uz.po 110 KB
Newer Older
1
# translation of uz@cyrillic.po to Uzbek
2
# Copyright (C) 1998-2003, 2004, 2008 Free Software Foundation, Inc.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
#
4 5
# Mashrab Kuvatov <kmashrab@uni-bremen.de>, 2003, 2004.
# Nurali Abdurahmonov <mavnur@gmail.com>, 2008.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
6 7
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: uz@cyrillic\n"
9
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.17.4  
Matthias Clasen committed
10
"POT-Creation-Date: 2009-07-10 18:20-0400\n"
11
"PO-Revision-Date: 2008-12-28 09:44+0500\n"
12
"Last-Translator: Nurali Abdurahmonov <mavnur@gmail.com>\n"
13
"Language-Team: Uzbek\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
18

Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
#: gdk/gdk.c:103
#, fuzzy, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-debug"
msgstr "Bosib chiqarish xatosi"

#: gdk/gdk.c:123
#, c-format
msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
29
#. Description of --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
30
#: gdk/gdk.c:151
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31 32 33 34
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr ""

#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
35
#: gdk/gdk.c:152
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
36
msgid "CLASS"
37
msgstr "SINF"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
38 39

#. Description of --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
40
#: gdk/gdk.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
41 42 43 44
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr ""

#. Placeholder in --name=NAME in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
45
#: gdk/gdk.c:155
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
46
msgid "NAME"
47
msgstr "NOMI"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
48 49

#. Description of --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
50
#: gdk/gdk.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
51
msgid "X display to use"
52
msgstr "Foydalaniladigan X-displeyi"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
53 54

#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
55
#: gdk/gdk.c:158
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
56
msgid "DISPLAY"
57
msgstr "DISPLEY"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
58 59

#. Description of --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
60
#: gdk/gdk.c:160
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
61
msgid "X screen to use"
62
msgstr "Foydalaniladigan X-ekrani"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
63 64

#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
65
#: gdk/gdk.c:161
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
66
msgid "SCREEN"
67
msgstr "EKRAN"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
68 69

#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
70
#: gdk/gdk.c:164
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
71 72 73 74 75 76 77
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr ""

#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
78
#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:457 gtk/gtkmain.c:460
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
79
msgid "FLAGS"
80
msgstr "BAYROQLAR"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
81 82

#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
83
#: gdk/gdk.c:167
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
84 85 86
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.1  
Matthias Clasen committed
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
#: gdk/keyname-table.h:3940
msgctxt "keyboard label"
msgid "BackSpace"
msgstr "BackSpace"

#: gdk/keyname-table.h:3941
msgctxt "keyboard label"
msgid "Tab"
msgstr "Tab"

#: gdk/keyname-table.h:3942
msgctxt "keyboard label"
msgid "Return"
msgstr "Return"

#: gdk/keyname-table.h:3943
msgctxt "keyboard label"
msgid "Pause"
msgstr "Pause"

#: gdk/keyname-table.h:3944
msgctxt "keyboard label"
msgid "Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"

#: gdk/keyname-table.h:3945
msgctxt "keyboard label"
msgid "Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"

#: gdk/keyname-table.h:3946
msgctxt "keyboard label"
msgid "Escape"
msgstr "Escape"

#: gdk/keyname-table.h:3947
msgctxt "keyboard label"
msgid "Multi_key"
msgstr "Multi_key"

#: gdk/keyname-table.h:3948
msgctxt "keyboard label"
msgid "Home"
msgstr "Home"

#: gdk/keyname-table.h:3949
msgctxt "keyboard label"
msgid "Left"
msgstr "Left"

#: gdk/keyname-table.h:3950
msgctxt "keyboard label"
msgid "Up"
msgstr "Up"

#: gdk/keyname-table.h:3951
msgctxt "keyboard label"
msgid "Right"
msgstr "Right"

#: gdk/keyname-table.h:3952
msgctxt "keyboard label"
msgid "Down"
msgstr "Down"

#: gdk/keyname-table.h:3953
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Up"
msgstr "Page_Up"

#: gdk/keyname-table.h:3954
msgctxt "keyboard label"
msgid "Page_Down"
msgstr "Page_Down"

#: gdk/keyname-table.h:3955
msgctxt "keyboard label"
msgid "End"
msgstr "End"

#: gdk/keyname-table.h:3956
msgctxt "keyboard label"
msgid "Begin"
msgstr "Begin"

#: gdk/keyname-table.h:3957
msgctxt "keyboard label"
msgid "Print"
msgstr "Bosib chiqarish"

#: gdk/keyname-table.h:3958
msgctxt "keyboard label"
msgid "Insert"
msgstr "Insert"

#: gdk/keyname-table.h:3959
msgctxt "keyboard label"
msgid "Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"

#: gdk/keyname-table.h:3960
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Space"
msgstr "KP_Space"

#: gdk/keyname-table.h:3961
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"

#: gdk/keyname-table.h:3962
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"

#: gdk/keyname-table.h:3963
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Home"
msgstr "KP_Home"

#: gdk/keyname-table.h:3964
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Left"
msgstr "KP_Left"

#: gdk/keyname-table.h:3965
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Up"
msgstr "KP_Up"

#: gdk/keyname-table.h:3966
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Right"
msgstr "KP_Right"

#: gdk/keyname-table.h:3967
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Down"
msgstr "KP_Down"

#: gdk/keyname-table.h:3968
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"

#: gdk/keyname-table.h:3969
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"

#: gdk/keyname-table.h:3970
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

#: gdk/keyname-table.h:3971
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Next"
msgstr "KP_Next"

#: gdk/keyname-table.h:3972
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_End"
msgstr "KP_End"

#: gdk/keyname-table.h:3973
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"

#: gdk/keyname-table.h:3974
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"

#: gdk/keyname-table.h:3975
msgctxt "keyboard label"
msgid "KP_Delete"
msgstr "KP_Delete"

#: gdk/keyname-table.h:3976
msgctxt "keyboard label"
msgid "Delete"
msgstr "Delete"

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
272 273
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:968
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1228 tests/testfilechooser.c:222
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
274 275
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
276
msgstr "'%s' faylini ochib boʻlmadi: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
277

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
278
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:980
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
279 280
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
281
msgstr "'%s' rasm fayli hech qanday maʼlumotga ega emas"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
282

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
283 284
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1016
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1280 tests/testfilechooser.c:267
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
285
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
286 287 288 289 290
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"'%s' rasmini yuklab boʻlmadi: sababi nomaʼlum, balki fayl buzuq boʻlishi "
"mumkin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
291

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
292
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
294 295 296 297 298 299
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"'%s' : animatsiyasini yuklab boʻlmadi: sababi nomaʼlum, balki fayl buzuq "
"boʻlishi mumkin"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
300

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
301
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:701
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
302 303
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
304
msgstr "Rasm yuklash modulini yuklab boʻlmadi: %s: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
305

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
306
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:716
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
307
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
308 309 310
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
311 312
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
313
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:725 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:776
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314 315
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
316
msgstr "'%s' rasm turi qoʻllanilmaydi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
317

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
318
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:849
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
319 320
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
321
msgstr "'%s' faylidagi rasm formatini aniqlab boʻlmadi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
322

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
323
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:857
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324
msgid "Unrecognized image file format"
325
msgstr "Nomaʼlum rasm formati"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
326

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
327
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1025
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
328 329
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
330
msgstr "'%s' rasmi yuklanmadi: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
331

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
332
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1659 gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:952
333 334
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
335
msgstr "Rasm fayliga yozishda xatolik yuz berdi: %s"
336

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
337
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1704 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1834
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
338 339 340 341
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
342
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1738
343 344 345
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
346
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1751
347
msgid "Failed to open temporary file"
348
msgstr "Vaqtinchalik faylni ochib boʻlmadi"
349

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
350
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1777
351
msgid "Failed to read from temporary file"
352
msgstr "Vaqtinchalik fayldan oʻqib boʻlmadi"
353

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
354
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2011
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
355 356
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
357
msgstr "'%s' faylini yozish uchun ochib boʻlmadi: %s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
358

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
359
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2036
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
360
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
361 362 363
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
364 365
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
366
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2256 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2307
367
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
368
msgstr "Rasmni buferga saqlash uchun xotira yetishmaydi"
369

Matthias Clasen's avatar
2.15.5  
Matthias Clasen committed
370
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2353
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
371 372 373
msgid "Error writing to image stream"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
374
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
375
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
376 377 378
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
379 380
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
381
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:372
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
382
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
383
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
384 385
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
386
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
387
msgid "Image header corrupt"
388
msgstr "Rasm saravhasi buzuq"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
389

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
390
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
391
msgid "Image format unknown"
392
msgstr "Rasm formati nomaʼlum"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
393

Matthias Clasen's avatar
2.17.2  
Matthias Clasen committed
394
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:488
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
395
msgid "Image pixel data corrupt"
396
msgstr "Rasmning piksel maʼlumotlari xato"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
397

Matthias Clasen's avatar
2.17.2  
Matthias Clasen committed
398
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
399
#, c-format
400 401 402 403
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
404

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
405
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
406 407 408
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
409
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
410
msgid "Unsupported animation type"
411
msgstr "Qoʻllanilmaydigan animatsiya turi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
412

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
413 414
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:406 gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:455 gdk-pixbuf/io-ani.c:482 gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
415 416 417
msgid "Invalid header in animation"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
418 419
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:491 gdk-pixbuf/io-ani.c:542 gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
420
msgid "Not enough memory to load animation"
421
msgstr "Animatsiyani yuklash uchun xotira yetishmaydi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
422

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
423
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:424 gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
424 425 426
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
427
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:711
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
428
msgid "The ANI image format"
429
msgstr "ANI rasm formati"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
430

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
431 432
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:230 gdk-pixbuf/io-bmp.c:267 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:370 gdk-pixbuf/io-bmp.c:393 gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
433 434 435
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
436
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:241 gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
437 438 439
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
440
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
441 442 443
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
444
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
445
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
446 447
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
448
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:717 gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
Yair Hershkovitz's avatar
Yair Hershkovitz committed
449 450 451
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
452
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
453 454 455
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
456
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
457
msgid "Couldn't write to BMP file"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
458 459
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
460
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1423 gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
461 462 463
msgid "The BMP image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
464
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
465 466 467 468
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
469
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1481 gdk-pixbuf/io-gif.c:1642
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
470 471 472
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
473
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
474 475 476 477
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
478
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
479 480 481
msgid "Stack overflow"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
482
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
483
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
484 485
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
486
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
487 488 489
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
490
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
491 492 493
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
494 495
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1468 gdk-pixbuf/io-gif.c:1515
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1630
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
496 497 498
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
499
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:960
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
500 501 502
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
503
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1132
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
504 505 506
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
507
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1182
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
508 509 510
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
511
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1194
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
512 513 514 515
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
516 517 518 519
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
520 521
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
522
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1537
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
523 524 525
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
526
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1693 gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
527 528 529
msgid "The GIF image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
530 531
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:211 gdk-pixbuf/io-ico.c:225 gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:290 gdk-pixbuf/io-ico.c:359
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
532
msgid "Invalid header in icon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
533 534
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
535 536
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:240 gdk-pixbuf/io-ico.c:300 gdk-pixbuf/io-ico.c:369
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:432 gdk-pixbuf/io-ico.c:462
Matthias Clasen's avatar
2.13.3  
Matthias Clasen committed
537
msgid "Not enough memory to load icon"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
538 539
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
540
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:322
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
541 542 543
msgid "Icon has zero width"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
544
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:332
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
545 546 547
msgid "Icon has zero height"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
548
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:384
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
549 550 551
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
552
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:417
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
553 554 555
msgid "Unsupported icon type"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
556
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:511
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
557 558 559
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
560
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:976
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
561 562 563
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
564
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
565 566 567
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
568
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1010
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
569 570 571 572
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
573
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1245 gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
574 575 576
msgid "The ICO image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
577
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:347
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
578 579 580 581
#, c-format
msgid "Error reading ICNS image: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
582
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:364
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
583 584 585
msgid "Could not decode ICNS file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
586
#: gdk-pixbuf/io-icns.c:397
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
587 588 589
msgid "The ICNS image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
590
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:75
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
591 592 593
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
594
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:105
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
595 596 597
msgid "Couldn't decode image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
598
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:123
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
599 600 601
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
602
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:137
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
603 604 605
msgid "Image type currently not supported"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
606
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:149 gdk-pixbuf/io-jasper.c:157
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
607 608 609
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
610
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:183
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
611 612 613
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
614
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:262
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
615 616 617
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
618
#: gdk-pixbuf/io-jasper.c:306
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
619 620 621
msgid "The JPEG 2000 image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
622
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
623 624 625 626
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
627 628 629 630
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631 632
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
633
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
634 635 636 637
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
638 639
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
640 641 642
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
643
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
644 645 646
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
647
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
648
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
649 650 651
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
652 653
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
654
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
655
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
656 657
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
658 659
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
660
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1310 gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
661 662 663
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
664
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
665 666 667
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
668
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:202 gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
669 670 671
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
672
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
673 674 675
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
676
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:613 gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
677 678 679
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
680
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
681 682 683 684
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
685
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
686 687 688
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
689
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
690 691 692
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
693
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
694 695 696
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
697
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
698 699 700
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
701
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
702 703 704
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
705
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:756
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
706 707 708
msgid "The PCX image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
709
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
710 711 712
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
713
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136 gdk-pixbuf/io-png.c:618
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
714 715 716
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
717
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
718 719 720
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
721
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
722 723 724
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
725
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
726 727 728
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
729
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
730 731 732 733
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
734
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
735 736 737
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
738
#: gdk-pixbuf/io-png.c:633
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
739
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
740 741 742
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
743 744
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
745
#: gdk-pixbuf/io-png.c:684
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
746 747 748
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
749
#: gdk-pixbuf/io-png.c:733
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
750 751 752 753
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
754 755 756
#: gdk-pixbuf/io-png.c:825
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
757 758
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
759
#: gdk-pixbuf/io-png.c:833
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
760 761 762
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
763
#: gdk-pixbuf/io-png.c:846 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:56
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
764
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
765 766 767
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
768 769
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
770
#: gdk-pixbuf/io-png.c:858 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:68
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
771
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
772 773 774
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
775 776
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
777
#: gdk-pixbuf/io-png.c:896
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
778
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
779
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
780 781
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
782
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1045 gdk-pixbuf/io-gdip-png.c:133
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
783 784 785
msgid "The PNG image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
786
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
787 788 789
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
790
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
791 792 793
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
794
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
795 796 797
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
798
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
799 800 801
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
802
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
803 804 805
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
806
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
807 808 809
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
810
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
811 812 813
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
814
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 gdk-pixbuf/io-pnm.c:459 gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
815 816 817
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
818
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
819 820 821
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
822
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
823 824 825
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
826
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
827
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
828 829
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
830
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
831 832 833
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
834
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
835 836 837
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
838
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
839 840 841
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
842
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1081
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
843 844 845
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
846
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
847 848 849
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
850
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
851 852 853
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
854
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
855 856 857
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
858
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
859 860 861
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
862
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:545
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
863 864 865
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
866
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
867
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
868 869
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
870
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
871
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
872 873
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
874
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
875
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
876 877
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
878
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
879
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
880 881
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
882
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:347
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
883
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
884 885
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
886
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
887
msgid "Cannot allocate colormap structure"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
888 889
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
890
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:694
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
891
msgid "Cannot allocate colormap entries"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
892 893
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
894
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:716
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
895 896 897
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
898
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
899
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
900 901
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
902
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:767
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
903 904 905
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
906 907
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:773 gdk-pixbuf/io-tga.c:782 gdk-pixbuf/io-tga.c:792
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:802 gdk-pixbuf/io-tga.c:809
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
908 909 910
msgid "TGA image type not supported"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
911
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:856
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
912
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
913 914
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
915
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:921
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
916 917 918
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
919
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1002
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
920 921 922
msgid "The Targa image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
923
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:160
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
924 925 926
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
927
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:167
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
928 929 930
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
931
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:175
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
932 933 934
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
935
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:184 gdk-pixbuf/io-tiff.c:193
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
936 937 938
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
939
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:217 gdk-pixbuf/io-tiff.c:229 gdk-pixbuf/io-tiff.c:541
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
940 941 942
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
943
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:275
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
944 945 946
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
947
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:331
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
948 949 950
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
951
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:343 gdk-pixbuf/io-tiff.c:722
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
952 953 954
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
955
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:473 gdk-pixbuf/io-tiff.c:486
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
956 957 958
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
959
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:670
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
960 961 962
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
963
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:708
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
964 965 966
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
967
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:760
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
968 969 970
msgid "Couldn't write to TIFF file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
971
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:815
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
972 973 974
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
975
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
976 977 978
msgid "Image has zero width"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
979
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
980 981 982
msgid "Image has zero height"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
983
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
984 985 986
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
987
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
988 989 990
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
991
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:375
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
992 993 994
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
995
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
996 997 998
msgid "Invalid XBM file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
999
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:305
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1000 1001 1002
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1003
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:453
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1004 1005 1006
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1007
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:492
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1008 1009 1010
msgid "The XBM image format"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1011
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:468
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1012 1013 1014
msgid "No XPM header found"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1015
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:477
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
1016
msgid "Invalid XPM header"
1017
msgstr ""
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
1018

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1019
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:485
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1020 1021 1022
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1023
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:493
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1024 1025 1026
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1027
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:501
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1028 1029 1030
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1031
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:510
Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
1032
msgid "XPM file has invalid number of colors"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
1033 1034
msgstr ""

Matthias Clasen's avatar
2.15.0  
Matthias Clasen committed
1035
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:522 gdk-pixbuf/io-xpm.c:531 gdk-pixbuf/io-xpm.c:583
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
1036
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed