pl.po 78.7 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
12
"POT-Creation-Date: 2002-01-07 21:47+0100\n"
13
"PO-Revision-Date: 2002-01-08 19:05+0100\n"
14 15
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

20
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
21 22
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
23
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
24

25
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
26 27
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
28
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
29

30
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
31 32
#, c-format
msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
33
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania animacji z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
34

35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z animacją"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

52 53
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
83
msgstr "Brak informacji na temat sposobu odczytania obrazu z pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
86 87
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
88
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89

90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92 93 94
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""

95
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
96 97
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
98
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99

100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
101 102
#, c-format
msgid ""
103 104
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
"%s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
105
msgstr ""
106 107
"Podczas zapisu obrazu nie można zamknąć \"%s\", pewne dane mogły nie zostać "
"zapisane: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
108

109
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
110 111
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
112
msgstr "Przyrostowe odczytywanie obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
113

114
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
115 116 117 118 119
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
120 121
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
"obrazu, lecz nie podał przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
122

123
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
124
msgid "BMP image has unsupported header size"
125
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
126

127
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1 gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
128 129 130
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""

131
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132 133 134
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr ""

135
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
136 137
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
138
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
139

140
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
141 142 143
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""

144
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
145 146
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
147
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
148

149
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
150
msgid "GIF image loader can't understand this image."
151
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
152

153
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
154 155 156
msgid "Bad code encountered"
msgstr ""

157
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
158
msgid "Circular table entry in GIF file"
159
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
160

161 162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1 gdk-pixbuf/io-gif.c:1
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
163
msgid "Not enough memory to load GIF file"
164
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
165

166
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
167
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
168
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
169

170
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
171
msgid "File does not appear to be a GIF file"
172
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
173

174
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
175 176
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
177
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
178

179
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
180 181 182
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr ""

183
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
184 185
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
186

187
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
188 189 190 191 192
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""

193
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
194 195 196
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr ""

197
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
198 199 200 201
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr ""

202
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
203 204 205
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
206
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
207

208
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
209
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
210
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
211

212
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
213 214 215 216 217
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
218 219
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
220

221
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
222 223 224 225
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
226 227
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
228

229
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
230 231
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
232
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
233

234
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
235
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
236
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
237

238
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
239 240 241 242 243 244
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""

245
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
246
msgid "Fatal error reading PNG image file"
247
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
248

249
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
250 251
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
252
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
253

254
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
255 256 257 258
msgid ""
"Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""

259
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
260 261 262
msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
msgstr ""

263
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1
264 265 266
msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""

267
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
268 269 270
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr ""

271
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
272
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
273
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
274

275
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
276
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
277
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
278

279
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
280
msgid "PNM file has an image width of 0"
281
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
282

283
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
284
msgid "PNM file has an image height of 0"
285
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
286

287
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
288
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
289
msgstr "Maksymalną wartością koloru w pliku PNM jest 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
290

291
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
292
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
293
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
294

295
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
296 297
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
298
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
299

300
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
301 302 303
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr ""

304
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
305
msgid "PNM image format is invalid"
306
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
307

308
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
309
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
310
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
311

312
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
313 314 315
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr ""

316
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1 gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
317 318 319
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""

320
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
321
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
322
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
323

324
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
325 326 327
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr ""

328
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
329
msgid "Unexpected end of PNM image data"
330
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
331

332
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
333
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
334
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
335

336
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
337
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
338
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
339

340
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
341
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
342
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
343

344
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
345
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
346
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347

348
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
349
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
350
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
351

352
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
353
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
354
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
355

356
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
357
msgid "Failed to open TIFF image"
358
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
359

360
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
361 362 363
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr ""

364
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:1 gdk-pixbuf/io-tiff.c:1
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
365
msgid "Failed to load TIFF image"
366
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
367

368
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
369
msgid "Invalid XBM file"
370
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
371

372
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
373
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
374
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
375

376
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
377
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
378
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
379

380
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
381
msgid "No XPM header found"
382
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
383

384
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
385
msgid "XPM file has image width <= 0"
386
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
387

388
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
389
msgid "XPM file has image height <= 0"
390
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
391

392
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
393
msgid "XPM file has invalid number of colors"
394
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
395

396
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
397
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
398
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę znaków na piksel"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
399

400
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
401
msgid "Can't read XPM colormap"
402
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
403

404
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
405
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
406
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
407

408
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1
409
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
410
msgstr "Przy odczycie pliku XPM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
411

412
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
413
msgid "Image header corrupt"
414
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415

416
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
417
msgid "Image format unknown"
418
msgstr "Nieznany format obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
419

420
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
421
msgid "Image pixel data corrupt"
422
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
423

424
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:1
425 426
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
427 428
msgstr ""

429
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
430
msgid "Accelerator Closure"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431 432
msgstr ""

433
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
434 435 436
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr ""

437
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
438 439 440
msgid "Accelerator Widget"
msgstr ""

441
#: gtk/gtkaccellabel.c:1
442
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
443 444
msgstr ""

445
#: gtk/gtkalignment.c:1
446
msgid "Horizontal alignment"
447
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
448

449
#: gtk/gtkalignment.c:1
450 451 452
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
453 454
msgstr ""

455
#: gtk/gtkalignment.c:1
456
msgid "Vertical alignment"
457
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458

459
#: gtk/gtkalignment.c:1
460 461 462
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
463 464
msgstr ""

465
#: gtk/gtkalignment.c:1
466
msgid "Horizontal scale"
467
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468

469
#: gtk/gtkalignment.c:1
470 471 472
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
473 474
msgstr ""

475
#: gtk/gtkalignment.c:1
476
msgid "Vertical scale"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477 478
msgstr ""

479
#: gtk/gtkalignment.c:1
480 481 482
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
483 484
msgstr ""

485
#: gtk/gtkarrow.c:1
486
msgid "Arrow direction"
487
msgstr ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
488

489
#: gtk/gtkarrow.c:1
490
msgid "The direction the arrow should point"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
491 492
msgstr ""

493
#: gtk/gtkarrow.c:1
494
msgid "Arrow shadow"
495
msgstr "Cień strzałki"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
496

497
#: gtk/gtkarrow.c:1
498
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
499 500
msgstr ""

501
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
502
msgid "Horizontal Alignment"
503
msgstr "Wyrównanie poziome"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
504

505
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
506
msgid "X alignment of the child"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
507 508
msgstr ""

509
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
510
msgid "Vertical Alignment"
511
msgstr "Wyrównanie pionowe"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
512

513
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
514
msgid "Y alignment of the child"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
515 516
msgstr ""

517
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
518
msgid "Ratio"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
519 520
msgstr ""

521
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
522
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
523 524
msgstr ""

525
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
526
msgid "Obey child"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
527 528
msgstr ""

529
#: gtk/gtkaspectframe.c:1
530
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
531 532
msgstr ""

533
#: gtk/gtkbbox.c:1
534
msgid "Minimum child width"
535
msgstr "Minimalna szerokość widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
536

537
#: gtk/gtkbbox.c:1
538
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
539 540
msgstr ""

541
#: gtk/gtkbbox.c:1
542
msgid "Minimum child height"
543
msgstr "Minimalna wysokość widgetu potomnego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
544

545
#: gtk/gtkbbox.c:1
546
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
547 548
msgstr ""

549
#: gtk/gtkbbox.c:1
550
msgid "Child internal width padding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
551 552
msgstr ""

553
#: gtk/gtkbbox.c:1
554
msgid "Amount to increase child's size on either side"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
555 556
msgstr ""

557
#: gtk/gtkbbox.c:1
558
msgid "Child internal height padding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
559 560
msgstr ""

561
#: gtk/gtkbbox.c:1
562
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
563 564
msgstr ""

565
#: gtk/gtkbbox.c:1
566
msgid "Layout style"
567
msgstr "Styl ułożenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
568

569
#: gtk/gtkbbox.c:1
570 571 572
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
573 574
msgstr ""

575
#: gtk/gtkbbox.c:1
576
msgid "Secondary"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
577 578
msgstr ""

579
#: gtk/gtkbbox.c:1
580
msgid ""
581 582
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, "
"e.g., help buttons."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
583 584
msgstr ""

585
#: gtk/gtkbox.c:1
586
msgid "Spacing"
587
msgstr "Odstępy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
588

589
#: gtk/gtkbox.c:1
590
msgid "The amount of space between children."
591
msgstr "Ilość miejsca pomiędzy widgetami potomnymi."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
592

593
#: gtk/gtkbox.c:1 gtk/gtknotebook.c:1
594
msgid "Homogeneous"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
595 596
msgstr ""

597
#: gtk/gtkbox.c:1
598
msgid "Whether the children should all be the same size."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
599
msgstr ""
600
"Określa, czy wszystkie widgety potomne powinny być tego samego rozmiaru. "
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
601

602
#: gtk/gtkbutton.c:1 gtk/gtkframe.c:1 gtk/gtklabel.c:1
603
msgid "Label"
604
msgstr "Etykieta"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
605

606
#: gtk/gtkbutton.c:1
607 608 609
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
610 611
msgstr ""

612
#: gtk/gtkbutton.c:1 gtk/gtklabel.c:1
613 614
msgid "Use underline"
msgstr ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
615

616
#: gtk/gtkbutton.c:1 gtk/gtklabel.c:1
617 618 619
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
620 621
msgstr ""

622
#: gtk/gtkbutton.c:1
623
msgid "Use stock"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
624 625
msgstr ""

626
#: gtk/gtkbutton.c:1
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
627
msgid ""
628
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
629 630
msgstr ""

631
#: gtk/gtkbutton.c:1
632
msgid "Border relief"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
633 634
msgstr ""

635
#: gtk/gtkbutton.c:1
636
msgid "The border relief style."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
637 638
msgstr ""

639
#: gtk/gtkbutton.c:1
640
msgid "Default Spacing"
641
msgstr "Domyślne odstępy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
642

643
#: gtk/gtkbutton.c:1
644
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
645 646
msgstr ""

647
#: gtk/gtkbutton.c:1
648
msgid "Default Outside Spacing"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
649 650
msgstr ""

651
#: gtk/gtkbutton.c:1
652 653 654
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
655 656
msgstr ""

657
#: gtk/gtkbutton.c:1
658
msgid "Child X Displacement"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
659 660
msgstr ""

661
#: gtk/gtkbutton.c:1
662 663
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
664 665
msgstr ""

666
#: gtk/gtkbutton.c:1
667
msgid "Child Y Displacement"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
668 669
msgstr ""

670
#: gtk/gtkbutton.c:1
671 672
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
673 674
msgstr ""

675
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
676
msgid "mode"
677
msgstr "tryb"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
678

679
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
680
msgid "Editable mode of the CellRenderer"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
681 682
msgstr ""

683
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
684
msgid "visible"
685
msgstr ""
686

687
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
688
msgid "Display the cell"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
689 690
msgstr ""

691
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
692
msgid "xalign"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
693 694
msgstr ""

695
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
696
msgid "The x-align."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
697 698
msgstr ""

699
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
700 701 702
msgid "yalign"
msgstr ""

703
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
704 705 706
msgid "The y-align."
msgstr ""

707
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
708 709 710
msgid "xpad"
msgstr ""

711
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
712 713 714
msgid "The xpad."
msgstr ""

715
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
716 717 718
msgid "ypad"
msgstr ""

719
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
720 721 722
msgid "The ypad."
msgstr ""

723
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
724
msgid "width"
725
msgstr "szerokość"
726

727
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
728 729 730
msgid "The fixed width."
msgstr ""

731
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
732
msgid "height"
733
msgstr "wysokość"
734

735
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
736 737 738
msgid "The fixed height."
msgstr ""

739
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
740 741 742
msgid "Is Expander"
msgstr ""

743
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
744 745 746
msgid "Row has children."
msgstr ""

747
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
748
msgid "Is Expanded"
749
msgstr "Jest rozwinięty"
750

751
#: gtk/gtkcellrenderer.c:1
752 753 754
msgid "Row is an expander row, and is expanded"
msgstr ""

755
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:1
756 757 758
msgid "Pixbuf Object"
msgstr ""

759
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:1
760 761 762
msgid "The pixbuf to render."
msgstr ""

763
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
764 765 766
msgid "Pixbuf Expander Open"
msgstr ""

767
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
768 769 770
msgid "Pixbuf for open expander."
msgstr ""

771
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
772 773 774
msgid "Pixbuf Expander Closed"
msgstr ""

775
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:1
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
776 777 778
msgid "Pixbuf for closed expander."
msgstr ""

779
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1 gtk/gtkentry.c:1 gtk/gtkprogressbar.c:1
780
msgid "Text"
781
msgstr "Tekst"
782

783
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1
784 785 786
msgid "Text to render"
msgstr ""

787
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1
788 789 790
msgid "Markup"
msgstr ""

791
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:1
792 793 794
msgid "Marked up text to render"
msgstr ""