pl.po 241 KB
Newer Older
1
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
2
# Aviary.pl
3
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
4 5
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
6 7 8
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
9
"Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
11 12
"POT-Creation-Date: 2012-08-23 00:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-23 00:01+0200\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
13 14
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
15
"Language: pl\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
19 20
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
21
"X-Poedit-Language: Polish\n"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
22
"X-Poedit-Country: Poland\n"
23

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
24 25
#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:129 ../gdk/gdkcursor.c:134
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:170
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
26 27 28
msgid "Display"
msgstr "Ekran"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
29
#: ../gdk/gdkcursor.c:126
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
30 31 32
msgid "Cursor type"
msgstr "Typ kursora"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
33
#: ../gdk/gdkcursor.c:127
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
34 35 36
msgid "Standard cursor type"
msgstr "Standardowy typ kursora"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
37
#: ../gdk/gdkcursor.c:135
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
38 39 40
msgid "Display of this cursor"
msgstr "Ekran tego kursora"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
41
#: ../gdk/gdkdevice.c:109
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
42
msgid "Device Display"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
43
msgstr "Ekran urządzenia"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
44

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
45
#: ../gdk/gdkdevice.c:110
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
46
msgid "Display which the device belongs to"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
47
msgstr "Ekran, do którego należy urządzenie"
48

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
49
#: ../gdk/gdkdevice.c:124
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
50
msgid "Device manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
51
msgstr "Menedżer urządzeń"
52

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
53
#: ../gdk/gdkdevice.c:125
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
54
msgid "Device manager which the device belongs to"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
55
msgstr "Menedżer urządzeń, do którego należy to urządzenie"
56

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
57
#: ../gdk/gdkdevice.c:139 ../gdk/gdkdevice.c:140
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
58
msgid "Device name"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
59
msgstr "Nazwa urządzenia"
60

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
61
#: ../gdk/gdkdevice.c:154
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
62
msgid "Device type"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
63
msgstr "Typ urządzenia"
64

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
65
#: ../gdk/gdkdevice.c:155
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
66
msgid "Device role in the device manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
67
msgstr "Rola urządzenia w menedżerze urządzeń"
68

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
69
#: ../gdk/gdkdevice.c:171
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
70
msgid "Associated device"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
71
msgstr "Powiązane urządzenie"
72

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
73
#: ../gdk/gdkdevice.c:172
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
74
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
75
msgstr "Kursor lub klawiatura powiązana z tym urządzeniem"
76

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
77
#: ../gdk/gdkdevice.c:185
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
78
msgid "Input source"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
79
msgstr "Źródło wejściowe"
80

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
81
#: ../gdk/gdkdevice.c:186
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
82
msgid "Source type for the device"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
83
msgstr "Typ źródła dla urządzenia"
84

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
85
#: ../gdk/gdkdevice.c:201 ../gdk/gdkdevice.c:202
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
86
msgid "Input mode for the device"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
87
msgstr "Tryb wejścia dla urządzenia"
88

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
89
#: ../gdk/gdkdevice.c:217
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
90
msgid "Whether the device has a cursor"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
91
msgstr "Określa, czy urządzenie posiada kursor"
92

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
93
#: ../gdk/gdkdevice.c:218
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
94
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
95
msgstr "Określa, czy widoczny kursor podąża za ruchem urządzenia"
96

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
97
#: ../gdk/gdkdevice.c:232 ../gdk/gdkdevice.c:233
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
98
msgid "Number of axes in the device"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
99
msgstr "Liczba osi urządzenia"
100

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
101
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:171
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
102
msgid "Display for the device manager"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
103
msgstr "Ekran dla menedżera urządzeń"
104

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
105
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:163
106 107 108
msgid "Default Display"
msgstr "Ekran domyślny"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
109
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:164
110 111 112
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Ekran domyślny dla GDK"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
113
#: ../gdk/gdkscreen.c:90
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
114
msgid "Font options"
115
msgstr "Opcje czcionki"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
116

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
117
#: ../gdk/gdkscreen.c:91
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
118
msgid "The default font options for the screen"
119
msgstr "Domyślne opcje czcionki dla ekranu"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
120

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
121
#: ../gdk/gdkscreen.c:98
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
122
msgid "Font resolution"
123
msgstr "Rozdzielczość czcionki"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
124

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
125
#: ../gdk/gdkscreen.c:99
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
126
msgid "The resolution for fonts on the screen"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
127
msgstr "Rozdzielczość czcionek na ekranie"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
128

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
129
#: ../gdk/gdkwindow.c:366 ../gdk/gdkwindow.c:367
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130
msgid "Cursor"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
131
msgstr "Kursor"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
132

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
133
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:116
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
134 135 136
msgid "Opcode"
msgstr "Opcode"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
137
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:117
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
138 139 140
msgid "Opcode for XInput2 requests"
msgstr "Opcode dla żądań systemu XInput2"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
141 142 143 144 145 146 147
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:123
msgid "Major"
msgstr "Większy"

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:124
msgid "Major version number"
msgstr "Większy numer wersji"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
149 150 151
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:130
msgid "Minor"
msgstr "Pomniejszy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
152

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
153 154 155 156
#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:131
msgid "Minor version number"
msgstr "Pomniejszy numer wersji"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
157
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:138
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
158 159 160
msgid "Device ID"
msgstr "Identyfikator urządzenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
161
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:139
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
162 163 164
msgid "Device identifier"
msgstr "Identyfikator urządzenia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
165 166 167 168 169 170 171 172
#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:93
msgid "Cell renderer"
msgstr "Obiekt rysujący komórkę"

#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:94
msgid "The cell renderer represented by this accessible"
msgstr "Obiekt rysujący komórkę przedstawiany przez ten obiekt dostępności"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
msgid "Has Opacity Control"
msgstr "Ustawienie nieprzezroczystości"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
msgstr ""
"Określa, czy przy wyborze koloru powinna być możliwość określenia jego "
"nieprzezroczystości"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
msgid "Has palette"
msgstr "Paleta"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
msgid "Whether a palette should be used"
msgstr "Określa, czy powinna być użyta paleta"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
191
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:203
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
192 193 194 195 196 197 198
msgid "Current Color"
msgstr "Bieżący kolor"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
msgid "The current color"
msgstr "Bieżący kolor"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
199
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:218
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
msgid "Current Alpha"
msgstr "Bieżąca wartość alfa"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
msgstr ""
"Bieżąca wartość nieprzepuszczalności (0 - w pełni przezroczysty, 65535 - w "
"pełni nieprzepuszczalny)"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
msgid "Current RGBA"
msgstr "Bieżąca wartość RGBA"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
msgid "The current RGBA color"
msgstr "Bieżący kolor RGBA"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:138
msgid "Color Selection"
msgstr "Wybór koloru"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:139
msgid "The color selection embedded in the dialog."
msgstr "Wybór kolorów osadzony w oknie dialogowym."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:145
msgid "OK Button"
msgstr "Przycisk OK"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:146
msgid "The OK button of the dialog."
msgstr "Przycisk OK w oknie dialogowym."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:152
msgid "Cancel Button"
msgstr "Przycisk Anuluj"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:153
msgid "The cancel button of the dialog."
msgstr "Przycisk anuluj w oknie dialogowym."

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:159
msgid "Help Button"
msgstr "Przycisk Pomoc"

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:160
msgid "The help button of the dialog."
msgstr "Przycisk pomoc w oknie dialogowym."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:243 ../gtk/gtkfontbutton.c:450
msgid "Font name"
msgstr "Nazwa czcionki"

#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:244
msgid "The string that represents this font"
msgstr "Napis reprezentujący tę czcionkę"

#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:250 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
msgid "Preview text"
msgstr "Tekst podglądu"

#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:251 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
msgstr "Tekst wyświetlany w celu wizualizacji wybranej czcionki"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
265 266 267
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1067
#: ../gtk/gtkentry.c:896 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
#: ../gtk/gtktoolbar.c:630 ../gtk/gtkviewport.c:155
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317
msgid "Shadow type"
msgstr "Typ cienia"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:225
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
msgstr "Wygląd cienia otaczającego kontener"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
msgid "Handle position"
msgstr "Położenie uchwytu"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:234
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Położenie uchwytu względem widżetu potomnego"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
msgid "Snap edge"
msgstr "Przyciąganie krawędzi"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:243
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"Strona ramki z uchwytem, która powinna być połączona z punktem dokowania"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
msgid "Snap edge set"
msgstr "Przyciąganie do krawędzi"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:252
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"Określa, czy powinna być użyta wartość snap_edge czy też pochodząca z "
"handle_position"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
msgid "Child Detached"
msgstr "Kontrolka potomna odłączona"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:260
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"Wartość logiczna określająca, czy element potomny ramki uchwytu jest "
"dołączony czy odłączony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
318
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:474
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
319 320 321
msgid "Style context"
msgstr "Kontekst stylu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
322
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:475
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
msgid "GtkStyleContext to get style from"
msgstr "GtkStyleContext, z którego pobrać styl"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:191
msgid "Rows"
msgstr "Rzędy"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:192
msgid "The number of rows in the table"
msgstr "Liczba rzędów w tabeli"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:200
msgid "Columns"
msgstr "Kolumny"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:201
msgid "The number of columns in the table"
msgstr "Liczba kolumn w tabeli"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
342
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1392
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
343 344 345
msgid "Row spacing"
msgstr "Odstępy rzędowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
346
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1393
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
347 348 349
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi rzędami"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
350
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1399
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
351 352 353
msgid "Column spacing"
msgstr "Odstępy kolumnowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
354
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1400
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
355 356 357
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi kolumnami"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
358 359
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:253
#: ../gtk/gtktoolbar.c:562 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
360 361 362 363 364 365 366 367 368
msgid "Homogeneous"
msgstr "Jednorodny"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:228
msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
msgstr ""
"Określa, czy wszystkie komórki tabeli powinny mieć tę samą szerokość i "
"wysokość"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
369
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1420
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
370 371 372
msgid "Left attachment"
msgstr "Przyłączenie lewe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
373
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1421 ../gtk/gtkmenu.c:727
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z lewej strony kontrolki potomnej"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:242
msgid "Right attachment"
msgstr "Przyłączenie prawe"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:243
msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z prawej strony widżetu potomnego"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
385
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1427
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
msgid "Top attachment"
msgstr "Przyłączenie górne"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:250
msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od góry widżetu potomnego"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:256
msgid "Bottom attachment"
msgstr "Przyłączenie dolne"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
397
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:751
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od dołu kontrolki potomnej"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:263
msgid "Horizontal options"
msgstr "Opcje poziome"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:264
msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
msgstr "Opcje określające zachowanie kontrolki potomnej w poziomie"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:270
msgid "Vertical options"
msgstr "Opcje pionowe"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:271
msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
msgstr "Opcje określające zachowanie kontrolki potomnej w pionie"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:277
msgid "Horizontal padding"
msgstr "Dopełnienie poziome"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:278
msgid ""
"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Dodatkowa przestrzeń między kontrolką potomną a jej prawymi i lewymi "
"sąsiadami, w pikselach"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:284
msgid "Vertical padding"
msgstr "Dopełnienie pionowe"

#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:285
msgid ""
"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Dodatkowa przestrzeń między kontrolką potomną a jej górnymi i dolnymi "
"sąsiadami, w pikselach"

#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:287
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
442
msgid "Program name"
443
msgstr "Nazwa programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
444

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
445
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:288
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
446 447 448 449 450 451
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Nazwa programu. Jeżeli nie jest ustawiona, domyślnie zostanie użyta funkcja "
"g_get_application_name()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
452

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
453
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:302
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
454
msgid "Program version"
455
msgstr "Wersja programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
456

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
457
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:303
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
458
msgid "The version of the program"
459
msgstr "Wersja programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
460

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
461
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:317
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
462
msgid "Copyright string"
463
msgstr "Prawa autorskie"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
464

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
465
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:318
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
466
msgid "Copyright information for the program"
467
msgstr "Informacje o prawach autorskich programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
468

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
469
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
470
msgid "Comments string"
471
msgstr "Ciąg opisowy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
472

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
473
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:336
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
474
msgid "Comments about the program"
475
msgstr "Opis programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
476

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
477
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:386
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
478
msgid "License Type"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
479
msgstr "Typ licencji"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
480

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
481
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
482
msgid "The license type of the program"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
483
msgstr "Typ licencji programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
484

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
485
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:403
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
486
msgid "Website URL"
487
msgstr "Adres strony domowej"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
488

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
489
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:404
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
490
msgid "The URL for the link to the website of the program"
491
msgstr "Adres URL odnośnika do strony domowej programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
492

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
493
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:418
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
494
msgid "Website label"
495
msgstr "Etykieta strony domowej"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
496

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
497
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:419
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
498 499
msgid "The label for the link to the website of the program"
msgstr "Etykieta odnośnika do witryny domowej programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
500

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
501
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:435
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
502
msgid "Authors"
503
msgstr "Autorzy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
504

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
505
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
506
msgid "List of authors of the program"
507
msgstr "Lista autorów programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
508

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
509
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
510
msgid "Documenters"
511
msgstr "Autorzy dokumentacji"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
512

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
513
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
514
msgid "List of people documenting the program"
515
msgstr "Lista osób tworzących dokumentację programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
516

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
517
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
518
msgid "Artists"
519
msgstr "Artyści"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
520

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
521
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:470
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
522
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
523
msgstr "Lista osób współpracujących przy tworzeniu szaty graficznej programu"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
524

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
525
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:487
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
526
msgid "Translator credits"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
527
msgstr "Zasługi tłumaczy"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
528

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
529
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:488
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
530 531
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
532
msgstr "Zasługi tłumaczy. Ten ciąg powinien zostać oznaczony do tłumaczenia"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
533

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
534
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:503
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
535
msgid "Logo"
536
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
537

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
538
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
539 540 541 542 543 544
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Logo dla okna z informacją o programie. Jeżeli nie jest ustawione, domyślnie "
"przyjmuje wartość gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
545

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
546
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:519
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
547
msgid "Logo Icon Name"
548
msgstr "Nazwa ikony logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
549

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
550
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:520
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
551
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
552
msgstr "Ikona używana jako logo w oknie z informacją o programie."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
553

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
554
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:533
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
555
msgid "Wrap license"
556
msgstr "Zawijanie licencji"
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
557

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
558
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:534
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
559
msgid "Whether to wrap the license text."
560
msgstr "Określa, czy tekst licencji powinien być zawijany."
Matthias Clasen's avatar
2.7.2  
Matthias Clasen committed
561

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
562
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:185
563
msgid "Accelerator Closure"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
564
msgstr "Domknięcie skrótu"
565

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
566
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:186
567
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
568
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian skrótów"
569

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
570
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
571
msgid "Accelerator Widget"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
572
msgstr "Widżet skrótu"
573

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
574
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:193
575
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
576
msgstr "Widżet monitorowana zmian skrótów"
577

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602
#: ../gtk/gtkaccessible.c:158 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:355
msgid "Widget"
msgstr "Widżet"

#: ../gtk/gtkaccessible.c:159
msgid "The widget referenced by this accessible."
msgstr "Widżet przedstawiany przez ten obiekt dostępności."

#: ../gtk/gtkactionable.c:70
msgid "action name"
msgstr "nazwa działania"

#: ../gtk/gtkactionable.c:71
msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
msgstr "Nazwa powiązanego działania, taka jak \"app.quit\""

#: ../gtk/gtkactionable.c:75
msgid "action target value"
msgstr "działanie cel wartość"

#: ../gtk/gtkactionable.c:76
msgid "The parameter for action invocations"
msgstr "Parametr dla wywołań działania"

#: ../gtk/gtkaction.c:220 ../gtk/gtkactiongroup.c:226 ../gtk/gtkprinter.c:123
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
603
#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:255
604 605 606
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
607
#: ../gtk/gtkaction.c:221
608
msgid "A unique name for the action."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
609
msgstr "Unikalna nazwa dla czynności."
610

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
611 612 613
#: ../gtk/gtkaction.c:239 ../gtk/gtkbutton.c:232 ../gtk/gtkexpander.c:288
#: ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtklabel.c:726 ../gtk/gtkmenuitem.c:429
#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1588
614 615 616
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
617
#: ../gtk/gtkaction.c:240
618
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
619
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
620
"Etykieta używana dla pozycji menu i przycisków aktywujących tę czynność."
621

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
622
#: ../gtk/gtkaction.c:256
623 624 625
msgid "Short label"
msgstr "Krótka etykieta"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
626
#: ../gtk/gtkaction.c:257
627 628 629
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr "Krótsza etykieta, którą można użyć na przyciskach paska narzędziowego."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
630
#: ../gtk/gtkaction.c:265
631 632 633
msgid "Tooltip"
msgstr "Podpowiedź"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
634
#: ../gtk/gtkaction.c:266
635
msgid "A tooltip for this action."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
636
msgstr "Podpowiedź dla tej czynności."
637

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
638
#: ../gtk/gtkaction.c:281
639
msgid "Stock Icon"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
640
msgstr "Ikona standardowa"
641

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
642
#: ../gtk/gtkaction.c:282
643
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
644 645
msgstr ""
"Standardowa ikona wyświetlana w widżetach reprezentujących tę czynność."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
646

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
647
#: ../gtk/gtkaction.c:302 ../gtk/gtkstatusicon.c:263
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
648
msgid "GIcon"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
649
msgstr "GIcon"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
650

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
651
#: ../gtk/gtkaction.c:303 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:246
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
652
#: ../gtk/gtkimage.c:309 ../gtk/gtkstatusicon.c:264
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
653
msgid "The GIcon being displayed"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
654 655
msgstr "Wyświetlana ikona GIcon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
656
#: ../gtk/gtkaction.c:323 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
657
#: ../gtk/gtkimage.c:291 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:247
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
658
#: ../gtk/gtkwindow.c:779
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
659 660 661
msgid "Icon Name"
msgstr "Nazwa ikony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
662
#: ../gtk/gtkaction.c:324 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
663
#: ../gtk/gtkimage.c:292 ../gtk/gtkstatusicon.c:248
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
664 665 666
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Nazwa ikony z motywu ikon"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
667
#: ../gtk/gtkaction.c:331 ../gtk/gtktoolitem.c:191
668
msgid "Visible when horizontal"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
669
msgstr "Widoczny, gdy poziomy"
670

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
671
#: ../gtk/gtkaction.c:332 ../gtk/gtktoolitem.c:192
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
672 673 674 675
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
676 677
"Określa, czy element paska narzędziowego jest widoczny, gdy pasek "
"narzędziowy jest ułożony poziomo."
678

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
679
#: ../gtk/gtkaction.c:347
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
680
msgid "Visible when overflown"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
681
msgstr "Widoczny, gdy przepełniony"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
682

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
683
#: ../gtk/gtkaction.c:348
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
684 685 686 687 688 689
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Określa, czy pośredniki elementu tej operacji będą przedstawione w menu "
"przepełnionego paska narzędziowego."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
690

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
691
#: ../gtk/gtkaction.c:355 ../gtk/gtktoolitem.c:198
692
msgid "Visible when vertical"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
693
msgstr "Widoczny, gdy pionowy"
694

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
695
#: ../gtk/gtkaction.c:356 ../gtk/gtktoolitem.c:199
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
696 697 698 699
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
700 701
"Określa, czy element paska narzędziowego jest widoczny, gdy pasek "
"narzędziowy jest ułożony pionowo."
702

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
703
#: ../gtk/gtkaction.c:363 ../gtk/gtktoolitem.c:205
704 705 706
msgid "Is important"
msgstr "Jest ważna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
707
#: ../gtk/gtkaction.c:364
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
708 709 710 711
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
712 713
"Określa, czy czynność jest traktowana jako ważna. Po ustawieniu wartości "
"TRUE pośrednicy obiektu narzędziowego dla tej czynności wyświetlą tekst w "
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
714
"trybie GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
715

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
716
#: ../gtk/gtkaction.c:372
717 718 719
msgid "Hide if empty"
msgstr "Ukrywanie jeśli pusta"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
720
#: ../gtk/gtkaction.c:373
721
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
722
msgstr "Określa, czy pośrednicy pustego menu dla tej czynności będą ukrywani."
723

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
724
#: ../gtk/gtkaction.c:379 ../gtk/gtkactiongroup.c:233
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
725
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:296 ../gtk/gtkwidget.c:1026
726 727 728
msgid "Sensitive"
msgstr "Czuły"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
729
#: ../gtk/gtkaction.c:380
730
msgid "Whether the action is enabled."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
731
msgstr "Określa, czy czynność jest dostępna."
732

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
733
#: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:240
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
734
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:298 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
735
#: ../gtk/gtkwidget.c:1019
736 737 738
msgid "Visible"
msgstr "Widoczność"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
739
#: ../gtk/gtkaction.c:387
740
msgid "Whether the action is visible."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
741
msgstr "Określa, czy czynność jest widoczna."
742

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
743
#: ../gtk/gtkaction.c:393
744
msgid "Action Group"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
745
msgstr "Grupa czynności"
746

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
747
#: ../gtk/gtkaction.c:394
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
748 749 750 751 752 753
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"GtkActionGroup, z którą jest powiązana GtkAction lub NULL (dla wewnętrznego "
"użytku)."
754

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
755
#: ../gtk/gtkaction.c:412 ../gtk/gtkbutton.c:353 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:192
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
756 757 758
msgid "Always show image"
msgstr "Stałe wyświetlanie obrazu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
759
#: ../gtk/gtkaction.c:413 ../gtk/gtkbutton.c:354 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:193
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
760 761 762
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Określa, czy obraz będzie stale wyświetlany"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
763
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:227
764
msgid "A name for the action group."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
765
msgstr "Nazwa dla grupy czynności."
766

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
767
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:234
768
msgid "Whether the action group is enabled."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
769
msgstr "Określa, czy grupa czynności jest dostępna."
770

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
771
#: ../gtk/gtkactiongroup.c:241
772
msgid "Whether the action group is visible."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
773
msgstr "Określa, czy grupa czynności jest widoczna."
774

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
775
#: ../gtk/gtkactivatable.c:287
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
776
msgid "Related Action"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
777
msgstr "Powiązana czynność"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
778

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
779
#: ../gtk/gtkactivatable.c:288
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
780
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
781
msgstr "Czynność, która zostanie aktywowana i z którego otrzyma aktualizacje"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
782

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
783
#: ../gtk/gtkactivatable.c:310
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
784
msgid "Use Action Appearance"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
785
msgstr "Użycie wyglądu czynności"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
786

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
787
#: ../gtk/gtkactivatable.c:311
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
788
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
789
msgstr "Określa, czy używać właściwości wyglądu powiązanych czynności"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
790

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
791
#: ../gtk/gtkadjustment.c:121 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:136
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
792
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:218 ../gtk/gtkspinbutton.c:380
793 794 795
msgid "Value"
msgstr "Wartość"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
796
#: ../gtk/gtkadjustment.c:122
797 798 799
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Wartość ustawienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
800
#: ../gtk/gtkadjustment.c:138
801 802 803
msgid "Minimum Value"
msgstr "Wartość minimalna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
804
#: ../gtk/gtkadjustment.c:139
805 806 807
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Minimalna wartość ustawienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
808
#: ../gtk/gtkadjustment.c:158
809 810 811
msgid "Maximum Value"
msgstr "Wartość maksymalna"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
812
#: ../gtk/gtkadjustment.c:159
813 814 815
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Maksymalna wartość ustawienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
816
#: ../gtk/gtkadjustment.c:175
817 818 819
msgid "Step Increment"
msgstr "Przyrost kroku"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
820
#: ../gtk/gtkadjustment.c:176
821 822 823
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Przyrost kroku ustawienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
824
#: ../gtk/gtkadjustment.c:192
825 826 827
msgid "Page Increment"
msgstr "Przyrost strony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
828
#: ../gtk/gtkadjustment.c:193
829 830 831
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Przyrost strony ustawienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
832
#: ../gtk/gtkadjustment.c:212
833 834 835
msgid "Page Size"
msgstr "Rozmiar strony"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
836
#: ../gtk/gtkadjustment.c:213
837 838 839
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Rozmiar strony ustawienia"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
840
#: ../gtk/gtkalignment.c:135
841 842 843
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Wyrównanie poziome"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
844
#: ../gtk/gtkalignment.c:136 ../gtk/gtkbutton.c:283
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
845 846 847 848 849 850
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Poziome położenie elementu potomnego w dostępnej przestrzeni. 0,0 to "
"wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
851

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
852
#: ../gtk/gtkalignment.c:145
853 854 855
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Wyrównanie pionowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
856
#: ../gtk/gtkalignment.c:146 ../gtk/gtkbutton.c:302
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
857 858 859 860 861 862
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Pionowe położenie elementu potomnego w dostępnej przestrzeni. 0,0 to "
"wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
863

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
864
#: ../gtk/gtkalignment.c:154
865 866 867
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Skala pozioma"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
868
#: ../gtk/gtkalignment.c:155
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
869 870 871 872 873 874 875
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez element potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 pozostawia "
"całość niewykorzystaną, 1,0 - wykorzystuje całość"
876

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
877
#: ../gtk/gtkalignment.c:163
878 879 880
msgid "Vertical scale"
msgstr "Skala pionowa"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
881
#: ../gtk/gtkalignment.c:164
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
882 883 884 885 886 887 888
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez element potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 pozostawienia "
"całości niewykorzystaną, 1,0 - wykorzystuje całość"
889

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
890
#: ../gtk/gtkalignment.c:181
891
msgid "Top Padding"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
892
msgstr "Dopełnienie u góry"
893

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
894
#: ../gtk/gtkalignment.c:182
895
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
896
msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego na górze widżetu."
897

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
898
#: ../gtk/gtkalignment.c:198
899
msgid "Bottom Padding"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
900
msgstr "Dopełnienie u dołu"
901

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
902
#: ../gtk/gtkalignment.c:199
903
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
904
msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego na dole widżetu."
905

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
906
#: ../gtk/gtkalignment.c:215
907
msgid "Left Padding"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
908
msgstr "Dopełnienie z lewej strony"
909

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
910
#: ../gtk/gtkalignment.c:216
911
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
912
msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego z lewej strony widżetu."
913

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
914
#: ../gtk/gtkalignment.c:232
915
msgid "Right Padding"
Wadim Dziedzic's avatar
Wadim Dziedzic committed
916
msgstr "Dopełnienie z prawej strony"
917

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
918
#: ../gtk/gtkalignment.c:233
919
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
920 921
msgstr "Rozmiar dopełnienia wstawianego z prawej strony widżetu."

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
922
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:614
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
923 924 925
msgid "Include an 'Other...' item"
msgstr "Dołączanie elementu \"Inny...\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
926
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:615
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
927 928 929 930 931 932 933
msgid ""
"Whether the combobox should include an item that triggers a "
"GtkAppChooserDialog"
msgstr ""
"Określa, czy pole rozwijane powinno zawierać element uruchamiający "
"GtkAppChooserDialog"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
934
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:631
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
935 936 937
msgid "Show default item"
msgstr "Wyświetlanie domyślnego elementu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
938
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:632
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
939 940 941 942
msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
msgstr ""
"Określa, czy pole rozwijane powinno wyświetlać domyślny program na górze"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
943
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:645 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:757
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
944 945 946
msgid "Heading"
msgstr "Nagłówek"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
947
#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:646 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:758
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
948 949 950
msgid "The text to show at the top of the dialog"
msgstr "Tekst do wyświetlenia na górze okna dialogowego"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
951
#: ../gtk/gtkappchooser.c:73
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
952 953 954
msgid "Content type"
msgstr "Typ zawartości"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
955
#: ../gtk/gtkappchooser.c:74
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
956 957 958
msgid "The content type used by the open with object"
msgstr "Typ zawartości używany przez obiekt \"Otwórz za pomocą\""

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
959
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:743
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
960 961 962
msgid "GFile"
msgstr "GFile"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
963
#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:744
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
964 965 966
msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
msgstr "Obiekt GFile używany przez okno dialogowe wyboru programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
967
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1023
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
968 969 970
msgid "Show default app"
msgstr "Wyświetlanie domyślnego programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
971
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1024
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
972 973 974
msgid "Whether the widget should show the default application"
msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać domyślny program"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
975
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1038
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
976 977 978
msgid "Show recommended apps"
msgstr "Wyświetlanie polecanych programów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
979
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1039
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
980 981
msgid "Whether the widget should show recommended applications"
msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać polecane programy"
982

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
983
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1053
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
984 985 986
msgid "Show fallback apps"
msgstr "Wyświetlanie programów zapasowych"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
987
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1054
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
988 989 990
msgid "Whether the widget should show fallback applications"
msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać programy zapasowe"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
991
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1066
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
992 993 994
msgid "Show other apps"
msgstr "Wyświetlanie innych programów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
995
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1067
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
996 997 998
msgid "Whether the widget should show other applications"
msgstr "Określa, czy na widżet powinien wyświetlać inne programy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
999
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1080
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1000 1001 1002
msgid "Show all apps"
msgstr "Wyświetlanie wszystkich programów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1003
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1081
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1004 1005 1006
msgid "Whether the widget should show all applications"
msgstr "Określa, czy widżet powinien wyświetlać wszystkie programy"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1007
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1095
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1008 1009 1010
msgid "Widget's default text"
msgstr "Domyślny tekst widżetu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1011
#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1096
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1012 1013 1014
msgid "The default text appearing when there are no applications"
msgstr "Domyślny tekst pojawiający się, kiedy nie ma żadnych programów"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1015
#: ../gtk/gtkapplication.c:734
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1016 1017 1018
msgid "Register session"
msgstr "Rejestracja sesji"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1019
#: ../gtk/gtkapplication.c:735
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1020 1021 1022
msgid "Register with the session manager"
msgstr "Rejestruje za pomocą menedżera sesji"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1023
#: ../gtk/gtkapplication.c:740
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1024 1025 1026
msgid "Application menu"
msgstr "Menu programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1027
#: ../gtk/gtkapplication.c:741
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1028 1029 1030
msgid "The GMenuModel for the application menu"
msgstr "GMenuModel dla menu programu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1031
#: ../gtk/gtkapplication.c:747
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1032 1033 1034
msgid "Menubar"
msgstr "Pasek menu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1035
#: ../gtk/gtkapplication.c:748
Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1036 1037 1038
msgid "The GMenuModel for the menubar"
msgstr "GMenuModel dla paska menu"

Piotr Drąg's avatar
Piotr Drąg committed
1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
#: ../gtk/gtkapplication.c:754
msgid "Active window"
msgstr "Aktywne okno"

#: ../gtk/gtkapplication.c:755
msgid "The window which most recently had focus"
msgstr "Ostatnie aktywne okno"

#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:989