pl.po 51.8 KB
Newer Older
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
1
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
2 3
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
4
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
5 6 7 8
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
9 10
msgid ""
msgstr ""
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
11
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
12
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 02:54+0200\n"
13
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
14 15
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
Robert Brady's avatar
Robert Brady committed
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
19
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20 21
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
23 24
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:150 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:787
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:934 tests/testfilechooser.c:192
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
25 26
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
27
msgstr "Nie można otworzyć pliku \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
28

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
29
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:165 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:801
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
30 31
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
32
msgstr "Plik z obrazem \"%s\" nie zawiera danych"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
33

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
34 35
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:839
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:977 tests/testfilechooser.c:237
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
36 37 38 39
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
40 41
"Nie można odczytać obrazu \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie "
"uszkodzony plik z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
42

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
43
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:239
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
44 45 46 47 48
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
49 50
"Nie można odczytać animacji \"%s\": przyczyna nieznana; prawdopodobnie plik "
"z animacją jest uszkodzony"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
52
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:415
53
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
54
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
55
msgstr "Nie można wczytać modułu odczytującego obrazy: %s: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
56

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
57
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:430
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58 59 60 61 62
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
63 64
"Moduł %s do wczytywania obrazów nie eksportuje właściwego interfejsu; być "
"może pochodzi on z innej wersji GTK+?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:577 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:629
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
67 68
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
69
msgstr "Obrazy typu \"%s\" nie są obsługiwane"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
70

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
71
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:671
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72 73
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
74
msgstr "Nie można rozpoznać formatu obrazu w pliku \"%s\""
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
75

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
76
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:679
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77
msgid "Unrecognized image file format"
78
msgstr "Nierozpoznany format pliku z obrazem"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
80
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:852
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
81 82
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
83
msgstr "Nie można odczytać obrazu \"%s\": %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
84

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
85
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1166
86
#, c-format
87
msgid "Error writing to image file: %s"
88
msgstr "Błąd przy zapisie do pliku obrazu: %s"
89

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1326
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
91 92
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
93
msgstr "Ta kopia gdk-pixbuf nie pozwala na zapis obrazu w formacie: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
94

95
# FIXME - co za bzdurne zdanie
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
96
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1239
97
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
98
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do odczytu"
99

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
100
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1251
101
msgid "Failed to open temporary file"
102
msgstr "Nie można otworzyć pliku tymczasowego"
103

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
104
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1270
105
msgid "Failed to read from temporary file"
106
msgstr "Nie można odczytać pliku tymczasowego"
107

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
108
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1452
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
109 110
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
111
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisu: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
112

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
113
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1477
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114 115
#, c-format
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
116 117
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
118
msgstr ""
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
119 120
"Nie można zamknąć pliku \"%s\" po zapisaniu w nim obrazu. Mogło dojść do "
"niezapisania części danych: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
122
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1665 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1715
123
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
124
msgstr "Brak pamięci do zapisu obrazu do bufora"
125

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
126
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:378
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
127 128
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
129
msgstr "Funkcja przyrostowego odczytu obrazów typu \"%s\" nie jest obsługiwana"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
130

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
131
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:402 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:504
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
132 133 134 135 136
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
137
"Błąd wewnętrzny: Moduł \"%s\" odczytujący obrazy nie rozpoczął odczytywania "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
138
"obrazu, nie podając przyczyny niepowodzenia"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
139

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
140
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
141 142 143
msgid "Image header corrupt"
msgstr "Uszkodzony nagłówek obrazu"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
144
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
145 146 147
msgid "Image format unknown"
msgstr "Nieznany format obrazu"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
148
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:459
149 150 151
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Uszkodzone dane o pikselach obrazu"

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
153
#, c-format
154 155
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
156
msgstr[0] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtu"
157
msgstr[1] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
158
msgstr[2] "Brak pamięci na bufor obrazu o rozmiarze %u bajtów"
159

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
160 161
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
162
msgstr "Nieobsługiwany fragment ikony w animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
163 164 165

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
166
msgstr "Nieobsługiwany typ animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
167 168 169

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
170
msgstr "Niepoprawny nagłówek animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
171 172 173 174

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
175
msgstr "Brak pamięci do wczytania animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
176 177 178

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
179
msgstr "Uszkodzony fragment animacji"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
180 181 182

#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
183
msgstr "Format obrazu ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
184

185
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:225 gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
186
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
187
msgstr "Brak pamięci na odczytanie bitmapy z pliku"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
188

189
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
190
msgid "BMP image has unsupported header size"
191
msgstr "Obraz BMP zawiera nagłówek o nieobsługiwanym rozmiarze"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
192

193 194
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:282 gdk-pixbuf/io-bmp.c:307 gdk-pixbuf/io-bmp.c:330
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
195
msgid "BMP image has bogus header data"
196
msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
197

198
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1118
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
199
msgid "The BMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
200
msgstr "Format obrazu BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
202
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
203 204
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
205
msgstr "Błąd przy odczycie obrazu GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
206

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
207
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
208 209
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
210
"Plik GIF nie zawiera wszystkich wymaganych danych (może został obcięty?)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
211

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
212
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
213 214
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
215
msgstr "Wewnętrzny błąd w module odczytującym obrazy GIF (%s)"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
216

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
217
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
218
msgid "Stack overflow"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
219
msgstr "Przepełnienie stosu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
220

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
221
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
222 223
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
224
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
225

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
226
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
227
msgid "Bad code encountered"
228
msgstr "Napotkano błędny kod"
229

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
230
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
231
msgid "Circular table entry in GIF file"
232
msgstr "Zapętlona pozycja tabeli w pliku GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
233

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
234 235
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
236
msgid "Not enough memory to load GIF file"
237
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
238

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
239
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
240
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
241
msgstr "Obraz GIF jest uszkodzony (niepoprawna kompresja LZW)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
242

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
243
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
244
msgid "File does not appear to be a GIF file"
245
msgstr "Plik nie wydaje się być plikiem GIF"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
246

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
248 249
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
250
msgstr "Format GIF w wersji %s nie jest obsługiwany"
Chyla Zbigniew's avatar
Chyla Zbigniew committed
251

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
252
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
253 254 255 256
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
257 258
"Obraz GIF nie ma globalnej palety kolorów, a ramka wewnątrz nie ma palety "
"lokalnej."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
259

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
260
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
261
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
262
msgstr "Plik GIF został obcięty lub jest niekompletny."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
263

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
264
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
265
msgid "The GIF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
266
msgstr "Format obrazu GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
267

268 269
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:271 gdk-pixbuf/io-ico.c:332
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:395 gdk-pixbuf/io-ico.c:425
270 271 272
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie ikony"

273
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256
274 275 276
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "Niepoprawny nagłówek ikony"

277
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:293
278 279 280
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Szerokość ikony jest zerowa"

281
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
282 283 284
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Wysokość ikony jest zerowa"

285
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:347
286 287 288
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Skompresowane ikony nie są obsługiwane"

289
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:380
290 291 292
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Nieobsługiwany typ ikony"

293
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:474
294 295 296
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku ICO"

297
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:939
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
298
msgid "Image too large to be saved as ICO"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
299
msgstr "Obraz jest za duży aby mógł być zapisany jako ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
300

301
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:950
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
302
msgid "Cursor hotspot outside image"
303
msgstr "Gorący punkt poza obrazem"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
304

305
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:973
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
306 307
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
308
msgstr "Nieobsługiwana głębokość dla pliku ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
309

310
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1202
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
311
msgid "The ICO image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
312
msgstr "Format obrazu ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
313

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
314
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
315 316
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
317
msgstr "Błąd przy interpretacji pliku z obrazem JPEG (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
318

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
319
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
320 321 322
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
323 324 325
msgstr ""
"Brak pamięci na odczytanie pliku, spróbuj zamknąć pewne aplikacje aby "
"zwolnić pamięć"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
326

327
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:749
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
328
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
329
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
330
msgstr "Nieobsługiwana przestrzeń kolorów w pliku JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331

332 333
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:678 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:950
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
334
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
335
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku JPEG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
336

337
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:893
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
338 339 340 341 342
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
343 344
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%s\" nie jest "
"poprawna."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
345

346
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:908
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
347 348 349 350
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
351 352
"Jakość obrazu JPEG musi być wartością od 0 do 100; wartość \"%d\" nie jest "
"dozwolona."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
353

354
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1069
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
355
msgid "The JPEG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
356
msgstr "Format obrazu JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
357

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
358
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
359
msgid "Couldn't allocate memory for header"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
360
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla nagłówka"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
361

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
362
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
363
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
364
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla bufora kontekstu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
365

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
366
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
367
msgid "Image has invalid width and/or height"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
368
msgstr "Obraz posiada niepoprawną szerokość i/lub wysokość"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
369

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
370
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
371
msgid "Image has unsupported bpp"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
372
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną wartość bpp"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
373

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
374
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
375
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
376
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
377
msgstr "Obraz zawiera nieobsługiwaną liczbę %d-bitowych płaszczyzn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
378

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
379
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
380
msgid "Couldn't create new pixbuf"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
381
msgstr "Nie można utworzyć nowego bufora piksmapy"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
382

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
383
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
384
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
385
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych linii"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
387
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
389
msgstr "Nie można przydzielić pamięci dla danych palety"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
390

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
391
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
392
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
393
msgstr "Nie pobrano wszystkich linii obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
395
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396
msgid "No palette found at end of PCX data"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
397
msgstr "Nie znaleziono palety na końcu danych PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
398

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
399
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
400
msgid "The PCX image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
401
msgstr "Format obrazu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
403
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
404
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
405
msgstr "Liczba bitów na kanał obrazu PNG jest niepoprawna."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
409
msgstr "Przekształcony PNG ma zerową szerokość lub wysokość."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
413
msgstr "Liczba bitów na kanał przekształconego PNG nie jest równa 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
415
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
417
msgstr "Przekształcony PNG nie jest typu RGB ani RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420 421
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
422 423
"Przekształcony PNG zawiera nieobsługiwaną liczbę kanałów, powinien mieć 3 "
"lub 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
425
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
426 427
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
428
msgstr "Poważny błąd w pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
429

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
431
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
432
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNG"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
433

434
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
435 436 437 438 439
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
440
"Brak pamięci na przechowanie obrazu o wymiarach %ld na %ld punktów; spróbuj "
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
441
"zmniejszyć zapotrzebowanie na pamięć kończąc pewne aplikacje"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
442

443
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444
msgid "Fatal error reading PNG image file"
445
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446

447
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
448 449
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
450
msgstr "Poważny błąd przy odczycie pliku z obrazem PNG: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
451

452
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
453
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
454
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
455
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą mieć długość od 1 do 79 znaków."
456

457
#: gdk-pixbuf/io-png.c:821
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
458
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
459
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
460

461
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
462 463
#, fuzzy, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
464
msgstr ""
465
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
466

467
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
468
msgid "The PNG image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
469
msgstr "Format obrazu PNG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
470

471
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:249
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
472
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
473
msgstr "Moduł obsługujący PNM oczekiwał wartości całowitej, lecz otrzymał inną"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
474

475
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:281
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
476
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
477
msgstr "Plik PNM zawiera niepoprawny bajt początkowy"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
478

479
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:311
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
480
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
481
msgstr "Plik PNM nie zawiera rozpoznanego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
482

483
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:336
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
484
msgid "PNM file has an image width of 0"
485
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o szerokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
486

487
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:357
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
488
msgid "PNM file has an image height of 0"
489
msgstr "Plik PNM zawiera obraz o wysokości 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
490

491
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:380
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
492
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
493
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM wynosi 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
494

495
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:388
496
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
497
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
498

499
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
500 501
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
502
msgstr ""
503
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
504

505
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:435 gdk-pixbuf/io-pnm.c:463 gdk-pixbuf/io-pnm.c:495
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
506
msgid "Raw PNM image type is invalid"
507
msgstr "Typ surowego obrazu PNM jest niepoprawny"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
508

509
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:555 gdk-pixbuf/io-pnm.c:597
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
510
msgid "PNM image format is invalid"
511
msgstr "Niepoprawny format obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
512

513
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
514
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
515
msgstr "Moduł odczytujący obrazy PNM nie obsługuje tego podformatu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
516

517
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
518
msgid "Premature end-of-file encountered"
519
msgstr "Przedwcześnie wystąpił koniec pliku"
520

521
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
522
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
523
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
524

525
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
526 527
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
528
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
529

530
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
531
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
532
msgstr "Brak pamięci na wczytanie struktury kontekstu PNM"
533

534
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
535
msgid "Unexpected end of PNM image data"
536
msgstr "Nieoczekiwany koniec danych obrazu PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
537

538
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
539
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
540
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
541

542
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1082
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
543
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
544
msgstr "Rodzina formatów obrazów PNM/PBM/PGM/PPM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
545

546
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
547
msgid "RAS image has bogus header data"
548
msgstr "Błędny nagłówek obrazu RAS"
549

550
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
551
msgid "RAS image has unknown type"
552
msgstr "Nieznany format obrazu RAS"
553

554
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
555
msgid "unsupported RAS image variation"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
556
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu RAS"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
557

558
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
559
msgid "Not enough memory to load RAS image"
560
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu RAS"
561

562
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563
msgid "The Sun raster image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
564
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
566
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
567 568
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
569
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
570

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
571
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
572 573
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
574
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
575

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
576
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
577 578
#, fuzzy
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
579
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
580

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
581
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
582 583
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
584
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
585

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
586
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
587 588
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
589
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
590

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
591
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
592 593
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
594
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
595

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
596
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
597 598
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap entries"
599
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
600

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
601
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:721
602
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
603
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
604

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
605
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
606 607
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
608
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
609

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
610
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
611
msgid "TGA image has invalid dimensions"
612
msgstr "Obraz TGA ma niewłaściwe wymiary"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
613

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
614 615
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:778 gdk-pixbuf/io-tga.c:787 gdk-pixbuf/io-tga.c:797
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:807 gdk-pixbuf/io-tga.c:814
616
msgid "TGA image type not supported"
617
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
618

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
619
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
620 621
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
622
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
623

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
624
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
625
msgid "Excess data in file"
626
msgstr "W pliku występują nadmiarowe dane"
627

Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
628
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:995
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
629
msgid "The Targa image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
630
msgstr "Format obrazu Targa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
631

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
632
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:177
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
633
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
634
msgstr "Nie można uzyskać szerokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
635

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
636
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:184
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
637
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
638
msgstr "Nie można uzyskać wysokości obrazu (niepoprawny plik TIFF)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
639

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
640
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:192
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
641
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
642
msgstr "Szerokość lub wysokość obrazu TIFF jest równa zeru"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
643

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
644
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201 gdk-pixbuf/io-tiff.c:210
645 646 647
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Zbyt duże wymiary obrazu TIFF"

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
648 649
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:229 gdk-pixbuf/io-tiff.c:241 gdk-pixbuf/io-tiff.c:292
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:589
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
650
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
651
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
652

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
653
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:257 gdk-pixbuf/io-tiff.c:300
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
654
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
655
msgstr "Nie można odczytać danych RGB z pliku TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
656

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
657
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:371
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
658
msgid "Failed to open TIFF image"
659
msgstr "Nie można otworzyć obrazu TIFF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
660

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
661
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:384
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
662
msgid "TIFFClose operation failed"
663
msgstr "Operacja TIFFClose nie powiodła się"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
664

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
665
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:519 gdk-pixbuf/io-tiff.c:532
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
666
msgid "Failed to load TIFF image"
667
msgstr "Nie można odczytać obrazu TIFF"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
668

Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
669
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:627
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
670
msgid "The TIFF image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
671
msgstr "Format obrazu TIFF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
672 673

#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
674
msgid "Image has zero width"
675
msgstr "Szerokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
676

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
677
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
678
msgid "Image has zero height"
679
msgstr "Wysokość obrazu jest zerowa"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
680

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
681
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
682
msgid "Not enough memory to load image"
683
msgstr "Brak pamięci na odczytanie obrazu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
684

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
685
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
686
msgid "Couldn't save the rest"
687
msgstr "Nie można zapisać reszty"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
689 690
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
691
msgstr "Format obrazu WBMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
692

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:287
694
msgid "Invalid XBM file"
695
msgstr "Niepoprawny plik XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
696

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:297
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
698
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
699
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XBM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
700

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
701
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
702
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
703
msgstr "Przy odczycie pliku XBM nie powiódł się zapis do pliku tymczasowego"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
704

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
705
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
706
msgid "The XBM image format"
Artur Flinta's avatar
Artur Flinta committed
707
msgstr "Format obrazu XBM"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
708

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
709
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
710
msgid "No XPM header found"
711
msgstr "Nie odnaleziono nagłówka XPM"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
712

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
713
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
714
msgid "XPM file has image width <= 0"
715
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o szerokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
716

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
717
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
718
msgid "XPM file has image height <= 0"
719
msgstr "Plik XPM zawiera obraz o wysokości <= 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
720

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
721
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
722
msgid "XPM file has invalid number of colors"
723
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
724

Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
725
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
Tim Janik's avatar