pl.po 128 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12
"POT-Creation-Date: 2002-10-14 18:56-0400\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-05-04 18:26+0200\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:703
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:713
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:197 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32 33 34
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
35 36
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
37

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:225
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39 40 41 42 43
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
44 45
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
46

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
48
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
50
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53 54 55 56 57
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
58 59
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
60

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
61
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:531 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62 63
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
64
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:611
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
69
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72
msgid "Unrecognized image file format"
73
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:758
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76 77
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
78
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
83
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:969
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
88
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:990
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
93 94
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
95
msgstr ""
96 97
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
98

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:326
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
100 101
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
102
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
103

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:350 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:451
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105 106 107 108 109
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
110 111
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
114 115 116
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
117
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
118 119 120
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
122 123 124
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
125
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
126 127 128 129
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
132
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
133

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
134
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
135
msgid "BMP image has unsupported header size"
136
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
137

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
138
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
139
msgid "BMP image has bogus header data"
140
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
141

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
142 143 144 145
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
146
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
147 148
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
149
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
150

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1543
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
152 153
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
154
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
155

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
156
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
157 158
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
159
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
160

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
161
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
162
msgid "GIF image loader can't understand this image."
163
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
164

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
165
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
166
msgid "Bad code encountered"
167
msgstr "Napotkano błędny kod"
168

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
170
msgid "Circular table entry in GIF file"
171
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
172

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173 174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1416
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1531
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
175
msgid "Not enough memory to load GIF file"
176
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
177

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
179
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
180
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
181

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
183
msgid "File does not appear to be a GIF file"
184
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
185

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
187 188
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
189
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
190

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
192 193 194
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
196
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
197
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
198

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
199
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
200 201
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
202 203
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
204

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
206 207 208 209
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
210 211
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
212

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1438
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
214
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
215
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217 218 219 220 221 222 223
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1590
#, fuzzy
msgid "The GIF image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:277 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:401 gdk-pixbuf/io-ico.c:418
224 225 226
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
227
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262
228 229 230
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:299
232 233 234
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:309
236 237 238
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:353
240 241 242
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
243
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:386
244 245 246
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:466
248 249 250
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251 252 253 254 255
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:871
#, fuzzy
msgid "The ICO image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
257 258
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
259
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
260

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
261
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
262 263 264
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
265
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
266

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267 268 269 270 271 272
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
273
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
274
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
275

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
277 278 279 280 281
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
282 283
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
284

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
285
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
286 287 288 289
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
290 291
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
292

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
293 294 295 296
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
299
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
303
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
305
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
307
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
311
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314 315
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
316 317
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
319
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320 321
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
322
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
323

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
325
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
326
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
327

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
328
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329 330 331 332 333
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
334 335
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
337
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
338
msgid "Fatal error reading PNG image file"
339
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
340

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
341
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
342 343
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
344
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
345

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346 347
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
348
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
349
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
350
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
351

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352 353 354
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
355
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
356

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357 358 359 360
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
361
msgstr ""
362
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
363

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
364 365 366 367 368
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
#, fuzzy
msgid "The PNG image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
370
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
371
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
372

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
375
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
379
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
382
msgid "PNM file has an image width of 0"
383
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
386
msgid "PNM file has an image height of 0"
387
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
388

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
390
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
391
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
392

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
394
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
395
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
396

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
398 399
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
400
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
401

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
403
msgid "Raw PNM image type is invalid"
404
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
407
msgid "PNM image format is invalid"
408
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
411
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
412
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
415
msgid "Premature end-of-file encountered"
416
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
419
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
420
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
423
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
424
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
425

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
427
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
428
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
429

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431
msgid "Unexpected end of PNM image data"
432
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
433

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
435
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
436
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
437

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438 439 440 441 442
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
443
msgid "RAS image has bogus header data"
444
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
445

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
447
msgid "RAS image has unknown type"
448
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
449

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451 452 453 454
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
455
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
456
msgid "Not enough memory to load RAS image"
457
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
458

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459 460 461 462
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
463
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
464
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
465
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
466

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
467
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
468
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
469
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
470

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
472
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
473
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
474

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
476
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
477
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
478

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
480
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
481
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
482

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
484
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
485
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
486

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
488
msgid "Can't allocate new pixbuf"
489
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
490

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
492
msgid "Can't allocate colormap structure"
493
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
494

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
495
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
496
msgid "Can't allocate colormap entries"
497
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
498

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
500
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
501
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
502

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
504
msgid "Can't allocate TGA header memory"
505
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
506

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508
msgid "TGA image has invalid dimensions"
509
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
510

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
511
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
512
msgid "TGA image comment length is too long"
513
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
514

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515 516
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
517
msgid "TGA image type not supported"
518
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
519

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
520
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
521
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
522
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
523

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
525
msgid "Excess data in file"
526
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
527

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
528
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
529
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
530
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
531

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
532
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
533
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
534
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
535

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
536
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
537
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
538
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
539

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
540
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
541
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
542
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
543

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
545
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
546
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
547

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
548
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
549
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
550
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
551

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
553
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
554
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
555

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
557 558
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
559 560
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
561

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
563
msgid "Can't allocate pixbuf"
564
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
565

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
566
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
567
msgid "Unsupported TGA image type"
568
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
569

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
570 571 572 573
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1370
msgid "The Targa image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
574
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
575
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
576
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
577

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
578
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
579
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
580
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
581

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
582
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
583
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
584
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
585

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
586
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
587 588 589
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
591
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
592
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
593

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
595
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
596
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
597

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
598 599 600 601 602 603
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
604
msgid "Failed to open TIFF image"
605
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
606

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
607
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
608
msgid "TIFFClose operation failed"
609
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
610

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
611
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
612
msgid "Failed to load TIFF image"
613
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
614

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
615 616 617 618 619
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620
msgid "Image has zero width"
621
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
623
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
msgid "Image has zero height"
625
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
626

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
627
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
msgid "Not enough memory to load image"
629
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
631
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632
msgid "Couldn't save the rest"
633
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
634

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635 636 637 638 639
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
640
msgid "Invalid XBM file"
641
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
642

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
643
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
644
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
645
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
646

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
647
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
648
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
649
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
650

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
651 652 653 654
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
656
msgid "No XPM header found"
657
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
658

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
660
msgid "XPM file has image width <= 0"
661
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
662

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
664
msgid "XPM file has image height <= 0"
665
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
666

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
668
msgid "XPM file has invalid number of colors"
669
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
670

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
672
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
673
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
674

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
675
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
676
msgid "Can't read XPM colormap"
677
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
678

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
680
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
681
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
682

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
683
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
684
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
685
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
686

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
687 688 689 690 691
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
#, fuzzy
msgid "The XPM image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692 693 694 695 696 697 698 699 700
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Domyślne odstępy"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

701 702 703 704 705
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
706
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
707
msgid "Shift"
708
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
709

710 711 712 713 714
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
716
msgid "Ctrl"
717
msgstr "Ctrl"
718

719 720 721 722 723
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
725
msgid "Alt"
726
msgstr "Alt"
727

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
729
msgid "Accelerator Closure"
730
msgstr "Domknięcie akceleratora"
731

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
733
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
734
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
735

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
736
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
737
msgid "Accelerator Widget"
738
msgstr "Widget akceleratora"
739

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
740
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
741
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
742
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
743

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
744
#: gtk/gtkalignment.c:102
745
msgid "Horizontal alignment"
746
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
747

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748
#: gtk/gtkalignment.c:103
749 750 751
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
752
msgstr ""
753 754
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
755

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
756
#: gtk/gtkalignment.c:112
757
msgid "Vertical alignment"
758
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
759

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
760
#: gtk/gtkalignment.c:113
761 762 763
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
764
msgstr ""
765 766
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
767

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
768
#: gtk/gtkalignment.c:121
769
msgid "Horizontal scale"
770
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
771

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
772
#: gtk/gtkalignment.c:122
773 774 775
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
776
msgstr ""
777 778 779
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
780

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
781
#: gtk/gtkalignment.c:130
782
msgid "Vertical scale"
783
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
784

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
785
#: gtk/gtkalignment.c:131