tr.po 138 KB
Newer Older
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
1
# Turkish translations for gtk+ messages.
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
2 3
# Copyright (C) 1999-2002 Free Software Foundation, Inc.
# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@fide.org>, 2001, 2002.
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
4 5
# Fatih Demir <kabalak@gmx.net>, 1999-2001.
# Görkem Cetin <gorkem@gelecek.com.tr>, 2001.
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
6
#
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
7 8
msgid ""
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
9
"Project-Id-Version: gtk+ \n"
10
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 14:45-0500\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
11
"PO-Revision-Date: 2002-02-20 17:56+0200\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
12
"Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@fide.org>\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
13
"Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
14
"MIME-Version: 1.0\n"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
16 17
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
18
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:516
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
19
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:581
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20 21
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
22
msgstr "'%s' dosyası açılamadı: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
23

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
24
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:526
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:591
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
26 27 28 29
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Resim dosyası '%s' hiç bilgi içermiyor."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
30
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
31 32 33
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
34
msgstr "'%s' dosyasındaki animasyon nasıl yüklenecek bilinmiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
35

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
36
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:571
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
37
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:636
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
39 40
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
41
msgstr "'%s' resmi yüklenemedi: Sebep bilinmiyor, dosya bozulmuş olabilir"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
42

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
43
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
44 45 46 47 48 49
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
50 51
"'%s' canlandıma yüklenemedi: Sebep bilinmiyor, canlandırma dosyası bozulmuş "
"olabilir"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
53
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:295
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
54
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:354
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
55 56 57 58
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "Resim yükleme modülü bulunamadı: %s: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
59
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:314
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
60
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:373
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
61 62 63 64
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
65 66 67
msgstr ""
"Resim-yükleme modülü %s doğru arayüze gönderilmemiş. Onunki farklı bir GTK "
"sürümü olabilir mi?"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
68

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
69
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:451
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
70
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:490 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:516
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71 72 73 74
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Resim türü '%s' desteklenmiyor"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
75
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:473
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:538
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
77 78
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
79
msgstr "'%s' dosyasındaki resmin biçemi anlaşılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
81
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:479
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
82
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:544
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
83
msgid "Unrecognized image file format"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
84
msgstr "Bilinmeyen resim dosyası biçemi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
86
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:549
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
87
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:614
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
88 89
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
90
msgstr "%s' dosyasındaki resim nasıl yüklenir bilinmiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
91

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
92
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:582
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
93
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
94 95 96 97
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Resim '%s' yüklenemedi: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
98
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:687
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:752
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
100 101
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
102
msgstr "gdk-pixbuf'un bu kurgusu %s resim biçemi kaydını desteklemiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
103

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
104
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:790
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
105
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:859
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
106 107 108 109
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "'%s' dosyası yazmak için açılamıyor: %s"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
110
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:811
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
111
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:880
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
112 113 114 115
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116 117
msgstr ""
"Resim yazılırken '%s' kapatılamadı, tüm veri kaydedilememiş olabilir: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
118

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
119
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:252
120
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121 122
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
123
msgstr "Resim türü '%s' için arttırımlı yükleme desteklenmiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
124

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
125
# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:275 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:376
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
126
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
127 128 129 130 131
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
132 133
"İç hata: Resim yükleme modülü '%s' bir resmi yüklemeye başlayamadı, ama "
"başarısızlık sebebi de verilmedi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
134

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
135 136 137 138 139
# gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:249 gdk-pixbuf/io-bmp.c:349
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Biteşlem resmi yüklemek için bellek yetersiz."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
140
# gdk-pixbuf/io-bmp.c:255
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
141
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
142
msgid "BMP image has unsupported header size"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
143
msgstr "Bu BMP resminin başlık uzunluğu desteklenmiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
144

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
145
# gdk-pixbuf/io-bmp.c:278 gdk-pixbuf/io-bmp.c:300
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
146
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
147
msgid "BMP image has bogus header data"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
148
msgstr "BMP resminin başlığı hatalı veri içeriyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
149

150
# gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:207
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
152
#, c-format
153
msgid "Failure reading ICO: %s"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
154
msgstr "ICO okunurken hata: %s"
155 156

# gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1352 gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
157
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:224
158
msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
159
msgstr "ICO dosyasında veri eksik (Dosya kırpılmış olabilir mi?)"
160 161 162

# gdk-pixbuf/io-gif.c:746 gdk-pixbuf/io-gif.c:1340 gdk-pixbuf/io-gif.c:1385
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1499
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262 gdk-pixbuf/io-ico.c:318 gdk-pixbuf/io-ico.c:381
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:443 gdk-pixbuf/io-ico.c:460
165
msgid "Not enough memory to load icon"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
166
msgstr "Simge dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
168 169 170 171 172
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Invalid header in icon"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
173
msgid "Icon has zero width"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
174
msgstr "Simge sıfır genişlikte"
175

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
177
msgid "Icon has zero height"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
178
msgstr "Simge sıfır yükseklikte"
179 180

# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:451
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
181
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395
182
msgid "Compressed icons are not supported"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
183
msgstr "Sıkıştırılmış simgeler desteklenmiyor"
184

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:428
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Unsupported icon type"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
187
msgstr "Desteklenmeyen simge türü"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

189 190
# gdk-pixbuf/io-gif.c:746 gdk-pixbuf/io-gif.c:1340 gdk-pixbuf/io-gif.c:1385
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1499
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:499
192
msgid "Not enough memory to load ICO file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
193
msgstr "ICO dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"
194

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
195
# gdk-pixbuf/io-gif.c:218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
196 197 198
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
199
msgstr "GIF okunurken hata: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
200

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
201
# gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1352 gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1371 gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
204
msgstr "GIF dosyasında veri eksik (Dosya kırpılmış olabilir mi?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
206
# gdk-pixbuf/io-gif.c:469
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
207 208 209 210 211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "GIF yükleyicide iç hata (%s)"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
212
# gdk-pixbuf/io-gif.c:592
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213 214
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
msgid "GIF image loader can't understand this image."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
215
msgstr "GIF resim yükleyici bu resmi tanımlayamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
216

217 218
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
msgid "Bad code encountered"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
219
msgstr "Hatalı kod saptandı"
220

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
221
# gdk-pixbuf/io-gif.c:622
222
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
223
msgid "Circular table entry in GIF file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
224
msgstr "GIF dosyasında döngüsel tablo girdisi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
225

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
226 227
# gdk-pixbuf/io-gif.c:746 gdk-pixbuf/io-gif.c:1340 gdk-pixbuf/io-gif.c:1385
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1499
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
228 229
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1359 gdk-pixbuf/io-gif.c:1404
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1518
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
msgid "Not enough memory to load GIF file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
231
msgstr "GIF dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
232

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
233
# gdk-pixbuf/io-gif.c:990
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
236
msgstr "Bozuk GIF dosyası (LZW sıkıştırması yanlış)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
237

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
238
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1040
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
240
msgid "File does not appear to be a GIF file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
241
msgstr "Bir GIF dosyası gibi görünmüyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
242

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
243
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1052
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
244
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245 246
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
247
msgstr "%s sürümü GIF dosya biçemi desteklenmiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
249
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1127
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
250
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1146
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
252
msgstr "GIF dosyası resim sınırlarının dışında görünen bir çerçeve içeriyor."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
253

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
254
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1143
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
257 258 259
msgstr ""
"GIF resminin ilk çerçevesi kurtulma kipi olarak 'önceki duruma dönüş' "
"içeriyor."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
261
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1197
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
263 264 265 266
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
267 268
"GIF resmi genel renk eşlemi içermiyor, ve bir çerçeve içi yerel renk eşlemi "
"de yok."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
270
# gdk-pixbuf/io-gif.c:1407
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1426
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
273
msgstr "GIF resmi ya kırpılmış ya da tamamlanmamış."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
274

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
275
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276 277 278
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
279
msgstr "JPEG resim dosyası yorumlanırken hata (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
281
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
282 283 284 285 286
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
287 288
"Resim yüklemek için bellek yetersiz, diğer uygulamaları kapatarak belleği "
"arttırmayı deneyin"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
289

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
290
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
291
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
292
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
293
msgstr "JPEG dosyasını yüklemek için bellek ayrılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
295
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:655
296
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297 298 299 300
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301 302
msgstr ""
"JPEG kalitesi 0 ile 100 arasında bir değer olmalı; '%s' değeri geçersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
303

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
304
# gdk-pixbuf/io-jpeg.c:670
305
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
307 308
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309 310 311 312
msgstr ""
"JPEG kalitesi 0 ile 100 arasında bir değer olmalı; '%d' değeri kabul "
"edilmiyor."

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
313
# gdk-pixbuf/io-png.c:161
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314 315 316
#: gdk-pixbuf/io-png.c:161
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
317
msgstr "PNG resim dosyasında ölümcül hata: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
319
# gdk-pixbuf/io-png.c:245
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
320
#: gdk-pixbuf/io-png.c:273
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
321
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
322
msgstr "PNG dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
323

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
324
# gdk-pixbuf/io-png.c:536
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
325
#: gdk-pixbuf/io-png.c:591
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
326 327 328 329 330
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
331 332
"%ld x %ld resim için bellek yetersiz; diğer uygulamaları kapatarak yeniden "
"deneyin"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
334
# gdk-pixbuf/io-png.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335
#: gdk-pixbuf/io-png.c:642
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
336
msgid "Fatal error reading PNG image file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
337
msgstr "PNG dosyası okunurken ölümcül hata"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
338

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
339
# gdk-pixbuf/io-png.c:610
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
340
#: gdk-pixbuf/io-png.c:691
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
341 342
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
343
msgstr "PNG dosyası okunurken ölümcül hata: %s"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
344

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
345
#: gdk-pixbuf/io-png.c:757
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346 347
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
348
msgstr "PNG metin paketleri anahtarları en az 1 en çok 79 karakter olabilir."
349

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
350
#: gdk-pixbuf/io-png.c:765
351
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
352
msgstr "PNG metin paketleri anahtarları ASCII karakterler olmalıdır."
353

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
354
#: gdk-pixbuf/io-png.c:786
355
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
356
msgstr "PNG metin paketleri değerleri ISO-8859-1 kodlamaya dönüştürülemez."
357

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
358
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359 360
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
361
msgstr "PNM yükleyici umulan tam sayıyı bulamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
362

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
363
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:285
364
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
365
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
366
msgstr "PNM dosyası geçersiz uzunlukta"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
367

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
368
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:315
369
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
371
msgstr "PNM dosyası bilinen bir PNM alt biçemi içermiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
372

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
373
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:340
374
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
375
msgid "PNM file has an image width of 0"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
376
msgstr "PNM dosyasındaki resim genişliği 0"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
378
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:361
379
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380
msgid "PNM file has an image height of 0"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
381
msgstr "PNM dosyasındaki resim yüksekliği 0"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
383
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:384
384
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
386
msgstr "PNM dosyasındaki en yüksek renk değeri 0"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
387

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
388
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:384
389 390
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
391
msgstr "PNM dosyasındaki en yüksek renk değeri çok büyük"
392 393 394

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
395
msgstr "Renk değeri 255 den büyük olan PNM dosyaları desteklenmiyor"
396

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
397
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:423 gdk-pixbuf/io-pnm.c:451 gdk-pixbuf/io-pnm.c:483
398
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399
msgid "Raw PNM image type is invalid"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
400
msgstr "Temel PNM resim türü geçersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
402
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:543 gdk-pixbuf/io-pnm.c:585
403
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404
msgid "PNM image format is invalid"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
405
msgstr "PNM resim biçemi geçersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
407
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:644
408
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
410
msgstr "PNM resim yükleyicisi bu alt biçemi desteklemiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411

412 413
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
msgid "Premature end-of-file encountered"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
414
msgstr "Dosya içinde dosya sonu karakteri saptandı"
415 416 417

#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418 419
msgstr ""
"Temel PNM biçemleri örnek veri öncesinde tam olarak bir boşluk gerektirir"
420

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
421
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
422 423
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
424
msgstr "PNM resminin yüklenebilmesi için bellek ayrılamadı"
425

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
426
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:920
427 428
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
429
msgstr "PNM bağlam yapısını yüklemek için bellek yetersiz"
430

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
431
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
432
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433
msgid "Unexpected end of PNM image data"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
434
msgstr "Beklenmeyen PNM resim verisi sonu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
436
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:920
437
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
439
msgstr "PNM dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440

441 442 443
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
444
msgstr "IOBuffer yapısı için bellekte yer ayrılamadı"
445 446 447 448

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
449
msgstr "IOBuffer verisi için bellekte yer ayrılamadı"
450 451 452

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
453
msgstr "IOBuffer verisi bellekten kaldırılamıyor"
454 455 456 457

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
458
msgstr "Geçici IOBuffer verisi için bellekte yer ayrılamadı"
459 460 461

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
462
msgstr "fread() başarısız -- dosya içinde dosya sonu karakteri saptandı"
463 464 465

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
466
msgstr "fseek() başarısız -- dosya içinde dosya sonu karakteri saptandı"
467 468 469

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
msgid "Can't allocate new pixbuf"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
470
msgstr "Yeni pixbuf için bellek ayrılamıyor"
471 472 473

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
msgid "Can't allocate colormap structure"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
474
msgstr "Renk eşlem yapısı için bellek ayrılamıyor"
475 476 477

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
msgid "Can't allocate colormap entries"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
478
msgstr "Renk eşlem girdilerine yer ayrılamadı"
479 480 481

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
482
msgstr "Renk eşlem gidilerinde bit derinliği saptanamadı"
483 484 485

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
msgid "Can't allocate TGA header memory"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
486
msgstr "TGA başlığına bellek ayrılamadı"
487

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488 489 490 491 492
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:618
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
493
msgid "TGA image comment length is too long"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
494
msgstr "TGA resim açıklaması çok uzun"
495 496

# gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:451
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
497
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:633 gdk-pixbuf/io-tga.c:647
498
msgid "TGA image type not supported"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
499
msgstr "TGA resim türü desteklenmiyor"
500 501

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
503
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
504
msgstr "TGA bağlam yapısı için bellek ayrılamadı"
505

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
506
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:756
507
msgid "Excess data in file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
508
msgstr "Dosyada aşırı veri"
509 510

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
511
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:798
512
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
513
msgstr "TGA başlığı için bellek ayrılamadı"
514

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:808
516
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
517
msgstr "TGA başlığının infolen alanındaki değer çok büyük"
518 519

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
520
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:832
521
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
522
msgstr "TGA renk eşlem tampou için bellek ayrılamadı"
523 524

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
525
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:844
526
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
527
msgstr "TGA renk eşlem yapısı için bellek ayrılamadı"
528 529

# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
530
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:853
531
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
532
msgstr "TGA renk eşlem girdileri için bellek ayrılamadı"
533

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
534
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:863
535
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
536
msgstr "TGA renk eşleminin bir derinliği saptanamadı"
537

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
538
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
539
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
540
msgstr "Renk eşlemsiz renkli resim"
541

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
542
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:910
543
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544 545 546
msgstr ""
"Resim bilgisinin başlangıcına erişilemiyor -- dosya içinde dosya sonu "
"karakteri"
547

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
548
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919 gdk-pixbuf/io-tga.c:1015 gdk-pixbuf/io-tga.c:1081
549
msgid "Can't allocate pixbuf"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
550
msgstr "pixbuf belleği ayrılamıyor"
551

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1147 gdk-pixbuf/io-tga.c:1176
553
msgid "Unsupported TGA image type"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
554
msgstr "Desteklenmeyen TGA resim türü"
555

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
556
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557 558
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
559
msgstr "Resim genişligi alınamadı. (bozuk TIFF dosyası)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
561
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
562 563
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
564
msgstr "Resim yüksekliği alınamadı. (bozuk TIFF dosyası)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
566
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
567 568
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
569
msgstr "TIFF resminin genişlik veya yüksekliği sıfır"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
570

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
571
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:471
572
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
574
msgstr "TIFF dosyasını açmak için bellek yetersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
575

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
576
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577 578
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
579
msgstr "TIFF dosyasından RGB verisi yüklenemedi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
580

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
581
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:264
582
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
583
msgid "Failed to open TIFF image"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
584
msgstr "TIFF resmi açılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
586
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:277
587
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
588
msgid "TIFFClose operation failed"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
589
msgstr "TIFF kapatma işlemi başarısız oldu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
591
# gdk-pixbuf/io-tiff.c:411
592
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
593
msgid "Failed to load TIFF image"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
594
msgstr "TIFF resmi yüklenemedi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
595

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:278
#, fuzzy
msgid "Image has zero width"
msgstr "Simge sıfır genişlikte"

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:296
#, fuzzy
msgid "Image has zero height"
msgstr "Simge sıfır yükseklikte"

# gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:307
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Biteşlem resmi yüklemek için bellek yetersiz."

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:365
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
616
# gdk-pixbuf/io-xbm.c:284
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
617
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:283
618
msgid "Invalid XBM file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
619
msgstr "Geçersiz XBM dosyası"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
620

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
621
# gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
622
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
623
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
624
msgstr "XBM resim dosyasını yüklemek için bellek yetersiz"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
625

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
626
# gdk-pixbuf/io-xbm.c:429
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
627
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:427
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
629
msgstr "XBM resmi yüklenirken geçici dosyaya yazılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
631
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1257
632
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
633 634 635
msgid "No XPM header found"
msgstr "XPM başlığı bulunamadı"

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
636
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:340
637
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
638
msgid "XPM file has image width <= 0"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
639
msgstr "XPM dosyasının resim genişliği <= 0"
640

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
641
# gdk-pixbuf/io-pnm.c:361
642
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
643
msgid "XPM file has image height <= 0"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
644
msgstr "XPM dosyasının resim yüksekliği <= 0"
645

646
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
647
msgid "XPM file has invalid number of colors"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
648
msgstr "XPM dosyası geçersiz sayıda renk içeriyor"
649

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
650
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1265
651
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
652
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
653
msgstr "XPM geçersiz sayıda piksel başına karakter içeriyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
654

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
655
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1283
656
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657
msgid "Can't read XPM colormap"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
658
msgstr "XPM renk eşlemi okunamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
660
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1321
661
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
662
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
663
msgstr "XPM resminin yüklenebilmesi için bellek ayrılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
665
# gdk-pixbuf/io-xpm.c:1505
666
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
668
msgstr "XPM resmi yüklenirken geçici dosyaya yazılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
670
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
671
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
672
msgid "Image header corrupt"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
673
msgstr "Resim başlığı bozuk"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
674

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
675
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
676
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
677
msgid "Image format unknown"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
678
msgstr "Resim biçemi bilinmiyor"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
680
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:432
681
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
682
msgid "Image pixel data corrupt"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
683
msgstr "Resmin piksel verisi bozuk"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
685
# gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:378
686
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
687
#, c-format
688
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
689
msgstr "%u baytlık resim tamponu ayrılamadı"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
690

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:116
msgid "Shift"
msgstr ""

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:122
msgid "Ctrl"
msgstr ""

#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: gtk/gtkaccellabel.c:128
msgid "Alt"
msgstr ""

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
718
# gtk/gtkaccellabel.c:115
719
#: gtk/gtkaccellabel.c:136
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
720 721 722 723
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Hızlandırıcı Kapanması"

# gtk/gtkaccellabel.c:116
724
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
725 726 727 728
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Hızlandırıcı değişiklikleri için gözlemlenen kapanma"

# gtk/gtkaccellabel.c:115
729
#: gtk/gtkaccellabel.c:143
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
730 731
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Hızlandırıcı Parçası"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
733
# gtk/gtkaccellabel.c:116
734
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
735 736
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Hızlandırıcı değişiklikleri için gözlemlenen parça"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
737

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
738
# gtk/gtkalignment.c:102
739 740
#: gtk/gtkalignment.c:102
msgid "Horizontal alignment"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
741
msgstr "Yatay hizalama"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
742

743
#: gtk/gtkalignment.c:103
744 745 746
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
747 748
msgstr ""
"Mevcut alanda astın yatay konumu. 0.0 ise sola, 1.0 ise sağa yanaşıktır."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
749

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
750
# gtk/gtkalignment.c:112
751 752
#: gtk/gtkalignment.c:112
msgid "Vertical alignment"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
753
msgstr "Düşey hizalama"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
754

755
#: gtk/gtkalignment.c:113
756 757 758
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
759 760
msgstr ""
"Mevcut alanda astın düşey konumu. 0.0 ise üste, 1.0 ise alta yanaşıktır."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
761

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
762
# gtk/gtkalignment.c:121
763 764
#: gtk/gtkalignment.c:121
msgid "Horizontal scale"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
765
msgstr "Yatay çarpan"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
766

767
#: gtk/gtkalignment.c:122
768 769 770
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
771
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
772 773
"Mevcut yatay alan ast için gerekenden büyükse, onun ne kadarının ast için "
"kullanılacağıdır. 0.0 ise hiç, 1.0 ise tümü demektir."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
774

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
775
# gtk/gtkalignment.c:130
776 777
#: gtk/gtkalignment.c:130
msgid "Vertical scale"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
778
msgstr "Düşey çarpan"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
779

780
#: gtk/gtkalignment.c:131
781 782 783
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
784
msgstr ""
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
785 786
"Mevcut düşey alan ast için gerekenden büyükse, onun ne kadarının ast için "
"kullanılacağıdır. 0.0 ise hiç, 1.0 ise tümü demektir."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
787

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
788
# gtk/gtkarrow.c:97
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
789
#: gtk/gtkarrow.c:98
790
msgid "Arrow direction"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
791
msgstr "Ok yönü"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
792

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
793
# gtk/gtkarrow.c:98
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
794
#: gtk/gtkarrow.c:99
795
msgid "The direction the arrow should point"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
796
msgstr "Okun hedef aldığı yön"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
797

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
798
# gtk/gtkarrow.c:105
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
799
#: gtk/gtkarrow.c:106
800
msgid "Arrow shadow"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
801
msgstr "Ok gölgesi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
802

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
803
# gtk/gtkarrow.c:106
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
804
#: gtk/gtkarrow.c:107
805
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
806
msgstr "Okun kuşatan gölgenin görünümü"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
807

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
808
# gtk/gtkaspectframe.c:107
809 810
#: gtk/gtkaspectframe.c:107
msgid "Horizontal Alignment"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
811
msgstr "Yatay Hizalama"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
812

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
813
# gtk/gtkaspectframe.c:108
814 815
#: gtk/gtkaspectframe.c:108
msgid "X alignment of the child"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
816
msgstr "Astın X hizalaması"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
817

Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
818
# gtk/gtkaspectframe.c:114
819 820
#: gtk/gtkaspectframe.c:114
msgid "Vertical Alignment"
Fatih Demir's avatar
Fatih Demir committed
821
msgstr "Düşey Hizalama"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
822