cy.po 133 KB
Newer Older
1
2
3
# gtk+ yn Gymraeg.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Rhoslyn Prys <rhoslyn.prys@ntlworld.com>, 2002.
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
4
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2003, 2004.
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
5
# Rhys Jones <rhys@sucs.org>, 2004, 2005.
6
7
8
9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1    
Matthias Clasen committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
11
12
13
"POT-Creation-Date: 2005-01-07 02:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-07 02:02+0000\n"
"Last-Translator: Rhys Jones <rhys@sucs.org>\n"
14
15
16
17
18
19
"Language-Team: Cymraeg <gnome-cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n == 2);\n"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
21
22
23
msgid "Number of Channels"
msgstr "Nifer o Sianeli"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
25
26
27
msgid "The number of samples per pixel"
msgstr "Y nifer o samplau i bob picsel"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
29
30
31
msgid "Colorspace"
msgstr "Gofod lliw"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
33
34
35
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
msgstr "Y gofod lliw mae'r samplau yn cael eu dehongli ynddo"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
37
38
39
msgid "Has Alpha"
msgstr "Defnyddio Alffa"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
41
42
43
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
msgstr "A oes sianel alffa gan y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:145
45
46
47
msgid "Bits per Sample"
msgstr "Didau bob Sampl"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
48
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:146
49
50
51
msgid "The number of bits per sample"
msgstr "Y nifer o ddidau ym mhob sampl"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:241
53
54
55
msgid "Width"
msgstr "Lled"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
57
58
59
msgid "The number of columns of the pixbuf"
msgstr "Y nifer o golofnau yn y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167 gtk/gtklayout.c:660
61
62
63
msgid "Height"
msgstr "Uchder"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:168
65
msgid "The number of rows of the pixbuf"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
66
msgstr "Y nifer o resi yn y pixbuf"
67

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
69
msgid "Rowstride"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
70
msgstr "Cam res"
71

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
73
74
75
76
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
msgstr "Y nifer o feitiau rhwng dechrau rhes a dechrau'r rhes nesaf"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:196
78
79
80
msgid "Pixels"
msgstr "Picseli"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:197
82
83
84
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
msgstr "Pwyntydd at ddata picsel y pixbuf"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
85
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
86
87
88
msgid "Default Display"
msgstr "Dangosydd Rhagosodedig"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
89
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:128
90
91
92
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Sgrîn rhagosodedig GDK"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
93
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:533
Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
94
95
96
97
98
msgid "Screen"
msgstr "Sgrin"

#: gdk/gdkpango.c:575
msgid "the GdkScreen for the renderer"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
99
msgstr "y GdkScreen ar gyfer y llunydd"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
100

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
101
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
102
msgid "Program name"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
103
msgstr "Enw'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
104

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
105
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
106
107
108
109
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
110
111
"Enw'r rhaglen. Os nad yw'r enw wedi ei osod, y dewis rhagosodedig yw "
"g_get_application_name()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
112

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
113
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
114
msgid "Program version"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
115
msgstr "Fersiwn rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
116

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
117
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
118
msgid "The version of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
119
msgstr "Fersiwn y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
120

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
121
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
122
msgid "Copyright string"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
123
msgstr "Llinyn hawlfraint"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
124

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
125
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
126
msgid "Copyright information for the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
127
msgstr "Gwybodaeth hawlfraint ar gyfer y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
128

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
129
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130
msgid "Comments string"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
131
msgstr "Llinyn sylwadau"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
132

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
133
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
134
msgid "Comments about the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
135
msgstr "Sylwadau ynglŷn â'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
136

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
137
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138
msgid "Website URL"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
139
msgstr "LAU safle gwe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
140

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
141
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142
msgid "The URL for the link to the website of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
143
msgstr "LAU cyswllt i safle gwe'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
144

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
145
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146
msgid "Website label"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
147
msgstr "Label safle gwe"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
149
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150
151
152
153
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
154
155
"Y label ar gyfer y cyswllt i safle gwe'r rhaglen. Os nad yw wedi ei osod, fe "
"ddefnyddir yr LAU fel label"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
156

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
157
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158
msgid "Authors"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
159
msgstr "Awduron"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
160

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
161
162
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
msgid "List of authors of the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
163
msgstr "Rhestr o awduron y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
164

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
165
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166
msgid "Documenters"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
167
msgstr "Dogfennwyr"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
168

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
169
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
170
msgid "List of people documenting the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
171
msgstr "Rhestr o'r rhai ysgrifennodd ddogfennaeth y rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
172

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
173
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
174
msgid "Artists"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
175
msgstr "Artistiaid"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
176

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
177
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
178
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
179
msgstr "Rhestr o'r rhai gyfrannodd waith graffeg/celf i'r rhaglen"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
180

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
181
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
182
msgid "Translator credits"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
183
msgstr "Clodau cyfieithwyr"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
184

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
185
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
186
187
188
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
189
"Diolchiadau i'r cyfieithwyr. Dylid marcio'r llinyn hwn yn gyfieithiadwy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
191
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
192
msgid "Logo"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
193
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
195
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
196
197
198
199
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
200
201
"Logo ar gyfer y blwch ynghylch. Os na osodir hyn, y dewis rhagosodedig yw "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
203
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
204
msgid "Logo Icon Name"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
205
msgstr "Enw Eicon y Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
206

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
207
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
208
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
209
msgstr "Enw'r eicon i'w ddefnyddio fel logo ar gyfer y blwch 'ynghylch'."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
210

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
211
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
212
msgid "Link Color"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
213
msgstr "Lliw Cyswllt"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
214

Matthias Clasen's avatar
2.5.5    
Matthias Clasen committed
215
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
216
msgid "Color of hyperlinks"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
217
msgstr "Lliw'r cysylltion"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
218

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
219
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
220
221
222
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Amgaead Cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
223
#: gtk/gtkaccellabel.c:140
224
225
226
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Yr amgaead i'w arolygu ar gyfer newidiadau cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
227
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
228
229
230
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Teclyn Cyflymu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
231
#: gtk/gtkaccellabel.c:147
232
233
234
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Y teclyn i'w fonitro am newidiadau i'r cyflymydd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
235
#: gtk/gtkaction.c:196 gtk/gtkactiongroup.c:134
236
237
238
msgid "Name"
msgstr "Enw"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
239
#: gtk/gtkaction.c:197
240
241
242
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Enw unigryw ar gyfer y weithred."

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
243
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
244
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:320 gtk/gtktoolbutton.c:181
245
246
247
msgid "Label"
msgstr "Label"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
248
#: gtk/gtkaction.c:205
249
250
251
252
253
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"Y label a ddefnyddir ar gyfer eitemau dewislen a botymau sy'n gweithredu'r "
"gweithred hwn."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
254
#: gtk/gtkaction.c:212
255
256
257
msgid "Short label"
msgstr "Label byr"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
258
#: gtk/gtkaction.c:213
259
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
260
msgstr "Label byrrach gellir defnyddio ar fotymau barau offer."
261

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
262
#: gtk/gtkaction.c:219
263
264
265
msgid "Tooltip"
msgstr "Brysgymorth"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
266
#: gtk/gtkaction.c:220
267
268
269
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Brysgymorth ar gyfer y weithred hon."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
270
#: gtk/gtkaction.c:226
271
272
273
msgid "Stock Icon"
msgstr "Eicon Stoc"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
274
#: gtk/gtkaction.c:227
275
276
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
277
"Yr eicon stoc a ddangosir mewn teclynnau yn cynrychioli'r weithred hon."
278

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
279
#: gtk/gtkaction.c:234 gtk/gtktoolitem.c:159
280
281
282
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Gweladwy tra'n llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
283
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
284
285
286
287
288
289
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd llorweddol."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
290
291
#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Visible when overflown"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
292
msgstr "Gweladwy pan wedi gorlifo"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
293
294
295
296
297

#: gtk/gtkaction.c:251
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
298
299
300
msgstr ""
"Pan yn TRUE, dangosir dirprwyon brysgymorth ar gyfer y weithred hon yn "
"newislen gorlifo'r bar offer."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
301
302

#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
303
304
305
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Gweladwy tra'n fertigol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
306
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
307
308
309
310
311
312
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"A ydy'r eitem bar offer yn weladwy pan mae'r bar offer ar ogwydd fertigol."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
313
#: gtk/gtkaction.c:266 gtk/gtktoolitem.c:173
314
315
316
msgid "Is important"
msgstr "Yn bwysig"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
317
#: gtk/gtkaction.c:267
318
319
320
321
322
323
324
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"A ydi'r weithred yn bwysig ai peidio. Pan yn TRUE, mae dirprwyon toolitem ar "
"gyfer y weithred hon yn dangos testun yn y modd GTK_TOOLBAT_BOTH_HORIZ."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
325
#: gtk/gtkaction.c:275
326
327
328
msgid "Hide if empty"
msgstr "Cuddio os yn wag"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
329
#: gtk/gtkaction.c:276
330
331
332
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr "Pan yn TRUE, cuddir dirprwyon dewislen gwag ar gyfer y weithred hon."

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
333
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
334
#: gtk/gtkwidget.c:450
335
336
337
msgid "Sensitive"
msgstr "Yn ymateb"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
338
#: gtk/gtkaction.c:283
339
340
341
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "A ydy'r weithred wedi ei alluogi"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
342
#: gtk/gtkaction.c:289 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeview.c:582
Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
343
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:225 gtk/gtkwidget.c:443
344
345
346
msgid "Visible"
msgstr "Gweladwy"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
347
#: gtk/gtkaction.c:290
348
349
350
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "A ydy'r weithred yn weladwy."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
351
#: gtk/gtkaction.c:296
352
msgid "Action Group"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
353
msgstr "Grŵp Gweithred"
354

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
355
#: gtk/gtkaction.c:297
356
357
358
359
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
360
361
"Y GtkActionGroup mae'r GtkAction hwn wedi ei gysylltu hefo, neu NULL (ar "
"gyfer defnydd mewnol)."
362

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
363
#: gtk/gtkactiongroup.c:135
364
365
366
msgid "A name for the action group."
msgstr "Enw ar gyfer y grŵp gweithred."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
367
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
368
msgid "Whether the action group is enabled."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
369
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred wedi ei alluogi"
370

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
371
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
372
msgid "Whether the action group is visible."
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
373
msgstr "A ydy'r grŵp gweithred yn weladwy."
374

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
375
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
376
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
378
379
msgid "Value"
msgstr "Gwerth"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
380
#: gtk/gtkadjustment.c:116
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
msgid "The value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
382
msgstr "Gwerth yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
383

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
384
#: gtk/gtkadjustment.c:132
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
msgid "Minimum Value"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
386
msgstr "Gwerth Lleiaf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
388
#: gtk/gtkadjustment.c:133
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
msgid "The minimum value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
390
msgstr "Gwerth lleiaf yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
391

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
392
#: gtk/gtkadjustment.c:152
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
msgid "Maximum Value"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
394
msgstr "Gwerth Mwyaf"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
395

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
396
#: gtk/gtkadjustment.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
msgid "The maximum value of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
398
msgstr "Gwerth mwyaf yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
400
#: gtk/gtkadjustment.c:169
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
msgid "Step Increment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
402
msgstr "Cynydd Cam"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
404
#: gtk/gtkadjustment.c:170
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
msgid "The step increment of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
406
msgstr "Cynnydd cam yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
408
#: gtk/gtkadjustment.c:186
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
msgid "Page Increment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
410
msgstr "Cynydd Tudalen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
412
#: gtk/gtkadjustment.c:187
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
msgid "The page increment of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
414
msgstr "Cynnydd tudalen yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
416
#: gtk/gtkadjustment.c:206
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
msgid "Page Size"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
418
msgstr "Maint Tudalen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
420
#: gtk/gtkadjustment.c:207
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
msgid "The page size of the adjustment"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
422
msgstr "Maint tudalen yr addasiad"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
424
#: gtk/gtkalignment.c:118
425
426
427
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Cyfuniad llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
428
#: gtk/gtkalignment.c:119 gtk/gtkbutton.c:271
429
430
431
432
433
434
435
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Safle llorweddol y plentyn o fewn y lle sydd ar gael. Mae 0.0 ar y chwith a "
"1.0 ar y dde."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
436
#: gtk/gtkalignment.c:128
437
438
439
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Cyfuniad fertigol"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
440
#: gtk/gtkalignment.c:129 gtk/gtkbutton.c:290
441
442
443
444
445
446
447
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Safle fertigol y plentyn o fewn y lle sydd ar gael. Mae 0.0 ar y brig a 1.0 "
"ar y gwaelod."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
448
#: gtk/gtkalignment.c:137
449
msgid "Horizontal scale"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
450
msgstr "Graddfa lorweddol"
451

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
452
#: gtk/gtkalignment.c:138
453
454
455
456
457
458
459
460
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Os mae'r gofod llorweddol sydd ar gael yn fwy na sydd angen gan y plentyn, "
"faint ohoni i'w ddefnyddio ar gyfer y plentyn. Mae 0.0 yn golygu dim. Mae "
"1.0 yn golgu popeth."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
461
#: gtk/gtkalignment.c:146
462
463
464
msgid "Vertical scale"
msgstr "Graddfa fertigol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
465
#: gtk/gtkalignment.c:147
466
467
468
469
470
471
472
473
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Os mae'r gofod fertigol sydd ar gael yn fwy na sydd angen gan y plentyn, "
"faint ohoni i'w ddefnyddio ar gyfer y plentyn. Mae 0.0 yn golygu dim. Mae "
"1.0 yn golgu popeth."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
474
#: gtk/gtkalignment.c:164
475
476
477
msgid "Top Padding"
msgstr "Bylchu Pen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
478
#: gtk/gtkalignment.c:165
479
480
481
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ben y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
482
#: gtk/gtkalignment.c:181
483
484
485
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Bylchu Gwaelod"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
486
#: gtk/gtkalignment.c:182
487
488
489
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar waelod y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
490
#: gtk/gtkalignment.c:198
491
492
493
msgid "Left Padding"
msgstr "Bylchu Chwith"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
494
#: gtk/gtkalignment.c:199
495
496
497
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr chwith y teclyn."

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
498
#: gtk/gtkalignment.c:215
499
500
501
msgid "Right Padding"
msgstr "Bylchu De"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
502
#: gtk/gtkalignment.c:216
503
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
504
msgstr "Y bylchu i fewnosod ar ochr dde y teclyn."
505

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
506
#: gtk/gtkarrow.c:100
507
508
509
msgid "Arrow direction"
msgstr "Cyfeiriad y saeth"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
510
#: gtk/gtkarrow.c:101
511
512
513
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Y cyfeiriad dylai'r saeth bwyntio iddi"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
514
#: gtk/gtkarrow.c:108
515
516
517
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Cysgod y saeth"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
518
#: gtk/gtkarrow.c:109
519
520
521
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Edrychiad y cysgod o amgylch y saeth"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
522
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
523
524
525
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Cyfuniad Llorweddol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
526
#: gtk/gtkaspectframe.c:111
527
528
529
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Cyfuniad echelin-x y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
530
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
531
532
533
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Cyfuniad Fertigol "

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
534
#: gtk/gtkaspectframe.c:118
535
536
537
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Cyfuniad echelin-y y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
538
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
539
540
541
msgid "Ratio"
msgstr "Cymhareb"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
542
#: gtk/gtkaspectframe.c:125
543
544
545
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Cymhareb agwedd os mae obey_child yn FALSE"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
546
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
547
548
549
msgid "Obey child"
msgstr "Ufuddhau'r plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
550
#: gtk/gtkaspectframe.c:132
551
552
553
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Gorfodi'r gymhareb agwedd i gydweddu a hwnnw plentyn y ffrâm"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
554
#: gtk/gtkbbox.c:121
555
556
557
msgid "Minimum child width"
msgstr "Lled lleiaf y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
558
#: gtk/gtkbbox.c:122
559
560
561
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Lled lleiaf y botymau a rhoddir o fewn y blwch"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
562
#: gtk/gtkbbox.c:130
563
564
565
msgid "Minimum child height"
msgstr "Hyd lleiaf y plantyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
566
#: gtk/gtkbbox.c:131
567
568
569
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Hyd lleiaf y botymau a rhoddir o fewn y blwch"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
570
#: gtk/gtkbbox.c:139
571
572
573
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Ymyl llorweddol mewnol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
574
#: gtk/gtkbbox.c:140
575
576
577
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Faint i gynyddu maint y plentyn ar yr ochrau"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
578
#: gtk/gtkbbox.c:148
579
580
581
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Ymyl fertigol mewnol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
582
#: gtk/gtkbbox.c:149
583
584
585
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Faint i gynyddu maint y plentyn ar y brig a'r gwaelod"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
586
#: gtk/gtkbbox.c:157
587
588
589
msgid "Layout style"
msgstr "Arddull llunweddi"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
590
#: gtk/gtkbbox.c:158
591
592
593
594
595
596
597
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Sut i lunweddi'r botymau yn y blwch. Gwerthoedd posib: arferol, gorchuddio, "
"ymylon, dechrau a diwedd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
598
#: gtk/gtkbbox.c:166
599
600
601
msgid "Secondary"
msgstr "Eilaidd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
602
#: gtk/gtkbbox.c:167
603
604
605
606
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
607
"Os TRUE, fe fydd y plentyn yn ymddangos mewn grŵp eilaidd o blant, yn addas "
608
609
"ar gyfer, e.e., botymau cymorth"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
610
#: gtk/gtkbox.c:130 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtkiconview.c:449
Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
611
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:250
612
613
614
msgid "Spacing"
msgstr "Bylchu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
615
#: gtk/gtkbox.c:131
616
617
618
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Faint o le sydd rhwng plant"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
619
#: gtk/gtkbox.c:140 gtk/gtknotebook.c:473 gtk/gtktoolbar.c:541
620
621
622
msgid "Homogeneous"
msgstr "Cydryw"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
623
#: gtk/gtkbox.c:141
624
625
626
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "A ddylai'r plant fod o'r un maint"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3    
Matthias Clasen committed
627
#: gtk/gtkbox.c:148 gtk/gtkpreview.c:133 gtk/gtktoolbar.c:533
Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
628
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:306
629
630
631
msgid "Expand"
msgstr "Ehangu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
632
#: gtk/gtkbox.c:149
633
634
635
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "A ddylai'r plentyn dderbyn lle ychwanegol pan mae'r oedolyn yn tyfu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
636
#: gtk/gtkbox.c:155
637
638
639
msgid "Fill"
msgstr "Llenwi"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
640
#: gtk/gtkbox.c:156
641
642
643
644
645
646
647
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"A ddylai lle ychwanegol ar gyfer y plentyn gael ei rhoi i'r plentyn neu ei "
"rhoi o'i amgylch"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
648
#: gtk/gtkbox.c:162
649
msgid "Padding"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
650
msgstr "Padio"
651

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
652
#: gtk/gtkbox.c:163
653
654
655
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Gofod ychwannegol i'w rhoi rhwng y plentyn a'i gymdogion, mewn picseli"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
656
#: gtk/gtkbox.c:169
657
658
659
msgid "Pack type"
msgstr "Math pacio"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
660
#: gtk/gtkbox.c:170 gtk/gtknotebook.c:517
661
662
663
664
665
666
667
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"Gwerth GtkPackType yn dynodi a ydi'r plentyn i'w bacio ar ddechrau neu ar "
"ddiwedd ei rhiant"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
668
669
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:495 gtk/gtkpaned.c:240
#: gtk/gtkruler.c:140
670
671
672
msgid "Position"
msgstr "Safle"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
673
#: gtk/gtkbox.c:177 gtk/gtknotebook.c:496
674
675
676
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Mynegai'r plentyn o fewn y rhiant"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
677
#: gtk/gtkbutton.c:221
678
679
680
681
682
683
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr ""
"Testun y teclyn label o fewn y botwm, os mae'r botwm yn cynnwys teclyn label"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
684
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:341
Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
685
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
686
687
688
msgid "Use underline"
msgstr "Defnyddio tanlinellu"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
689
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:342
690
691
692
693
694
695
696
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"A ddylid defnyddio tanlinellu yn y testun er mwyn dynodi y dylid defnyddio'r "
"nod nesaf fel coflythyren bysell cyflymu"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
697
#: gtk/gtkbutton.c:236
698
699
700
msgid "Use stock"
msgstr "Defnyddio stoc"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
701
#: gtk/gtkbutton.c:237
702
703
704
705
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr "A dylir defyddio'r label er mwyn dewis eitem stoc yn lle ei ddangos"

Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
706
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:678
707
708
709
msgid "Focus on click"
msgstr "Ffocysu pan mae clic"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
710
#: gtk/gtkbutton.c:245
711
712
713
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "A ydy'r botwm yn dwyn y ffocws pan gaiff ei glicio efo'r llygoden"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
714
#: gtk/gtkbutton.c:252
715
716
717
msgid "Border relief"
msgstr "Esgyniad border"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
718
#: gtk/gtkbutton.c:253
719
720
721
msgid "The border relief style"
msgstr "Arddull esgyniad y border"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
722
#: gtk/gtkbutton.c:270
723
724
725
msgid "Horizontal alignment for child"
msgstr "Cyfuniad llorweddol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
726
#: gtk/gtkbutton.c:289
727
728
729
msgid "Vertical alignment for child"
msgstr "Cyfuniad fertigol y plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
730
731
732
733
734
735
#: gtk/gtkbutton.c:306 gtk/gtkimagemenuitem.c:131
msgid "Image widget"
msgstr "Teclyn delwedd"

#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Child widget to appear next to the button text"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
736
msgstr "Teclyn plentyn i ymddangos nesaf i destun y ddewislen"
Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
737
738

#: gtk/gtkbutton.c:373
739
740
741
msgid "Default Spacing"
msgstr "Rhgosodiad Bylchu"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
742
#: gtk/gtkbutton.c:374
743
744
745
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Gofod ychwannegol i'w ychwannegu ar gyfer botymau CAN_DEFAULT"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
746
#: gtk/gtkbutton.c:380
747
748
749
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Gofod Allanol Rhagosodiedig"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
750
#: gtk/gtkbutton.c:381
751
752
753
754
755
756
757
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"Lle ychwanegol ar gyfer botymau CAN_DEFAULT sydd wastad wedi ei lunio y tu "
"allan i'r border"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
758
#: gtk/gtkbutton.c:386
759
760
761
msgid "Child X Displacement"
msgstr "Dadleoliad X y Plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
762
#: gtk/gtkbutton.c:387
763
764
765
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
766
"Pa mor bell ar hyd yr echelin x i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
767

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
768
#: gtk/gtkbutton.c:394
769
770
771
msgid "Child Y Displacement"
msgstr "Dadleoliad Y y Plentyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
772
#: gtk/gtkbutton.c:395
773
774
775
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
776
"Pa mor bell ar hyd yr echelin y i symud y plentyn pan gaiff y botwm ei wasgu"
777

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
778
#: gtk/gtkbutton.c:411
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
779
msgid "Displace focus"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
780
msgstr "Dadleoli'r ffocws"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
781

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
782
#: gtk/gtkbutton.c:412
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
783
784
785
786
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
787
788
"A ddylai'r priodweddau child_displacement_x/_y hefyd effeithio'r petryal "
"ffocws"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
789

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
790
#: gtk/gtkbutton.c:417
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
791
msgid "Show button images"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
792
msgstr "Dangos delweddau botymau"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
793

Matthias Clasen's avatar
2.5.6    
Matthias Clasen committed
794
#: gtk/gtkbutton.c:418
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
795
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
Dafydd Harries's avatar
Dafydd Harries committed
796
msgstr "A ddylid dangos eiconau stoc mewn botymau"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
797

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
798
#: gtk/gtkcalendar.c:468
799
800
801
msgid "Year"
msgstr "Blwyddyn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
802
#: gtk/gtkcalendar.c:469
803
804
805
msgid "The selected year"
msgstr "Y flwyddyn sydd wedi ei dewis"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
806
#: gtk/gtkcalendar.c:475
807
808
809
msgid "Month"
msgstr "Mis"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
810
#: gtk/gtkcalendar.c:476
811
812
813
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
msgstr "Y mis sydd wedi ei ddewis (fel rhif rhwng 0 ac 11)"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
814
#: gtk/gtkcalendar.c:482
815
816
817
msgid "Day"
msgstr "Diwrnod"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
818
#: gtk/gtkcalendar.c:483
819
820
821
822
823
824
825
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""
"Y diwrnod sydd wedi ei ddewis (fel rhif rhwng 1 a 31, neu 0 er mwyn "
"datddewis y diwrnod sydd wedi ei ddewis eisioes)"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
826
#: gtk/gtkcalendar.c:497
827
828
829
msgid "Show Heading"
msgstr "Dangos Pennawd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
830
#: gtk/gtkcalendar.c:498
831
832
833
msgid "If TRUE, a heading is displayed"
msgstr "Os yn wir, dangosir pennawd"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
834
#: gtk/gtkcalendar.c:512
835
836
837
msgid "Show Day Names"
msgstr "Dangos Enwau Diwrnodau"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
838
#: gtk/gtkcalendar.c:513
839
840
841
msgid "If TRUE, day names are displayed"
msgstr "Os yn wir, dangosir enwau diwrnodau"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
842
#: gtk/gtkcalendar.c:526
843
844
845
msgid "No Month Change"
msgstr "Dim Newid Mis"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
846
#: gtk/gtkcalendar.c:527
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
847
msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
848
849
msgstr "Os yn wir, ni ellir newid y mis dewisiedig"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
850
#: gtk/gtkcalendar.c:541
851
852
853
msgid "Show Week Numbers"
msgstr "Dangos Rhifau Wythnosau"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2    
Matthias Clasen committed
854
#: gtk/gtkcalendar.c:542
855
856
857
msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
msgstr "Os yn wir, dangosir rhifau wythnosau"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
858
#: gtk/gtkcellrenderer.c:205
859
860
861
msgid "mode"
msgstr "modd"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
862
#: gtk/gtkcellrenderer.c:206
863
864
865
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
msgstr "Modd golygadwy'r CellRenderer"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
866
#: gtk/gtkcellrenderer.c:215
867
868
869
msgid "visible"
msgstr "gweladwy"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
870
#: gtk/gtkcellrenderer.c:216
871
872
873
msgid "Display the cell"
msgstr "Dangos y gell"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
874
#: gtk/gtkcellrenderer.c:223
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
875
msgid "Display the cell sensitive"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
876
msgstr "Dangos sensitifrwydd y gell"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
877

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
878
#: gtk/gtkcellrenderer.c:230
879
msgid "xalign"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
880
msgstr "Aliniad X"
881

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
882
#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
883
msgid "The x-align"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
884
msgstr "Yr aliniad X"
885

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
886
#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
887
msgid "yalign"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
888
msgstr "Aliniad Y"
889

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
890
#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
891
msgid "The y-align"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
892
msgstr "Yr aliniad Y"
893

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
894
#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
895
896
897
msgid "xpad"
msgstr "bylchu x"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
898
#: gtk/gtkcellrenderer.c:253
899
900
901
msgid "The xpad"
msgstr "Y bylchu x"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
902
#: gtk/gtkcellrenderer.c:263
903
904
905
msgid "ypad"
msgstr "bylchu y"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
906
#: gtk/gtkcellrenderer.c:264
907
908
909
msgid "The ypad"
msgstr "Y bylchu y"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
910
#: gtk/gtkcellrenderer.c:274
911
912
913
msgid "width"
msgstr "lled"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
914
#: gtk/gtkcellrenderer.c:275
915
916
917
msgid "The fixed width"
msgstr "Y lled gosodedig"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
918
#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
919
920
921
msgid "height"
msgstr "hyd"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
922
#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
923
msgid "The fixed height"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
924
msgstr "Yr hyd gosodedig"
925

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
926
#: gtk/gtkcellrenderer.c:296
927
928
929
msgid "Is Expander"
msgstr "Ehangydd Ydyw"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
930
#: gtk/gtkcellrenderer.c:297
931
932
933
msgid "Row has children"
msgstr "Mae gan y rhes blant"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
934
#: gtk/gtkcellrenderer.c:306
935
936
937
msgid "Is Expanded"
msgstr "Wedi ei Ehangu"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
938
#: gtk/gtkcellrenderer.c:307
939
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
Rhys Jones's avatar
Rhys Jones committed
940
msgstr "Mae'r rhes yn rhes ehangydd, ac mae wedi ei ehangu"
941

Matthias Clasen's avatar
2.6.0    
Matthias Clasen committed
942
#: gtk/gtkcellrenderer.c:315
943