pl.po 118 KB
Newer Older
1
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
2
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
3 4
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/gnomepl, puste hasło)
5 6
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
7
# translators@gnomepl.org
8
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.10.0  
Matthias Clasen committed
13
"POT-Creation-Date: 2006-07-02 23:13-0400\n"
14
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
15
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
16
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
23
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:218
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25 26
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
27
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
29
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30 31
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
32
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
34 35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1151 tests/testfilechooser.c:263
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
76 77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
78
msgid "Unrecognized image file format"
79
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
80

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
81
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
82 83
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
84
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
85

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
86
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
87
#, c-format
88
msgid "Error writing to image file: %s"
89
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
90

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
91
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1556
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
92 93
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
94
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
95

96
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
97 98
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1459
#, c-format
99
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
100
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
101

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
102 103
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
#, c-format
104
msgid "Failed to open temporary file"
105
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
106

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
107 108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1498
#, c-format
109
msgid "Failed to read from temporary file"
110
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
111

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
112
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1733
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113 114
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
115
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
116

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
117
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1758
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118 119
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
120 121
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
123 124
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
125

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
126 127
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1978 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028
#, c-format
128
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
129
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
130

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:343
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132 133
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
134
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
135

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
136
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:371 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:472
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
137 138 139 140 141
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
142
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
143
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
144

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
145
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
146
#, c-format
147 148 149
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
150
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
151
#, c-format
152 153 154
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
155
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
156
#, c-format
157 158 159
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
160
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
161
#, c-format
162 163
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
164
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
165
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
166
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
167

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
168
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
169
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
171
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
172

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
173
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
174
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
176
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
177

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
178 179
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
181
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
183 184 185
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
187
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
189 190
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
192
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
194
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
196
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
198 199
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
200
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
201 202 203
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
204
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
205
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
207
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
208

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
209
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
210
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
211
msgid "BMP image has unsupported header size"
212
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
213

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
214
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
215
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
216
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
217
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
218

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
219
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
220
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
221
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
222
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
223

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
224
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
225
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
226
msgid "Couldn't write to BMP file"
227
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
228

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
229
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
231
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
232

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
233
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
234 235
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
236
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
237

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
238 239
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, c-format
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
240 241
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
242
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
243

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
244
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
245 246
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
247
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
249 250
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
252
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
253

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
254 255
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
256
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
257
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
258

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
259 260
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#, c-format
261
msgid "Bad code encountered"
262
msgstr "Napotkano błędny kod"
263

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
264 265
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#, c-format
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
266
msgid "Circular table entry in GIF file"
267
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
268

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
269 270 271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
272
msgid "Not enough memory to load GIF file"
273
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
274

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
275 276
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
277
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
278
msgstr "Brak pamięci na utworzenie ramki w pliku GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
279

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
280 281
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
282
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
283
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
284

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
285 286
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
#, c-format
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
287
msgid "File does not appear to be a GIF file"
288
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
289

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
290
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
291 292
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
293
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
294

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
295 296
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
297 298 299 300
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
301 302
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
303

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
304 305
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
306
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
307
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
308

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
309
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
311
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
313 314
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
315
#, c-format
316 317 318
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
319
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
320
#, c-format
321 322 323
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
324
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
325
#, c-format
326 327 328
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
329
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
330
#, c-format
331 332 333
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
334
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
335
#, c-format
336 337 338
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
339
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
340
#, c-format
341 342 343
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
344
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
345
#, c-format
346 347 348
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
349
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
350
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
351
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
352
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
353

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
354
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
355
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356
msgid "Cursor hotspot outside image"
357
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
358

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
359
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360 361
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
362
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
364
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
365
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
366
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
367

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
368
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
369 370
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
371
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
372

Matthias Clasen's avatar
2.8.1  
Matthias Clasen committed
373
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
374
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
375 376 377
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
378 379 380
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
381

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
382
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
383
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
384
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
385
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
387 388 389
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
390
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
391
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
392

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
393
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
394 395 396 397 398
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
399 400
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
401

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
402
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
403 404 405 406
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
407 408
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
409

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
410
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
412
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
414
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
415
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
417
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
419
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
420
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
422
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
424
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
425
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
427
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
429
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
430
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
432
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
434
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
435
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
437
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
439
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
440
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
442
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
444
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
445
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
447
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
448

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
449
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
450
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
452
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
453

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
454
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
455
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
457
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
459
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
460
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
462
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
463

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
464
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
465
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
466
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
467

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
468
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
469
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
471
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
472

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
473
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
474
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
476
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
478
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
479
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
480
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
481
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
482

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
483
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
484
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
486
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
488
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
489
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490 491
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
492 493
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
494

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
495
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
496 497
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
498
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
499

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
500
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
501
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
502
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
503
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
504

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
505
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506 507 508 509 510
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
511
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
512
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
513

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
514
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
515
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516
msgid "Fatal error reading PNG image file"
517
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
518

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
519
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
520 521
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
522
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
523

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
524
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
525
#, c-format
526
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
527
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
528
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
529

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
530
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
531
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
532
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
533
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
534

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
535
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
536
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
537 538 539 540
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
541 542
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%s\" nie "
"może być przetworzona."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
543

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
544
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
545
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
546 547 548 549
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
550 551
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%d\" nie "
"jest dopuszczalna."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
552

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
553
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
554
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
555
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
556
msgstr ""
557 558
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
559

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
560
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
562
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
564
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
565
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
566
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
567
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
569
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
570
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
571
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
572
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
573

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
574
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
575
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
576
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
577
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
578

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
579
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
580
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
581
msgid "PNM file has an image width of 0"
582
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
584
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
585
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
586
msgid "PNM file has an image height of 0"
587
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
588

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
589
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
590
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
591
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
592
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
593

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
594
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
595
#, c-format
596
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
597
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
598

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
599 600
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
601
msgid "Raw PNM image type is invalid"
602
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
603

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
604 605
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
606
msgid "PNM image format is invalid"
607
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
608

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
609 610
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
611
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
612
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
613

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
614 615
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#, c-format
616
msgid "Premature end-of-file encountered"
617
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
618

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
619 620
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#, c-format
621
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
622
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
623

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
624 625
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
626
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
627
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
628

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
629 630
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
#, c-format
631
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
632
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
633

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
634 635
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
636
msgid "Unexpected end of PNM image data"
637
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
638

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
639 640
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
641
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
642
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
643

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
644
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
646
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
647

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
648
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
649
#, c-format
650
msgid "RAS image has bogus header data"
651
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
652

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
653
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
654
#, c-format
655
msgid "RAS image has unknown type"
656
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
657

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
658
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
659
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
661
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
662

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
663
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
664
#, c-format
665
msgid "Not enough memory to load RAS image"
666
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
667

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
668
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
670
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
672
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
673
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
674
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
675
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
676

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
677
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
678
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
679
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
680
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
681

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
682
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
683
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
684
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
685
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
686

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
687
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
688
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
689
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
690
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
691

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
692
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
693
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
694
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
695
msgstr "Nie można przydzielić nowego obiekt pixbuf"
696

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
697 698
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:685
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
699
msgid "Cannot allocate colormap structure"
700
msgstr "Nie można przydzielić struktury palety kolorów"
701

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
702 703
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
704
msgid "Cannot allocate colormap entries"
705
msgstr "Nie można przydzielić elementów palety kolorów"
706

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
707 708
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:714
#, c-format
709
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
710
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
711

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
712 713
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:732
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
714
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
715
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
716

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
717 718
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:765
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
719
msgid "TGA image has invalid dimensions"
720
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
721

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
722 723 724
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771 gdk-pixbuf/io-tga.c:780 gdk-pixbuf/io-tga.c:790
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:800 gdk-pixbuf/io-tga.c:807
#, c-format
725
msgid "TGA image type not supported"
726
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
727

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
728 729
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:854
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
730
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
731
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę kontekstu TGA"
732

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
733 734
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
#, c-format
735
msgid "Excess data in file"
736
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
737

Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
738
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
739
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
740
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
741

Matthias Clasen's avatar
2.7.5  
Matthias Clasen committed
742
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
743
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
744
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar