pl.po 150 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12
"POT-Creation-Date: 2003-10-24 16:15-0400\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-05-04 18:26+0200\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20 21
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:712
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:845
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
22 23
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
24
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
26
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
27 28
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
29
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
31 32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:882
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33 34 35 36
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
37 38
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
40
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
41 42 43 44 45
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
46 47
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
48

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
49
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
50
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
52
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
54
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
55 56 57 58 59
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
60 61
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:539 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:587
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
64 65
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
66
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:619
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
69 70
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
71
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
73
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:625
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74
msgid "Unrecognized image file format"
75
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:767
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
78 79
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
80
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
82
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:993
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
83 84
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
85
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
87
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1104
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
88 89
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
90
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
92
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1125
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
93 94
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
95 96
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
97
msgstr ""
98 99
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
100

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:332
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
102 103
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
104
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
106
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:356 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:458
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
107 108 109 110 111
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
112 113
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
115
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
116 117 118
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
119
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
120 121 122
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
123
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
124 125 126
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
127
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
128 129 130 131
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, fuzzy
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
#, fuzzy
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
#, fuzzy
msgid "The ANI image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
161
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
162
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
163
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
164

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
165
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
166
msgid "BMP image has unsupported header size"
167
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
168

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
170
msgid "BMP image has bogus header data"
171
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
172

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173 174 175 176
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
177
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
178 179
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
180
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
181

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183 184
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
185
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
186

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
187
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
188 189
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
190
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
191

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
192
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193 194 195
msgid "Stack overflow"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
196
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
197
msgid "GIF image loader can't understand this image."
198
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
199

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
200
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
201
msgid "Bad code encountered"
202
msgstr "Napotkano błędny kod"
203

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
204
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
205
msgid "Circular table entry in GIF file"
206
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
207

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
208 209
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
210
msgid "Not enough memory to load GIF file"
211
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
212

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
214
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
215
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
218
msgid "File does not appear to be a GIF file"
219
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
222 223
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
224
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
225

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
226
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
227 228 229 230
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
231 232
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
233

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
235
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
236
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
237

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239 240 241 242
#, fuzzy
msgid "The GIF image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
243 244
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:270 gdk-pixbuf/io-ico.c:331
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:394 gdk-pixbuf/io-ico.c:411
245 246 247
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:255
249 250 251
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:292
253 254 255
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:302
257 258 259
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:346
261 262 263
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:379
265 266 267
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:459
269 270 271
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:921
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:932
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1184
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286 287 288 289
#, fuzzy
msgid "The ICO image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
290
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
291 292
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
293
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
294

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
296 297 298
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
299
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
300

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301 302 303 304 305 306
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
307
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
308
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
309

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
311 312 313 314 315
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
316 317
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
319
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320 321 322 323
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
324 325
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
327 328 329 330
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
#, fuzzy
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:614 gdk-pixbuf/io-pcx.c:675
#, fuzzy
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619
#, fuzzy
msgid "Image has unsupported number of 1-bit planes"
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:627
#, fuzzy, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:643
#, fuzzy
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:651
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:658
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:705
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:712
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:753
#, fuzzy
msgid "The PCX image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
391
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
392

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
395
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
399
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
403
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406 407
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
408 409
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
412 413
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
414
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
417
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
418
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
419

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
421 422 423 424 425
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
426 427
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
428

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
msgid "Fatal error reading PNG image file"
431
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
434 435
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
436
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
437

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438 439
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
440
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
442
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
443

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444 445 446
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
447
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
448

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449 450 451 452
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
453
msgstr ""
454
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
455

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456 457 458 459 460
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
#, fuzzy
msgid "The PNG image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
462
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
463
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
464

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
465
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
466
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
467
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
468

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
469
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
470
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
471
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
472

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
473
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
474
msgid "PNM file has an image width of 0"
475
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
478
msgid "PNM file has an image height of 0"
479
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
480

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
481
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
482
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
483
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
486
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
487
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
488

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
489
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
490 491
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
492
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
493

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
494
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
495
msgid "Raw PNM image type is invalid"
496
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
497

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
498
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
499
msgid "PNM image format is invalid"
500
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
501

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
503
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
504
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
505

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
506
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
507
msgid "Premature end-of-file encountered"
508
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
509

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
510
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
511
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
512
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
513

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
515
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
516
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
517

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
518
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
519
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
520
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
521

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
522
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
523
msgid "Unexpected end of PNM image data"
524
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
525

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
526
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
527
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
528
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
529

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
530 531 532 533 534
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
535
msgid "RAS image has bogus header data"
536
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
537

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
538
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
539
msgid "RAS image has unknown type"
540
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
541

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
542
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543 544 545 546
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
548
msgid "Not enough memory to load RAS image"
549
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
550

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
551 552 553 554
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
556
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
557
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
558

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
559
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
560
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
561
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
562

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
564
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
565
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
566

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
567
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:217
568
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
569
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
570

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
571
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:341
572
msgid "Can't allocate new pixbuf"
573
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
574

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
575
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:680
576
msgid "Can't allocate colormap structure"
577
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
578

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
579
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
580
msgid "Can't allocate colormap entries"
581
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
582

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
583
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:709
584
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
585
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
586

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
587
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:727
588
msgid "Can't allocate TGA header memory"
589
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
590

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
591
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:760
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592
msgid "TGA image has invalid dimensions"
593
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
595 596
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:766 gdk-pixbuf/io-tga.c:775 gdk-pixbuf/io-tga.c:785
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:795 gdk-pixbuf/io-tga.c:802
597
msgid "TGA image type not supported"
598
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
599

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:849
601
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
602
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
603

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:913
605
msgid "Excess data in file"
606
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
607

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
608
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:982
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
609 610 611
msgid "The Targa image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
612
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
613
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
614
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
615

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
617
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
618
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
619

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
621
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
622
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
623

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
625 626 627
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
629
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
630
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
631

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
633
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
634
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
635

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636 637 638 639 640 641
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
642
msgid "Failed to open TIFF image"
643
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
644

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
646
msgid "TIFFClose operation failed"
647
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
648

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
650
msgid "Failed to load TIFF image"
651
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
652

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653 654 655 656 657
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
658
msgid "Image has zero width"
659
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
662
msgid "Image has zero height"
663
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
666
msgid "Not enough memory to load image"
667
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
670
msgid "Couldn't save the rest"
671
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
673 674 675 676 677
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
678
msgid "Invalid XBM file"
679
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
680

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
682
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
683
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
684

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
686
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
687
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
688

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689 690 691 692
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
694
msgid "No XPM header found"
695
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
696

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
698
msgid "XPM file has image width <= 0"
699
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
700

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
702
msgid "XPM file has image height <= 0"
703
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
706
msgid "XPM file has invalid number of colors"
707
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
708

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
710
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
711
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
712

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
714
msgid "Can't read XPM colormap"
715
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
716

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
717
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
718
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
719
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
720

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
721
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
722
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
723
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
724

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
725 726 727 728 729
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
#, fuzzy
msgid "The XPM image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
730
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:126
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
731 732 733 734
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Domyślne odstępy"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
735
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
736 737 738
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

739 740 741 742 743
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
744
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
745
msgid "Shift"
746
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
747

748 749 750 751 752
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
753
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
754
msgid "Ctrl"
755
msgstr "Ctrl"
756

757 758 759 760 761
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
762
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
763
msgid "Alt"
764
msgstr "Alt"
765

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
766
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
767
msgid "Accelerator Closure"
768
msgstr "Domknięcie akceleratora"
769

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
770
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
771
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
772
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
773

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
774
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
775
msgid "Accelerator Widget"
776
msgstr "Widget akceleratora"
777

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
778
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
779
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
780
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
781

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863
#: gtk/gtkaction.c:185
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Nazwa czcionki"

#: gtk/gtkaction.c:186
msgid "A unique name for the action."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:193 gtk/gtkbutton.c:190 gtk/gtkexpander.c:194
#: gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:290 gtk/gtktoolbutton.c:179
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"

#: gtk/gtkaction.c:194
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:200
#, fuzzy
msgid "Short label"
msgstr "Wyświetlanie zakładek"

#: gtk/gtkaction.c:201
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:207
msgid "Tooltip"
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:208
msgid "A tooltip for this action."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:214
#, fuzzy
msgid "Stock Icon"
msgstr "ID typowego elementu"

#: gtk/gtkaction.c:215
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:221 gtk/gtktoolitem.c:169
msgid "Is important"
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:222
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:228
msgid "Hide if empty"
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:229
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtkwidget.c:442
msgid "Sensitive"
msgstr "Czuły"

#: gtk/gtkaction.c:236
#, fuzzy
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Określa, czy widget jest widoczny"

#: gtk/gtkaction.c:242 gtk/gtktreeview.c:545 gtk/gtktreeviewcolumn.c:219
#: gtk/gtkwidget.c:435
msgid "Visible"
msgstr ""

#: gtk/gtkaction.c:243
#, fuzzy
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Określa, czy widget jest widoczny"

#: gtk/gtkalignment.c:116
864
msgid "Horizontal alignment"
865
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
866

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
867
#: gtk/gtkalignment.c:117
868 869 870
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
871
msgstr ""
872 873
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
874

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
875
#: gtk/gtkalignment.c:126
876
msgid "Vertical alignment"
877
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
878

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
879
#: gtk/gtkalignment.c:127
880 881 882
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
883
msgstr ""
884 885
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
886

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
887
#: gtk/gtkalignment.c:135
888
msgid "Horizontal scale"
889
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
890

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
891
#: gtk/gtkalignment.c:136
892 893 894
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
895
msgstr ""
896 897 898
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
899

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
900
#: gtk/gtkalignment.c:144
901
msgid "Vertical scale"
902
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
903

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
904
#: gtk/gtkalignment.c:145
905 906 907
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
908
msgstr ""
909 910 911
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna dla "
"niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
912

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
#: gtk/gtkalignment.c:162
#, fuzzy
msgid "Top Padding"
msgstr "Wyściółka skupienia"

#: gtk/gtkalignment.c:163
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Nazwa widgetu"

#: gtk/gtkalignment.c:179
#, fuzzy
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Wyściółka skupienia"

#: gtk/gtkalignment.c:180
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Ilość miejsca w pikselach, dodawana powyżej i poniżej widgetu"

#: gtk/gtkalignment.c:196
#, fuzzy
msgid "Left Padding"
msgstr "Wyściółka skupienia"

#: gtk/gtkalignment.c:197
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Ilość miejsca w pikselach, dodawana na lewo i na prawo od widgetu"

#: gtk/gtkalignment.c:213
#, fuzzy
msgid "Right Padding"
msgstr "Prawy margines"

#: gtk/gtkalignment.c:214
#, fuzzy
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Ilość miejsca w pikselach, dodawana na lewo i na prawo od widgetu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
953
#: gtk/gtkarrow.c:98
954
msgid "Arrow direction"
955
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
956

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
957
#: gtk/gtkarrow.c:99
958
msgid "The direction the arrow should point"
959
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
960

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
961
#: gtk/gtkarrow.c:106
962
msgid "Arrow shadow"
963
msgstr "Cień strzałki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
964

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
965
#: gtk/gtkarrow.c:107
966
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
967
msgstr "Wygląd cienia otaczającego strzałkę"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
968

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
969
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
970
msgid "Horizontal Alignment"