pl.po 6.82 KB
Newer Older
1 2 3
#
# Polish <translators@gnome.pl>, 2000
#
4 5
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
6
"Project-Id-Version: gtk+\n"
7
"POT-Creation-Date: 2000-12-06 17:21+0100\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
8
"PO-Revision-Date: 2000-10-29 23:44+0100\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
9
"Last-Translator: GNOME PL Team\n"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
10
"Language-Team: Polish <translators@gnome.pl>\n"
11
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
12
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 14
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
15
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:426
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
16 17
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
18
"Brakuje pewnych danych w pliku GIF (prawdopodobnie plik został obcięty)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
19

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:435
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
21 22
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
23
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytu plików GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:584
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
26
msgid "Circular table entry in GIF file"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
27
msgstr "Zapętlony element tablicy w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
28

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
29
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:921
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
30
msgid "File does not appear to be a GIF file"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
31
msgstr "Plik nie wygląda na zawierający dane w formacie GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
32

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
33
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:933
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
34 35
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
36
msgstr "Wersja %s formatu pliku GIF nie jest obsługiwana"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
37

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:985
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
39
msgid "GIF animation contained a frame with an incorrect size"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
40
msgstr "Animacja GIMF zawiera ramkę o nieprawidłowym rozmiarze"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
41

42
#: gtk/gtkcolorsel.c:1413
43
msgid "Hue:"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
44
msgstr "Odcień:"
45

46
#: gtk/gtkcolorsel.c:1414
47
msgid "Saturation:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
48
msgstr "Nasycenie:"
49

50
#: gtk/gtkcolorsel.c:1415
51
msgid "Value:"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
52
msgstr "Wartość:"
53

54
#: gtk/gtkcolorsel.c:1416
55
msgid "Red:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
56
msgstr "Czerwony:"
57

58
#: gtk/gtkcolorsel.c:1417
59
msgid "Green:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
60
msgstr "Zielony:"
61

62
#: gtk/gtkcolorsel.c:1418
63
msgid "Blue:"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
64
msgstr "Niebieski:"
65

66
#: gtk/gtkcolorsel.c:1421
67
msgid "Opacity:"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
68
msgstr "Przeźroczystość:"
69

70
#: gtk/gtkcolorsel.c:1436
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
msgid "Hex Value:"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
72
msgstr "Wartość szesnastkowa:"
73

74
#: gtk/gtkcolorsel.c:1457
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
75
msgid "Custom Palette"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
76
msgstr "Paleta użytkownika"
77

78
#: gtk/gtkcolorsel.c:1462
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
79
msgid "Set Color"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
80
msgstr "Ustaw kolor"
81

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
82 83
#. The directories clist
#: gtk/gtkfilesel.c:514
84 85 86
msgid "Directories"
msgstr "Katalogi"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
87 88
#. The files clist
#: gtk/gtkfilesel.c:534
89 90 91
msgid "Files"
msgstr "Pliki"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
92
#: gtk/gtkfilesel.c:600 gtk/gtkfilesel.c:1636
93 94
#, c-format
msgid "Directory unreadable: %s"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
95
msgstr "Nie można odczytać katalogu: %s"
96

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
97
#: gtk/gtkfilesel.c:632
98
msgid "Create Dir"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
99
msgstr "Utwórz katalog"
100

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
101
#: gtk/gtkfilesel.c:643 gtk/gtkfilesel.c:1043
102
msgid "Delete File"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
103
msgstr "Usuń plik"
104

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
105
#: gtk/gtkfilesel.c:654 gtk/gtkfilesel.c:1156
106
msgid "Rename File"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
107
msgstr "Zmień nazwę"
108

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
109 110 111 112 113 114
#.
#. gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (dialog), "destroy",
#. (GtkSignalFunc) gtk_file_selection_fileop_destroy,
#. (gpointer) fs);
#.
#: gtk/gtkfilesel.c:824 gtk/gtkstock.c:171
115
msgid "Error"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
116
msgstr "Błąd"
117

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
118 119
#. close button
#: gtk/gtkfilesel.c:847 gtk/gtkinputdialog.c:338 gtk/gtkstock.c:181
120 121 122
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
123
#: gtk/gtkfilesel.c:929
124
msgid "Create Directory"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
125
msgstr "Utwórz katalog"
126

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
127
#: gtk/gtkfilesel.c:943
128 129 130
msgid "Directory name:"
msgstr "Nazwa katalogu:"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131 132
#. buttons
#: gtk/gtkfilesel.c:956
133
msgid "Create"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
134
msgstr "Utwórz"
135

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
136 137 138 139 140 141 142
#: gtk/gtkfilesel.c:965 gtk/gtkfilesel.c:1074 gtk/gtkfilesel.c:1198
#: gtk/gtkgamma.c:423 gtk/gtkstock.c:176
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#. buttons
#: gtk/gtkfilesel.c:1065
143
msgid "Delete"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
144
msgstr "Usuń"
145

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
146 147
#. buttons
#: gtk/gtkfilesel.c:1189
148
msgid "Rename"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
149
msgstr "Zmień nazwę"
150

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
#: gtk/gtkfilesel.c:1615
152
msgid "Selection: "
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
153
msgstr "Wybór: "
154

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
155
#: gtk/gtkfontsel.c:190
156
msgid "Family:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
157
msgstr "Rodzina:"
158

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
159
#: gtk/gtkfontsel.c:195
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160
msgid "Style:"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
161
msgstr "Styl:"
162

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163
#: gtk/gtkfontsel.c:200
164
msgid "Size:"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
165
msgstr "Rozmiar:"
166

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168
#. create the text entry widget
#: gtk/gtkfontsel.c:310
169
msgid "Preview:"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
170
msgstr "Podgląd:"
171

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
172
#: gtk/gtkfontsel.c:966
173
msgid "Font Selection"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
174
msgstr "Wybór czcionki"
175

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176
#: gtk/gtkgamma.c:395
177
msgid "Gamma"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
178
msgstr "Gamma"
179

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180
#: gtk/gtkgamma.c:402
181
msgid "Gamma value"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
182
msgstr "Wartość gamma"
183

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184 185 186 187 188 189
#: gtk/gtkgamma.c:415 gtk/gtkstock.c:175
msgid "OK"
msgstr "OK"

#. shell and main vbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:185
190
msgid "Input"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
191
msgstr "Wejście"
192

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
193
#: gtk/gtkinputdialog.c:193
194
msgid "No input devices"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
195
msgstr "Brak urządzeń wejściowych"
196

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197
#: gtk/gtkinputdialog.c:222
198
msgid "Device:"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
199
msgstr "Urządzenie:"
200

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
#: gtk/gtkinputdialog.c:238
202
msgid "Disabled"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
203
msgstr "Wyłączone"
204

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
205
#: gtk/gtkinputdialog.c:246
206
msgid "Screen"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
207
msgstr "Ekran"
208

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
209
#: gtk/gtkinputdialog.c:254
210
msgid "Window"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
211
msgstr "Okno"
212

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
213
#: gtk/gtkinputdialog.c:262
214
msgid "Mode: "
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
215
msgstr "Tryb: "
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217 218
#. The axis listbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:292
219
msgid "Axes"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220
msgstr "Osie"
221

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
222 223
#. Keys listbox
#: gtk/gtkinputdialog.c:308
224
msgid "Keys"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
225
msgstr "Klawisze"
226

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
227 228 229
#. We create the save button in any case, so that clients can
#. connect to it, without paying attention to whether it exits
#: gtk/gtkinputdialog.c:329 gtk/gtkstock.c:186
230
msgid "Save"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
231
msgstr "Zapisz"
232

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
233
#: gtk/gtkinputdialog.c:471
234
msgid "X"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
235
msgstr "X"
236

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
237
#: gtk/gtkinputdialog.c:472
238
msgid "Y"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
239
msgstr "Y"
240

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
241
#: gtk/gtkinputdialog.c:473
242
msgid "Pressure"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
243
msgstr "Nacisk"
244

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
#: gtk/gtkinputdialog.c:474
246
msgid "X Tilt"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
247
msgstr "Nachylenie poziome"
248

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
249
#: gtk/gtkinputdialog.c:475
250
msgid "Y Tilt"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
251
msgstr "Nachylenie pionowe"
252

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
253
#: gtk/gtkinputdialog.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
254
msgid "Wheel"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
255
msgstr "Koło"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
256

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
257
#: gtk/gtkinputdialog.c:516
258
msgid "none"
Paweł Dziekoński's avatar
Paweł Dziekoński committed
259
msgstr "brak"
260

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
261
#: gtk/gtkinputdialog.c:550 gtk/gtkinputdialog.c:586
262
msgid "(disabled)"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
263
msgstr "(wyłączone)"
264

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265
#: gtk/gtkinputdialog.c:579
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
266 267 268
msgid "(unknown)"
msgstr "(nieznane)"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
269 270
#. and clear button
#: gtk/gtkinputdialog.c:664
271
msgid "clear"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
272
msgstr "wyczyść"
273

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
274
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
275 276 277
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
#. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
#. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
278
#.
279
#: gtk/gtkmain.c:424
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
280 281 282
msgid "default:LTR"
msgstr "default:LTR"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons
#: gtk/gtkstock.c:169
msgid "Information"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:170
msgid "Warning"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:172
msgid "Question"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:174
#, fuzzy
msgid "_Apply"
msgstr "Zastosuj"

#: gtk/gtkstock.c:177
#, fuzzy
msgid "_Close"
msgstr "Zamknij"

#: gtk/gtkstock.c:178
msgid "_Yes"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:179
msgid "_No"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:182
msgid "Quit"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:183
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#: gtk/gtkstock.c:184
msgid "New"
msgstr ""

#: gtk/gtkstock.c:185
msgid "Open"
msgstr ""

330
#: gtk/gtknotebook.c:2012 gtk/gtknotebook.c:4098
331 332
#, c-format
msgid "Page %u"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
333
msgstr "Strona %u"
334

335
#: gtk/gtkrc.c:2046
336 337
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
338
msgstr "Nie można odnaleźć pliku z obrazem na ścieżce: \"%s\" wiersz %d"
339

340
#: gtk/gtkrc.c:2049
341 342
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
343
msgstr "Nie można odnaleźć pliku z obrazem na ścieżce: \"%s\""
344

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
345
#: gtk/gtkthemes.c:71
346 347
#, c-format
msgid "Unable to locate loadable module in module_path: \"%s\","
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
348
msgstr "Nie można odnaleźć modułu ładowalnego na ścieżce: \"%s\","
349

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
350
#: gtk/gtktipsquery.c:180
351
msgid "--- No Tip ---"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
352
msgstr "--- Brak podpowiedzi ---"