pl.po 129 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12
"POT-Creation-Date: 2002-11-02 00:08-0500\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-05-04 18:26+0200\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:703
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:713
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:197 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32 33 34
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
35 36
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
37

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:225
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39 40 41 42 43
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
44 45
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
46

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
48
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
50
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53 54 55 56 57
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
58 59
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
60

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
61
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:531 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62 63
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
64
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:611
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
69
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72
msgid "Unrecognized image file format"
73
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:758
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76 77
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
78
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
83
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:969
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
88
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:990
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
93 94
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
95
msgstr ""
96 97
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
98

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:326
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
100 101
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
102
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
103

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:350 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:451
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105 106 107 108 109
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
110 111
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
114 115 116
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
117
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
118 119 120
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
122 123 124
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
125
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
126 127 128 129
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
131
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
132
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
133

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
134
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
135
msgid "BMP image has unsupported header size"
136
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
137

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
138
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
139
msgid "BMP image has bogus header data"
140
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
141

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
142 143 144 145
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
146
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:219
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
147 148
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
149
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
150

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
151
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:491 gdk-pixbuf/io-gif.c:1425 gdk-pixbuf/io-gif.c:1586
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
152 153
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
154
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
155

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
156
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:500
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
157 158
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
159
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
160

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
161 162 163 164 165
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:572
msgid "Stack overflow"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-gif.c:631
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
166
msgid "GIF image loader can't understand this image."
167
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
168

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
169
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:660
170
msgid "Bad code encountered"
171
msgstr "Napotkano błędny kod"
172

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
173
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:670
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
174
msgid "Circular table entry in GIF file"
175
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
176

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
177 178
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:803 gdk-pixbuf/io-gif.c:1413 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1574
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
179
msgid "Not enough memory to load GIF file"
180
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
181

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
182
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1050
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
183
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
184
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
185

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1100
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
187
msgid "File does not appear to be a GIF file"
188
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
189

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
190
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1112
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
191 192
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
193
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
194

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
196 197 198
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
199
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
200
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
201
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
202

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1214
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
204 205
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
206 207
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
208

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
209
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1249
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
210 211 212 213
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
214 215
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1481
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
218
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
219
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
222 223 224 225 226 227
#, fuzzy
msgid "The GIF image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:277 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:401 gdk-pixbuf/io-ico.c:418
228 229 230
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
231
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262
232 233 234
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
235
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:299
236 237 238
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:309
240 241 242
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
243
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:353
244 245 246
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:386
248 249 250
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:466
252 253 254
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255 256 257 258 259
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:871
#, fuzzy
msgid "The ICO image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
261 262
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
263
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
264

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
266 267 268
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
269
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
270

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
271 272 273 274 275 276
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
277
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
278
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
279

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
281 282 283 284 285
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
286 287
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
288

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
289
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
290 291 292 293
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
294 295
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
296

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
297 298 299 300
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
301
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
303
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
305
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
307
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
311
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
315
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
316

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
317
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318 319
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
320 321
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
322

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
323
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
324 325
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
326
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
327

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
328
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
330
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
331

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
332
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
333 334 335 336 337
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
338 339
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
340

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
341
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
342
msgid "Fatal error reading PNG image file"
343
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
344

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
345
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
346 347
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
348
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
350 351
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
352
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
353
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
354
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
355

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
356 357 358
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
359
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
360

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361 362 363 364
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
365
msgstr ""
366
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
367

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
368 369 370 371 372
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
#, fuzzy
msgid "The PNG image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
374
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
375
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
376

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
377
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
379
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
380

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
381
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
382
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
383
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
386
msgid "PNM file has an image width of 0"
387
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
388

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
389
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
390
msgid "PNM file has an image height of 0"
391
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
392

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
393
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
394
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
395
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
396

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
398
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
399
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
400

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
402 403
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
404
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
407
msgid "Raw PNM image type is invalid"
408
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
411
msgid "PNM image format is invalid"
412
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
416
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
419
msgid "Premature end-of-file encountered"
420
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
423
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
424
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
425

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
427
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
428
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
429

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
431
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
432
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
433

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
435
msgid "Unexpected end of PNM image data"
436
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
437

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
439
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
440
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
441

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442 443 444 445 446
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
447
msgid "RAS image has bogus header data"
448
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
449

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
450
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
451
msgid "RAS image has unknown type"
452
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
453

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
455 456 457 458
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
460
msgid "Not enough memory to load RAS image"
461
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
462

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
463 464 465 466
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
467
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
468
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
469
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
470

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
472
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
473
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
474

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
475
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
476
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
477
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
478

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
480
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
481
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
482

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
484
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
485
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
486

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
487
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
488
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
489
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
490

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
492
msgid "Can't allocate new pixbuf"
493
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
494

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
495
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
496
msgid "Can't allocate colormap structure"
497
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
498

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
499
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
500
msgid "Can't allocate colormap entries"
501
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
502

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
504
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
505
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
506

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
508
msgid "Can't allocate TGA header memory"
509
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
510

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
511
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512
msgid "TGA image has invalid dimensions"
513
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
515
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
516
msgid "TGA image comment length is too long"
517
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
518

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
519 520
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
521
msgid "TGA image type not supported"
522
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
523

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
525
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
526
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
527

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
528
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
529
msgid "Excess data in file"
530
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
531

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
532
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
533
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
534
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
535

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
536
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
537
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
538
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
539

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
540
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
541
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
542
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
543

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
545
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
546
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
547

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
548
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
549
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
550
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
551

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
552
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
553
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
554
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
555

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
556
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
557
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
558
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
559

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
560
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
561 562
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
563 564
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
565

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
566
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
567
msgid "Can't allocate pixbuf"
568
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
569

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
570
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
571
msgid "Unsupported TGA image type"
572
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
573

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
574 575 576 577
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1370
msgid "The Targa image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
578
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
579
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
580
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
581

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
582
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
583
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
584
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
585

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
586
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
587
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
588
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
589

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
590
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
591 592 593
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
594
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
595
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
596
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
597

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
598
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
599
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
600
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
601

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
602 603 604 605 606 607
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
608
msgid "Failed to open TIFF image"
609
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
610

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
611
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
612
msgid "TIFFClose operation failed"
613
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
614

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
615
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
616
msgid "Failed to load TIFF image"
617
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
618

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619 620 621 622 623
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
msgid "Image has zero width"
625
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
626

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
627
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
628
msgid "Image has zero height"
629
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
630

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
631
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
632
msgid "Not enough memory to load image"
633
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
634

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
635
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
636
msgid "Couldn't save the rest"
637
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
638

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
639 640 641 642 643
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
644
msgid "Invalid XBM file"
645
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
646

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
647
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
648
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
649
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
650

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
651
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
652
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
653
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
654

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655 656 657 658
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
660
msgid "No XPM header found"
661
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
662

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
664
msgid "XPM file has image width <= 0"
665
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
666

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
668
msgid "XPM file has image height <= 0"
669
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
670

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
672
msgid "XPM file has invalid number of colors"
673
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
674

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
675
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
676
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
677
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
678

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
679
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
680
msgid "Can't read XPM colormap"
681
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
682

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
683
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
684
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
685
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
686

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
687
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
688
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
689
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
690

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
691 692 693 694 695
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
#, fuzzy
msgid "The XPM image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696 697 698 699 700 701 702 703 704
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Domyślne odstępy"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

705 706 707 708 709
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
710
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
711
msgid "Shift"
712
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
713

714 715 716 717 718
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
719
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
720
msgid "Ctrl"
721
msgstr "Ctrl"
722

723 724 725 726 727
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
728
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
729
msgid "Alt"
730
msgstr "Alt"
731

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
732
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
733
msgid "Accelerator Closure"
734
msgstr "Domknięcie akceleratora"
735

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
736
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
737
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
738
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
739

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
740
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
741
msgid "Accelerator Widget"
742
msgstr "Widget akceleratora"
743

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
744
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
745
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
746
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
747

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748
#: gtk/gtkalignment.c:102
749
msgid "Horizontal alignment"
750
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
751

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
752
#: gtk/gtkalignment.c:103
753 754 755
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
756
msgstr ""
757 758
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
759

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
760
#: gtk/gtkalignment.c:112
761
msgid "Vertical alignment"
762
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
763

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
764
#: gtk/gtkalignment.c:113
765 766 767
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
768
msgstr ""
769 770
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
771

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
772
#: gtk/gtkalignment.c:121
773
msgid "Horizontal scale"
774
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
775

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
776
#: gtk/gtkalignment.c:122
777 778 779
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
780
msgstr ""
781 782 783
"Ilość miejsca w poziomie, zajmowanego przez widget potomny, jeśli dostępna "
"dla niego przestrzeń jest większa od wymaganej. Wartość 0,0 oznacza "
"pozostawienie całości niewykorzystanej, 1,0 - użycie całości"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
784

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
785
#: gtk/gtkalignment.c:130
786
msgid "Vertical scale"
787
msgstr "Skala pionowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
788