nl.po 128 KB
Newer Older
1
# Dutch translation of gtk+.
2
# Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
3
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
4
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
5
# Tino Meinen <a.t.meinen@chelo.nl>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
6
7
# --------------
# Discussiepunten:
8
# expander -> uitklapper (win32 heeft het over samenvouwen/openvouwen)
9
# render -> render/weergeven/tonen?
10
# spinbutton -> spinknop
11
# tag -> markering/etiket/label
12
# tooltip -> tooltip/werktip/tip
13
# separator -> scheiding/scheidingslijn/scheidingsteken
14
# selected -> geselecteerde/gekozen
15
# standard display -> standaard display
16
#
17
18
msgid ""
msgstr ""
19
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1    
Matthias Clasen committed
20
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
21
"POT-Creation-Date: 2006-08-17 23:42-0400\n"
22
"PO-Revision-Date: 2006-08-04 03:28+0200\n"
23
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
24
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
25
"MIME-Version: 1.0\n"
Yanko Kaneti's avatar
Yanko Kaneti committed
26
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
27
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
30
31
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 tests/testfilechooser.c:218
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
32
33
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
34
msgstr "Openen van bestand ‘%s’ mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
35

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
36
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
37
38
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
39
msgstr "Afbeelding ‘%s’ bevat geen data"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
40

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
41
42
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 tests/testfilechooser.c:263
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
43
44
45
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
46
msgstr ""
47
"Laden van afbeelding ‘%s’ mislukt: reden onbekend, waarschijnlijk een "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
48
"beschadigde afbeelding"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
49

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:242
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
51
52
#, c-format
msgid ""
53
54
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
55
msgstr ""
56
"Laden van animatie ‘%s’ mislukt: reden onbekend, waarschijnlijk een "
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
57
"beschadigde animatie"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
58

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
59
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
60
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
61
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
62
msgstr "Laden van afbeeldingslader %s mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
63

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
64
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
65
66
67
68
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
69
70
71
msgstr ""
"Afbeeldingslader %s geeft de verkeerde interface door; misschien is het de "
"lader van een andere GTK-versie?"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
72

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
73
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
74
75
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
76
msgstr "Afbeeldingstype ‘%s’ wordt niet ondersteund"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
77

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
78
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
79
80
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
81
msgstr "Afbeeldingstype van bestand ‘%s’ werd niet herkend"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
82

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
83
84
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
85
msgid "Unrecognized image file format"
86
msgstr "Onbekend afbeeldingstype"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
87

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
88
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
89
90
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
91
msgstr "Laden van afbeelding ‘%s’ mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
92

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
93
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
94
95
96
97
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "Fout bij het schrijven naar afbeelding: %s"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
98
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
99
100
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
101
102
103
msgstr ""
"Deze versie van gdk-pixbuf heeft geen ondersteuning voor het opslaan van het "
"bestandsformaat: %s"
104

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
105
106
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
#, c-format
107
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
108
msgstr "Onvoldoende geheugen om de afbeelding op te slaan naar de callback"
109

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
110
111
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
#, c-format
112
msgid "Failed to open temporary file"
113
msgstr "Openen van tijdelijk bestand is mislukt"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
114

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
115
116
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
#, c-format
117
msgid "Failed to read from temporary file"
118
msgstr "Lezen van tijdelijk bestand is mislukt"
119

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
120
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
121
122
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
123
msgstr "Openen van ‘%s’ voor schrijven is mislukt: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
124

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
125
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
126
127
#, c-format
msgid ""
128
129
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
130
msgstr ""
131
"Sluiten van ‘%s’ tijdens het schrijven is mislukt; er kan data verloren zijn "
132
"gegaan: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
133

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
134
135
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
#, c-format
136
137
138
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr "Onvoldoende geheugen om afbeelding in een buffer op te slaan"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
139
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:321
140
141
142
143
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
"but didn't give a reason for the failure"
Matthias Clasen's avatar
2.10.1    
Matthias Clasen committed
144
msgstr ""
145
"Interne fout: afbeeldingslader ‘%s’ heeft een bewerking niet voltooid, maar "
Matthias Clasen's avatar
2.10.1    
Matthias Clasen committed
146
"gaf daar geen reden voor"
147

148
149
150
# incrementeel is geen nederlands woord.
# Hier wordt ws bedoeld:
# Het gedeeltelijk laden en dan al gedeeltelijk weergaven van een afbeelding
151
# geleidelijk laden/deelsgewijs laden
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
152
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
153
154
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
155
msgstr "Deelsgewijs laden van afbeeldingstype ‘%s’ wordt niet ondersteund"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
156

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
157
158
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
#, c-format
159
msgid "Image header corrupt"
160
msgstr "Afbeeldingsheader beschadigd"
161

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
162
163
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
#, c-format
164
msgid "Image format unknown"
165
msgstr "He bestandsformaat van de afbeelding is onbekend"
166

167
# pixelgegevens/pixeldata
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
168
169
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
#, c-format
170
msgid "Image pixel data corrupt"
171
msgstr "Beeldpuntdata van de afbeelding is beschadigd"
172

173
# meervoud in nl van byte is byte
174
175
# reserveren van %u byte geheugenruimte voor de afbeelding is mislukt
# Niet mogelijk om afbeeldingsbuffer van %u byte te alloceren
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
176
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
177
#, c-format
178
179
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
180
181
msgstr[0] "reserveren van %u byte geheugenruimte voor de afbeelding is mislukt"
msgstr[1] "reserveren van %u byte geheugenruimte voor de afbeelding is mislukt"
182

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
183
184
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
185
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
186
msgstr "Onverwacht pictogram-brokje in animatie"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
187

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
188
189
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
190
msgid "Unsupported animation type"
191
msgstr "Niet ondersteund animatietype"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
192

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
193
194
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:536
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
195
msgid "Invalid header in animation"
196
msgstr "Ongeldige header in animatie"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
197

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
198
199
200
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:380 gdk-pixbuf/io-ani.c:439
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:458 gdk-pixbuf/io-ani.c:509 gdk-pixbuf/io-ani.c:581
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
201
msgid "Not enough memory to load animation"
202
msgstr "Onvoldoende geheugen om animatie te laden"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
203

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
204
205
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:398 gdk-pixbuf/io-ani.c:415 gdk-pixbuf/io-ani.c:426
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
206
msgid "Malformed chunk in animation"
207
msgstr "Misvormd brokje in animatie"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
208

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
209
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:674
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
210
msgid "The ANI image format"
211
msgstr "Het ANI-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
212

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
213
214
215
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:228 gdk-pixbuf/io-bmp.c:306 gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:361 gdk-pixbuf/io-bmp.c:442
#, c-format
216
217
218
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-afbeelding bevat onzinnige headerdata"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
219
220
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:239 gdk-pixbuf/io-bmp.c:401
#, c-format
221
222
223
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Onvoldoende geheugen voor het laden van de bitmap-afbeelding"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
224
225
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:287
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
226
msgid "BMP image has unsupported header size"
227
msgstr "BMP-afbeelding heeft een niet-ondersteunde headergrootte"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
228

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
229
230
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:325
#, c-format
231
232
233
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr "Topdown BMP-afbeeldingen kunnen niet worden gecomprimeerd"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
234
235
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1203
#, c-format
236
237
238
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor opslaan van BMP-bestand"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
239
240
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1244
#, c-format
241
242
243
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "Kon niet naar BMP-bestand schrijven"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
244
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
245
msgid "The BMP image format"
246
msgstr "Het BMP-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
247

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
248
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
249
250
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
251
msgstr "Lezen van GIF mislukt: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
252

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
253
254
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:496 gdk-pixbuf/io-gif.c:1472 gdk-pixbuf/io-gif.c:1633
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
255
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
256
msgstr "Er ontbrak data in het GIF-bestand (misschien was het afgebroken?)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
257

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
258
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
259
260
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
261
msgstr "Interne fout in de GIF-lader (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
262

263
264
265
266
267
# overlopende stapel
# maar dit is toch een melding waar newbies niets mee kunnen.
# Ze zouden deze melding eigenlijk niet mogen zien.
# Om degene die wel weten wat ze ermee kunnen doen niet op een dwaalspoor
# te zetten: Niet vertaald
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
268
269
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:579
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
270
msgid "Stack overflow"
271
msgstr "Stack overflow"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
272

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
273
274
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:639
#, c-format
275
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
276
msgstr "GIF-lader begrijpt deze afbeelding niet."
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
277

278
# onjuiste code
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
279
280
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:668
#, c-format
281
msgid "Bad code encountered"
282
msgstr "Foutieve code ontdekt"
283

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
284
285
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:678
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
286
msgid "Circular table entry in GIF file"
287
msgstr "Circulair tabelveld in GIF-bestand"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
288

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
289
290
291
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:866 gdk-pixbuf/io-gif.c:1459 gdk-pixbuf/io-gif.c:1506
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1621
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
292
msgid "Not enough memory to load GIF file"
293
msgstr "Onvoldoende geheugen om GIF-bestand te laden"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
294

295
# composite a frame?
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
296
297
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:951
#, c-format
298
299
300
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
msgstr "Onvoldoende geheugen om een frame samen te stellen in GIF-bestand"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
301
302
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1123
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
303
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
304
msgstr "GIF-bestand is beschadigd (incorrecte LZW-compressie)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
305

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
306
307
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
308
msgid "File does not appear to be a GIF file"
309
msgstr "Bestand lijkt geen GIF-bestand te zijn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
310

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
311
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1185
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
312
313
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
314
msgstr "Versie %s van het GIF-bestandsformaat wordt niet ondersteund"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
315

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
316
317
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1294
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
318
319
320
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
321
322
323
msgstr ""
"GIF-bestand heeft geen algemeen kleurenpalet, en een kader daarbinnen heeft "
"geen lokaal kleurenpalet"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
324

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
325
326
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1528
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
327
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
328
msgstr "GIF-bestand is afgebroken of onvolledig"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
329

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
330
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
331
msgid "The GIF image format"
332
msgstr "Het GIF-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
333

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
334
335
336
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:219 gdk-pixbuf/io-ico.c:279 gdk-pixbuf/io-ico.c:348
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:411 gdk-pixbuf/io-ico.c:441
#, c-format
337
msgid "Not enough memory to load icon"
338
msgstr "Onvoldoende geheugen om pictogram te laden"
339

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
340
341
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:256 gdk-pixbuf/io-ico.c:269 gdk-pixbuf/io-ico.c:338
#, c-format
342
msgid "Invalid header in icon"
343
msgstr "Ongeldige header in pictogram"
344

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
345
346
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:301
#, c-format
347
msgid "Icon has zero width"
348
msgstr "Pictogram heeft breedte nul"
349

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
350
351
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:311
#, c-format
352
msgid "Icon has zero height"
353
msgstr "Pictogram heeft hoogte nul"
354

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
355
356
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:363
#, c-format
357
msgid "Compressed icons are not supported"
358
msgstr "Gecomprimeerde pictogrammen worden niet ondersteund"
359

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
360
361
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:396
#, c-format
362
msgid "Unsupported icon type"
363
msgstr "Niet ondersteund pictogramtype"
364

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
365
366
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:490
#, c-format
367
368
369
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Onvoldoende geheugen om ICO-bestand te laden"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
370
371
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
372
373
374
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr "Afbeelding te groot om als ICO-bestand te worden opgeslagen"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
375
376
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:966
#, c-format
377
378
379
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr "Cursor hotspot valt buiten de afbeelding"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
380
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:989
381
382
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
383
msgstr "Niet ondersteunde diepte voor ICO-bestand: %d"
384

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
385
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
386
msgid "The ICO image format"
387
msgstr "Het ICO-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
388

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
389
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
390
391
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
392
msgstr "Fout bij het interpreteren van JPEG-afbeelding (%s)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
393

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
394
395
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:352
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
396
397
398
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399
msgstr ""
400
401
"Onvoldoende geheugen om afbeelding te laten, probeer enkele programma's af "
"te sluiten om geheugen vrij te maken"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
402

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
403
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:386 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:588
404
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
405
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
406
msgstr "Niet ondersteunde JPEG kleurruimte (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
407

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
408
409
410
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
411
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
412
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor laden van JPEG-bestand"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
413

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
414
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
415
416
417
418
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
msgstr ""
420
"JPEG-kwaliteit moet een waarde tussen 0 en 100 zijn: waarde ‘%s’ kan niet "
421
"verwerkt worden."
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
422

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
423
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
424
425
426
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
427
msgstr ""
428
"JPEG-kwaliteit moet tussen 0 en 100 liggen; waarde '%d' is niet toegestaan."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
429

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
430
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
431
msgid "The JPEG image format"
432
msgstr "Het JPEG-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
433

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
434
435
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:191
#, c-format
436
msgid "Couldn't allocate memory for header"
437
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor de header"
438

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
439
440
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#, c-format
441
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
442
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor de context-buffer"
443

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
444
445
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#, c-format
446
447
448
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Afbeelding heeft ongeldige breedte en/of hoogte"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
449
450
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#, c-format
451
452
453
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Afbeelding heeft een niet ondersteund bpp"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
454
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
455
456
457
458
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "Afbeelding heeft een niet ondersteund aantal '%d-bit planes'"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
459
460
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#, c-format
461
462
463
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "Kon geen nieuwe pixbuf aanmaken"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
464
465
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#, c-format
466
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
467
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor lijn-data"
468

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
469
470
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#, c-format
471
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
472
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor 'paletted data'"
473

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
474
475
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#, c-format
476
477
478
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "Niet alle lijnen van PCX-afbeelding verkregen"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
479
480
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#, c-format
481
482
483
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "Geen palet gevonden aan het einde van PCX-data"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
484
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
485
486
487
msgid "The PCX image format"
msgstr "Het PCX-bestandsformaat"

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
488
489
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
490
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
491
msgstr "Bits per kanaal van PNG-afbeelding is ongeldig."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
492

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
493
494
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
495
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
496
msgstr "Getransformeerde PNG heeft nul breedte of hoogte."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
497

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
498
499
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
500
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
501
msgstr "Bits per kanaal van getransformeerde PNG is niet gelijk aan 8."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
502

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
503
504
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
505
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
506
msgstr "Getransformeerde PNG is geen RGB of RGBA."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
507

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
508
509
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
510
511
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
512
513
"Getransformeerde PNG heeft niet ondersteund aantal kanalen, moet gelijk zijn "
"aan 3 of 4."
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
514

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
515
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
516
517
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
518
msgstr "Fatale fout in PNG-afbeelding: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
519

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
520
521
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
522
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
523
msgstr "Onvoldoende geheugen om PNG-bestand te laden"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
524

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
525
#: gdk-pixbuf/io-png.c:618
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
526
527
528
529
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
530
531
532
msgstr ""
"Onvoldoende geheugen om een afbeelding van %ld bij %ld op te slaan; probeer "
"enkele toepassingen af te sluiten om geheugen vrij te maken"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
533

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
534
535
#: gdk-pixbuf/io-png.c:669
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
536
msgid "Fatal error reading PNG image file"
537
msgstr "Fatale fout bij het lezen van PNG-afbeelding"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
538

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
539
#: gdk-pixbuf/io-png.c:718
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
540
541
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
542
msgstr "Fatale fout bij het lezen van PNG-afbeelding: %s"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
543

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
544
545
#: gdk-pixbuf/io-png.c:810
#, c-format
546
msgid ""
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
547
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
548
549
550
msgstr ""
"Sleutels voor PNG-tekstblokken moeten minimaal 1, en maximaal 79 tekens "
"bevatten"
551

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
552
553
#: gdk-pixbuf/io-png.c:818
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
554
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
555
msgstr "Sleutels voor PNG-tekstblokken moeten uit ASCII tekens bestaan"
556

557
# moet tussen 0 en 9 liggen
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
558
#: gdk-pixbuf/io-png.c:831
559
560
561
562
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0    
Matthias Clasen committed
563
msgstr ""
564
"PNG-compressie moet een waarde tussen 0 en 9 zijn: waarde ‘%s’ kan niet "
Matthias Clasen's avatar
2.7.0    
Matthias Clasen committed
565
"verwerkt worden."
566
567

# moet tussen 0 en 9 liggen
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
568
#: gdk-pixbuf/io-png.c:843
569
570
571
572
#, c-format
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
"allowed."
Matthias Clasen's avatar
2.7.0    
Matthias Clasen committed
573
574
575
msgstr ""
"PNG-compressie moet een waarde tussen 0 en 9 zijn; waarde '%d' is niet "
"toegestaan."
576

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
577
#: gdk-pixbuf/io-png.c:883
578
#, c-format
579
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
580
581
582
msgstr ""
"Waarde voor PNG-tekstblok %s kan niet naar tekenset ISO-8859-1 worden "
"omgezet."
583

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
584
#: gdk-pixbuf/io-png.c:1026
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
585
msgid "The PNG image format"
586
msgstr "Het PNG-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
587

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
588
589
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
590
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
591
msgstr "PNM-lader verwachte een integer te vinden, maar deed dat niet"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
592

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
593
594
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
595
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
596
msgstr "PNM-bestand heeft een onjuist eerste byte"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
597

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
598
599
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
600
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
601
msgstr "PNM staat niet in een herkenbaar PNM-subformaat"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
602

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
603
604
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
605
msgid "PNM file has an image width of 0"
606
msgstr "PNM-bestand heeft een breedte 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
607

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
608
609
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
610
msgid "PNM file has an image height of 0"
611
msgstr "PNM-bestand heeft een hoogte 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
612

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
613
614
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
615
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
616
msgstr "Maximale kleurwaarde in PNM-bestand is 0"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
617

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
618
619
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#, c-format
620
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
621
msgstr "Maximale kleurwaarde in PNM-bestand is te groot"
622

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
623
624
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 gdk-pixbuf/io-pnm.c:461 gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
625
msgid "Raw PNM image type is invalid"
626
msgstr "Raw PNM-afbeeldingstype is ongeldig"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
627

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
628
629
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:570 gdk-pixbuf/io-pnm.c:612
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
630
msgid "PNM image format is invalid"
631
msgstr "PNM-bestandsformaat is ongeldig"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
632

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
633
634
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:671
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
635
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
636
msgstr "PNM-lader ondersteunt dit PNM-subtype niet"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
637

638
# tegengekomen/ontdekt/gevonden
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
639
640
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:726
#, c-format
641
msgid "Premature end-of-file encountered"
642
msgstr "Voortijdig bestandseinde ontdekt"
643

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
644
645
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:758 gdk-pixbuf/io-pnm.c:989
#, c-format
646
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
647
648
msgstr ""
"Raw PNM-formaten moeten precies één spatie hebben voor het begin van de data"
649

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
650
651
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:785
#, c-format
652
653
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Kon geen geheugenruimte reserveren voor laden van PNM-bestand"
654

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
655
656
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:835
#, c-format
657
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
658
msgstr "Onvoldoende geheugen om PNM-context struct te laden"
659

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
660
661
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:886
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
662
msgid "Unexpected end of PNM image data"
663
msgstr "Onverwacht einde van PNM-afbeeldingsgegevens"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
664

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
665
666
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1018
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
667
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
668
msgstr "Onvoldoende geheugen om PNM-bestand te laden"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
669

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
670
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1098
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
671
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
672
msgstr "De PNM/PBM/PGM/PPM-bestandsformaatfamilie"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
673

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
674
675
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:126
#, c-format
676
msgid "RAS image has bogus header data"
677
msgstr "RAS-afbeelding bevat onzinnige headerdata"
678

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
679
680
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:148
#, c-format
681
msgid "RAS image has unknown type"
682
msgstr "RAS-afbeelding is van onbekend type"
683

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
684
685
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:156
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
686
msgid "unsupported RAS image variation"
687
msgstr "Niet ondersteunde RAS-afbeeldingsvariatie"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
688

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
689
690
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:171 gdk-pixbuf/io-ras.c:200
#, c-format
691
msgid "Not enough memory to load RAS image"
692
msgstr "Onvoldoende geheugen voor het laden van de RAS-afbeelding"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
693

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
694
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:543
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
695
msgid "The Sun raster image format"
696
msgstr "Het Sun raster-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
697

698
699
# Reserveren van geheugenruimte voor IOBuffer struct niet gelukt
# kan geen geheugenruimte reserveren voor ....
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
700
701
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:154
#, c-format
702
703
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Kan geen geheugenruimte reserveren voor IOBuffer struct"
704

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
705
706
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:173
#, c-format
707
708
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Kan geen geheugenruimte reserveren voor IOBUFFER gegevens"
709

710
# kan niet opnieuw geheugenruimte reserveren
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
711
712
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:184
#, c-format
713
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
714
msgstr "Kan geheugenruimte voor IOBuffer-gegevens niet opnieuw reserveren"
715

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
716
717
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:214
#, c-format
718
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
719
msgstr "Kan geen geheugenruimte reserveren voor tijdelijke IOBuffer-gegevens "
720

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
721
722
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:348
#, c-format
723
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
724
msgstr "Kan geen geheugenruimte reserveren voor nieuwe pixbuf"
725

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
726
727
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:685
#, c-format
728
msgid "Cannot allocate colormap structure"
729
msgstr "Kan geen geheugenruimte reserveren voor kleurenkaartstructuur"
730

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
731
732
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, c-format
733
msgid "Cannot allocate colormap entries"
734
msgstr "Kan geen geheugen reserveren voor kleurenkaart-items "
735

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
736
737
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:714
#, c-format
738
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
739
msgstr "Onverwachte bitdiepte voor ingangen van kleurenkaart"
740

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
741
742
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:732
#, c-format
743
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
744
msgstr "Kan geen geheugenruimte reserveren voor TGA-header"
745

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
746
747
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:765
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748
msgid "TGA image has invalid dimensions"
749
msgstr "TGA-afbeelding heeft ongeldige afmetingen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
750

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
751
752
753
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:771 gdk-pixbuf/io-tga.c:780 gdk-pixbuf/io-tga.c:790
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:800 gdk-pixbuf/io-tga.c:807
#, c-format
754
msgid "TGA image type not supported"
755
msgstr "Bestandstype TGA wordt niet ondersteund"
756

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
757
758
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:854
#, c-format
759
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
760
msgstr "Kan geen geheugen reserveren voor TGA-context struct"
761

762
# te veel data in bestand
Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
763
764
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
#, c-format
765
msgid "Excess data in file"
766
msgstr "Overbodige data in bestand"
767

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
768
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
769
msgid "The Targa image format"
770
msgstr "Het Targa-bestandsformaat"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
771

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
772
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:173
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
773
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
774
msgstr "Kon afbeeldingsbreedte niet vinden (foutief TIFF-bestand)"
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
775

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
776
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:180
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
777
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
778
msgstr "Kon afbeeldingshoogte niet vinden (foutief TIFF-bestand)"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
779

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
780
781
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:188
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
782
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
783
msgstr "Hoogte of breedte van TIFF-afbeelding is nul"
Havoc Pennington's avatar
Updates    
Havoc Pennington committed
784

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
785
786
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:197 gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
787
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
788
msgstr "Afmetingen van TIFF-afbeelding te groot"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
789

Matthias Clasen's avatar
2.10.2    
Matthias Clasen committed
790
791
792
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 gdk-pixbuf/io-tiff.c:237 gdk-pixbuf/io-tiff.c:286
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
#, c-format
Tim Janik's avatar
Tim Janik committed
793
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
794
msgstr "Onvoldoende geheugen om TIFF-bestand te openen"