nl.po 129 KB
Newer Older
1
2
3
# dutch translation of gtk+.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
4
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
5
# 
6
7
msgid ""
msgstr ""
8
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
9
"POT-Creation-Date: 2002-10-14 18:56-0400\n"
10
"PO-Revision-Date: 2002-03-07 17:21+0100\n"
11
"Last-Translator: Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>\n"
12
"Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
13
"MIME-Version: 1.0\n"
14
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-15\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
15
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
17
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:703
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
18
19
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
20
msgstr "Openen van bestand '%s' mislukt: '%s'"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:713
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
23
24
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
25
msgstr "Afbeelding '%s' bevat geen data"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:197 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28
29
30
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
31
32
33
msgstr ""
"Laden van afbeelding '%s' mislukt: reden onbekend, waarschijnlijk een "
"beschadigde afbeelding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:225
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36
37
#, c-format
msgid ""
38
39
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
40
41
42
msgstr ""
"Laden van animatie '%s' mislukt: reden onbekend, waarschijnlijk een "
"beschadigde animatie"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
43

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
44
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
45
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
46
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
47
msgstr "Laden van module in module_path: \"%s\" mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
48

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
49
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
50
51
52
53
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
54
55
56
msgstr ""
"Afbeeldingslader %s exporteert niet de juiste interface; is de lader van een "
"andere GTK+ versie?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
57

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
58
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:531 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
59
60
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
61
msgstr "Afbeeldingstype '%s' wordt niet ondersteund"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
63
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:611
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
64
65
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
66
msgstr "Afbeeldingstype niet herkend in bestand '%s'"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
68
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
69
msgid "Unrecognized image file format"
70
msgstr "Onbekend afbeeldingsformaat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
71

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
72
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:758
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
73
74
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
75
msgstr "Laden van afbeelding '%s' mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
77
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
78
79
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
81
82
msgstr ""
"Deze versie van gdk-pixbuf heeft geen ondersteuning voor het opslaan van "
"afbeeldingen: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
83

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
84
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:969
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
85
86
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
87
msgstr "Openen van '%s' om te schrijven is mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
88

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
89
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:990
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
90
91
#, c-format
msgid ""
92
93
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
94
95
96
msgstr ""
"Sluiten van '%s' tijdens het schrijven is mislukt; data kan verloren zijn "
"gegaan: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
97

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
98
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:326
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99
100
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
101
msgstr "Incrementeel laden van afbeeldingsformaat '%s' wordt niet ondersteund"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
102

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
103
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:350 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:451
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
104
105
106
107
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
108
109
110
msgstr ""
"Interne fout: afbeeldingslader '%s' starte niet met het laden van een "
"afbeelding, maar gaf geen reden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
111

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
112
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
113
114
115
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Afbeeldings kop beschadigd"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
117
118
119
msgid "Image format unknown"
msgstr "Afbeeldings formaat onbekend"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
120
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
121
122
123
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Afbeeldings pixel data korrupt"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
124
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
125
126
127
128
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Niet mogelijk om afbeeldings buffer van %u bytes te alloceren"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
129
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
130
131
132
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Onvoldoende geheugen voor het laden van de bitmap-afbeelding"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
133
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
134
msgid "BMP image has unsupported header size"
135
msgstr "BMP-afbeelding heeft een niet-ondersteunde headergrootte"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
136

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
137
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
138
msgid "BMP image has bogus header data"
139
msgstr "BMP-afbeelding bevat onzinnige headerdata"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
140

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
142
143
144
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""

Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
145
146
147
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
148
msgstr "Lezen van GIF mislukt: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
149

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
150
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
152
msgstr "GIF-bestand miste data (misschien was het afgebroken?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153

Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
154
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
155
156
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
157
msgstr "Interne fout in de GIF-lader (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
158

Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
159
160
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
161
msgstr "GIF-lader begrijpt deze afbeelding niet"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
162

163
164
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
165
msgstr "Foute code ontdekt"
166
167

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
168
msgid "Circular table entry in GIF file"
169
msgstr "Circulaire tabelwaarde in GIF-bestand"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
170

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171
172
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1416
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1531
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
173
msgid "Not enough memory to load GIF file"
174
msgstr "Onvoldoende geheugen om GIF-bestand te laden"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
175

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
177
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
178
msgstr "GIF-bestand is beschadigd (incorrecte LZW-compressie)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
179

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
181
msgid "File does not appear to be a GIF file"
182
msgstr "Bestand lijkt geen GIF-bestand te zijn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
183

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
186
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
187
msgstr "Versie %s van het GIF-formaat wordt niet ondersteund"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189
190
191
192
193
194
195
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
#, fuzzy
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr ""
"GIF-bestand bevatte een afbeelding die buiten het kader lijkt te vallen"

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
196
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197
198
msgstr ""
"GIF-bestand bevatte een afbeelding die buiten het kader lijkt te vallen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
199

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
200
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
201
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
202
203
204
msgstr ""
"De eerste afbeelding in het GIF-bestand heeft 'terug naar vorige' als "
"afsluiting"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
205

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
207
208
209
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
210
211
212
msgstr ""
"GIF-bestand heeft geen globaal kleurenpalet, en een afbeelding erin heeft "
"geen lokaal kleurenpallet"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
213

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1438
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
215
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
216
msgstr "GIF-bestand is afgebroken of onvolledig"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
217

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
219
220
221
222
223
224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1590
#, fuzzy
msgid "The GIF image format"
msgstr "Afbeeldings formaat onbekend"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:277 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:401 gdk-pixbuf/io-ico.c:418
225
226
227
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Onvoldoende geheugen om icoon te laden"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
228
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262
229
230
231
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Ongeldige kop in icoon"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
232
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:299
233
234
235
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Icoon heeft breedte nul"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
236
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:309
237
238
239
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Icoon heeft hoogte nul"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
240
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:353
241
242
243
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Gecomprimeerde iconen worden niet ondersteund"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:386
245
246
247
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Niet ondersteund icoon type"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:466
249
250
251
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Onvoldoende geheugen om ICO-bestand te laden"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
253
254
255
256
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:871
#, fuzzy
msgid "The ICO image format"
msgstr "Afbeeldings formaat onbekend"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
257
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
258
259
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
260
msgstr "Fout bij het interpreteren van JPEG-afbeelding (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
261

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
263
264
265
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
266
msgstr ""
267
268
"Onvoldoende geheugen om afbeelding te laten, probeer het afsluiten van "
"enkele applicaties om geheugen te besparen"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
269

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
270
271
272
273
274
275
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Niet ondersteund icoon type"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
276
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
277
msgstr "Allocatie van geheugen voor JPEG-bestand is mislukt"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
279
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
280
281
282
283
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284
285
286
msgstr ""
"JPEG-kwaliteit moet een waarde tussen 0 en 100 zijn: waarde '%s' kan niet "
"geïnterpreteerd worden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
287

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
289
290
291
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
293
msgstr ""
"JPEG-kwaliteit moet tussen 0 en 100 liggen; waar '%d' is niet toegestaan"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
294

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
295
296
297
298
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, fuzzy
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Ruwe PNM bestands type is ongeldig"

#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
321
322
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
323
msgstr "Fatale fout in PNG-afbeelding: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
325
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
327
msgstr "Onvoldoende geheugen om PNG-bestand te laden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
328

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
329
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
330
331
332
333
334
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
335
336
"Onvoldoende geheugen om een afbeelding van %ld bij %ld op te slaan; probeer "
"enkele toepassingen af te sluiten om geheugen vrij te maken"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
337

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
338
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
339
msgid "Fatal error reading PNG image file"
340
msgstr "Fatale fout bij het lezen van PNG afbeelding"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
341

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
342
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
343
344
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
345
msgstr "Fatale fout bij het lezen van PNG afbeelding: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
346

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
347
348
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
349
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
350
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
351
msgstr ""
352
353
"Sleutels voor PNG tEXt blokken moeten minimaal 1 en maximaal 79 tekens "
"hebben."
354

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
355
356
357
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
358
msgstr "Sleutels voor PNG tEXt blokken moeten uit ASCII tekens bestaan."
359

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
360
361
362
363
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
364
msgstr ""
365
366
"Waarde voor PNG tEXt blok kan niet geconverteerd worden naar ISO-8859-1 "
"codering."
367

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368
369
370
371
372
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
#, fuzzy
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNM bestands type is ongeldig"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
375
msgstr "PNM laader verwachtte een integer te vinden, maar deed dat niet"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
379
msgstr "PNM bestand heeft een incorrecte eerste byte"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
382
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
383
msgstr "PNM is niet in een herkenbaar PNM subformaat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
386
msgid "PNM file has an image width of 0"
387
msgstr "PNM bestand heeft een breedte 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
388

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
390
msgid "PNM file has an image height of 0"
391
msgstr "PNM bestand heeft een hoogte 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
392

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
394
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
395
msgstr "Maximale kleur waarde in PNM bestand is 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
396

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
398
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
399
msgstr "Maximale kleur waarde in PNM bestand is te groot"
400

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
402
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
403
msgstr "Kan PNM bestanden met kleur waardes groter dan 255 niet aan"
404

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
406
msgid "Raw PNM image type is invalid"
407
msgstr "Ruwe PNM bestands type is ongeldig"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
408

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
410
msgid "PNM image format is invalid"
411
msgstr "PNM bestands type is ongeldig"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
412

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
414
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
415
msgstr "PNM laader ondersteund dit PNM subformaat niet"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
416

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
418
msgid "Premature end-of-file encountered"
419
msgstr "Voorbarig einde-van-bestand gevonden"
420

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
422
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
423
msgstr "Ruwe PNM formaten moeten exact een spatie hebben voor voorbeeld data"
424

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
426
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
427
msgstr "Allocatie van geheugen voor laden van PNM bestand mislukt"
428

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
430
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
431
msgstr "Onvoldoende geheugen om PNM contekst struct te laden"
432

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
434
msgid "Unexpected end of PNM image data"
435
msgstr "Voorbarig einde van PNM afbeeldings gegevens"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
436

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
437
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
438
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
439
msgstr "Onvoldoende geheugen om PNM bestand te laden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
440

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
442
443
444
445
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
446
447
448
449
#, fuzzy
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "BMP-afbeelding bevat onzinnige headerdata"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
451
452
453
454
#, fuzzy
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "Afbeeldings formaat onbekend"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
455
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456
457
458
459
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Niet ondersteund TGA bestands type"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
460
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
461
462
463
464
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Onvoldoende geheugen voor het laden van de afbeelding"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
465
466
467
468
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
469
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
470
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
471
msgstr "Allocatie van geheugen voor IOBuffer struct"
472

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
473
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
474
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
475
msgstr "Allocatie van geheugen voor IOBUFFER gegevens"
476

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
478
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
479
msgstr "Kan IOBuffer gegevens niet heralloceren"
480

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
481
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
482
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
483
msgstr "Kan tijdelijke IOBuffer gegevens niet alloceren"
484

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
486
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
487
msgstr "fread() gefaald -- waarschijnlijk voorbarig bestandseinde gevonden"
488

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
489
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
490
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
491
msgstr "fseek() faalde -- waarschijnlijk voortijdig bestandseinde gevonden"
492

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
493
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
494
msgid "Can't allocate new pixbuf"
495
msgstr "Kan nieuwe pixbuf niet alloceren"
496

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
497
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
498
msgid "Can't allocate colormap structure"
499
msgstr "Kan kleurenkaart structuur niet alloceren"
500

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
501
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
502
msgid "Can't allocate colormap entries"
503
msgstr "Kan kleurenmap entries niet alloceren"
504

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
506
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
507
msgstr "Onverwachte bitdiepte voor kleurenkaart entries"
508

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
509
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
510
msgid "Can't allocate TGA header memory"
511
msgstr "Kan TGA kop geheugen niet alloceren"
512

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
513
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514
msgid "TGA image has invalid dimensions"
515
msgstr "TGA afbeelding heeft ongedlige afmetingen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
517
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
518
msgid "TGA image comment length is too long"
519
msgstr "TGA afbeelding kommentaar is te lang"
520

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521
522
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
523
msgid "TGA image type not supported"
524
msgstr "TGA bestands type wordt niet ondersteund"
525

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
526
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
527
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
528
msgstr "Allocatie van geheugen voor TGA context struct mislukt"
529

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
530
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
531
msgid "Excess data in file"
532
msgstr "Overbodige data in bestand"
533

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
534
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
535
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
536
msgstr "Allocatie van geheugen voor TGA header is mislukt"
537

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
538
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
539
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
540
msgstr "Te grote waarde in het infolen veld van TGA kop."
541

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
542
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
543
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
544
msgstr "Allocatie van geheugen voor tijdelijke buffer voor TGA cmap is mislukt"
545

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
546
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
547
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
548
msgstr "Allocatie van geheugen voor TGA kleurenmap is mislukt"
549

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
550
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
551
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
552
msgstr "Allocatie van geheugen voor TGA kleurenmap items is mislukt"
553

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
555
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
556
msgstr "Onverwachte bitdiepte voor TGA kleurenkaart"
557

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
558
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
559
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
560
msgstr "Pseudo-Kleuren afbeelding zonder kleurenkaart"
561

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
563
564
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
565
566
"Kan niet zoeken naar plaats in afbeelding -- waarschijnlijk voortijdig "
"bestandseinde gevonden"
567

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
568
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
569
msgid "Can't allocate pixbuf"
570
msgstr "Kan pixbuf niet alloceren"
571

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
572
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
573
msgid "Unsupported TGA image type"
574
msgstr "Niet ondersteund TGA bestands type"
575

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
576
577
578
579
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1370
msgid "The Targa image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
581
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
582
msgstr "Kon afbeeldings breedte niet vinden (fout TIFF bestand)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
584
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
585
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
586
msgstr "Kon afbeeldings breedte niet vinden (fout TIFF bestand)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
587

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
589
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
590
msgstr "Hoogte of breedte van TIFF afbeelding is nul"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
591

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592
593
594
595
596
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
597
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
598
msgstr "Onvoldoende geheugen om TIFF bestand te openen"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
599

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
601
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
602
msgstr "Niet mogelijk om RGB gegevens te laden uit TIFF bestand"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
603

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
604
605
606
607
608
609
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Niet ondersteund TGA bestands type"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
610
msgid "Failed to open TIFF image"
611
msgstr "Niet mogelijk om TIFF bestand te openen"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
612

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
613
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
614
msgid "TIFFClose operation failed"
615
msgstr "TIFFClose operatie gefaald"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
616

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
618
msgid "Failed to load TIFF image"
619
msgstr "Niet mogelijk om TIFF betsand te laden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
620

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621
622
623
624
625
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
626
msgid "Image has zero width"
627
msgstr "Afbeelding heeft breedte nul"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630
msgid "Image has zero height"
631
msgstr "Afbeelding heeft hoogte nul"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
634
msgid "Not enough memory to load image"
635
msgstr "Onvoldoende geheugen voor het laden van de afbeelding"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
638
msgid "Couldn't save the rest"
639
msgstr "Kon de rest niet opslaan"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
641
642
643
644
645
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
646
msgid "Invalid XBM file"
647
msgstr "Ongeldig XBM bestand"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
648

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
649
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
650
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
651
msgstr "Onvoldoende geheugen om XBM afbeelding te laden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
652

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
654
655
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""
656
657
"Niet mogelijk om tijdelijk bestand te schrijven bij het laden van XBM "
"afbeelding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
658

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
660
661
662
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
664
msgid "No XPM header found"
665
msgstr "Geen XPM kop gevonden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
666

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
668
msgid "XPM file has image width <= 0"
669
msgstr "XPM bestand heeft afbeeldings breedte <= 0"
670

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
672
msgid "XPM file has image height <= 0"
673
msgstr "XPM bestand heeft afbeeldings hoogte <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
674

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
675
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
676
msgid "XPM file has invalid number of colors"
677
msgstr "XPM bestand heeft ongeldig aantal kleuren"
678

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
680
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
681
msgstr "XPM heeft ongeldig aantal tekens per pixel"
682

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
683
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
684
msgid "Can't read XPM colormap"
685
msgstr "Kan XPM kleurenkaart niet lezen"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
686

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
687
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
688
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
689
msgstr "Kan geheugen voor het laden van XPM afbeelding niet alloceren"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
690

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
691
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
692
693
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
694
"Niet mogelijk om tijdelijk bestand te schrijven bij het laden van XPM bestand"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696
697
698
699
700
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
#, fuzzy
msgid "The XPM image format"
msgstr "PNM bestands type is ongeldig"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701
702
703
704
705
706
707
708
709
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Standaard Spatiering:"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

710
711
712
713
714
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
716
msgid "Shift"
717
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
718

719
720
721
722
723
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
725
msgid "Ctrl"
726
msgstr "Ctrl"
727

728
729
730
731
732
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
733
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
734
msgid "Alt"
735
msgstr "Alt"
736

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
737
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
738
msgid "Accelerator Closure"
739
msgstr "Versneller Sluiting"
740

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
741
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
742
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
743
msgstr "De sluiting om waar te nemen voor versneller veranderingen"
744

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
745
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
746
msgid "Accelerator Widget"
747
msgstr "Versneller widget"
748

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
749
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
750
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
751
msgstr "De widget om waar te nemen voor versneller veranderingen"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
752

753
754
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
755
msgstr "Horizontale uitlijning"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
756

757
#: gtk/gtkalignment.c:103
758
759
760
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
761
msgstr ""
762
763
"Horizontale postitie van kind in beschikbare ruimte. 0.0 is links "
"uitgelijnd, 1.0 is rechts uitgelijnd"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
764

765
766
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
767
msgstr "Vertikaal uitgelijnd"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
768

769
#: gtk/gtkalignment.c:113
770
771
772
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
773
msgstr ""
774
775
"Vertikale postitie van kind in beschikbare ruimte. 0.0 is boven uitgelijnd, "
"1.0 is beneden uitgelijnd"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
776

777
778
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
779
msgstr "Horizontale schaal"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
780

781
#: gtk/gtkalignment.c:122
782
783
784
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "