pl.po 111 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12
"POT-Creation-Date: 2002-04-02 13:13+0200\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-03-24 16:16+0100\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:581
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:591
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:636
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:354
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:373
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:490 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:516
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:538
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:614
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:752
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:859
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:880
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
140
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:249 gdk-pixbuf/io-bmp.c:349
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141 142 143
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Brak wystarczającej ilości pamięci do załadowania pliku bitmapy"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
144
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:275
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
145
msgid "BMP image has unsupported header size"
146
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
147

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
148
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323 gdk-pixbuf/io-bmp.c:382
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
149
msgid "BMP image has bogus header data"
150
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
151

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
152
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
153 154
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
155
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
156

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1542
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
158 159
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
160
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
161

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
163 164
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
165
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
166

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
168
msgid "GIF image loader can't understand this image."
169
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
170

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
172
msgid "Bad code encountered"
173
msgstr "Napotkano błędny kod"
174

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
176
msgid "Circular table entry in GIF file"
177
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
178

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
179 180
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
181
msgid "Not enough memory to load GIF file"
182
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
183

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
185
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
186
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
187

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
189
msgid "File does not appear to be a GIF file"
190
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
191

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
192
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
193 194
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
195
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
196

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
198 199 200
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
202
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
203
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
204

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
206 207
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
208 209
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
210

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
212 213 214 215
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
216 217
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
218

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
219
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1437
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
220
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
221
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
222

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:207
#, c-format
msgid "Failure reading ICO: %s"
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu ICO: %s"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:224
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262 gdk-pixbuf/io-ico.c:318 gdk-pixbuf/io-ico.c:381
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:443 gdk-pixbuf/io-ico.c:460
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:428
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:499
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
263 264
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
265
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
266

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
268 269 270
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
271
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
272

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
273
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
274
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
275
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
276

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
277
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278 279 280 281 282
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
283 284
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
285

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
287 288 289 290
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
291 292
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
293

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, fuzzy
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"

#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
316 317
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
318
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
319

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320
#: gdk-pixbuf/io-png.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
321
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
322
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
323

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
324
#: gdk-pixbuf/io-png.c:634
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
325 326 327 328 329
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
330 331
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
332

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333
#: gdk-pixbuf/io-png.c:685
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
334
msgid "Fatal error reading PNG image file"
335
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
336

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
337
#: gdk-pixbuf/io-png.c:734
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
338 339
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
340
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
341

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
342
#: gdk-pixbuf/io-png.c:800
343 344 345
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
346
"Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
347

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
348
#: gdk-pixbuf/io-png.c:808
349
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
350
msgstr "Klucze elementów PNG o nazwie tEXt muszą być znakami ASCII."
351

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352
#: gdk-pixbuf/io-png.c:829
353 354
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
355
"Nie można przekonwertować elementu PNG o nazwie tEXt na kodowanie ISO-8859-1."
356

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
358
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
359
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
360

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
362
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
363
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
364

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
365
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
366
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
367
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
368

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
370
msgid "PNM file has an image width of 0"
371
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
372

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374
msgid "PNM file has an image height of 0"
375
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
379
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
382
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
383
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
386 387
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
388
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
389

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
391
msgid "Raw PNM image type is invalid"
392
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
393

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
395
msgid "PNM image format is invalid"
396
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
397

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
399
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
400
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
401

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
403
msgid "Premature end-of-file encountered"
404
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
407
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
408
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
411
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
412
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
415
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
416
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
419
msgid "Unexpected end of PNM image data"
420
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
424
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
425

426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:158
#, fuzzy
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "Obraz BMP posiada błędne dane nagłówka"

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:180
#, fuzzy
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "Nieznany format obrazu"

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:195 gdk-pixbuf/io-ras.c:215
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
442
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
443
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
444

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
445
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
446
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
447
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
448

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
450
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
451
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
452

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
453
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
454
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
455
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
456

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
457
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:251
458
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
459
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
460

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:261
462
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
463
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
464

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
465 466
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1030 gdk-pixbuf/io-tga.c:1142
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
467 468 469
msgid "Insufficient memory to load TGA image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TGA"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:305
471
msgid "Can't allocate new pixbuf"
472
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
473

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
474
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:617
475
msgid "Can't allocate colormap structure"
476
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
477

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
478
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
479
msgid "Can't allocate colormap entries"
480
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
481

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
482
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
483
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
484
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
485

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
486
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:664
487
msgid "Can't allocate TGA header memory"
488
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
489

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:697
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
msgid "TGA image has invalid dimensions"
492
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
493

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
494
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:703
495
msgid "TGA image comment length is too long"
496
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
497

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
498 499
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:712 gdk-pixbuf/io-tga.c:721 gdk-pixbuf/io-tga.c:731
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:741 gdk-pixbuf/io-tga.c:748
500
msgid "TGA image type not supported"
501
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
502

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:793
504
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
505
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
506

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:857
508 509 510
msgid "Excess data in file"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
511
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
512
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
513
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
514

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:913
516
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
517
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
518

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
519
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:937
520
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
521
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
522

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
523
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:949
524
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
525
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
526

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
527
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:958
528
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
529
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
530

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
531
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:968
532
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
533
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
534

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1010
536
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
537
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
538

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
539
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1017
540 541
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
542 543
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
544

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1040 gdk-pixbuf/io-tga.c:1153 gdk-pixbuf/io-tga.c:1236
546
msgid "Can't allocate pixbuf"
547
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
548

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
549
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1308 gdk-pixbuf/io-tga.c:1337
550
msgid "Unsupported TGA image type"
551
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
552

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
554
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
555
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
556

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
558
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
559
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
560

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
562
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
563
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
564

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:485
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
566
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
567
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:203
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
570
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
571
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
572

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:273
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
574
msgid "Failed to open TIFF image"
575
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
576

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
578
msgid "TIFFClose operation failed"
579
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
580

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
581
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:419 gdk-pixbuf/io-tiff.c:433
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
582
msgid "Failed to load TIFF image"
583
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
584

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:278
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
586
msgid "Image has zero width"
587
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
589
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:296
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
msgid "Image has zero height"
591
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
592

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
593
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:307
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594
msgid "Not enough memory to load image"
595
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
597
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:366
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
598
msgid "Couldn't save the rest"
599
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
601
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:283
602
msgid "Invalid XBM file"
603
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
604

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
605
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:293
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
606
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
607
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
608

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
609
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:427
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
610
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
611
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
612

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
613
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
614
msgid "No XPM header found"
615
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
616

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
618
msgid "XPM file has image width <= 0"
619
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
620

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
622
msgid "XPM file has image height <= 0"
623
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
624

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
626
msgid "XPM file has invalid number of colors"
627
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
628

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
630
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
631
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
632

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
634
msgid "Can't read XPM colormap"
635
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
636

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
637
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
638
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
639
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
640

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
641
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
642
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
643
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
644

645 646 647 648 649
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
650
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
651
msgid "Shift"
652
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
653

654 655 656 657 658
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
660
msgid "Ctrl"
661
msgstr "Ctrl"
662

663 664 665 666 667
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
669
msgid "Alt"
670
msgstr "Alt"
671

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
#: gtk/gtkaccellabel.c:136
673
msgid "Accelerator Closure"
674
msgstr "Domknięcie akceleratora"
675

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
677
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
678
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
679

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
681
msgid "Accelerator Widget"
682
msgstr "Widget akceleratora"
683

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
685
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
686
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
687

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688
#: gtk/gtkalignment.c:102
689
msgid "Horizontal alignment"
690
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692
#: gtk/gtkalignment.c:103
693 694 695
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
696
msgstr ""
697 698
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
699

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700
#: gtk/gtkalignment.c:112
701
msgid "Vertical alignment"
702
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
703

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
#: gtk/gtkalignment.c:113
705 706 707
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708
msgstr ""
709 710
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
711

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712
#: gtk/gtkalignment.c:121
713
msgid "Horizontal scale"
714
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
715

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716
#: gtk/gtkalignment.c:122
717 718 719
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720
msgstr ""
721 722 723
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
725
#: gtk/gtkalignment.c:130
726
msgid "Vertical scale"
727
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
729
#: gtk/gtkalignment.c:131
730 731 732
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
733
msgstr ""
734 735 736
"Ilość miejsca w pionie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna dla "
"niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
737

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
738
#: gtk/gtkarrow.c:98
739
msgid "Arrow direction"
740
msgstr "Kierunek strzałki"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
741

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
742
#: gtk/gtkarrow.c:99
743
msgid "The direction the arrow should point"
744
msgstr "Kierunek w jakim ma być skierowana strzałka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
745

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
746
#: gtk/gtkarrow.c:106
747
msgid "Arrow shadow"
748
msgstr "Cień strzałki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
749

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
750
#: gtk/gtkarrow.c:107
751
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
752
msgstr "Wygląd cienia otaczającego strzałkę"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
753

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
754
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
755
msgid "Horizontal Alignment"
756
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
757

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
758
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
759
msgid "X alignment of the child"
760
msgstr "Poziome wyrównanie widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
761

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
762
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
763
msgid "Vertical Alignment"
764
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
765

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
766
#: gtk/gtkaspectframe.c:115
767
msgid "Y alignment of the child"
768
msgstr "Poziome wyrównanie widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
769

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
770
#: gtk/gtkaspectframe.c:121
771
msgid "Ratio"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
772 773
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
774
#: gtk/gtkaspectframe.c:122
775
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
776 777
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
778
#: gtk/gtkaspectframe.c:128
779
msgid "Obey child"
780
msgstr "Decyzja potomka"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
781

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
782
#: gtk/gtkaspectframe.c:129
783
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
784
msgstr "Wymusza dopasowanie współczynnika proporcji do widgetu potomnego ramki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
785

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
786
#: gtk/gtkbbox.c:115
787
msgid "Minimum child width"
788
msgstr "Minimalna szerokość widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
789

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
790
#: gtk/gtkbbox.c:116
791
msgid "Minimum width of buttons inside the box"