pl.po 47.6 KB
Newer Older
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
1
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
2 3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5 6 7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12
"POT-Creation-Date: 2004-01-17 01:16+0100\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
13 14 15
"PO-Revision-Date: 2003-11-14 17:38+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20

21 22
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:869 tests/testfilechooser.c:198
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
23 24
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
25
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26

27
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28 29
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
30
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31

32 33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:237
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34 35 36 37
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
38 39
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
40

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
41
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42 43 44 45 46
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
47 48
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49

50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:382
51
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
52
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
53
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54

55
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:397
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56 57 58 59 60
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
61 62
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
63

64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:592
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65 66
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
67
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
68

69
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:624
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70 71
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
72
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
73

74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:630
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75
msgid "Unrecognized image file format"
76
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77

78
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:791
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79 80
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
81
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
82

83 84 85 86 87 88
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1095
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1139 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1255
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89 90
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
91
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
92

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1168
#, fuzzy
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1180
#, fuzzy
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1199
#, fuzzy
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109 110
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
111
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1400
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114 115
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116 117
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
119 120
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121

122 123 124 125 126 127
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1586 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1636
#, fuzzy
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"

#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:377
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
128 129
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
130
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
131

132
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:401 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:503
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
133 134 135 136 137
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
138
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
139
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
140

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
142 143 144
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
145
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
146 147 148
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

149
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:458
150 151 152
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
153
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
154 155 156 157 158
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
159

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160 161
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
162
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164 165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
166
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168 169

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
170
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172 173 174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177 178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180 181 182

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
183
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184

185
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:224 gdk-pixbuf/io-bmp.c:352
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
187
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

189
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:264
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "BMP image has unsupported header size"
191
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

193
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:289 gdk-pixbuf/io-bmp.c:312 gdk-pixbuf/io-bmp.c:383
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
194
msgid "BMP image has bogus header data"
195
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
196

197
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1092
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
198
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
199
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
200

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
202 203
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
204
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
205

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
207 208
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
209
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
210

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
212 213
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
214
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
215

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
216
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
218
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
219

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
220
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
221
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
222
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
223

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
225
msgid "Bad code encountered"
226
msgstr "Napotkano błędny kod"
227

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
228
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
229
msgid "Circular table entry in GIF file"
230
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
231

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
232 233
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
234
msgid "Not enough memory to load GIF file"
235
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
236

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
237
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
238
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
239
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
241
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
242
msgid "File does not appear to be a GIF file"
243
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
244

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246 247
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
248
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
249

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
250
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
251 252 253 254
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
255 256
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
257

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
258
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
259
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
260
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
261

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
263
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
264
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265

266 267
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395 gdk-pixbuf/io-ico.c:425
268 269 270
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

271
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256
272 273 274
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

275
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
276 277 278
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

279
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
280 281 282
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

283
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:347
284 285 286
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

287
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:380
288 289 290
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

291
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:474
292 293 294
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

295
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:939
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
296
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
297
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298

299
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:950
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300 301 302
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""

303
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:973
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304 305
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
306
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307

308
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1202
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
310
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
313 314
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
315
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
316

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
317
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318 319 320
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
321 322 323
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324

325
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
326
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
327
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
328
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
329

330 331
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:950
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
332
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
333
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
334

335
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:893
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336 337 338 339 340
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
341 342
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
343

344
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:908
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
345 346 347 348
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
349 350
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351

352
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1069
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
353
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
354
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
355

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356 357
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
358
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359 360 361

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
362
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363 364 365

#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
366
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
367

368
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:618 gdk-pixbuf/io-pcx.c:679
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
370
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
371

372
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:623 gdk-pixbuf/io-pcx.c:631
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
373
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
375
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376

377
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:647
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
378
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
379
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380

381
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:655
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
383
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
384

385
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:662
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
387
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388

389
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:709
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
391
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
392

393
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:716
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
395
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396

397
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:757
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
399
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
403
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
407
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
411
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
413
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
415
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
417
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418 419
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
420 421
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
423
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
424 425
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
426
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
427

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
429
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
430
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431

432
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
433 434 435 436 437
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
438
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
439
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
440

441
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
msgid "Fatal error reading PNG image file"
443
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444

445
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
446 447
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
448
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
449

450
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
451
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
452
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
453
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
454

455
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
456
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
457
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
458

459
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
460
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
461 462
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
463
msgstr ""
464
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
465

466
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
467
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
468
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
469

470
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
471
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
472
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
473

474
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
475
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
476
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
477

478
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
479
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
480
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
481

482
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
483
msgid "PNM file has an image width of 0"
484
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
485

486
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
487
msgid "PNM file has an image height of 0"
488
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
489

490
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
491
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
492
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
493

494
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
495
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
496
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
497

498
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
499 500
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
501
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
502

503
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
504
msgid "Raw PNM image type is invalid"
505
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506

507
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
508
msgid "PNM image format is invalid"
509
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
510

511
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
512
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
513
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
514

515
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
516
msgid "Premature end-of-file encountered"
517
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
518

519
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
520
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
521
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
522

523
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
524
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
525
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
526

527
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
528
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
529
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
530

531
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
532
msgid "Unexpected end of PNM image data"
533
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
534

535
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
536
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
537
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
538

539
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
540
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
541
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
542

543
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
544
msgid "RAS image has bogus header data"
545
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
546

547
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
548
msgid "RAS image has unknown type"
549
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
550

551
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
553
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554

555
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
556
msgid "Not enough memory to load RAS image"
557
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
558

559
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
561
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562

563
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:158
564
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
565
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
566

567
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:177
568
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
569
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
570

571
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:188
572
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
573
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
574

575
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:218
576
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
577
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
578

579
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:352
580
msgid "Can't allocate new pixbuf"
581
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
582

583
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:691
584
msgid "Can't allocate colormap structure"
585
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
586

587
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:698
588
msgid "Can't allocate colormap entries"
589
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
590

591
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:720
592
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
593
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
594

595
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:738
596
msgid "Can't allocate TGA header memory"
597
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
598

599
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
600
msgid "TGA image has invalid dimensions"
601
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
602

603 604
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:777 gdk-pixbuf/io-tga.c:786 gdk-pixbuf/io-tga.c:796
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:806 gdk-pixbuf/io-tga.c:813
605
msgid "TGA image type not supported"
606
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
607

608
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:860
609
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
610
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
611

612
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:925
613
msgid "Excess data in file"
614
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
615

616
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
618
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619

620
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:192
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
621
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
622
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
623

624
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:199
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
625
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
626
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
627

628
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:207
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
629
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
630
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
631

632
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:216 gdk-pixbuf/io-tiff.c:225
633 634 635
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

636
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:244 gdk-pixbuf/io-tiff.c:256 gdk-pixbuf/io-tiff.c:564
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
637
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
638
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
639

640
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:268
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
641
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
642
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
643

644
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:276
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
645
msgid "Unsupported TIFF variant"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
646
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
647

648
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:346
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
649
msgid "Failed to open TIFF image"
650
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
651

652
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:359
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
653
msgid "TIFFClose operation failed"
654
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
655

656
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:494 gdk-pixbuf/io-tiff.c:507
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
657
msgid "Failed to load TIFF image"
658
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
659

660
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:602
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
662
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663 664

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665
msgid "Image has zero width"
666
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669
msgid "Image has zero height"
670
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
673
msgid "Not enough memory to load image"
674
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
675

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677
msgid "Couldn't save the rest"
678
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680 681
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
682
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
683 684

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
685
msgid "Invalid XBM file"
686
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
687

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
689
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
690
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
693
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
694
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696 697
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
698
msgstr "Format obrazu XBM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
699

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
701
msgid "No XPM header found"
702
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
703

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
705
msgid "XPM file has image width <= 0"
706
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
707

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
709
msgid "XPM file has image height <= 0"
710
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
711

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
713
msgid "XPM file has invalid number of colors"
714
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
715

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
717
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
718
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
719

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
721
msgid "Can't read XPM colormap"
722
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
723

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
724
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
725
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
726
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
727

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
729
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
730
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
731

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732 733
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
msgid "The XPM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
734
msgstr "Format obrazu XPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
735

736 737 738 739 740
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
741
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
742
msgid "Shift"
743
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
744

745 746 747 748 749
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
750
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
751
msgid "Ctrl"
752
msgstr "Ctrl"
Owen Taylor's avatar