tr.po 99.6 KB
Newer Older
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1
2
3
4
5
# Turkish translation of gtk+.
# Copyright (C) 1999-2001 Free Software Foundation, Inc.
# Fatih Demir <kabalak@gmx.net>, 1999-2001.
# Görkem Cetin <gorkem@gelecek.com.tr>, 2001.
# 
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
6
7
8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.7\n"
9
"POT-Creation-Date: 2001-09-25 15:51-0400\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
10
11
12
13
14
15
16
"PO-Revision-Date: 2001-03-17 12:51+0100\n"
"Last-Translator: Fatih Demir <kabalak@gtranslator.org>\n"
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
17
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:516
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
18
19
20
21
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:543
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Dosya '%s' açılamadı: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
23
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:526
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
24
25
26
27
28
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:553
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Resim dosyası '%s' hiç bilgi içermiyor."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
29
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
31
32
33
34
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
msgstr "'%s' dosyasının içine animasyon nasıl çağırılır bilinmiyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
35
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:571
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
36
37
38
39
40
41
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:598
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Resim yüklemede '%s' hatası: Sebep bilinmiyor, dosya bozulmuş olabilir"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
42
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
43
44
45
46
47
48
49
50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Animasyon yüklemede '%s' hatası: Sebep bilinmiyor, dosya bozulmuş olabilir"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
51
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:295
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
53
54
55
56
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:316
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Resim yükleme modülü bulunamadı: %s: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
57
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:314
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
58
59
60
61
62
63
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:335
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr "Resim-yükleme modulü %s doğru arayüze gönderilmemiş olabilir."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
65
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:451
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
67
68
69
70
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:452 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Resim türü '%s' desteklenmiyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
71
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:473
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
72
73
74
75
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:500
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Bilinmeyen dosya tipi '%s'"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
77
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:479
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
78
79
80
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:506
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Bilinmeyen resim türü"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
82
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:549
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
83
84
85
86
87
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:576
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
msgstr "Resim '%s' dosyasına nasıl yüklenir bilinmiyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
88
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:582
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
89
90
91
92
93
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:609
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Resim '%s' yüklenemedi: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
94
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:687
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
95
96
97
98
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:714
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
100
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
101
102
103
104
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:817
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "'%s' dosyası yazmak için açılamıyor: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
106
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:811
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
107
108
109
110
111
112
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:838
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr "'%s' dosyasına yazılamıyor, değişiklikler/çalışmalar kaydedilemedi: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
114
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
115
116
117
118
119
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Resim tipi desteklenmiyor: '%s'"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
120
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"İç hata: Resim yükleme modülü '%s' durdu, resim yüklemeye devam "
"edilemiyorHatayla ilgili herhangi bir neden belirtilmedi"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
130
# gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131
132
133
134
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "Desteklenmeyen formatta BMP resim büyüklüğü"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
135
# gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
136
137
138
139
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Geçersiz BMP formatı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
140
# gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
142
143
144
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Bitmap resimi yüklemek için yetersiz bellek."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
145
# gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
146
147
148
149
150
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "GIF dosyası okumada hata: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
151
# gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1352 gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
152
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1360 gdk-pixbuf/io-gif.c:1519
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153
154
155
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF dosyası geçersiz bilgi içeriyor.(Dosya kırpılmış olabilirmi?)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
156
# gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
157
158
159
160
161
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "GIF yükleyicide iç hata (%s)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
162
# gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163
164
165
166
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr "GIF resim yükleyici bu resimi tanımlayamadı"

167
168
169
170
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
171
# gdk-pixbuf/io-gif.c:622
172
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173
174
175
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "GIF dosyasında dairesel tablo girdisi"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
176
177
# gdk-pixbuf/io-gif.c:746 gdk-pixbuf/io-gif.c:1340 gdk-pixbuf/io-gif.c:1385
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1499
178
179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:754 gdk-pixbuf/io-gif.c:1348 gdk-pixbuf/io-gif.c:1393
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1507
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180
181
182
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "GIF dosyasını yüklemek için yeterli bellek yok"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
183
# gdk-pixbuf/io-gif.c:990
184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:998
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
186
187
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Bozuk GIF dosyası (tanımlanamayan LZW sıkıştırması)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
188
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1040
189
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1048
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
190
191
192
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Dosya bir GIF dosyasına benzemiyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
193
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1052
194
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1060
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
196
197
198
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "GIF dosya türünün %s sürümü desteklenmiyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
199
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1127
200
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1135
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
202
203
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF dosyası resim sınırlarının dışına taşmış gibi görünüyor."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
204
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1143
205
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1151
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
207
208
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr "GIF resiminin ilk bölümü kontrol edilemedi. 'Önceki durumuna döndü'"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
209
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
210
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1186
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
211
212
213
214
215
216
217
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
"GIF resimi genel renk haritasına uygun değil, bölümlerde de geçerlirenk "
"haritası bulunamadı."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
218
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1407
219
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
220
221
222
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF resimi kırpıldı yada tamamlanamadı."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
223
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
224
225
226
227
228
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Yorumlanamayan JPEG resimi dosyası (%s)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
229
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
231
232
233
234
235
236
237
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Resim yüklemek için yetersiz bellek, çalışan diğer uygulamaları "
"kapatarakbelleği artırmayı deneyin"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
238
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
239
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
240
241
242
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "JPEG dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
243
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:655
244
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
246
247
248
249
250
251
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"JPEG kalitesi 0 ile 100 arasında bir değer olmalı; '%s' değeri geçersiz"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
252
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:670
253
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
254
255
256
257
258
259
260
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG kalitesi 0 ile 100 arasında bir değer olmalı; '%d' değeri kabul "
"edilmiyor."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
261
# gdk-pixbuf/io-png.c:161
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262
263
264
265
266
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "PNG resim dosyasında büyük hata: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
267
# gdk-pixbuf/io-png.c:245
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
269
270
271
#: gdk-pixbuf/io-png.c:245
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "PNG dosyasını yüklemek için yetersiz bellek"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
272
# gdk-pixbuf/io-png.c:536
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
273
274
275
276
277
278
279
280
281
#: gdk-pixbuf/io-png.c:536
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"%ld %ld resimi için yetersiz bellek; çalışan diğer uygulamalarıkapatarak "
"yeniden deneyin"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
282
# gdk-pixbuf/io-png.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283
284
285
286
287
#: gdk-pixbuf/io-png.c:572
#, fuzzy
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "%s PNG dosyası okunurken hata oluştu"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
288
# gdk-pixbuf/io-png.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
289
290
291
292
293
#: gdk-pixbuf/io-png.c:621
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "%s PNG dosyası okunurken hata oluştu"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
294
# gdk-pixbuf/io-png.c:720
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
296
297
298
#: gdk-pixbuf/io-png.c:731
msgid "Insufficient memory to save PNG file"
msgstr "PNG dosyasını kaydetmek için yetersiz bellek"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
299
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300
301
302
303
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM yükleyici umulan tam sayısı bulunamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
304
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:285
305
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
307
308
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM dosyasında geçersiz yükleme bilgisi"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
309
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:315
310
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311
312
313
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM dosya bilinen bir biçimde değil"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
314
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:340
315
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
316
317
318
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM dosyasının resim genişliği 0"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
319
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:361
320
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
321
322
323
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM dosyasının resim yüksekliği 0"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
324
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:384
325
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
326
327
328
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "PNM dosyasında en yüksek renk değeri 0"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
329
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:384
330
331
332
333
334
335
336
337
338
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
#, fuzzy
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "PNM dosyasında en yüksek renk değeri 0"

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
339
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:423 gdk-pixbuf/io-pnm.c:451 gdk-pixbuf/io-pnm.c:483
340
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
341
342
343
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "PNM resim tipi geçersiz"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
344
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:543 gdk-pixbuf/io-pnm.c:585
345
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346
347
348
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "PNM resim biçimi yanlış"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
349
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:644
350
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
351
352
353
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM resim yükleyicisi bu subformatı desteklemez"

354
355
356
357
358
359
360
361
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
362
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
363
364
365
366
367
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr "XPM resimi yüklenebilmesi için bellek ayırılamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
368
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:920
369
370
371
372
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
#, fuzzy
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "PNM dosyasını yüklemek için yetersiz bellek"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
374
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
375
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376
377
378
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Resim dosyasında beklenmedik PNM sonu"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
379
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:920
380
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
382
383
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "PNM dosyasını yüklemek için yetersiz bellek"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
384
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
386
387
388
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Görüntü genişligi alınamadı. (bozuk TIFF dosyası)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
389
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
391
392
393
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "Görüntü yüksekliği alınamadı. (bozuk TIFF dosyası)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
394
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
395
396
397
398
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "TIFF resminin görüntü veya yüksekliği sıfırdır"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
399
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:471
400
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
402
403
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "TIFF dosyasını açmak için yetersiz bellek"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
404
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
406
407
408
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "TIFF doyasından RGB verisini yükleme başarılamadı "

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
409
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:264
410
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
412
413
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "TIFF dosyası açılamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
414
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:277
415
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
417
418
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "TIFF kapatma çalışması başarısız oldu"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
419
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:411
420
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
422
423
424
#, fuzzy
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "TIFF '%s' resim dosyası yüklenemedi: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
425
# gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
427
428
429
430
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
#, c-format
msgid "Invalid XBM file: %s"
msgstr "Geçersiz XBM dosyası: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
431
# gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432
433
434
435
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "XBM resim dosyasını yüklemek için yetersiz bellek"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
436
# gdk-pixbuf/io-xbm.c:429
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
438
439
440
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:429
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "XBM resimi yüklenirken geçici dosyaya yazılamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
441
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1257
442
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1256
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443
444
445
msgid "No XPM header found"
msgstr "XPM başlığı bulunamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
446
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:340
447
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1264
448
449
450
451
#, fuzzy
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "PNM dosyasının resim genişliği 0"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
452
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:361
453
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272
454
455
456
457
#, fuzzy
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "PNM dosyasının resim yüksekliği 0"

458
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1280
459
460
461
msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
462
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1265
463
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1288
464
465
#, fuzzy
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466
467
msgstr "XPM pixel başına 31 yada fazla karakter içeriyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
468
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1283
469
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1306
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
471
472
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr "XPM renk haritası okunamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
473
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
474
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1344
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
476
477
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr "XPM resimi yüklenebilmesi için bellek ayırılamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
478
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1505
479
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1527
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
480
481
482
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "XBM resimi yüklenirken geçici dosyaya yazılamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
483
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
484
485
486
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
488
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
489
490
491
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
msgid "Image format unknown"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
492

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
493
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
494
495
496
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
497

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
498
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:378
499
500
501
502
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:378
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Resim '%s' yüklenemedi: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
504
# gtk/gtkaccellabel.c:115
505
506
507
#: gtk/gtkaccellabel.c:115
msgid "Accelerator object"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
509
# gtk/gtkaccellabel.c:116
510
511
512
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "The object monitored by this accelerator label"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
513

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
514
# gtk/gtkalignment.c:102
515
516
517
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
518

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
519
# gtk/gtkalignment.c:103
520
521
522
#: gtk/gtkalignment.c:103
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X alignment"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
523

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
524
# gtk/gtkalignment.c:112
525
526
527
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
528

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
529
# gtk/gtkalignment.c:113
530
531
532
#: gtk/gtkalignment.c:113
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y alignment"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
533

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
534
# gtk/gtkalignment.c:121
535
536
537
538
#: gtk/gtkalignment.c:121
#, fuzzy
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Yazı tipi stili"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
540
# gtk/gtkalignment.c:122
541
542
543
#: gtk/gtkalignment.c:122
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X scale"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
545
# gtk/gtkalignment.c:130
546
547
548
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
550
# gtk/gtkalignment.c:131
551
552
553
#: gtk/gtkalignment.c:131
msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y scale"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
555
# gtk/gtkarrow.c:97
556
557
558
559
#: gtk/gtkarrow.c:97
#, fuzzy
msgid "Arrow direction"
msgstr "Metin yönü"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
561
# gtk/gtkarrow.c:98
562
563
564
#: gtk/gtkarrow.c:98
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
566
# gtk/gtkarrow.c:105
567
568
#: gtk/gtkarrow.c:105
msgid "Arrow shadow"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569
570
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
571
# gtk/gtkarrow.c:106
572
573
#: gtk/gtkarrow.c:106
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
574
575
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
576
# gtk/gtkaspectframe.c:107
577
578
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
msgid "Horizontal Alignment"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
579
580
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
581
# gtk/gtkaspectframe.c:108
582
583
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
msgid "X alignment of the child"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584
585
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
586
# gtk/gtkaspectframe.c:114
587
588
589
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
msgid "Vertical Alignment"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
591
# gtk/gtkaspectframe.c:115
592
593
594
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
msgid "Y alignment of the child"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
595

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
596
# gtk/gtkaspectframe.c:121
597
598
599
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
msgid "Ratio"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
601
# gtk/gtkaspectframe.c:122
602
603
604
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
606
# gtk/gtkaspectframe.c:128
607
608
609
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
msgid "Obey child"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
610

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
611
# gtk/gtkaspectframe.c:129
612
613
614
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
615

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
616
# gtk/gtkbbox.c:115
617
618
619
#: gtk/gtkbbox.c:115
msgid "Minimum child width"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
621
# gtk/gtkbbox.c:116
622
623
624
#: gtk/gtkbbox.c:116
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
626
# gtk/gtkbbox.c:124
627
628
629
#: gtk/gtkbbox.c:124
msgid "Minimum child height"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
631
# gtk/gtkbbox.c:125
632
633
634
#: gtk/gtkbbox.c:125
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
636
# gtk/gtkbbox.c:133
637
638
639
#: gtk/gtkbbox.c:133
msgid "Child internal width padding"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
641
# gtk/gtkbbox.c:134
642
643
644
#: gtk/gtkbbox.c:134
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
646
# gtk/gtkbbox.c:142
647
648
#: gtk/gtkbbox.c:142
msgid "Child internal height padding"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649
650
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
651
# gtk/gtkbbox.c:143
652
653
654
#: gtk/gtkbbox.c:143
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
656
# gtk/gtkbbox.c:151
657
#: gtk/gtkbbox.c:151
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
658
#, fuzzy
659
msgid "Layout style"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660
661
msgstr "Yazı tipi stili"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
662
# gtk/gtkbbox.c:152
663
#: gtk/gtkbbox.c:152
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664
msgid ""
665
666
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667
668
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
669
# gtk/gtkbbox.c:160
670
671
#: gtk/gtkbbox.c:160
msgid "Secondary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
673
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
674
# gtk/gtkbbox.c:161
675
676
677
678
#: gtk/gtkbbox.c:161
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679
680
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
681
# gtk/gtkbox.c:126 gtk/gtkpacker.c:229
682
683
#: gtk/gtkbox.c:125
msgid "Spacing"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684
685
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
686
# gtk/gtkbox.c:127
687
688
#: gtk/gtkbox.c:126
msgid "The amount of space between children."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689
690
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
691
# gtk/gtkbox.c:136 gtk/gtknotebook.c:396
692
693
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:396
msgid "Homogeneous"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
694
695
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
696
# gtk/gtkbox.c:137
697
698
#: gtk/gtkbox.c:136
msgid "Whether the children should all be the same size."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
699
700
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
701
# gtk/gtkbutton.c:179 gtk/gtkframe.c:124 gtk/gtklabel.c:198
702
703
#: gtk/gtkbutton.c:183 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:279
msgid "Label"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
705
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
706
# gtk/gtkbutton.c:180
707
708
709
710
#: gtk/gtkbutton.c:184
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711
712
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
713
# gtk/gtklabel.c:219
714
715
716
717
#: gtk/gtkbutton.c:191 gtk/gtklabel.c:300
#, fuzzy
msgid "Use underline"
msgstr "Altçizgili"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
718

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
719
# gtk/gtklabel.c:220
720
721
722
723
#: gtk/gtkbutton.c:192 gtk/gtklabel.c:301
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724
725
msgstr ""

726
727
#: gtk/gtkbutton.c:199
msgid "Use stock"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728
729
msgstr ""

730
731
732
#: gtk/gtkbutton.c:200
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
733
734
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
735
# gtk/gtkbutton.c:187
736
737
#: gtk/gtkbutton.c:207
msgid "Border relief"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
738
739
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
740
# gtk/gtkbutton.c:188
741
742
#: gtk/gtkbutton.c:208
msgid "The border relief style."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
743
744
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
745
# gtk/gtkbutton.c:239
746
747
#: gtk/gtkbutton.c:259
msgid "Default Spacing"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748
749
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
750
# gtk/gtkbutton.c:240
751
752
#: gtk/gtkbutton.c:260
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
753
754
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
755
# gtk/gtkbutton.c:246
756
757
#: gtk/gtkbutton.c:266
msgid "Default Outside Spacing"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
758
759
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
760
# gtk/gtkbutton.c:247
761
762
763
764
#: gtk/gtkbutton.c:267
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
765
766
msgstr ""

767
768
#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid "Child X Displacement"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
769
770
msgstr ""

771
772
773
#: gtk/gtkbutton.c:273
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
774
775
msgstr ""

776
777
#: gtk/gtkbutton.c:280
msgid "Child Y Displacement"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
778
779
msgstr ""

780
781
782
#: gtk/gtkbutton.c:281
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
783
784
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
785
# gtk/gtksizegroup.c:241
786
787
788
789
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "Şekil: "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
790

791
792
#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
793
794
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
795
# gtk/gtkcellrenderer.c:114
796
797
798
#: gtk/gtkcellrenderer.c:113
msgid "visible"
msgstr "görünebilir"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
799

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
800
# gtk/gtkcellrenderer.c:115
801
802
803
#: gtk/gtkcellrenderer.c:114
msgid "Display the cell"
msgstr "Hücreyi göster"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
804

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
805
# gtk/gtkcellrenderer.c:123
806
807
808
#: gtk/gtkcellrenderer.c:122
msgid "xalign"
msgstr "x düzlemi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
809

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
810
# gtk/gtkcellrenderer.c:124
811
812
813
#: gtk/gtkcellrenderer.c:123
msgid "The x-align."
msgstr "x düzlemi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
814

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
815
# gtk/gtkcellrenderer.c:134
816
817
818
#: gtk/gtkcellrenderer.c:133
msgid "yalign"
msgstr "y düzlemi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
819

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
820
# gtk/gtkcellrenderer.c:135
821
822
823
#: gtk/gtkcellrenderer.c:134
msgid "The y-align."
msgstr "y düzlemi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
824

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
825
# gtk/gtkcellrenderer.c:145
826
827
828
#: gtk/gtkcellrenderer.c:144
msgid "xpad"
msgstr "xdefteri"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
829

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
830
# gtk/gtkcellrenderer.c:146
831
832
833
#: gtk/gtkcellrenderer.c:145
msgid "The xpad."
msgstr "xdefteri"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
834

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
835
# gtk/gtkcellrenderer.c:156
836
837
838
#: gtk/gtkcellrenderer.c:155
msgid "ypad"
msgstr "ydefteri"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
839

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
840
# gtk/gtkcellrenderer.c:157
841
842
843
#: gtk/gtkcellrenderer.c:156
msgid "The ypad."
msgstr "ydefteri"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
844

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
845
# gtk/gtkcellrenderer.c:167
846
847
848
849
#: gtk/gtkcellrenderer.c:166
#, fuzzy
msgid "width"
msgstr "genişlik"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
850

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
851
# gtk/gtkcellrenderer.c:168
852
853
854
#: gtk/gtkcellrenderer.c:167
msgid "The fixed width."
msgstr "Sabit genişlik"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
855

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
856
# gtk/gtkcellrenderer.c:178
857
858
859
#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
msgid "height"
msgstr "yükseklik"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
860

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
861
# gtk/gtkcellrenderer.c:179
862
863
864
#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
msgid "The fixed height."
msgstr "Sabit yükseklik"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
865

866
867
#: gtk/gtkcellrenderer.c:188
msgid "Is Expander"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
868
869
msgstr ""

870
871
#: gtk/gtkcellrenderer.c:189
msgid "Row has children."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
872
873
msgstr ""

874
875
#: gtk/gtkcellrenderer.c:198
msgid "Is Expanded"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
876
877
msgstr ""

878
879
#: gtk/gtkcellrenderer.c:199
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
880
881
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
882
# gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:102 gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:125
883
884
885
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
msgid "Pixbuf Object"
msgstr "Pixbuf nesnesi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
886

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
887
# gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:103 gtk/gtkcellrenderertextpixbuf.c:126
888
889
890
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
msgid "The pixbuf to render."
msgstr "Pixbux sunumu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
891

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
892
# gtk/gtkcellrenderertext.c:154 gtk/gtkprogressbar.c:207
893
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:173 gtk/gtkprogressbar.c:207
894
895
msgid "Text"
msgstr "Metin"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
896

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
897
# gtk/gtkcellrenderertext.c:155
898
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
899
900
msgid "Text to render"
msgstr "Text sunumu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
901

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
902
# gtk/gtkcellrenderertext.c:162
903
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:181
904
905
msgid "Markup"
msgstr "İşaretle"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
906

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
907
# gtk/gtkcellrenderertext.c:163
908
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
909
910
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Sunulan yazıyı işaretle"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
911

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
912
# gtk/gtkcellrenderertext.c:170 gtk/gtklabel.c:205
913
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:189 gtk/gtklabel.c:286
914
915
msgid "Attributes"
msgstr "Nitelikler"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
916

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
917
# gtk/gtkcellrenderertext.c:171
918
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:190
919
920
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
msgstr "Text sunumuna biçim nitelik listelerini uygula"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
921

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
922
# gtk/gtkcellrenderertext.c:178 gtk/gtktexttag.c:208
923
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:197 gtk/gtktexttag.c:208
924
925
msgid "Background color name"
msgstr "Arkaplan renk ismi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
926

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
927
# gtk/gtkcellrenderertext.c:179 gtk/gtktexttag.c:209
928
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
929
930
msgid "Background color as a string"
msgstr "Arkaplan rengi metni"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
931

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
932
# gtk/gtkcellrenderertext.c:186 gtk/gtktexttag.c:216
933
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:205 gtk/gtktexttag.c:216
934
935
msgid "Background color"
msgstr "Arkaplan rengi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
936

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
937
# gtk/gtkcellrenderertext.c:187 gtk/gtktexttag.c:217
938
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:217
939
940
msgid "Background color as a GdkColor"
msgstr "Gdk Arkaplan rengi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
941

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
942
# gtk/gtkcellrenderertext.c:194 gtk/gtktexttag.c:242
943
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:213 gtk/gtktexttag.c:242
944
945
msgid "Foreground color name"
msgstr "Önplan renk ismi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
946

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
947
# gtk/gtkcellrenderertext.c:195 gtk/gtktexttag.c:243
948
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:243
949
950
msgid "Foreground color as a string"
msgstr "Önplan renk sırası"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
951

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
952
# gtk/gtkcellrenderertext.c:202 gtk/gtktexttag.c:250
953
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:221 gtk/gtktexttag.c:250
954
955
msgid "Foreground color"
msgstr "Ön plan rengi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
956

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
957
# gtk/gtkcellrenderertext.c:203 gtk/gtktexttag.c:251
958
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:251
959
960
msgid "Foreground color as a GdkColor"
msgstr "Gdk önplan rengi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
961

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
962
963
# gtk/gtkcellrenderertext.c:211 gtk/gtkentry.c:396 gtk/gtktexttag.c:276
# gtk/gtktextview.c:552
964
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:230 gtk/gtkentry.c:415 gtk/gtktexttag.c:276
965
966
967
#: gtk/gtktextview.c:552
msgid "Editable"
msgstr "Değiştirilebilir"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
968

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
969
# gtk/gtkcellrenderertext.c:212 gtk/gtktexttag.c:277 gtk/gtktextview.c:553
970
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtktexttag.c:277 gtk/gtktextview.c:553
971
972
msgid "Whether the text can be modified by the user"
msgstr "Metin kullanıcı tarafından değiştirilebilir"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
973

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
974
975
# gtk/gtkcellrenderertext.c:219 gtk/gtkcellrenderertext.c:227
# gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:284 gtk/gtktexttag.c:292
976
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:238 gtk/gtkcellrenderertext.c:246
977
978
979
#: gtk/gtkfontsel.c:192 gtk/gtktexttag.c:284 gtk/gtktexttag.c:292
msgid "Font"
msgstr "Yazı tipi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
980

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
981
# gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtktexttag.c:285
982
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtktexttag.c:285
983
984
msgid "Font description as a string"
msgstr "Font sırası tanımlama"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
985

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
986
# gtk/gtkcellrenderertext.c:228 gtk/gtktexttag.c:293
987
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtktexttag.c:293
988
msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
989
990
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
991
# gtk/gtkcellrenderertext.c:236 gtk/gtktexttag.c:301
992
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255 gtk/gtktexttag.c:301
993
994
msgid "Font family"
msgstr "Yazı tipi grubu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
995

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
996
# gtk/gtkcellrenderertext.c:237 gtk/gtktexttag.c:302
997
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
998
999
msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
msgstr "Örneğin; yazıtipi grubunun ismi Sans, Helvetica, Times, Monospace"