pl.po 131 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
12
"POT-Creation-Date: 2002-12-20 15:52-0500\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-05-04 18:26+0200\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:703
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:713
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:197 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32 33 34
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
35 36
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
37

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
38
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:225
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
39 40 41 42 43
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
44 45
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
46

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
47
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
48
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
50
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
53 54 55 56 57
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
58 59
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
60

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
61
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:531 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
62 63
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
64
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:611
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
69
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72
msgid "Unrecognized image file format"
73
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
75
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:758
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
76 77
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
78
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:864
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
83
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:969
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
88
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:990
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
93 94
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
95
msgstr ""
96 97
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
98

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
99
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:332
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
100 101
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
102
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
103

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:356 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:457
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105 106 107 108 109
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
110 111
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
114 115 116
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
117
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
118 119 120
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
121
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
122 123 124
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
125
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
126 127 128 129
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, fuzzy
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
#, fuzzy
msgid "Invalid header in animation"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
#, fuzzy
msgid "The ANI image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
159
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
161
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
162

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
164
msgid "BMP image has unsupported header size"
165
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
166

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
168
msgid "BMP image has bogus header data"
169
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
170

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172 173 174
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
175
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:219
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
176 177
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
178
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
179

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:491 gdk-pixbuf/io-gif.c:1428 gdk-pixbuf/io-gif.c:1589
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
181 182
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
183
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
184

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:500
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
186 187
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
188
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
189

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
190
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:574
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
191 192 193
msgid "Stack overflow"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
194
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:634
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
195
msgid "GIF image loader can't understand this image."
196
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
197

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
198
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:663
199
msgid "Bad code encountered"
200
msgstr "Napotkano błędny kod"
201

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:673
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
203
msgid "Circular table entry in GIF file"
204
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
205

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206 207
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:806 gdk-pixbuf/io-gif.c:1416 gdk-pixbuf/io-gif.c:1462
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1577
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
208
msgid "Not enough memory to load GIF file"
209
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
210

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
211
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1053
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
212
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
213
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
214

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
215
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1103
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
216
msgid "File does not appear to be a GIF file"
217
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
218

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
219
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1115
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
220 221
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
222
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
223

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
224
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1188
225 226 227
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę o zerowej wysokości lub szerokości."

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
228
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1201
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
229
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
230
msgstr "Obraz GIF zawiera ramkę występującą poza granice obrazu."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
231

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
232
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1217
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
233 234
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
235 236
"Trybem usunięcia pierwszej ramki obrazu w formacie GIF jest \"przywróć "
"poprzednią\""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
237

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
238
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1252
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
239 240 241 242
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
243 244
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
245

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
246
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1484
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
247
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
248
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
249

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
250
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1636
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
251 252 253 254 255 256
#, fuzzy
msgid "The GIF image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:277 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:401 gdk-pixbuf/io-ico.c:418
257 258 259
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262
261 262 263
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:299
265 266 267
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
268
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:309
269 270 271
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:353
273 274 275
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
276
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:386
277 278 279
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
280
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:466
281 282 283
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
284 285 286 287 288
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:871
#, fuzzy
msgid "The ICO image format"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
289
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
290 291
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
292
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
293

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
294
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
295 296 297
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
298
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
299

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300 301 302 303 304 305
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
306
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
307
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
308

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
310 311 312 313 314
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
315 316
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
317

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
318
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
319 320 321 322
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
323 324
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
325

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
326 327 328 329
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
330
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
332
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
334
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
335
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
336
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
337

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
338
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
339
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
340
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
341

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
342
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
343
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
344
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
345

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
346
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
347 348
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
349 350
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
351

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
352
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353 354
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
355
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
356

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
358
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
359
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
360

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
362 363 364 365 366
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
367 368
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąć pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
369

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
370
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
371
msgid "Fatal error reading PNG image file"
372
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
374
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
375 376
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
377
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
378

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
379 380
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
#, fuzzy
381
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
383
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
384

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
385 386 387
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
#, fuzzy
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
388
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
389

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390 391 392 393
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
394
msgstr ""
395
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
396

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
397 398 399 400 401
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
#, fuzzy
msgid "The PNG image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
403
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
404
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
405

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
407
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
408
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
409

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
411
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
412
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
413

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415
msgid "PNM file has an image width of 0"
416
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
417

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
419
msgid "PNM file has an image height of 0"
420
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
421

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
424
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
425

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
427
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
428
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
429

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
431 432
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
433
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
434

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
435
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
436
msgid "Raw PNM image type is invalid"
437
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
438

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
439
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
440
msgid "PNM image format is invalid"
441
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
442

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
443
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
444
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
445
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
446

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
447
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
448
msgid "Premature end-of-file encountered"
449
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
450

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
451
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
452
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
453
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
454

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
455
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
456
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
457
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
458

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
459
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
460
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
461
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
462

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
463
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
464
msgid "Unexpected end of PNM image data"
465
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
466

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
467
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
468
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
469
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
470

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
471 472 473 474 475
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
476
msgid "RAS image has bogus header data"
477
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
478

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
480
msgid "RAS image has unknown type"
481
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
482

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
484 485 486 487
#, fuzzy
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
489
msgid "Not enough memory to load RAS image"
490
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
491

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
492 493 494 495
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
496
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
497
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
498
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
499

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
501
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
502
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
503

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
504
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
505
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
506
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
507

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
508
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
509
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
510
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
511

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
512
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
513
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
514
msgstr "Błąd przy wywołaniu fread() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
515

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
516
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:293
517
msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
518
msgstr "Błąd przy wywołaniu fseek() - przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
519

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
520
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:326
521
msgid "Can't allocate new pixbuf"
522
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
523

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
524
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:639
525
msgid "Can't allocate colormap structure"
526
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
527

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
528
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:646
529
msgid "Can't allocate colormap entries"
530
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
531

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
532
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:668
533
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
534
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
535

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
536
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:686
537
msgid "Can't allocate TGA header memory"
538
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
539

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
540
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:719
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
541
msgid "TGA image has invalid dimensions"
542
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
544
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:725
545
msgid "TGA image comment length is too long"
546
msgstr "Komentarz do obrazu TGA jest zbyt długi"
547

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
548 549
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:734 gdk-pixbuf/io-tga.c:743 gdk-pixbuf/io-tga.c:753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763 gdk-pixbuf/io-tga.c:770
550
msgid "TGA image type not supported"
551
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
552

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
553
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
554
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
555
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
556

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
558
msgid "Excess data in file"
559
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
560

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
561
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
562
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
563
msgstr "Brak pamięci na nagłówek TGA"
564

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
566
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
567
msgstr "Pole nagłówka TGA o nazwie infolen ma zbyt dużą wartość."
568

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
569
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
570
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
571
msgstr "Brak pamięci na tymczasowy bufor cmap dla TGA"
572

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
573
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
574
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
575
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów TGA"
576

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
577
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
578
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
579
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów TGA"
580

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
581
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
582
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
583
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów w mapie kolorów TGA"
584

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1032
586
msgid "Pseudo-Color image without colormap"
587
msgstr "Obraz w trybie paletowym lecz bez palety kolorów"
588

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
589
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1039
590 591
msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
msgstr ""
592 593
"Nie można dokonać przesunięcia na dane obrazu - prawdopodobnie osiągnięto "
"koniec pliku"
594

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
595
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1053 gdk-pixbuf/io-tga.c:1155 gdk-pixbuf/io-tga.c:1225
596
msgid "Can't allocate pixbuf"
597
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
598

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
599
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1295 gdk-pixbuf/io-tga.c:1324
600
msgid "Unsupported TGA image type"
601
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
602

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
603 604 605 606
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1370
msgid "The Targa image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
607
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
608
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
609
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
610

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
611
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
612
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
613
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
614

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
615
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
616
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
617
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
618

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
620 621 622
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
623
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
624
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
625
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
626

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
627
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
628
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
629
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
630

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
631 632 633 634 635 636
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
#, fuzzy
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"

#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
637
msgid "Failed to open TIFF image"
638
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
639

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
640
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
641
msgid "TIFFClose operation failed"
642
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
643

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
644
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
645
msgid "Failed to load TIFF image"
646
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
647

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
648 649 650 651 652
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
653
msgid "Image has zero width"
654
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
655

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
656
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
657
msgid "Image has zero height"
658
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
659

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
660
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
661
msgid "Not enough memory to load image"
662
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
663

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
664
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
665
msgid "Couldn't save the rest"
666
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
667

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
668 669 670 671 672
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""

#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
673
msgid "Invalid XBM file"
674
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
675

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
677
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
678
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
679

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
681
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
682
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
683

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684 685 686 687
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
689
msgid "No XPM header found"
690
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
691

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
693
msgid "XPM file has image width <= 0"
694
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
695

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
696
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
697
msgid "XPM file has image height <= 0"
698
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
699

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
701
msgid "XPM file has invalid number of colors"
702
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
703

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
704
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
705
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
706
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
707

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
709
msgid "Can't read XPM colormap"
710
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
711

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
712
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
713
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
714
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
715

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
716
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
717
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
718
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
719

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
720 721 722 723 724
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
#, fuzzy
msgid "The XPM image format"
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
725 726 727 728 729 730 731 732 733
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
#, fuzzy
msgid "Default Display"
msgstr "Domyślne odstępy"

#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
msgstr ""

734 735 736 737 738
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
739
#: gtk/gtkaccellabel.c:117
740
msgid "Shift"
741
msgstr "Shift"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
742

743 744 745 746 747
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748
#: gtk/gtkaccellabel.c:123
749
msgid "Ctrl"
750
msgstr "Ctrl"
751

752 753 754 755 756
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
757
#: gtk/gtkaccellabel.c:129
758
msgid "Alt"
759
msgstr "Alt"
760

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
761
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
762
msgid "Accelerator Closure"
763
msgstr "Domknięcie akceleratora"
764

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
765
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
766
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
767
msgstr "Domknięcie monitorowane pod kątem zmian akceleratora"
768

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
769
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
770
msgid "Accelerator Widget"
771
msgstr "Widget akceleratora"
772

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
773
#: gtk/gtkaccellabel.c:145
774
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
775
msgstr "Widget monitorowany pod kątem zmian akceleratora"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
776

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
777
#: gtk/gtkalignment.c:102
778
msgid "Horizontal alignment"
779
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
780

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
781
#: gtk/gtkalignment.c:103
782 783 784
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
785
msgstr ""
786 787
"Poziome położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do lewej, 1,0 - wyrównanie do prawej"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
788

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
789
#: gtk/gtkalignment.c:112
790
msgid "Vertical alignment"
791
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
792

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
793
#: gtk/gtkalignment.c:113
794 795 796
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
797
msgstr ""
798 799
"Pionowe położenie widgetu potomnego wewnątrz dostępnej przestrzeni. 0,0 "
"oznacza wyrównanie do góry, 1,0 - wyrównanie do dołu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
800

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
801
#: gtk/gtkalignment.c:121
802
msgid "Horizontal scale"
803
msgstr "Skala pozioma"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
804

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
805
#: gtk/gtkalignment.c:122
806 807 808
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
809
msgstr ""