da.po 135 KB
Newer Older
1 2
# Danish translation of Gtk+ Properties.
# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 04, 05 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
4 5 6
# Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 1999.
# Kenneth Christiansen, 1999-2000
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000.
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
7
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 04.
8
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
9 10 11 12 13
#
# Konventioner:
#
#  attribute -> egenskab
#  directory -> mappe 
14
#  entry -> indtastningsfelt
15 16 17
#  frame (i animation) -> billede
#  (column) header -> (kolonne)overskrift
#  input -> (til tider) indtastning
18
#  item -> objekt
19
#  label -> etiket (med denne stavning)
20 21 22
#  pixel -> skærmpunkt, punkt
#  scroll bar -> rullebjælke
#  spin button -> rulleknap
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
23
#  stock x -> (oftest) lager-x
24
#  toggle button -> afkrydsningsknap
25
#  toolitem proxy -> værktøjselementstedfortræder
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
#  widget -> kontrol
#
# Nogle af de mere specielle grafiske udtryk er allerede oversat i
# Gimp'en.
#
# Værktøjstip er konsekvent blevet oversat uden et afsluttende punktum
# (i modsætning til originalteksterne hvor det skifter lidt).
#
msgid ""
msgstr ""
36
"Project-Id-Version: gtk+\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
37
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
38
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
39
"PO-Revision-Date: 2005-01-05 16:13+0100\n"
40
"Last-Translator: Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>\n"
41 42 43 44 45
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
46
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
47
msgid "Number of Channels"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
48
msgstr "Antal kanaler"
49

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
50
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
51
msgid "The number of samples per pixel"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
52
msgstr "Antallet af farveværdier per punkt"
53

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
54
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:119
55
msgid "Colorspace"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
56
msgstr "Farverum"
57

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
58
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:120
59
msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
60
msgstr "Det farverum som farveværdierne fortolkes i"
61

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
62
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:130
63
msgid "Has Alpha"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
64
msgstr "Har alfa"
65

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
66
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:131
67
msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
68
msgstr "Om billedet har en alfakanal"
69

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
70
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:145
71
msgid "Bits per Sample"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
72
msgstr "Bit per kanal"
73

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
74
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:146
75
msgid "The number of bits per sample"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
76
msgstr "Antal bit per farveværdi"
77

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
78
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:156 gtk/gtklayout.c:651 gtk/gtktreeviewcolumn.c:241
79 80 81
msgid "Width"
msgstr "Bredde"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
82
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:157
83
msgid "The number of columns of the pixbuf"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
84
msgstr "Antal kolonner i billedet"
85

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
86
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:167 gtk/gtklayout.c:660
87 88 89
msgid "Height"
msgstr "Højde"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
90
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:168
91
msgid "The number of rows of the pixbuf"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
92
msgstr "Antal rækker i billedet"
93

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
94
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:185
95
msgid "Rowstride"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
96
msgstr "Rækkespand"
97

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
98
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:186
99 100
msgid ""
"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
101
msgstr "Antal byte mellem begyndelsen af en række og starten på den næste"
102

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
103
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:196
104
msgid "Pixels"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
105
msgstr "Punkter"
106

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
107
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:197
108
msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
109
msgstr "Adressen på punktdataene for billedet"
110

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
111
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:127
112 113 114
msgid "Default Display"
msgstr "Standardterminal"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
115
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:128
116 117 118
msgid "The default display for GDK"
msgstr "Standardterminalen for GDK"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
119
#: gdk/gdkpango.c:574 gtk/gtkinvisible.c:116 gtk/gtkwindow.c:533
120 121 122 123 124 125 126
msgid "Screen"
msgstr "Skærm"

#: gdk/gdkpango.c:575
msgid "the GdkScreen for the renderer"
msgstr "Optegnerens GdkScreen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
127
#: gtk/gtkaboutdialog.c:195
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
128
msgid "Program name"
129
msgstr "Programnavn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
130

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
131
#: gtk/gtkaboutdialog.c:196
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
132 133 134 135
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
136 137
"Programmets navn. Hvis dette ikke er angivet benyttes g_get_application_name"
"()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
138

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
139
#: gtk/gtkaboutdialog.c:210
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
140
msgid "Program version"
141
msgstr "Programversion"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
142

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
143
#: gtk/gtkaboutdialog.c:211
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
144
msgid "The version of the program"
145
msgstr "Programmets version"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
146

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
147
#: gtk/gtkaboutdialog.c:225
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
148
msgid "Copyright string"
149
msgstr "Copyright-streng"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
150

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
151
#: gtk/gtkaboutdialog.c:226
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
152
msgid "Copyright information for the program"
153
msgstr "Copyright-information for programmet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
154

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
155
#: gtk/gtkaboutdialog.c:243
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
156
msgid "Comments string"
157
msgstr "Kommentarstreng"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
158

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
159
#: gtk/gtkaboutdialog.c:244
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
160
msgid "Comments about the program"
161
msgstr "Kommentarer om programmet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
162

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
163
#: gtk/gtkaboutdialog.c:276
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
164
msgid "Website URL"
165
msgstr "Websted-adresse"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
166

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
167
#: gtk/gtkaboutdialog.c:277
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
168
msgid "The URL for the link to the website of the program"
169
msgstr "Adressen til programmets websted"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
170

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
171
#: gtk/gtkaboutdialog.c:293
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
172
msgid "Website label"
173
msgstr "Websted-etiket"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
174

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
175
#: gtk/gtkaboutdialog.c:294
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
176 177 178 179
msgid ""
"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
"defaults to the URL"
msgstr ""
180 181
"Etiketten for adressen til programmets websted. Hvis denne ikke er angivet "
"benyttes adressen."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
182

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
183
#: gtk/gtkaboutdialog.c:310
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
184
msgid "Authors"
185
msgstr "Forfattere"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
186

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
187 188
#: gtk/gtkaboutdialog.c:311
msgid "List of authors of the program"
189
msgstr "Liste over programmets forfattere"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
190

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
191
#: gtk/gtkaboutdialog.c:327
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
192
msgid "Documenters"
193
msgstr "Dokumentører"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
194

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
195
#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
196
msgid "List of people documenting the program"
197
msgstr "Liste over programmets dokumentører"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
198

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
199
#: gtk/gtkaboutdialog.c:344
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
200
msgid "Artists"
201
msgstr "Kunstnere"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
202

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
203
#: gtk/gtkaboutdialog.c:345
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
204
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
205 206
msgstr ""
"Liste over mennesker der har bidraget med grafik og/eller lyd til programmmet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
207

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
208
#: gtk/gtkaboutdialog.c:362
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
209
msgid "Translator credits"
210
msgstr "Bidragydere til oversættelse"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
211

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
212
#: gtk/gtkaboutdialog.c:363
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
213 214
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
215 216
msgstr ""
"Bidragydere til oversættelse. Denne streng skal markeres som oversætbar"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
217

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
218
#: gtk/gtkaboutdialog.c:378
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
219
msgid "Logo"
220
msgstr "Logo"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
221

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
222
#: gtk/gtkaboutdialog.c:379
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
223 224 225 226
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
227 228
"Et logo til om-vinduet. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
229

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
230
#: gtk/gtkaboutdialog.c:394
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
231
msgid "Logo Icon Name"
232
msgstr "Logoikonnavn"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
233

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
234
#: gtk/gtkaboutdialog.c:395
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
235
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
236
msgstr "Et navngivetikon der skal bruges som logo for om-vinduet."
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
237

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
238
#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
239
msgid "Link Color"
240
msgstr "Link-farve"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
241

Matthias Clasen's avatar
2.5.5  
Matthias Clasen committed
242
#: gtk/gtkaboutdialog.c:403
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
243
msgid "Color of hyperlinks"
244
msgstr "Farven på links"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
245

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
246
#: gtk/gtkaccellabel.c:139
247 248 249
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "Acceleratorobjekt"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
250
#: gtk/gtkaccellabel.c:140
251 252 253
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
254
#: gtk/gtkaccellabel.c:146
255 256 257
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "Acceleratorkontrol"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
258
#: gtk/gtkaccellabel.c:147
259 260 261
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
msgstr "Kontrollen som skal overvåges for acceleratorændringer"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
262
#: gtk/gtkaction.c:196 gtk/gtkactiongroup.c:134
263
msgid "Name"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
264
msgstr "Navn"
265

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
266
#: gtk/gtkaction.c:197
267
msgid "A unique name for the action."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
268
msgstr "Et unikt navn for handlingen."
269

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
270
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
271
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:320 gtk/gtktoolbutton.c:181
272 273 274
msgid "Label"
msgstr "Etiket"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
275
#: gtk/gtkaction.c:205
276 277
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
278 279
"Den etiket som benyttes til menupunkter og knapper som aktiverer denne "
"handling."
280

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
281
#: gtk/gtkaction.c:212
282
msgid "Short label"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
283
msgstr "Kort etiket"
284

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
285
#: gtk/gtkaction.c:213
286
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
287
msgstr "En kortere etiket som kan bruges på værktøjslinjeknapper."
288

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
289
#: gtk/gtkaction.c:219
290
msgid "Tooltip"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
291
msgstr "Værktøjtip"
292

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
293
#: gtk/gtkaction.c:220
294
msgid "A tooltip for this action."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
295
msgstr "Et værktøjtip til handlingen."
296

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
297
#: gtk/gtkaction.c:226
298
msgid "Stock Icon"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
299
msgstr "Lagerikon"
300

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
301
#: gtk/gtkaction.c:227
302
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
303
msgstr "Det lagerikon som vises i kontroller der repræsenterer denne handling."
304

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
305
#: gtk/gtkaction.c:234 gtk/gtktoolitem.c:159
306
msgid "Visible when horizontal"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
307
msgstr "Synlig når vandret"
308

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
309
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtktoolitem.c:160
310 311 312
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
313
msgstr "Om værktøjslineelementet er synligt når værktøjslinjen vender vandret."
314

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
315 316
#: gtk/gtkaction.c:250
msgid "Visible when overflown"
317
msgstr "Synlig ved overflydning"
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
318 319 320 321 322

#: gtk/gtkaction.c:251
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
323
msgstr ""
324 325
"Hvis sand vil værktøjselementstedfortræderne for denne handling være "
"repræsenteret i værktøjslinjens overflydningsmenu."
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
326 327

#: gtk/gtkaction.c:258 gtk/gtktoolitem.c:166
328
msgid "Visible when vertical"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
329
msgstr "Synlig når lodret"
330

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
331
#: gtk/gtkaction.c:259 gtk/gtktoolitem.c:167
332 333 334
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
335
msgstr "Om værktøjslinjeelementet er synligt når værktøjslinjen vender lodret."
336

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
337
#: gtk/gtkaction.c:266 gtk/gtktoolitem.c:173
338
msgid "Is important"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
339
msgstr "Er vigtig"
340

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
341
#: gtk/gtkaction.c:267
342 343 344 345
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
346
"Om handlingen anses for at være vigtig. Hvis sand vil "
347
"værktøjselementstedfortræderne for denne handling vise tekst i "
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
348
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-tilstand."
349

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
350
#: gtk/gtkaction.c:275
351
msgid "Hide if empty"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
352
msgstr "Skjul hvis tom"
353

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
354
#: gtk/gtkaction.c:276
355
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
356
msgstr "Hvis sand vil tomme menustedfortrædere for denne handling skjules."
357

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
358
#: gtk/gtkaction.c:282 gtk/gtkactiongroup.c:142 gtk/gtkcellrenderer.c:222
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
359
#: gtk/gtkwidget.c:450
360 361 362
msgid "Sensitive"
msgstr "Følsom"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
363
#: gtk/gtkaction.c:283
364
msgid "Whether the action is enabled."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
365
msgstr "Om handlingen er aktiveret."
366

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
367
#: gtk/gtkaction.c:289 gtk/gtkactiongroup.c:149 gtk/gtktreeview.c:582
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
368
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:225 gtk/gtkwidget.c:443
369 370 371
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
372
#: gtk/gtkaction.c:290
373
msgid "Whether the action is visible."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
374
msgstr "Om handlingen er synlig."
375

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
376
#: gtk/gtkaction.c:296
377
msgid "Action Group"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
378
msgstr "Handlingsgruppe"
379

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
380
#: gtk/gtkaction.c:297
381 382 383 384
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
385 386
"Den GtkActionGroup som denne GtkAction er associeret med, eller NULL (for "
"intern brug)."
387

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
388
#: gtk/gtkactiongroup.c:135
389
msgid "A name for the action group."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
390
msgstr "Et navn på handlingsgruppen."
391

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
392
#: gtk/gtkactiongroup.c:143
393
msgid "Whether the action group is enabled."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
394
msgstr "Om handlingsgruppen er aktiveret."
395

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
396
#: gtk/gtkactiongroup.c:150
397
msgid "Whether the action group is visible."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
398
msgstr "Om handlingsgruppen er synlig."
399

400
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
401
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
402 403 404
msgid "Value"
msgstr "Værdi"

405
#: gtk/gtkadjustment.c:116
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
406
msgid "The value of the adjustment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
407
msgstr "Værdien for justeringen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
408

409
#: gtk/gtkadjustment.c:132
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
410
msgid "Minimum Value"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
411
msgstr "Mindste værdi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
412

413
#: gtk/gtkadjustment.c:133
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
414
msgid "The minimum value of the adjustment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
415
msgstr "Den mindste værdi for justeringen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
416

417
#: gtk/gtkadjustment.c:152
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
418
msgid "Maximum Value"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
419
msgstr "Største værdi"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
420

421
#: gtk/gtkadjustment.c:153
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
422
msgid "The maximum value of the adjustment"
423
msgstr "Den største værdi for justeringen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
424

425
#: gtk/gtkadjustment.c:169
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
msgid "Step Increment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
427
msgstr "Skridtforøgelse"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428

429
#: gtk/gtkadjustment.c:170
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
msgid "The step increment of the adjustment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
431
msgstr "Skridtforøgelsen for justeringen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432

433
#: gtk/gtkadjustment.c:186
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
434
msgid "Page Increment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
435
msgstr "Sideforøgelse"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
436

437
#: gtk/gtkadjustment.c:187
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
438
msgid "The page increment of the adjustment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
439
msgstr "Sideforøgelsen for justeringen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
440

441
#: gtk/gtkadjustment.c:206
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
442
msgid "Page Size"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
443
msgstr "Sidestørrelsen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
444

445
#: gtk/gtkadjustment.c:207
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
446
msgid "The page size of the adjustment"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
447
msgstr "Sidestørrelsen for justeringen"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
448

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
449
#: gtk/gtkalignment.c:118
450 451 452
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Vandret justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
453
#: gtk/gtkalignment.c:119 gtk/gtkbutton.c:271
454 455 456 457 458 459 460
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Vandret position for barnet på den tilgængelige plads. 0.0 er "
"venstrejusteret, 1.0 er højrejusteret"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
461
#: gtk/gtkalignment.c:128
462 463 464
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Lodret justering"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
465
#: gtk/gtkalignment.c:129 gtk/gtkbutton.c:290
466 467 468 469 470 471 472
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Lodret position for barnet på den tilgængelige plads. 0.0 er øverst, 1.0 er "
"nederst"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
473
#: gtk/gtkalignment.c:137
474 475 476
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Vandret skalering"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
477
#: gtk/gtkalignment.c:138
478 479 480 481 482 483 484 485
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Hvis den tilgængelige vandrette plads er større end barnet behøver, angiver "
"dette hvor meget der skal benyttes af barnet. 0.0 betyder intet, 1.0 betyder "
"alt"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
486
#: gtk/gtkalignment.c:146
487 488 489
msgid "Vertical scale"
msgstr "Lodret skalering"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
490
#: gtk/gtkalignment.c:147
491 492 493 494 495 496 497 498
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Hvis den tilgængelige lodrette plads er større end barnet behøver, angiver "
"dette hvor meget der skal benyttes af barnet. 0.0 betyder intet, 1.0 betyder "
"alt"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
499
#: gtk/gtkalignment.c:164
500
msgid "Top Padding"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
501
msgstr "Topudfyldning"
502

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
503
#: gtk/gtkalignment.c:165
504
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
505
msgstr "Den udfyldning som indsættes i toppen af kontrollen."
506

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
507
#: gtk/gtkalignment.c:181
508
msgid "Bottom Padding"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
509
msgstr "Bundudfyldning"
510

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
511
#: gtk/gtkalignment.c:182
512
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
513
msgstr "Den udfyldning som indsættes i bunden af kontrollen."
514

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
515
#: gtk/gtkalignment.c:198
516
msgid "Left Padding"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
517
msgstr "Venstre udfyldning"
518

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
519
#: gtk/gtkalignment.c:199
520
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
521
msgstr "Den udfyldning som indsættes i venstre side af kontrollen."
522

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
523
#: gtk/gtkalignment.c:215
524
msgid "Right Padding"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
525
msgstr "Højre udfyldning"
526

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
527
#: gtk/gtkalignment.c:216
528
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
529
msgstr "Den udfyldning som indsættes i højre side af kontrollen."
530

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
531
#: gtk/gtkarrow.c:100
532 533 534
msgid "Arrow direction"
msgstr "Pilretning"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
535
#: gtk/gtkarrow.c:101
536 537 538
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "Pegeretning for pilen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
539
#: gtk/gtkarrow.c:108
540 541 542
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Pilskygge"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
543
#: gtk/gtkarrow.c:109
544 545 546
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Udseende for skyggen som omgiver pilen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
547
#: gtk/gtkaspectframe.c:110
548 549 550
msgid "Horizontal Alignment"
msgstr "Vandret justering"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
551
#: gtk/gtkaspectframe.c:111
552 553 554
msgid "X alignment of the child"
msgstr "Justering af x for barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
555
#: gtk/gtkaspectframe.c:117
556 557 558
msgid "Vertical Alignment"
msgstr "Lodret justering"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
559
#: gtk/gtkaspectframe.c:118
560 561 562
msgid "Y alignment of the child"
msgstr "Justering af y for barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
563
#: gtk/gtkaspectframe.c:124
564 565 566
msgid "Ratio"
msgstr "Forhold"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
567
#: gtk/gtkaspectframe.c:125
568 569 570
msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
msgstr "Formatforhold hvis obey_child er FALSE"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
571
#: gtk/gtkaspectframe.c:131
572 573 574
msgid "Obey child"
msgstr "Adlyd barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
575
#: gtk/gtkaspectframe.c:132
576 577 578
msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
msgstr "Tving formatforhold til at passe til rammens barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
579
#: gtk/gtkbbox.c:121
580 581 582
msgid "Minimum child width"
msgstr "Minimumsbredde for barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
583
#: gtk/gtkbbox.c:122
584 585 586
msgid "Minimum width of buttons inside the box"
msgstr "Minimumsbredde for knapperne inde i boksen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
587
#: gtk/gtkbbox.c:130
588 589 590
msgid "Minimum child height"
msgstr "Minimumshøjde for barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
591
#: gtk/gtkbbox.c:131
592 593 594
msgid "Minimum height of buttons inside the box"
msgstr "Minimumshøjde for knapperne inde i boksen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
595
#: gtk/gtkbbox.c:139
596 597 598
msgid "Child internal width padding"
msgstr "Indvendig breddeudfyldning for barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
599
#: gtk/gtkbbox.c:140
600 601 602
msgid "Amount to increase child's size on either side"
msgstr "Hvor meget barnets størrelse skal forøges på hver side"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
603
#: gtk/gtkbbox.c:148
604 605 606
msgid "Child internal height padding"
msgstr "Indvendig højdeudfyldning for barn"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
607
#: gtk/gtkbbox.c:149
608 609 610 611 612
msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
msgstr "Hvor meget barnets størrelse skal forøges øverst og nederst"

# "lay out" bruges her i betydningen hvordan knapperne skal fordeles, se
# f.eks. næste tekst for forklaring
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
613
#: gtk/gtkbbox.c:157
614 615 616
msgid "Layout style"
msgstr "Fordelingsstil"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
617
#: gtk/gtkbbox.c:158
618 619 620 621 622 623 624
msgid ""
"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
"edge, start and end"
msgstr ""
"Hvordan knapperne i boksen skal fordeles. Mulige værdier er standard, "
"spredt, kant, begyndelse og slutning"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
625
#: gtk/gtkbbox.c:166
626 627 628
msgid "Secondary"
msgstr "Sekundær"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
629
#: gtk/gtkbbox.c:167
630 631 632 633 634 635 636
msgid ""
"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
"g., help buttons"
msgstr ""
"Hvis sand, optræder barnet i en sekundær gruppe af børn, velegnet til f.eks. "
"hjælpeknapper"

Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
637
#: gtk/gtkbox.c:130 gtk/gtkexpander.c:230 gtk/gtkiconview.c:449
Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
638
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:250
639 640 641
msgid "Spacing"
msgstr "Mellemrum"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
642
#: gtk/gtkbox.c:131
643 644 645
msgid "The amount of space between children"
msgstr "Hvor meget mellemrum der er mellem børnene"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
646
#: gtk/gtkbox.c:140 gtk/gtknotebook.c:473 gtk/gtktoolbar.c:541
647 648 649
msgid "Homogeneous"
msgstr "Homogen"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
650
#: gtk/gtkbox.c:141
651 652 653
msgid "Whether the children should all be the same size"
msgstr "Om alle børnene skal have den samme størrelse"

Matthias Clasen's avatar
2.5.3  
Matthias Clasen committed
654
#: gtk/gtkbox.c:148 gtk/gtkpreview.c:133 gtk/gtktoolbar.c:533
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
655
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:306
656 657 658
msgid "Expand"
msgstr "Udvid"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
659
#: gtk/gtkbox.c:149
660 661 662
msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
msgstr "Om barnet skal modtage ekstra mellemrum når ophavet vokser"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
663
#: gtk/gtkbox.c:155
664 665 666
msgid "Fill"
msgstr "Udfyld"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
667
#: gtk/gtkbox.c:156
668 669 670 671 672 673 674
msgid ""
"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
"used as padding"
msgstr ""
"Om ekstra plads der tildeles barnet skal allokeres i barnet eller benyttes "
"som fyld"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
675
#: gtk/gtkbox.c:162
676 677 678
msgid "Padding"
msgstr "Udfyldning"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
679
#: gtk/gtkbox.c:163
680 681 682
msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
msgstr "Ekstra mellemrum mellem barnet og dets naboer, i skærmpunkter"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
683
#: gtk/gtkbox.c:169
684 685 686
msgid "Pack type"
msgstr "Pakningstype"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
687
#: gtk/gtkbox.c:170 gtk/gtknotebook.c:517
688 689 690 691 692 693 694
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"En GtkPackType der angiver om barnet skal pakkes med reference til "
"begyndelsen eller slutningen af ophavet"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
695 696
#: gtk/gtkbox.c:176 gtk/gtknotebook.c:495 gtk/gtkpaned.c:240
#: gtk/gtkruler.c:140
697 698 699
msgid "Position"
msgstr "Position"

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
700
#: gtk/gtkbox.c:177 gtk/gtknotebook.c:496
701 702 703
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Indekset for barnet i ophavet"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
704
#: gtk/gtkbutton.c:221
705 706 707 708 709 710
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
"widget"
msgstr ""
"Tekst for etiketkontrollen inde i knappen hvis knappen indeholder en etiket"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
711
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:341
Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
712
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
713 714 715
msgid "Use underline"
msgstr "Benyt understregning"

Matthias Clasen's avatar
2.6.0  
Matthias Clasen committed
716
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:342
717 718 719 720 721 722 723
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Hvis sat indikerer en understregning i teksten at det næste tegn skal bruges "
"som genvejstast"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
724
#: gtk/gtkbutton.c:236
725 726 727 728
msgid "Use stock"
msgstr "Lagerknap"

# vi er nødt til at omskrive lidt for at kunne komme rundt om "stock"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
729
#: gtk/gtkbutton.c:237
730 731 732 733 734 735
msgid ""
"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
"Hvis sat bruges etiketten til at vælge et standardelement fra knaplageret i "
"stedet for at blive vist"

736
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:678
737
msgid "Focus on click"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
738
msgstr "Fokus ved klik"
739

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
740
#: gtk/gtkbutton.c:245
741
msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
742
msgstr "Om knappen tager fokus når den klikkes på med musen"
743

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
744
#: gtk/gtkbutton.c:252
745 746 747
msgid "Border relief"
msgstr "Kantrelief"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
748
#: gtk/gtkbutton.c:253
749 750 751
msgid "The border relief style"
msgstr "Typen af kantrelief"

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
752
#: gtk/gtkbutton.c:270
753
msgid "Horizontal alignment for child"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
754
msgstr "Vandret justering for barn"
755

Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
756
#: gtk/gtkbutton.c:289
757
msgid "Vertical alignment for child"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
758
msgstr "Lodret justering for barn"
759

760 761 762 763 764 765 766 767 768
#: gtk/gtkbutton.c:306 gtk/gtkimagemenuitem.c:131
msgid "Image widget"
msgstr "Billedkontrol"

#: gtk/gtkbutton.c:307
msgid "Child widget to appear next to the button text"
msgstr "Barnekontrol der skal vises ved siden af teksten på knappen"

#: gtk/gtkbutton.c:373
769 770 771
msgid "Default Spacing"
msgstr "Forvalgsmellemrum"

772
#: gtk/gtkbutton.c:374
773 774 775
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr "Ekstra mellemrum for CAN_DEFAULT-knapper"

776
#: gtk/gtkbutton.c:380
777 778 779
msgid "Default Outside Spacing"
msgstr "Ydre mellemrum for forvalg"

780
#: gtk/gtkbutton.c:381
781 782 783 784 785 786
msgid ""
"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
"border"
msgstr ""
"Ekstra mellemrum for CAN_DEFAULT-knapper som altid tegnes uden for kanten"

787
#: gtk/gtkbutton.c:386
788
msgid "Child X Displacement"
789
msgstr "Vandret forskydning af barn"
790

791
#: gtk/gtkbutton.c:387
792 793 794 795
msgid ""
"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Hvor lang i x-retningen barnet flyttes når knappen trykkes ned"

796
#: gtk/gtkbutton.c:394
797
msgid "Child Y Displacement"
798
msgstr "Lodret forskydning af barn"
799

800
#: gtk/gtkbutton.c:395
801 802 803 804
msgid ""
"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
msgstr "Hvor lang i y-retningen barnet flyttes når knappen trykkes ned"

805
#: gtk/gtkbutton.c:411
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
806
msgid "Displace focus"
807
msgstr "Forskyd fokus"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
808

809
#: gtk/gtkbutton.c:412
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
810 811 812 813
msgid ""
"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
"rectangle"
msgstr ""
814
"Om child_displacement_x/_y-egenskaberne også skal påvirke fokusrektanglet"
Matthias Clasen's avatar
Matthias Clasen committed
815

816
#: gtk/gtkbutton.c:417
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
817
msgid "Show button images"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
818
msgstr "Vis knapbilleder"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
819

820
#: gtk/gtkbutton.c:418
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
821
msgid "Whether stock icons should be shown in buttons"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
822
msgstr "Om lagerikoner skal vises i knapper"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
823

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
824
#: gtk/gtkcalendar.c:468
825
msgid "Year"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
826
msgstr "År"
827

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
828
#: gtk/gtkcalendar.c:469
829
msgid "The selected year"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
830
msgstr "Det valgte år"
831

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
832
#: gtk/gtkcalendar.c:475
833
msgid "Month"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
834
msgstr "Måned"
835

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
836
#: gtk/gtkcalendar.c:476
837
msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
838
msgstr "Den valgte måned som et tal mellem 0 og 11"
839

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
840
#: gtk/gtkcalendar.c:482
841
msgid "Day"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
842
msgstr "Dag"
843

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
844
#: gtk/gtkcalendar.c:483
845 846 847 848
msgid ""
"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
"currently selected day)"
msgstr ""
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
849 850
"Den valgte dag som et tal mellem 1 og 31 eller 0 for at fravælge den aktuelt "
"valgte dag"
851

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
852
#: gtk/gtkcalendar.c:497
853
msgid "Show Heading"
Ole Laursen's avatar
Ole Laursen committed
854
msgstr "Vis overskrift"
855

Matthias Clasen's avatar
2.5.2  
Matthias Clasen committed
856
#: gtk/gtkcalendar.c:498