pl.po 94.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12
"POT-Creation-Date: 2002-02-27 18:10-0500\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-01-29 22:48+0100\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:551
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:561
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:343
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:460 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:486
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:508
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:514
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:584
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92 93 94
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
123
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
124
msgid "BMP image has unsupported header size"
125
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
126

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
127
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:292 gdk-pixbuf/io-bmp.c:315
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
128
msgid "BMP image has bogus header data"
129
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
130

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
131
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:341
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
133
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
134

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
135
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:207
136 137 138 139
#, fuzzy, c-format
msgid "Failure reading ICO: %s"
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
140
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:224
141 142 143 144 145
#, fuzzy
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych informacji (może został obcięty?)"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
146 147
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262 gdk-pixbuf/io-ico.c:318 gdk-pixbuf/io-ico.c:381
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:443 gdk-pixbuf/io-ico.c:460
148 149 150 151
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
152 153 154 155 156
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Invalid header in icon"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
157 158 159
msgid "Icon has zero width"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
161 162 163
msgid "Icon has zero height"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
164
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395
165 166 167 168
#, fuzzy
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169 170 171 172 173
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:428
msgid "Unsupported icon type"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:499
174 175 176 177
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
178
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
179 180
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
181
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
182

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
183
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1371 gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
184 185
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
186
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych informacji (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
187

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
188
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
189 190
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
191
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
192

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
194
msgid "GIF image loader can't understand this image."
195
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
196

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
198
msgid "Bad code encountered"
199
msgstr "Napotkano błędny kod"
200

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
202
msgid "Circular table entry in GIF file"
203
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
204

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205 206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1359 gdk-pixbuf/io-gif.c:1404
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1518
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
207
msgid "Not enough memory to load GIF file"
208
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
209

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
210
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
211
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
212
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
213

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215
msgid "File does not appear to be a GIF file"
216
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
217

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
219 220
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
221
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
222

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1146
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
224 225 226
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
227
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
228 229
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
230

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1197
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
232 233 234 235 236
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
237
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1426
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
238
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
239
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
241
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
242 243
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
244
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
245

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
246
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
247 248 249
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
250
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
251

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
252
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
253
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
254
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
255

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
256
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
257 258 259 260 261
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
262 263
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
264

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
265
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
266 267 268 269
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
270 271
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
272

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
273
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
274 275
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
276
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
277

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
278
#: gdk-pixbuf/io-png.c:273
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
279
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
280
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
281

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
282
#: gdk-pixbuf/io-png.c:591
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
283 284 285 286 287
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
288 289
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
290

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
291
#: gdk-pixbuf/io-png.c:642
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
msgid "Fatal error reading PNG image file"
293
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
295
#: gdk-pixbuf/io-png.c:691
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
296 297
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
298
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
299

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
300
#: gdk-pixbuf/io-png.c:757
301 302 303 304
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
305
#: gdk-pixbuf/io-png.c:765
306 307 308
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
309
#: gdk-pixbuf/io-png.c:786
310 311 312
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
313
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
314 315 316
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
317
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
319
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
321
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
322
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
323
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
325
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326
msgid "PNM file has an image width of 0"
327
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
328

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
329
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
330
msgid "PNM file has an image height of 0"
331
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
332

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
333
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
334
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
335
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
337
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
338
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
339
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
340

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
341
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
342 343
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
344
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
345

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
346
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347 348 349
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
350
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351
msgid "PNM image format is invalid"
352
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
354
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
355
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
356
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
357

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
358
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
359 360 361
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
362
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
363 364 365
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
366
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
367
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
368
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
369

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
370
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
371 372 373
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
374
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
375
msgid "Unexpected end of PNM image data"
376
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
377

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
378
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
379
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
380
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
381

382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
#, fuzzy
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429 430 431 432 433
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:618
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
434 435 436
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:633 gdk-pixbuf/io-tga.c:647
438 439 440 441
#, fuzzy
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
443 444 445 446
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:756
448 449 450
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:798
452 453 454 455
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:808
457 458 459
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
460
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:832
461 462 463 464
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
465
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:844
466 467 468 469
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:853
471 472 473 474
#, fuzzy
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:863
476 477 478
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
480 481 482
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:910
484 485 486
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919 gdk-pixbuf/io-tga.c:1015 gdk-pixbuf/io-tga.c:1081
488 489 490
msgid "Can't allocate pixbuf"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1147 gdk-pixbuf/io-tga.c:1176
492 493 494
msgid "Unsupported TGA image type"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
495
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
496
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
497
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
498

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
499
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
500
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
501
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
502

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
504
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
505
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
508
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
509
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
510

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
511
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
512
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
513
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
514

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
515
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
516
msgid "Failed to open TIFF image"
517
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
518

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
519
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
520 521 522
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
523
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
524
msgid "Failed to load TIFF image"
525
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
526

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:278
#, fuzzy
msgid "Image has zero width"
msgstr "Widget obrazu"

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:296
msgid "Image has zero height"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:307
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:365
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:283
546
msgid "Invalid XBM file"
547
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
548

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:293
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
550
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
551
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
552

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:427
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
554
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
555
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
556

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
557
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
558
msgid "No XPM header found"
559
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
560

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
561
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
562
msgid "XPM file has image width <= 0"
563
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
564

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
565
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
566
msgid "XPM file has image height <= 0"
567
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
569
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
570
msgid "XPM file has invalid number of colors"
571
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
572

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
573
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
574
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
575
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
576

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
577
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
578
msgid "Can't read XPM colormap"
579
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
580

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
581
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
582
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
583
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
584

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
585
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
586
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
587
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
588

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
589
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
590
msgid "Image header corrupt"
591
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
592

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
593
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
594
msgid "Image format unknown"
595
msgstr "Nieznany format obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
596

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
597
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
598
msgid "Image pixel data corrupt"
599
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
600

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
601
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
602 603
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
604 605
msgstr ""

606 607 608 609 610 611 612
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
613 614
msgstr ""

615 616 617 618 619
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
621
msgid "Ctrl"
622 623
msgstr ""

624 625 626 627 628
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641
msgid "Alt"
msgstr ""

#: gtk/gtkaccellabel.c:136
msgid "Accelerator Closure"
msgstr ""

#: gtk/gtkaccellabel.c:137
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""

#: gtk/gtkaccellabel.c:143
642 643 644
msgid "Accelerator Widget"
msgstr ""

645
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
646
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
647 648
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
649
#: gtk/gtkalignment.c:102
650
msgid "Horizontal alignment"
651
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
652

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
653
#: gtk/gtkalignment.c:103
654 655 656
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
657 658
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
659
#: gtk/gtkalignment.c:112
660
msgid "Vertical alignment"
661
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
662

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
663
#: gtk/gtkalignment.c:113
664 665 666
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667 668
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
669
#: gtk/gtkalignment.c:121
670
msgid "Horizontal scale"
671
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
673
#: gtk/gtkalignment.c:122
674 675 676
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677 678
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
679
#: gtk/gtkalignment.c:130
680
msgid "Vertical scale"
681
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
682

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
683
#: gtk/gtkalignment.c:131
684 685 686
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
687 688
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
689
#: gtk/gtkarrow.c:98
690
msgid "Arrow direction"
691
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
693
#: gtk/gtkarrow.c:99
694
msgid "The direction the arrow should point"
695
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
697
#: gtk/gtkarrow.c:106
698
msgid "Arrow shadow"
699
msgstr "Cień strzałki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
700

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
701
#: gtk/gtkarrow.c:107
702
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
703
msgstr "Wygląd cienia otaczającego strzałkę"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
705
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
706
msgid "Horizontal Alignment"
707
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
708

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
709
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
710
msgid "X alignment of the child"
711
msgstr "Poziome wyrównanie widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
712

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
713
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
714
msgid "Vertical Alignment"
715
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
716

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
717
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
718
msgid "Y alignment of the child"
719
msgstr "Poziome wyrównanie widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
720

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
721
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
722
msgid "Ratio"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
723 724
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
725
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
726
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
727 728
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
729
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
730
msgid "Obey child"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
731 732
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
733
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
734
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
735 736
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
737
#: gtk/gtkbbox.c:115
738
msgid "Minimum child width"
739
msgstr "Minimalna szerokość widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
740

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
741
#: gtk/gtkbbox.c:116
742
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
743
msgstr "Minimalna szerokość przycisków w skrzynce"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
744

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
745
#: gtk/gtkbbox.c:124
746
msgid "Minimum child height"
747
msgstr "Minimalna wysokość widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
748

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
749
#: gtk/gtkbbox.c:125
750
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
751
msgstr "Minimalna wysokość przycisków w skrzynce"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
752

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
753
#: gtk/gtkbbox.c:133
754
msgid "Child internal width padding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
755 756
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
757
#: gtk/gtkbbox.c:134
758
msgid "Amount to increase child's size on either side"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
759 760
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
761
#: gtk/gtkbbox.c:142
762
msgid "Child internal height padding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
763 764
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
765
#: gtk/gtkbbox.c:143
766
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
767 768
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
769
#: gtk/gtkbbox.c:151
770
msgid "Layout style"
771
msgstr "Styl ułożenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
772

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
773
#: gtk/gtkbbox.c:152
774 775 776
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
777 778
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
779
#: gtk/gtkbbox.c:160
780
msgid "Secondary"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
781 782
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
783
#: gtk/gtkbbox.c:161
784
msgid ""
Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
785 786
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
787 788
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
789
#: gtk/gtkbox.c:125
790
msgid "Spacing"
791
msgstr "Odstępy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
792

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
793
#: gtk/gtkbox.c:126
794
msgid "The amount of space between children."
795
msgstr "Ilość miejsca pomiędzy widgetami potomnymi."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
796

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
797
#: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:434
798
msgid "Homogeneous"
799
msgstr "Jednorodny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
800

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
801
#: gtk/gtkbox.c:136
802
msgid "Whether the children should all be the same size."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
803
msgstr ""
804
"Określa, czy wszystkie widgety potomne powinny być tego samego rozmiaru. "
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
805

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
806
#: gtk/gtkbutton.c:189 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:281
807
msgid "Label"
808
msgstr "Etykieta"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
809

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
810
#: gtk/gtkbutton.c:190
811 812 813
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
814 815
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
816
#: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:302
817 818
msgid "Use underline"
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
819

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
820
#: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:303
821 822 823
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
824 825
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
826
#: gtk/gtkbutton.c:205
827
msgid "Use stock"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
828 829
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
830
#: gtk/gtkbutton.c:206
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
831
msgid ""
832
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
833 834
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
835
#: gtk/gtkbutton.c:213
836
msgid "Border relief"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
837 838
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
839
#: gtk/gtkbutton.c:214
840
msgid "The border relief style."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
841 842
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
843
#: gtk/gtkbutton.c:265
844
msgid "Default Spacing"
845
msgstr "Domyślne odstępy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
846

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
847
#: gtk/gtkbutton.c:266
848
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
849 850
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
851
#: gtk/gtkbutton.c:272
852
msgid "Default Outside Spacing"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
853 854
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
855
#: gtk/gtkbutton.c:273
856 857 858
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
859 860
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
861
#: gtk/gtkbutton.c:278
862
msgid "Child X Displacement"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
863 864
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
865
#: gtk/gtkbutton.c:279
866 867
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
868 869
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
870
#: gtk/gtkbutton.c:286
871
msgid "Child Y Displacement"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
872 873
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
874
#: gtk/gtkbutton.c:287
875 876
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
877 878
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
879
#: gtk/gtkcellrenderer.c:103
880
msgid "mode"
881
msgstr "tryb"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
882

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed
883
#: gtk/gtkcellrenderer.c:104
884
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
885 886
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
1.3.13  
Owen Taylor committed