249

250
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
251
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
252
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
253

254
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
255 256 257 258 259
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
260 261
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
262

263
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
264 265 266 267
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
268 269
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
270

271
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
272 273
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
274
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
275

276
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
277
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
278
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
279

280
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
281 282 283 284 285
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
286 287
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
288

289
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290
msgid "Fatal error reading PNG image file"
291
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292

293
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
294 295
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
296
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
297

298
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
299 300 301
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
302
"Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
303

304
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
305
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
306
msgstr "Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą być znakami ASCII."
307

308
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
309 310
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
311
"Nie można przekonwertować elementu PNG o nazwie tEXt na kodowanie ISO-8859-1."
312

313
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
314
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
315
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
316

317
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
319
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320

321
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
322
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
323
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324

325
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326
msgid "PNM file has an image width of 0"
327
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
328

329
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
330
msgid "PNM file has an image height of 0"
331
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
332

333
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
334
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
335
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336

337
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
338
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
339
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
340

341
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
342 343
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
344
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
345

346
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347
msgid "Raw PNM image type is invalid"
348
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349

350
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351
msgid "PNM image format is invalid"
352
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353

354
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
356
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357

358
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
359
msgid "Premature end-of-file encountered"
360
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
361

362
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
363 364 365
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""

366
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
367
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
368
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
369

370
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
371
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
372
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
373

374
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
375
msgid "Unexpected end of PNM image data"
376
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
377

378
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
379
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
380
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
381

382
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
383
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
384
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
385

386
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
387
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
388
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
389

390
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
391
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
392
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
393

394
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
395
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
396
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
397

398
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
399
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
400
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
401

402
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
403
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
404
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
405

406
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
407
msgid "Can't allocate new pixbuf"
408
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
409

410
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
411
msgid "Can't allocate colormap structure"
412
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
413

414
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
415
msgid "Can't allocate colormap entries"
416
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
417

418
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
419
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
420
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
421

422
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
423
msgid "Can't allocate TGA header memory"
424
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
425

426
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427
msgid "TGA image has invalid dimensions"
428
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429

430
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
431
msgid "TGA image comment length is too long"
432
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
433

434
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
435
msgid "TGA image type not supported"
436
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
437

438
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
439
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
440
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
441

442
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
443 444 445
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

446
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
447
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
448
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
449

450
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
451
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
452
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
453

454
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
455
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
456
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
457

458
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
459
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
460
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
461

462
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
463
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
464
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
465

466
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
467
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
468
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
469

470
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
471
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
472
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
473

474
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1
475 476
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
477 478
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
479

480
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
481
msgid "Can't allocate pixbuf"
482
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
483

484
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1 gdk-pixbuf/io-tga.c:1
485
msgid "Unsupported TGA image type"
486
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
487

488
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
489
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
490
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
491

492
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
493
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
494
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
495

496
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
497
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
498
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
499

500
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
501
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
502
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
503

504
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
505
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
506
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
507

508
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
509
msgid "Failed to open TIFF image"
510
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
511

512
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
513
msgid "TIFFClose operation failed"
514
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
515

516
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
517
msgid "Failed to load TIFF image"
518
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
519

520
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521
msgid "Image has zero width"
522
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
523

524
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
msgid "Image has zero height"
526
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
527

528
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
529
msgid "Not enough memory to load image"
530
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531

532
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533
msgid "Couldn't save the rest"
534
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535

536
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
537
msgid "Invalid XBM file"
538
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
539

540
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
541
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
542
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
543

544
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
545
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
546
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
547

548
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
549
msgid "No XPM header found"
550
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
551

552
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
553
msgid "XPM file has image width <= 0"
554
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
555

556
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
557
msgid "XPM file has image height <= 0"
558
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
559

560
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
561
msgid "XPM file has invalid number of colors"
562
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
563

564
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
565
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
566
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
567

568
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
569
msgid "Can't read XPM colormap"
570
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
571

572
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
573
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
574
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
575

576
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
577
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
578
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
579

580
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
581
msgid "Image header corrupt"
582
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583

584
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
585
msgid "Image format unknown"
586
msgstr "Nieznany format obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
587

588
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
589
msgid "Image pixel data corrupt"
590
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
591

592
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
593 594
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
595
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
596

597 598 599 600 601
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
602
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
603
msgid "Shift"
604
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
605

606 607 608 609 610
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
611
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
612
msgid "Ctrl"
613
msgstr "Ctrl"
614

615 616 617 618 619
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
620
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
621
msgid "Alt"
622
msgstr "Alt"
623

624
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
625
msgid "Accelerator Closure"
626
msgstr "Domknięcie akceleratora"
627

628
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
629
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
630
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
631

632
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
633
msgid "Accelerator Widget"
634
msgstr "Widget akceleratora"
635

636
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
637
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
638
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
639

640
#: gtk/gtkalignment.c:1
641
msgid "Horizontal alignment"
642
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
643

644
#: gtk/gtkalignment.c:1
645 646 647
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
648
msgstr ""
649 650
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
651

652
#: gtk/gtkalignment.c:1
653
msgid "Vertical alignment"
654
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655

656
#: gtk/gtkalignment.c:1
657 658 659
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660
msgstr ""
661 662
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663

664
#: gtk/gtkalignment.c:1
665
msgid "Horizontal scale"
666
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667

668
#: gtk/gtkalignment.c:1
669 670 671
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
msgstr ""
673 674 675
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676

677
#: gtk/gtkalignment.c:1
678
msgid "Vertical scale"
679
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680

681
#: gtk/gtkalignment.c:1
682 683 684
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685
msgstr ""
686 687 688
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna dla "
"niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689

690
#: gtk/gtkarrow.c:1
691
msgid "Arrow direction"
692
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693

694
#: gtk/gtkarrow.c:1
695
msgid "The direction the arrow should point"
696
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697

698
#: gtk/gtkarrow.c:1
699
msgid "Arrow shadow"
700
msgstr "Cień strzałki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
701

702
#: gtk/gtkarrow.c:1
703