pl.po 110 KB
Newer Older
1 2 3
# translation of gtk20.po to Polish
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2006.
# Copyright (C) 2001-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
5 6
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnomepl.org
# (:pserver:anonymous@cvs.gnomepl.org:/gnomepl, puste hasło)
7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
9
# translators@gnomepl.org
10
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
11 12
msgid ""
msgstr ""
13
"Project-Id-Version: gtk20\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
15
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
16 17 18
"PO-Revision-Date: 2006-08-16 00:25+0200\n"
"Last-Translator: Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translators@gnomepl.org>\n"
19
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
20
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23 24
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
25

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
26 27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 tests/testfilechooser.c:218
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28 29
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
30
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
32
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33 34
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
35
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
37 38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 tests/testfilechooser.c:263
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39 40 41 42
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
43 44
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
45

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
46
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
47 48 49 50 51
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
52 53
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
56
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
57
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
58
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
59

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
61 62 63 64 65
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
66 67
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
68

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
69
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70 71
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
72
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
73

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75 76
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
77
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
78

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
79 80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81
msgid "Unrecognized image file format"
82
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
83

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
84
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
85 86
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
87
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
88

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
89
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
90
#, c-format
91
msgid "Error writing to image file: %s"
92
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
93

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
94
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
95 96
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
97
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
98

99
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
100 101
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
#, c-format
102
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
103
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
104

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
105 106
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
#, c-format
107
msgid "Failed to open temporary file"
108
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
109

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
110 111
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
#, c-format
112
msgid "Failed to read from temporary file"
113
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
114

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
115
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
116 117
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
118
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
119

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
120
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121 122
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
123 124
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
125
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
126 127
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
128

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
129 130
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
#, c-format
131
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
132
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
133

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
134
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
135
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
136
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
137
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
138 139
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
140 141
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie ukończył operacji, nie "
"podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
142

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
143
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
144 145 146 147
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
148 149
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#, c-format
150 151 152
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
153 154
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#, c-format
155 156 157
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
158 159
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#, c-format
160 161 162
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
163
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
164
#, c-format
165 166
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
167
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
168
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
169
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
170

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
171 172
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
174
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
176 177
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
178
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
181 182
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
183
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
184
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
186 187 188
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
189
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
190
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
192 193
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
194
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
195
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
196

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
197
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
198
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
199
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
200

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
201 202 203
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
204 205 206
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
207 208
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
209
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
210
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
211

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
212 213
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
214
msgid "BMP image has unsupported header size"
215
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
216

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
217 218
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
219
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
220
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
221

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
222 223
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
224
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
225
msgstr "Nie można przydzielić pamięci do zapisu pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
226

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
227 228
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
229
msgid "Couldn't write to BMP file"
230
msgstr "Nie można zapisać do pliku BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
231

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
232
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
234
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
236
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
237 238
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
239
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
241 242
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, c-format
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
243 244
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
245
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
247
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248 249
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
250
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
251

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
252 253
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
254
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
255
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
257 258
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
259
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
260
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
261

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
262 263
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#, c-format
264
msgid "Bad code encountered"
265
msgstr "Napotkano błędny kod"
266

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
267 268
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#, c-format
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
269
msgid "Circular table entry in GIF file"
270
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
271

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
272 273 274
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
275
msgid "Not enough memory to load GIF file"
276
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
277

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
278 279
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
280
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
281
msgstr "Brak pamięci na utworzenie ramki w pliku GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
282

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
283 284
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
285
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
286
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
287

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
288 289
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
#, c-format
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
290
msgid "File does not appear to be a GIF file"
291
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
292

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
293
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
294 295
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
296
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
297

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
298 299
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
300 301 302 303
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
304 305
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
306

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
307 308
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
309
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
310
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
311

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
312
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
314
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
315

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
316 317 318
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
#, c-format
319 320 321
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
322 323
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#, c-format
324 325 326
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
327 328
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
#, c-format
329 330 331
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
332 333
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
#, c-format
334 335 336
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
337 338
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
#, c-format
339 340 341
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
342 343
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
#, c-format
344 345 346
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
347 348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
#, c-format
349 350 351
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
352 353
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
354
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
355
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
357 358
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359
msgid "Cursor hotspot outside image"
360
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
362
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363 364
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
365
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
366

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
367
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
369
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
371
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
372 373
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
374
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
375

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
376 377
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378 379 380
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
381 382 383
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
385
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
386
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
388
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
390 391 392
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
393
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
394
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
395

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
396
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
397 398 399 400 401
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
402 403
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
404

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
405
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
406 407 408 409
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
410 411
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
412

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
413
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
415
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
417 418
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
420
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
422 423
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
425
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
427 428
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
430
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
432 433
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
435
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
437
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
438
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
439
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
440
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
441

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
442 443
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
445
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
447 448
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
449
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
450
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
452 453
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
455
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
457 458
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
460
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
462 463
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
464
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
465
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
466

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
467
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
469
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
471 472
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
473
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
474
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
476 477
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
478
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
479
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
480

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
481 482
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
484
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
485

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
486 487
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
489
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
491 492
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
493 494
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
495 496
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
497

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
498
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
499 500
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
501
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
502

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
503 504
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
505
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
506
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
507

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
508
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
509 510 511 512 513
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
514
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
515
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
516

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
517 518
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
519
msgid "Fatal error reading PNG image file"
520
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
521

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
522
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
523 524
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
525
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
526

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
527 528
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#, c-format
529
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
530
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
531
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
532

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
533 534
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
535
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
536
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
537

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
538
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
539
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
540 541 542 543
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr ""
544 545
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%s\" nie "
"może być przetworzona."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
546

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
547
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
548
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
549 550 551 552
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
msgstr ""
553 554
"Poziom kompresji obrazu PNG musi być wartością od 0 do 9; wartość \"%d\" nie "
"jest dopuszczalna."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
555

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
556
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
557
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
558
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
559
msgstr ""
560 561
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
562

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
563
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
564
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
565
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
566

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
567 568
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
569
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
570
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
571

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
572 573
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
574
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
575
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
576

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
577 578
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
579
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
580
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
581

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
582 583
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
584
msgid "PNM file has an image width of 0"
585
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
586

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
587 588
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
589
msgid "PNM file has an image height of 0"
590
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
591

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
592 593
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
594
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
595
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
596

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
597 598
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#, c-format
599
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
600
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
601

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
602 603
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
604
msgid "Raw PNM image type is invalid"
605
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
606

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
607 608
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
609
msgid "PNM image format is invalid"
610
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
611

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
612 613
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
614
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
615
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
616

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
617 618
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#, c-format
619
msgid "Premature end-of-file encountered"
620
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
621

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
622 623
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#, c-format
624
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
625
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
626

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
627 628
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
629
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
630
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
631

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
632 633
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
#, c-format
634
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
635
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
636

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
637 638
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
639
msgid "Unexpected end of PNM image data"
640
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
641

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
642 643
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
644
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
645
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
646

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
647
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
649
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
650

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
651 652
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
#, c-format
653
msgid "RAS image has bogus header data"
654
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
655

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
656 657
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
#, c-format
658
msgid "RAS image has unknown type"
659
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
660

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
661 662
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
664
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
666 667
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
#, c-format
668
msgid "Not enough memory to load RAS image"
669
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
670

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
671
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
673
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
674

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
675 676
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
677
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
678
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
679

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
680 681
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
682
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
683
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
684

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
685 686
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
687
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
688
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
689

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
690 691
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
692
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
693
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
694

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
695 696
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
697
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
698
msgstr "Nie można przydzielić nowego obiekt pixbuf"
699

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
700 701
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:685
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
702
msgid "Cannot allocate colormap structure"
703
msgstr "Nie można przydzielić struktury palety kolorów"
704

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
705 706
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
707
msgid "Cannot allocate colormap entries"
708
msgstr "Nie można przydzielić elementów palety kolorów"
709

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
710 711
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:714
#, c-format
712
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
713
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
714

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
715 716
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:732
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
717
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
718
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
719

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
720 721
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:765
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
722
msgid "TGA image has invalid dimensions"
723
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
725 726 727
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771 gdk-pixbuf/io-tga.c:780 gdk-pixbuf/io-tga.c:790
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:800 gdk-pixbuf/io-tga.c:807
#, c-format
728
msgid "TGA image type not supported"
729
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
730

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
731 732
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:854
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
733
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
734
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę kontekstu TGA"
735

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
736 737
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
#, c-format
738
msgid "Excess data in file"
739
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
740

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
741
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
742
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
743
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
744

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
745
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
746
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
747
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
748

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
749
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
750
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
751
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
752

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
753 754
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
755
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
756
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
757

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
758 759
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
#, c-format
760 761 762
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
763 764 765
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
766
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
767
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
768

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
769
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:251 gdk-pixbuf/io-tiff.c:294
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
770
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
771
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
772

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
773
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:361
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
774
msgid "Failed to open TIFF image"
775
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
776

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
777
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:373 gdk-pixbuf/io-tiff.c:756
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
778
msgid "TIFFClose operation failed"
779
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
780

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
781
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
782
msgid "Failed to load TIFF image"
783
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
784

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
785
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:704
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
786
msgid "Failed to save TIFF image"
787
msgstr "Nie można zapisać obrazu TIFF"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
788

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
789
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:742
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
790
msgid "Failed to write TIFF data"
791
msgstr "Nie można zapisać danych TIFF"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
792

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
793 794
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:794
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
795
msgid "Couldn't write to TIFF file"
796
msgstr "Nie można zapisać do pliku TIFF"
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
797

Matthias Clasen's avatar
2.10.2  
Matthias Clasen committed
798
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:844
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
799
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
800
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
801

Matthias Clasen's avatar
2.10.2